13. feb 2018 Presseklip

Samarbejde undersøges på Skive-kanten

LÆS I DAG Tre fjernvarmeselskaber ved Skive ønsker fælles varmeproduktion. Dansk Gas Distribution vil trække Vordingborg i Energiklagenævnet. Hellere varmepumper end elvarme. Nærvarme i stedet for brændeovne på Christiania. Kalundborg Forsyning skifter gamle ledninger ud. 

Viborg Stifts Folkeblad:
Samarbejde undersøges på Skive-kanten
Fjernvarmeselskaber i Skive og omegn undersøger nu økonomien i et fælles samarbejde om at producere varme.

Skive Fjernvarme, Højslev-Nr. Søby og Stoholm Fjernvarme har underskrevet en hensigtserklæring, hvor målet er at styrke forsyningssikkerheden og skaffe forbrugerne lavere priser.

Forudsætningen for et nærmere samarbejde er, at selskabernes individuelle rørledninger forbindes, og viser det sig at være en god ide, skal der stiftes et transmissionsselskab. I samme åndedrag undersøger man ligeledes, om fælles teknisk og administrativt samarbejde er en mulighed. Falder undersøgelserne godt ud, skal der udarbejdes et konkret forslag, som skal godkendes af både forbrugerne og myndighederne.

- Vi kan se perspektiverne i et samarbejde, blandt andet, fordi nogle af os står over for store investeringer og valg, der nemt rækker 20 år frem i tiden, skriver de tre bestyrelser i en fælles udtalelse til Viborg Stifts Folkeblad.

_____


Sjællandske:
Udvidelse af fjernvarmen skal i klagenævn
Det statsejede selskab Dansk Gas Distribution er parat til at trække Vordingborg Kommune i Energiklagenævnet for at få stoppet stor udvidelse af fjernvarmenettet.

Vordingborg Kommune har godkendt et projektforslag om udvidelse af fjernvarmeforsyning til hele Ørslev, inklusive erhvervsområdet. Området forsynes i dag primært med naturgas, men vil ved overgangen til fjernvarme få CO2-neutral fjernvarme fra forsyningens halmværk på Masnedø. 

Dansk Gas Distribution mener, at fjernvarmeprojektet er baseret på forkerte tal og urealistiske antagelser. Samlet set mener Dansk Gas Distribution derfor, at projektet har en negativ samfundsøkonomi og derfor bør droppes.

Vordingborg Kommune fastholder, at den har godkendt et samfundsøkonomisk positivt projekt og kommunen er klar til at gå videre trods udsigten til en tur i Energiklagenævnet. Samme melding kommer fra Vordingborg Forsyning.

- Det er fuldstændig som forventet. De gjorde det samme sidst, så vi er forberedte, forklarer Søren Mikkelsen, direktør for Vordingborg Forsyning, til Sjællandske. 

_____


Ingeniøren:
Varmepumper er at foretrække fremfor elvarme
Dansk Energi anklager energiprofessor Henrik Lund for skrækscenarier, fordi han konstaterer, at det vil blive voldsomt dyrt, hvis hele det danske varmeforbrug skal forsynes med 100 pct. ren elvarme i 2050 fremfor at anvende varmepumper i varmeforsyningen. Det vil ifølge Henrik Lund kræve investeringer i sol og vind, el-lagre og transmissionssystemet for 15.500 mia. kroner frem mod 2050. 

Men Henrik Lund slår tilbage. Han henviser til beregninger, udført for Energistyrelsen af Ea Energianalyse, som modsiger Dansk Energi. Men han understreger, at han er glad for, hvis Dansk Energi og andre er enige i, at man bør undgå elvarme og i stedet fremme varmepumper, hvor det er relevant.

 - Hvis enigheden er der, bør vi gå mere målrettet til værks og sænke elvarmeafgiften for de store varmepumper i fjernvarmesystemet og samtidig kigge på net-tariffer og kraftvarmekrav, som også udgør væsentlige barrierer for de store varmepumper, siger han til Ingeniøren.

_____

EnergiWatch:
Grøn investeringfond skruer op for udlånene
Der er kommet gang i lånene i 2017 i Danmarks Grønne Investeringsfond, der har udbetalt næsten seks gange så meget som året før, skriver EnergiWatch.

Sidste år ydede Danmarks Grønne Investeringsfond lån for mere end en halv milliard kroner til 21 projekter.

I alt blev der ydet lån for 562,5 mio. kr. i 2017, hvilket er næsten seks gange mere i 2016, hvor man blot udbetalte 94 mio. kr. til otte projekter.

