13. feb 2018 Presseklip

Samarbejde undersøges på Skive-kanten

LÆS I DAG Tre fjernvarmeselskaber ved Skive ønsker fælles varmeproduktion. Dansk Gas Distribution vil trække Vordingborg i Energiklagenævnet. Hellere varmepumper end elvarme. Nærvarme i stedet for brændeovne på Christiania. Kalundborg Forsyning skifter gamle ledninger ud. 

Viborg Stifts Folkeblad:
Samarbejde undersøges på Skive-kanten
Fjernvarmeselskaber i Skive og omegn undersøger nu økonomien i et fælles samarbejde om at producere varme.

Skive Fjernvarme, Højslev-Nr. Søby og Stoholm Fjernvarme har underskrevet en hensigtserklæring, hvor målet er at styrke forsyningssikkerheden og skaffe forbrugerne lavere priser.

Forudsætningen for et nærmere samarbejde er, at selskabernes individuelle rørledninger forbindes, og viser det sig at være en god ide, skal der stiftes et transmissionsselskab. I samme åndedrag undersøger man ligeledes, om fælles teknisk og administrativt samarbejde er en mulighed. Falder undersøgelserne godt ud, skal der udarbejdes et konkret forslag, som skal godkendes af både forbrugerne og myndighederne.

- Vi kan se perspektiverne i et samarbejde, blandt andet, fordi nogle af os står over for store investeringer og valg, der nemt rækker 20 år frem i tiden, skriver de tre bestyrelser i en fælles udtalelse til Viborg Stifts Folkeblad.

_____


Sjællandske:
Udvidelse af fjernvarmen skal i klagenævn
Det statsejede selskab Dansk Gas Distribution er parat til at trække Vordingborg Kommune i Energiklagenævnet for at få stoppet stor udvidelse af fjernvarmenettet.

Vordingborg Kommune har godkendt et projektforslag om udvidelse af fjernvarmeforsyning til hele Ørslev, inklusive erhvervsområdet. Området forsynes i dag primært med naturgas, men vil ved overgangen til fjernvarme få CO2-neutral fjernvarme fra forsyningens halmværk på Masnedø. 

Dansk Gas Distribution mener, at fjernvarmeprojektet er baseret på forkerte tal og urealistiske antagelser. Samlet set mener Dansk Gas Distribution derfor, at projektet har en negativ samfundsøkonomi og derfor bør droppes.

Vordingborg Kommune fastholder, at den har godkendt et samfundsøkonomisk positivt projekt og kommunen er klar til at gå videre trods udsigten til en tur i Energiklagenævnet. Samme melding kommer fra Vordingborg Forsyning.

- Det er fuldstændig som forventet. De gjorde det samme sidst, så vi er forberedte, forklarer Søren Mikkelsen, direktør for Vordingborg Forsyning, til Sjællandske. 

_____


Ingeniøren:
Varmepumper er at foretrække fremfor elvarme
Dansk Energi anklager energiprofessor Henrik Lund for skrækscenarier, fordi han konstaterer, at det vil blive voldsomt dyrt, hvis hele det danske varmeforbrug skal forsynes med 100 pct. ren elvarme i 2050 fremfor at anvende varmepumper i varmeforsyningen. Det vil ifølge Henrik Lund kræve investeringer i sol og vind, el-lagre og transmissionssystemet for 15.500 mia. kroner frem mod 2050. 

Men Henrik Lund slår tilbage. Han henviser til beregninger, udført for Energistyrelsen af Ea Energianalyse, som modsiger Dansk Energi. Men han understreger, at han er glad for, hvis Dansk Energi og andre er enige i, at man bør undgå elvarme og i stedet fremme varmepumper, hvor det er relevant.

 - Hvis enigheden er der, bør vi gå mere målrettet til værks og sænke elvarmeafgiften for de store varmepumper i fjernvarmesystemet og samtidig kigge på net-tariffer og kraftvarmekrav, som også udgør væsentlige barrierer for de store varmepumper, siger han til Ingeniøren.

_____

EnergiWatch:
Grøn investeringfond skruer op for udlånene
Der er kommet gang i lånene i 2017 i Danmarks Grønne Investeringsfond, der har udbetalt næsten seks gange så meget som året før, skriver EnergiWatch.

Sidste år ydede Danmarks Grønne Investeringsfond lån for mere end en halv milliard kroner til 21 projekter.

I alt blev der ydet lån for 562,5 mio. kr. i 2017, hvilket er næsten seks gange mere i 2016, hvor man blot udbetalte 94 mio. kr. til otte projekter.

- Vi har i 2017 sat skub i vores udlån, og det har været til projekter, der repræsenterer mange forskellige aspekter af den grønne omstilling. Vi er nu kommet hele vejen rundt om de teknologiområder, vi arbejder med, og vi er rigtigt glade for at kunne se det positive grønne aftryk, vi er med til at sikre, siger Jørgen Tang-Jensen, der er formand i Danmarks Grønne Investeringsfond, i en pressemeddelelse.

