22. feb 2018 Presseklip

Slut med kraftvarmekrav

LÆS I DAG: Slut med kraftvarmekrav. Slut med jagt på olie og gas på land. ”En kæmpe sejr for Lolland-Falster.” Farvel til kul kan blive dyrt for fynske erhvervskunder. To organisationer præsenterede nyt kodeks. EU kan øge andelen af grøn energi uden at det koster. New public management må ikke fylde for meget i ny energiaftale.

Energy Supply:
Slut med kraftvarmekrav 
Dansk Fjernvarme afleverede først på året 13 bidrag til en sammenhængende energipolitik til regeringen. Bidragene skulle inspirere til de kommende energipolitiske forhandlinger, og nu skriver energi- forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) til Folketingets udvalget på området – som et svar på de 13 bidrag - at der skal tages et opgør med kraftvarmekravet.

I Dansk Fjernvarme er man begejstrede: 

- Det vil vi meget gerne kvittere for, for lige netop denne binding er i dag en klods om benet for de mange selskaber, der ønsker at kunne træffe selvstændige beslutninger om grøn omstilling og billigere priser for forbrugerne, siger Kim Mortensen, der er direktør i Dansk Fjernvarme til Energy Supply.

_____

Kamikposten:
To organisationer præsenterede nyt kodeks
Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme præsenterede i går kodeks for godt bestyrelsesarbejde i de forbrugerejede selskaber.

De forbrugerejede vand- og varmeselskaber er drevet non-profit, hvorfor de ikke må opkræve mere, end det koster at producere og levere vand og varme. Omvendt har de heller ikke andre interesser end deres ejeres, der samtidig er deres forbrugere, hvilket skaber et helt naturligt pres for at sikre så billige forsyninger som muligt.

Kim Mortensen, der er direktør i Dansk Fjernvarme, der repræsenterer landets cirka 350 forbrugerejede fjernvarmeselskaber, siger:

– Helt grundlæggende tror jeg, det er svært at finde en sektor, der agerer mere ansvarligt end varmesektoren, der under non-profit regulering har alle incitamenter til at tjene forbrugerne. Når det alligevel har været væsentligt at formulere et selvstændigt kodeks for de forbrugerejede selskaber, så skyldes det, at de mange selskaber har et stigende behov for at formalisere det arbejde, de gør, og få synliggjort den indsats og det ansvar, de i den daglige drift lever op til.

De to brancheorganisationer har i samarbejde med en række medlemmer samt konsulentfirmaet PLUSS Leadership formuleret 24 konkrete anbefalinger fordelt på 6 kategorier, der udgør en samlet beskrivelse af, hvilket ansvar selskaberne forventes at leve op til.

_____

EnergiWatch:
Slut med jagt på olie og gas på land
Mange års forgæves jagt på indbringende olie- og gasforekomster på land i Danmark slutter nu, skriver EnergiWatch.

Regeringen vil ikke længere tillade efterforskning og udvinding af olie og gas på land og i indre danske farvande. Derfor afvises det hollandske firma Nail Resources’ omdiskuterede ansøgning på Lolland-Falster.

- Der har været meget, meget stor lokal modstand. Det har vi lyttet til. Vi forstår godt, at det giver frustrationer og mange overvejelser, når der pludselig skal bores i jorden. Muligheden for en boring på Lolland-Falster har mødt kritik fra flere oppositionspolitikere og lokale kræfter. Her har man frygtet, at udvindingen ville gå ud over miljøet. Men lokale hensyn er ikke den eneste grund til stoppet, siger energi-, forsynings og klimaminister Lars Christian Lilleholt.

En ny vurdering fra Geus (De Nationale Geologiske Undersøgelser For Grønland og Danmark) og Energistyrelsen viser, at der ikke er potentiale for at finde olie og gas af samfundsøkonomisk betydning på land.

Flere end 70 års eftersøgninger har ikke givet fund af kommerciel betydning på land. Derfor vil fremtidige efterforskninger koncentrere sig om Nordsøen.

_____

Energy Supply: 
”En kæmpe sejr for Lolland-Falster”
Stoppet for olie- og gaseftersøgning og afvisning af ansøgningen fra Nail Resources er en kæmpe sejr for lokalområdet og foreningen Nul Huller, siger borgmester i Guldborgsund Kommune, John Brædder, til Energy Supply.