- Vi har i 2017 sat skub i vores udlån, og det har været til projekter, der repræsenterer mange forskellige aspekter af den grønne omstilling. Vi er nu kommet hele vejen rundt om de teknologiområder, vi arbejder med, og vi er rigtigt glade for at kunne se det positive grønne aftryk, vi er med til at sikre, siger Jørgen Tang-Jensen, der er formand i Danmarks Grønne Investeringsfond, i en pressemeddelelse.

Danmarks Grønne Investeringsfond er en selvstændig statslig lånefond, der blev etableret som del af aftalen “Et grønnere Danmark” fra 2014. Fonden har til formål at medfinansiere investeringer, som fremmer en grøn omstilling af det danske samfund.

Fonden yder lån til private virksomheder, almene boligorganisationer samt offentlige selskaber og institutioner m.v., hvis formue er adskilt fra statens, regionernes og kommunernes formue, og som har mulighed for at optage lån på det private marked.

_____


Kalundborg Nyt:
Nye ledninger i Kalundborgs jord
Kalundborg Forsyning har ved renovering af gamle fjernvarmeledninger i den sydlige del af Kalundborg opdaget, at flere stålsamlinger var tæret væk.

Derfor bliver de gamle ledninger indtil slutningen af marts skiftet ud, skriver Kalundborg Nyt.

- Vi har konstateret tre gennemtæringer på det gamle ledningsnet etableret tilbage i 1981. Den ene gennemtæring havde udviklet sig til et reelt brud, hvor fjernvarmevandet løb i kloakken. Dertil var flere ledninger våde. Det viser, at der trængte vand ind i dem udefra, fortæller projektleder Esben Fløytrup fra Kalundborg Forsyning.

De nye rørledninger har næsten dobbelt så stor diameter som de gamle. Desuden har de langt bedre isolering og en levetid på omkring 50 år, fordi samlingerne nu er af plastic.

_____


Energy Supply:
Christiania erstatter brændeovne med nærvarme
På Christiania har man erstattet brændeovnene med et nærvarmeprojekt, hvor syv decentrale, træpillefyrede varmeværker opvarmer boligerne, skriver Energy Supply.

Varmeværkerne leverer en samlet effekt på en megawatt om året og forbrænder cirka 400 ton træpiller.

For christianitterne fungerer løsningen som et taletidskort. Der er ingen a conto-betalinger, men der kan købes varme efter behov og økonomi. Når der ikke er flere penge på brugerkontoen, lukker måleren for varmen.

- Det er kun noget, vi gør i en periode. Det er jo en lidt primitiv måde at få varmen på, men den er langt at foretrække i forhold til brændeovnene. Jeg kan godt forestille mig, at vi om 10-20 år er gået over til en avanceret varmepumpeløsning og vindenergi, siger Alfred Christensen en af initiativtagerne til nabovarmeprojektet, der i dag varmer halvdelen af Christiania op.

Alle komponenterne i tiltagene er genbrug – gamle Kamstrupmålere og ombyggede olie- og gasfyr.

_____


Nordjyske Stiftstidende:
Støtte fra Innovationsfonden til halmforbrændingsanlæg
Ifølge Nordjyske Stifstidende har den nystartede virksomhed BioMaTek modtaget 500.000 kroner fra Innovationsfonden til at sikre renere og mere effektiv forbrænding af halm til kraftvarmeværker.

Virksomheden er i gang med at udvikle et nyt system, der vil give en mere ensartet forbrænding.

Prototypen er klar til april. Viksomheden håber at kunne opstille et anlæg til fuldskalatest i et samarbejdende kraftvarmeværk måneden efter.

 

 

Nyheder

16. mar 2018

Fornuftig udmelding af Lilleholt

I regeringens kommende energipolitiske udspil, vil der komme forslag om både elvarmeafgift og bedre udnyttelse af overskudsvarme, siger ministeren i dagens Børsen. Dansk Fjernvarme roser ministerens udmelding.

15. mar 2018

Energitilsynet kigger på overdækning

Energitilsynet vil lave en mere målrettet kontrol med fjernvarmeselskabernes overdækning. Dansk Fjernvarme hilser beslutningen velkommen.

12. mar 2018

Pas på telefonsælgere med billig fjernvarme

En forbruger ved Smørum Kraftvarme er blevet kontaktet af en sælger med billig fjernvarme, der ringer fra et nummer, der hører hjemme i Singapore.

09. mar 2018

Kraftvarmekrav og brændselsbinding står i vejen

Krav om at fjernvarmeselskaber skal producere el og varme kan risikere at hindre udbredelse af varmepumper i fjernvarmen. Ligesom brændselsbinding til naturgas vanskeliggør, at varmekunder får den billigste grønne forsyning. Dansk Fjernvarme mener, kravene må væk.