Danmarks Grønne Investeringsfond er en selvstændig statslig lånefond, der blev etableret som del af aftalen “Et grønnere Danmark” fra 2014. Fonden har til formål at medfinansiere investeringer, som fremmer en grøn omstilling af det danske samfund.

Fonden yder lån til private virksomheder, almene boligorganisationer samt offentlige selskaber og institutioner m.v., hvis formue er adskilt fra statens, regionernes og kommunernes formue, og som har mulighed for at optage lån på det private marked.

_____


Kalundborg Nyt:
Nye ledninger i Kalundborgs jord
Kalundborg Forsyning har ved renovering af gamle fjernvarmeledninger i den sydlige del af Kalundborg opdaget, at flere stålsamlinger var tæret væk.

Derfor bliver de gamle ledninger indtil slutningen af marts skiftet ud, skriver Kalundborg Nyt.

- Vi har konstateret tre gennemtæringer på det gamle ledningsnet etableret tilbage i 1981. Den ene gennemtæring havde udviklet sig til et reelt brud, hvor fjernvarmevandet løb i kloakken. Dertil var flere ledninger våde. Det viser, at der trængte vand ind i dem udefra, fortæller projektleder Esben Fløytrup fra Kalundborg Forsyning.

De nye rørledninger har næsten dobbelt så stor diameter som de gamle. Desuden har de langt bedre isolering og en levetid på omkring 50 år, fordi samlingerne nu er af plastic.

_____


Energy Supply:
Christiania erstatter brændeovne med nærvarme
På Christiania har man erstattet brændeovnene med et nærvarmeprojekt, hvor syv decentrale, træpillefyrede varmeværker opvarmer boligerne, skriver Energy Supply.

Varmeværkerne leverer en samlet effekt på en megawatt om året og forbrænder cirka 400 ton træpiller.

For christianitterne fungerer løsningen som et taletidskort. Der er ingen a conto-betalinger, men der kan købes varme efter behov og økonomi. Når der ikke er flere penge på brugerkontoen, lukker måleren for varmen.

- Det er kun noget, vi gør i en periode. Det er jo en lidt primitiv måde at få varmen på, men den er langt at foretrække i forhold til brændeovnene. Jeg kan godt forestille mig, at vi om 10-20 år er gået over til en avanceret varmepumpeløsning og vindenergi, siger Alfred Christensen en af initiativtagerne til nabovarmeprojektet, der i dag varmer halvdelen af Christiania op.

Alle komponenterne i tiltagene er genbrug – gamle Kamstrupmålere og ombyggede olie- og gasfyr.

_____


Nordjyske Stiftstidende:
Støtte fra Innovationsfonden til halmforbrændingsanlæg
Ifølge Nordjyske Stifstidende har den nystartede virksomhed BioMaTek modtaget 500.000 kroner fra Innovationsfonden til at sikre renere og mere effektiv forbrænding af halm til kraftvarmeværker.

Virksomheden er i gang med at udvikle et nyt system, der vil give en mere ensartet forbrænding.

Prototypen er klar til april. Viksomheden håber at kunne opstille et anlæg til fuldskalatest i et samarbejdende kraftvarmeværk måneden efter.

 

 

Nyheder

21. feb 2018

Regeringen: Kraftvarmekrav skal væk

I et svar til Dansk Fjernvarme, skriver regeringen, at det er på tide at tage et opgør med kraftvarmekravet. I første omgang for de ikke-kvoteomfattede sektorer, men måske også inden for kvotesektoren. Det vækker begejstring hos Dansk Fjernvarme.

13. feb 2018

Bilka og Aalborg Varme indgår aftale om overskudsvarme

Aalborg Varme indgår aftale med Bilka i Aalborg om at udnytte varehusets overskudsvarme som fjernvarme. Dansk Supermarked Group forærer varmen væk på grund af komplicerede regler og indberetningskrav ved salg af overskudsvarme. 

12. feb 2018

Konkurrenceanalyse: Svensk varme-sammenligning holder ikke

Det svenske fjernvarmemarked, som er liberaliseret og undtaget regulering, bliver i den nyligt offentliggjorte konkurrenceanalyse fremhævet som et forbillede. Men det giver ingen mening at sammenligne to så forskellige markeder, lyder det fra Dansk Fjernvarme.

08. feb 2018 Energi på toppen

Den største gevinst kommer fra fjernvarmen

Professor fra Aalborg Universitet ser ingen grund til at nedsætte elafgiften for de individuelle forbrugere.

08. feb 2018 Energi på toppen

Fri konkurrence kan føre til lukninger af værker

Hvis fjernvarmemarkedet bliver udsat for konkurrence, så vil det kunne føre til lukninger – det er en del af prisen for netop at få den fri konkurrence, lyder det fra hovedforfatter til konkurrenceanalyse.

