19. jan 2018 Presseklip

Biomasse har vokset sig stor i Danmark

LÆS I DAG Biomasse har vokset sig til at være den helt store vedvarende energikilde. Energitilsynets udflytning bliver mødt med jubel i Halsnæs Kommune. Grøn Energi skal med i nyt EU-projekt om overskudsvarme i større byer. 

Ingeniøren:
Biomasse – et problembarn
Biomasse har vokset sig til at være den helt store vedvarende energikilde i det danske energisystem, og det er kraftværkernes forbrug af træpiller, der vejer tungest i statistikken.

Således er er forbruget af fast biomasse næsten tredoblet siden år 2000, og i 2016 udgjorde biomasse 53 pct. af den vedvarende energi – og 15 pct. af det samlede energiforbrug i Danmark. Det skriver Ingeniøren.

Væksten er tilsigtet, fordi den skulle indsætte biomassen som en CO -neutral, vedvarende energikilde, hvorfor den er blevet fritaget for afgift, når den bruges på varme. Det har dog vakt politisk bekymring, og i 2012-forliget indførte politikerne en forsyningssikkerhedsafgift, fordi det voksende forbrug var blevet et problem. Den måtte imidlertid rulles tilbage igen i 2013.

Udfordringerne består imidlertid – nogle kritikere er optaget af bæredygtigheden i at anvende biomasse, andre af, at biomasse er en dårlig samfundsøkonomisk løsning.

_____


EnergiWatch:
Halsnæs jubler over udflytning
Frederiksværk er en del af Halsnæs Kommune, og her er der meget stor glæde over, at udflytningen af statslige institutioner netop tilgodeser dem. Det er nemlig planen, at Energitilsynets 78 arbejdspladser skal fra Valby til Frederiksværk.

Og ifølge EnergiWatch vækker det nærmest jubel hos borgmester Steffen Jensen i Halsnæs Kommune, der peger på, at tilsynet med flytningen til Frederiksværk får alle fordelene uden ulemperne.

- Halsnæs ligger under en times kørsel fra København, så jeg tror på, at mange medarbejdere vil holde fast i deres job og enten pendle eller måske ligefrem flytte hertil. De skal i hvert fald være meget velkomne, siger Steffen Jensen.

Det har været en bevidst strategi for kommunen at få andel i de statslige arbejdspladser i forbindelse med planerne om udflytning fra hovedstaden. Særligt fordi kommunen ifølge borgmesteren har mistet en række statslige arbejdspladser over årene.

Kommunen er allerede i færd med at finde egnede lokaler til Energitilsynet, men at den endelige placering endnu ikke er på plads.

_____

 

LEDER I dag:
Fabrikker vil levere fyringsolie til fjernvarmeværker
Det lyder måske noget bagvendt, men er ikke desto mindre sandt. Udviklingsselskabet CWC Biofuels har et håb om, at de indenfor en ganske overskuelig fremtid har to fabrikker klar i Danmark, der kan producere halm om til fyringsolie, som kraftvarmeværker kan bruge.

Ifølge LEDER I dag er det en særlig teknologi – Rapid Thermic Processing – der skal omdanne halm til fyringsolie, og det er første gang, der bliver forsøgt omsat til industriel produktion, lyder det fra CWC Biofuels.

- Vi har fokus på lokal værdiskabelse. Vi ser ikke træflis som en bæredygtig løsning, og der er ikke tilstrækkeligt meget savsmuld og andre former for affaldstræ i Danmark, siger Per Regnarsson, administrerende direktør for CWC Biofuels.

Ifølge direktøren vil man i første omgang gå efter at bygge et anlæg i Vordingborg på Sjælland. Hvis alt går vel, vil det være færdigt i løbet af 2018. Derefter går man efter at bygge et anlæg i Nordjylland.

_____

 

Energy-Supply:
Overskudsvarmeprojekt får deltagelse af Grøn Energi
Tænketanken Grøn Energi og Aalborg Universitet bliver de danske elementer i et spændende forskningsprojekt støttet af EU. ReUseHeat – som projektet er navngivet – skal arbejde med systemer til udnyttelse af overskudsvarme fra ukonventionelle bynære kilder.