06. mar 2018

Forsyning Helsingør: Husk nye investeringer

Timingen i en total ophævelse af kraftvarmekravet passer ikke Forsyning Helsingør. Her er man i gang med at forny Helsingør Kraftvarmeværk. Derfor mener direktøren, at man skal være opmærksom på de mange nyere investeringer i kraftvarme.

01. mar 2018

Giv fjernvarmen frihed

De danske decentrale kraftvarmeværker er historisk bundet til at kunne levere el. En binding, der i dag med en stigende vindmøllekraft og udlandskabler ikke længere giver mening.

01. mar 2018

Bramming: Ingen effekt uden frit brændselsvalg

I Bramming glæder driftschef Steen Thøgersen sig over udsigten til en ophævelse af kraftvarmekravet. Men et frit brændselsvalg skal følge med, lyder det. Ellers har det ingen effekt.

21. feb 2018

Regeringen: Kraftvarmekrav skal væk

I et svar til Dansk Fjernvarme, skriver regeringen, at det er på tide at tage et opgør med kraftvarmekravet. I første omgang for de ikke-kvoteomfattede sektorer, men måske også inden for kvotesektoren. Det vækker begejstring hos Dansk Fjernvarme.

13. feb 2018

Bilka og Aalborg Varme indgår aftale om overskudsvarme

Aalborg Varme indgår aftale med Bilka i Aalborg om at udnytte varehusets overskudsvarme som fjernvarme. Dansk Supermarked Group forærer varmen væk på grund af komplicerede regler og indberetningskrav ved salg af overskudsvarme. 

12. feb 2018

Konkurrenceanalyse: Svensk varme-sammenligning holder ikke

Det svenske fjernvarmemarked, som er liberaliseret og undtaget regulering, bliver i den nyligt offentliggjorte konkurrenceanalyse fremhævet som et forbillede. Men det giver ingen mening at sammenligne to så forskellige markeder, lyder det fra Dansk Fjernvarme.

08. feb 2018 Energi på toppen

Den største gevinst kommer fra fjernvarmen

Professor fra Aalborg Universitet ser ingen grund til at nedsætte elafgiften for de individuelle forbrugere.

15. mar 2018 Navnenyt

Thomas Egebo ny administrerende direktør for Energinet

Departementschef Thomas Egebo bliver ny administrerende direktør i Energinet og forlader Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

14. mar 2018 Navnenyt

Linda fejrer jubilæum og går på pension

Projektassistent i DFP, Linda Lyhne, fejrer ti års jubilæum og går på pension med udegangen af april. 

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

09. mar 2018 Presseklip

S-borgmester bliver chef for forsyning

LÆS I DAG: S-borgmester bliver chef for forsyning. Aabybro får solvarme. Varme rør rydder vejen for sne. Bilist tog strøm og fjernvarme i hele Halsted. Vandet fosser fortsat ud i Løsning.

08. mar 2018 Presseklip

Handel med el er et krejlermarked

LÆS I DAG: Handel med el er et krejlermarked. Kunderne blev lovet 100% grøn strøm – fra atomkraft. Hæder til EnergyLab Nordhavn. Energi Viborg vil se beregninger fra Viborg Fjernvarme. Skiftedag i LOGSTORs bestyrelse. 17.000 liter vand er fosset ud i Løsning.

07. mar 2018 Presseklip

Alternativ til Apple-varme undersøges

LÆS I DAG: Alternativ til Apple-varme undersøges. Kunder venter stadig på penge. Ry Varmeværk vil lukke anlæg. Borgermøde om nærvarme. Kolde radiatorer i Herning. Skive sætter droner ind.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

13. mar 2018 Navnenyt

Viktor fylder 70 og går på pension

Viktor Jensen fra DFP fylder 70 år den 23. marts og bliver pensionist den 1. april.

13. mar 2018 Navnenyt

Nye serviceteknikere hos AEA

Energientreprenøren Aktive Energi Anlæg A/S har ansat to nye serviceteknikere til service og montage af olie- og gasbrændere.

09. mar 2018 Navnenyt

Rambøll-chef ny formand for ingeniører

Rambølls administrerende direktør Danmark, Ib Enevoldsen, er nu formand for FRI - Foreningen af Rådgivende Ingeniører.

 

28. feb 2018 Navnenyt

TREFOR-direktør fylder 60

På fredag den 2. marts fylder Charles Nielsen, direktør i TREFOR Infrastruktur, 60 år.

12. feb 2018 Navnenyt

Kommunikationsmedarbejdere i Dansk Fjernvarme fylder rundt

Simone Mørup Kristiansen fylder 30 år den 18. februar og Mikkel Lysgaard 40 år den 21. februar. 

08. feb 2018 Navnenyt

Ny kaptajn for Caverions projekter

1. februar blev Søren K. Overgaard ny projektdirektør for Caverions teknikentrepriser.