07. feb 2018 Energi på toppen

Søren Egge: "Analysen starter et forkert sted"

Forud for Energi på Toppen har vi talt med Søren Egge Rasmussen, der er energiordfører i Enhedslisten. Han mener, at der burde være lavet en anden analyse end konkurrenceanalysen.

07. feb 2018 Energi på toppen

Forbrugerrådet Tænk: Miljøomkostninger bør med i prisen

Det er positivt, hvis miljøomkostninger kan kommer med i overvejelserne, når forbrugerne skal vælge opvarmning. Det mener Forbrugerrådet Tænk på baggrund af den konkurrenceanalyse, regeringen har offentliggjort

05. feb 2018

Varmens Dag fejret med åbent hus landet over

Tusindvis af nysgerrige fjernvarmeforbrugere blev søndag klogere på, hvor deres fjernvarme kommer fra, da Varmens Dag blev fejret med åbent hus på værker landet over.

02. feb 2018

Bendt Bendtsen: Nyt bygningsdirektiv nok min vigtigste sag i parlamentet

Med overvældende opbakning blev EUs ministerråd torsdag enige om et nyt bygningsdirektiv. En af hovedarkitekterne bag direktivet er danske Bendt Bendtsen, som Dansk Fjernvarme har talt med. 

02. feb 2018

Flot EU-aftale om energieffektivisering

Bygninger udgør i alt cirka 40 procent af det europæiske energiforbrug. EUs Ministerråd er netop blevet enige om at energieffektivisere både nyt og ældre byggeri.

24. jan 2018

Bæredygtig biomasse central for grøn omstilling i byerne

Den bæredygtige biomasse spiller fortsat en stor rolle i særligt de store byer for den grønne omstilling. Det er budskabet i et indlæg i Altinget i dag. HOFOR og Dansk Fjernvarme fortæller mere.

14. feb 2018 Presseklip

Overskudsvarme fra Bilka bliver fjernvarme

LÆS I DAG: Overskudsvarme fra Bilka bliver fjernvarme. Ny oprydder i Ewii: Pengene skal arbejde for Trekantområdet. Isoplus opgør skaderne af hacking. Nyt solvarmeanlæg foran tidsplanen. Er Nord Stream 2 på vej rundt om Danmark?

12. feb 2018 Navnenyt

Kommunikationsmedarbejdere i Dansk Fjernvarme fylder rundt

Simone Mørup Kristiansen fylder 30 år den 18. februar og Mikkel Lysgaard 40 år den 21. februar. 

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

12. feb 2018 Presseklip

Billig overskudsvarme på vej i Viborg

LÆS I DAG Varme fra Føtex og hospital bliver til fjernvarme i Viborg - varmepumpe er ønsket. Fjernvarme er på vej til Ørslev. Bedre varmemålere i Hovedgård. 

09. feb 2018 Presseklip

Mange værker bliver presset på økonomien

LÆS I DAG: Mange værker bliver presset på økonomien. Gelsted Fjernvarme står til at miste 4000 kr. pr. kunde. Solen skal opvarme Sønderholm. Verdo åbner afdeling i Polen. Jerslev udvider solvarmeanlæg. For få ønsker fjernvarme i Hastrup.

08. feb 2018 Presseklip

Energiaftalen i 2012 blev et smukt barn

LÆS I DAG: Energiaftalen i 2012 blev et smukt barn. Debat-serie sætter fokus på fremtidens fjernvarme. Ombygning bliver langt billigere end forventet. Brand i Rødbyhavn.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

08. feb 2018 Navnenyt

Ny kaptajn for Caverions projekter

1. februar blev Søren K. Overgaard ny projektdirektør for Caverions teknikentrepriser.

30. jan 2018 Presseklip

CO2-afgift skal med i energiforhandlinger

LÆS I DAG: CO2-afgift skal med i energiforhandlinger. Hedensted har gjort fjernvarmen dobbelt så grøn. Farvel til elproduktion i Grenaa. Droner i luften over Aalborg. Varmens Dag på Skærbækværket.

29. jan 2018 Navnenyt

Margit Ørsted takker af

Margit Ørsted stopper efter 24 år i Frederiksbergs kommunalbestyrelse samt perioder som formand for Frederiksberg Fjernvarme og næstformand i CTR.

25. jan 2018 Navnenyt

Ny salgsdirektør i Verdo

Bo Johansen er ny salgsdirektør for Verdo Energy Systems.

24. jan 2018 Navnenyt

Ny direktør for DFP

Mogens H. Nielsen er ansat som ny direktør i DFP – Dansk Fjernvarmes Projektselskab.

23. jan 2018 Navnenyt

Grøn Energis chefanalytiker fylder 50

Nina Kildegaard Detlefsen fylder 50 år på tirsdag den 30. januar.