Projektet fanger dermed godt op på bl.a. et af de store energipolitiske debatemner – overskudsvarme – og tager konkret fat i projekter i fire europæiske byer: Brunswick, Nice, Madrid og Bukarest. Her benytter man overskudsvarme på forskellig vis – fra et datacenter, spildevand, kølesystemer på et hospital og en metrostation.

Ifølge Energy-Supply er Grøn Energi og Aalborg Universitet to af 16 deltagere i projektet, og deres rolle bliver primært at levere viden om fjernvarmebranchen samt formidle resultater fra projektet. Dette indebærer bl.a at medvirke til at udarbejde en håndbog om udnyttelse af overskudsvarme samt formidling af denne.

____

 

Fødevarefokus:
Stort potentiale i overskudsvarme fra fødevareproduktion
DTU og Viegand Maagøe A/S har udarbejdet en rapport, der viser, at der er stort økonomisk potentiale i at udnytte overskudsvarme fra dansk industri til fjernvarme, skriver Fødevarefokus.

En stor del af overskudsvarmen afgives ved relativt lave temperaturer, så nuværende teknologier skal videreudvikles for at udnytte varmen. Forskningsprojektet THERMCYC arbejder på at designe løsninger, som kan gøre udnyttelse af overskudsvarme mere økonomisk og teknisk attraktiv.

Fokus er at optimere varmepumper og varmekraftmaskiner til produktion af hhv. varme og el med overskudsvarme som kilde.

Målet er at spare 15 procent energi i dansk industri og reducere CO2-udledningerne 8,8 mio. ton årligt.

Projektets partnere er DTU Institut for Mekanisk Teknologi & DTU Kemiteknik på Danmarks Tekniske Universitet, Aalborg Universitet, Dansk Teknologisk Institut, Viegand Maagøe, AP Møller Mærsk, Danfoss, Arla, Alfa Laval, Technische Universität München, Delft University of Technology og MAN Diesel & Turbo.

_____

 

Nyheder

21. feb 2018

Regeringen: Kraftvarmekrav skal væk

I et svar til Dansk Fjernvarme, skriver regeringen, at det er på tide at tage et opgør med kraftvarmekravet. I første omgang for de ikke-kvoteomfattede sektorer, men måske også inden for kvotesektoren. Det vækker begejstring hos Dansk Fjernvarme.

13. feb 2018

Bilka og Aalborg Varme indgår aftale om overskudsvarme

Aalborg Varme indgår aftale med Bilka i Aalborg om at udnytte varehusets overskudsvarme som fjernvarme. Dansk Supermarked Group forærer varmen væk på grund af komplicerede regler og indberetningskrav ved salg af overskudsvarme. 

12. feb 2018

Konkurrenceanalyse: Svensk varme-sammenligning holder ikke

Det svenske fjernvarmemarked, som er liberaliseret og undtaget regulering, bliver i den nyligt offentliggjorte konkurrenceanalyse fremhævet som et forbillede. Men det giver ingen mening at sammenligne to så forskellige markeder, lyder det fra Dansk Fjernvarme.

08. feb 2018 Energi på toppen

Den største gevinst kommer fra fjernvarmen

Professor fra Aalborg Universitet ser ingen grund til at nedsætte elafgiften for de individuelle forbrugere.

08. feb 2018 Energi på toppen

Fri konkurrence kan føre til lukninger af værker

Hvis fjernvarmemarkedet bliver udsat for konkurrence, så vil det kunne føre til lukninger – det er en del af prisen for netop at få den fri konkurrence, lyder det fra hovedforfatter til konkurrenceanalyse.

07. feb 2018 Energi på toppen

Søren Egge: "Analysen starter et forkert sted"

Forud for Energi på Toppen har vi talt med Søren Egge Rasmussen, der er energiordfører i Enhedslisten. Han mener, at der burde være lavet en anden analyse end konkurrenceanalysen.

07. feb 2018 Energi på toppen

Forbrugerrådet Tænk: Miljøomkostninger bør med i prisen

Det er positivt, hvis miljøomkostninger kan kommer med i overvejelserne, når forbrugerne skal vælge opvarmning. Det mener Forbrugerrådet Tænk på baggrund af den konkurrenceanalyse, regeringen har offentliggjort

05. feb 2018

Varmens Dag fejret med åbent hus landet over

Tusindvis af nysgerrige fjernvarmeforbrugere blev søndag klogere på, hvor deres fjernvarme kommer fra, da Varmens Dag blev fejret med åbent hus på værker landet over.

02. feb 2018

Bendt Bendtsen: Nyt bygningsdirektiv nok min vigtigste sag i parlamentet

Med overvældende opbakning blev EUs ministerråd torsdag enige om et nyt bygningsdirektiv. En af hovedarkitekterne bag direktivet er danske Bendt Bendtsen, som Dansk Fjernvarme har talt med. 

02. feb 2018

Flot EU-aftale om energieffektivisering

Bygninger udgør i alt cirka 40 procent af det europæiske energiforbrug. EUs Ministerråd er netop blevet enige om at energieffektivisere både nyt og ældre byggeri.

24. jan 2018

Bæredygtig biomasse central for grøn omstilling i byerne

Den bæredygtige biomasse spiller fortsat en stor rolle i særligt de store byer for den grønne omstilling. Det er budskabet i et indlæg i Altinget i dag. HOFOR og Dansk Fjernvarme fortæller mere.

15. feb 2018 Presseklip

Scandlines bruger overskudsvarme til køling

LÆS I DAG: Scandlines bruger overskudsvarme til køling. Flere lokale vejrudsigter. Olieprisen stiger.

14. feb 2018 Presseklip

Overskudsvarme fra Bilka bliver fjernvarme

LÆS I DAG: Overskudsvarme fra Bilka bliver fjernvarme. Ny oprydder i Ewii: Pengene skal arbejde for Trekantområdet. Isoplus opgør skaderne af hacking. Nyt solvarmeanlæg foran tidsplanen. Er Nord Stream 2 på vej rundt om Danmark?

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

13. feb 2018 Presseklip

Samarbejde undersøges på Skive-kanten

LÆS I DAG Tre fjernvarmeselskaber ved Skive ønsker fælles varmeproduktion. Dansk Gas Distribution vil trække Vordingborg i Energiklagenævnet. Hellere varmepumper end elvarme. Nærvarme i stedet for brændeovne på Christiania. Kalundborg Forsyning skifter gamle ledninger ud. 

12. feb 2018 Presseklip

Billig overskudsvarme på vej i Viborg

LÆS I DAG Varme fra Føtex og hospital bliver til fjernvarme i Viborg - varmepumpe er ønsket. Fjernvarme er på vej til Ørslev. Bedre varmemålere i Hovedgård. 

09. feb 2018 Presseklip

Mange værker bliver presset på økonomien

LÆS I DAG: Mange værker bliver presset på økonomien. Gelsted Fjernvarme står til at miste 4000 kr. pr. kunde. Solen skal opvarme Sønderholm. Verdo åbner afdeling i Polen. Jerslev udvider solvarmeanlæg. For få ønsker fjernvarme i Hastrup.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

12. feb 2018 Navnenyt

Kommunikationsmedarbejdere i Dansk Fjernvarme fylder rundt

Simone Mørup Kristiansen fylder 30 år den 18. februar og Mikkel Lysgaard 40 år den 21. februar. 

08. feb 2018 Navnenyt

Ny kaptajn for Caverions projekter

1. februar blev Søren K. Overgaard ny projektdirektør for Caverions teknikentrepriser.

29. jan 2018 Navnenyt

Margit Ørsted takker af

Margit Ørsted stopper efter 24 år i Frederiksbergs kommunalbestyrelse samt perioder som formand for Frederiksberg Fjernvarme og næstformand i CTR.

25. jan 2018 Navnenyt

Ny salgsdirektør i Verdo

Bo Johansen er ny salgsdirektør for Verdo Energy Systems.

24. jan 2018 Navnenyt

Ny direktør for DFP

Mogens H. Nielsen er ansat som ny direktør i DFP – Dansk Fjernvarmes Projektselskab.

23. jan 2018 Navnenyt

Grøn Energis chefanalytiker fylder 50

Nina Kildegaard Detlefsen fylder 50 år på tirsdag den 30. januar.