- Det er en historisk vigtig og helt rigtig beslutning, som ministeren i dag har taget. Vi har været dybt bekymrede for den risiko, som fracking vil udgøre for vores grundvand og vores natur. Derfor er jeg helt ubeskriveligt glad i dag. Vi vil simpelthen ikke være med til, at man gambler med vores natur, siger han.

_____

Fyens Stiftstidende:
Farvel til kul kan blive dyrt for fynske erhvervskunder
Fynsværket skal være helt kulfrit inden 2030, men skiftet fra kul til grøn energi kan resultere i højere varme- og elpriser for Fjernvarme Fyns erhvervskunder. For at undgå det, er der behov for en økonomisk håndsrækning forklarer Fynsværkets direktør til Fyens Stiftstidende.

 - Det er dyrere at producere vedvarende energi end energi fra fossile brændstoffer. Vores privatkunder vil næppe opleve nogen ændring, men for vores erhvervskunder, og det er blandt andet de store gartnerier her i Odense-området, som modtager meget fjernvarme fra os, vil det betyde prisstigninger, hvis ikke vi kan dække det ind med for eksempel tilskud, siger direktør i Fjernvarme Fyn Jan Strømvig til Fyens Stiftstidende.

Grunden til, at privatkunder ikke vil opleve en prisstigning er, at de i dag betaler en energiafgift, der bortfalder på vedvarende energi. Det betyder, at der er plads til den ekstra omkostning ved at producere grøn energi, hvis privatkunderne fortsætter med at betale samme pris. Erhvervskunder har derimod ingen afgift i dag, så de vil opleve en prisstigning ved overgangen til vedvarende energi.

Jan Strømvig har holdt et møde med energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) og forklaret, at Fynsværket gerne vil udfase kul så hurtigt som muligt, men at omstillingen ikke må føre til væsentlige prisstigninger.

_____

Altinget:
EU kan øge andelen af grøn energi uden at det koster
En ny rapport klarlægger, at EU uden større omkostninger kan skrue gevaldigt op for sine grønne ambitioner. Det er International Renewable Energy Agency, IRENA, der har vurderet den sag for EU-Kommissionen, og de slår fast, at EU's medlemslande "omkostningseffektivt" kan hæve det nuværende mål fra 27 procent til 34 procent grøn energi i 2030.

Årsagen er især, at priserne på vindmøller og solceller er faldet drastisk over de seneste år, og det anslås, at Danmark har potentiale til omkostningseffektivt at nå 57-58 procent vedvarende energi i 2030. Men Lars Chr. Lilleholt (V) vil ikke hæve Danmarks målsætning for vedvarende energi:

- Rapporten ændrer ikke i sig selv ved Danmarks mål. Regeringen har på Danmarks vegne sat en ambitiøs målsætning om, at vi i 2030 skal have mindst 50 procent af vores energibehov dækket af vedvarende energi, siger Lars Chr. Lilleholt til Altinget

_____

Altinget:
New public management må ikke fylde for meget i ny energiaftale
Regeringen må godt gå efter at effektivisere forsyningssektoren i en ny energiaftale. Men man skal ikke bruge new public management, mener professor på RUC, Jacob Torfing.

- Det er stædigt, hvis der fra politisk hold styres ud fra new public management på et område, der ikke egner sig til det, og hvor forskningen ikke finder belæg for, at det virker. Det viser, at der er ved at gå ideologi i det her. Og det er ikke godt, for i den offentlige sektor har vi brug for pragmatiske løsninger, siger RUC-professor Jacob Torfing til Altinget.

Han har forsket i ledelse og effektivisering af den offentlige sektor og mener, at forsyningssektoren er blevet spændt for en ideologiseret vogn. I stedet mener han, at politikerne i en ny aftale bør tænke i innovation og trække på erfaringer fra forsyningsselskaber og private virksomheder, så der dannes ”innovationsalliancer frem for konkurrenceudsættelse.”

Nyheder

22. feb 2018

Slut med kraftvarmekrav

LÆS I DAG: Slut med kraftvarmekrav. Slut med jagt på olie og gas på land. ”En kæmpe sejr for Lolland-Falster.” Farvel til kul kan blive dyrt for fynske erhvervskunder. To organisationer præsenterede nyt kodeks. EU kan øge andelen af grøn energi uden at det koster. New public management må ikke fylde for meget i ny energiaftale.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

Flere presseklip

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev