08. jan 2018 Presseklip

Minister vil se på at give friere tøjler til mindre kraftvarmeværker

LÆS I DAG: TV-indslag: Minister vil se på at give friere tøjler til mindre kraftvarmeværker. Baltic Pipe projekt i offentlig høring. TVIS bejler til Ejby og Gelsted. Droner søger efter brud i Nykøbing Falster. Horsens-borger kritiserer flis i brev til Lilleholt.

TV 2 Fyn:
Minister vil se på at give friere tøjler til mindre kraftvarmeværker
Når grundbeløbet bortfalder ved næste årsskifte, bliver mange af især de mindre kraftvarmeværker mærkbart ramt. Det betyder, at kunder vil opleve varmeregninger, der pludselige – fra det ene år til det næste – stiger med flere tusinde kroner om året.

Men nu siger den ansvarlige minister – Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt – at han vil se på mulighederne for, at netop de mindre kraftvarmeværkerne bliver sat mere fri i forhold til de krav, der bliver stillet til dem.

- Jeg er parat til at kigge på- og sikre ikke mindst de mindre kraftvarmeværker friere muligheder og bedre rammer i forhold til at kunne vælge brændsel – og også til at de ikke skal være tvunget til at producere både el og varme på samme tid, siger Lars Chr. Lilleholt til TV 2 Fyn.

Her har en række lokale fjernvarmeformænd gjort det klart, at de frygter årlige stigninger på omkring 4.000 kroner for de husstande, som får deres fjernvarme fra deres værker. Det drejer sig bl.a. om Ejby Fjernvarme og Gelsted Fjernvarme.

Hvis ministeren står ved sine ord, så kommer han ikke blot de lokale fynske værker i møde, men også kravene fra Dansk Fjernvarme. Her har man igennem en årrække fremhævet, at der skal større frihed til, når det handler om fx brændselsvalg, hvis værkerne skal imødegå de konsekvenser, som bortfaldet af grundbeløbet vil give.

Som direktør Kim Mortensen i sidste uge sagde til Jyllands-Posten:

- Vores forslag er, at man indfører frit brændselsvalg og ophæver kraftvarmebindingen. Dermed er værkerne ikke tvunget til at fyre med dyr naturgas, ligesom de ikke er nødsaget til at have en produktion, der tager afsæt i, at man kan producere strøm, siger Kim Mortensen til Jyllands-Posten. 

_____

DR Sjælland:
Baltic Pipe projekt i offentlig høring
Lavere gas-pris for forbrugerne og større forsyningssikkerhed. Sådan lyder målet med den flere hundrede kilometer lange rørledning, der efter planen skal bringe gas fra de norske felter i Nordsøen tværs over Danmark og videre til Polen.

Projektet hedder Baltic Pipe og det er netop nu i den første offentlige høring. Bygherrerne, Energinet og det polske gasdistributionsselskab Gas-System, vil først træffe endelig beslutning om at sætte projektet i gang til efteråret.

Det polsk-danske-projekt indebærer investeringer i størrelsesordenen 12-15 milliarder kroner, og projektet bliver finansieret ligeligt af de to landes selskaber.

Baltic Pipe betyder blandt andet, at der skal anlægges 200 kilometer ny rørledning på land i Danmark.

Røret skal gå fra Blåbjerg ved Vestkysten og til modtagestationen i Nybro ved Varde. Gassen sendes dernæst videre gennem eksisterende rør til Egtved. Herfra bygges der ny rørledning under Lillebælt og tværs over Fyn for at ramme den eksisterende rørledning under Storebælt. På Sjælland skal der så anlægges yderligere 70 kilometer ny rørledning fra Kongsmark ved Slagelse, forbi Næstved til Strandegaard syd for Faxe Ladeplads, hvor ledningen "går i vandet".

Det store projekt skal være klar til brug fra 1. oktober 2022. Rørledningerne skal hvert år transportere 10 milliarder kubikmeter gas fra Nordsøen til Polen. Det svarer til op mod fire gange så meget gas som det samlede danske årsforbrug.

_____

Fyens Stiftstidende:
TVIS bejler til Ejby og Gelsted
Måske har man fundet en løsning på bortfaldet af grundbeløbet, der ellers vil betyde prisstigninger i Ejby og Gelsted fra næste år. Men varmesammenslutningen TVIS har haft lommeregneren fremme, og det vil være en fordel at få leveret varme fra den nye biomassekedel på Skærbækværket i stedet.

TVIS leverer allerede varme til Middelfart Fjernvarme, men hvis Ejby og Gelsted skal med, skal det først godkendes af ejerkommunerne, Fredericia, Vejle, Kolding og Middelfart. Herefter kan der sendes tilbud til de berørte værker, der begge ser gerne vil modtage et tilbuddet.

I Gelsted er man god begyndt at se på alternativer til TVIS, bl.a. har man lige fået tilsagn om tilskud til at indsætte varmepumper.

- Vi vil selvfølgelig holde et eventuelt tilbud fra TVIS op i mod alternativet, hvor vi etablerer varmepumper med støtte fra puljen. Hvad giver de største fordele for vores lille værk? siger formand for Gelsted Fjernvarme, Erik Hein, til Fyens Stiftstidende.

_____

Lolland-Falsters Folketidende:
Droner søger efter brud i Nykøbing Falster 
I disse dage flyver en drone hen over ledningsnettet i Nykøbing Falster for at finde mulige lækager på nettet. Det skriver Lolland-Falsters Folketidende.

Guldborgsund Forsyning havde også sidste år en drone til at overflyve nettet, og da lykkedes det at lokalisere en række brud.

- Efter at have repareret de fundne brud gik vi fra et dagligt vandspild på anlægget på 35 kubikmeter vand ned til at vi måtte fylde 20 kubikmeter vand på anlægget i døgnet. Nu er spildet oppe på 25 kubikmeter, og derfor giver det god mening at lede efter nye brud og lækager, siger projektleder i Guldborgsund Forsyning Cindie Holm Kaare til Lolland-Falsters Folketidende.

Overflyvningen foretages af et eksternt firma, der flyver med dronen om natten for at få størst udbytte af det varmefølsomme udstyr.

_____

Horsens Folkeblad:
Horsens-borger kritiserer flis i brev til Lilleholt
Claus Nielsen fra Horsens er utilfreds med, at træflis brændes af på biomasseanlægget i Horsens og mange andre danske varmeværker, skriver Horsens Folkeblad.

Derfor skrev han i 2017 til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt. Blandt andet anførte han, at der på biomasseanlægget i Horsens skal afbrændes træ i stedet for affald, og det ifølge ham er dybt bekymrende, da forureningen vil stige ved afbrænding af træ.

I svaret skriver ministeren, at han er enig med Claus Nielsen i, at det ikke er fornuftigt at fælde en skov og brænde træet af på ukritisk vis for at lave el og fjernvarme.

- Netop derfor har fjernvarmeværkerne og kraftværkerne indgået en brancheaftale om, at den biomasse, der bruges til energiproduktion i Danmark, skal være bæredygtig. Det betyder for eksempel, at der kan bruges træpiller lavet af affaldstræ fra et savværk eller træflis fra udtyndingstræ fra bæredygtigt skovbrug. Med et stigende forbrug af biomasse i den danske energisektor er det helt afgørende, at vi holder øje med, at der anvendes bæredygtigt træ. Derfor ser jeg også gerne, at der bliver fælles regler i hele EU på dette punkt, skriver Lars Christian Lilleholt.

 

Nyheder

16. jan 2018

Video: Energiaftale skal indeholde løsning på grundbeløb

Minister lover fjernvarmebrugere en løsning på bortfaldet af grundbeløbet, når en ny energiaftale skal forhandles på plads – Dansk Fjernvarme efterlyser frigørelse af brændselsbinding som en del af løsningen. Se ministerens tale ved Dansk Fjernvarmes nytårsreception under artiklen.

16. jan 2018

Billedserie: 13 bidrag, champagne og nytårsstafet

Der var stuvende fuldt, da Dansk Fjernvarme for første gang afholdt nytårsstafet i sine lokaler i København. Ministeren fik samtidig overrakt og kvitterede for foreningens 13 bidrag til en ny sammenhængende energipolitik. Se billederne ved at bruge de grønne pile i billedfeltet.

16. jan 2018

13 bidrag til en sammenhængende energipolitik

Dansk Fjernvarme har overrakt 13 bidrag til en sammenhængende energipolitik til regeringen og Folketingets partier. Bidragene er ment som inspiration til en ny energiaftale. Se alle 13 bidrag her.

16. jan 2018

Fjernvarmens 13 bidrag sætter ny retning for energisektoren

Der skal skrues op for samarbejdet mellem el og varmesektoren, overskudsvarmen skal udnyttes og fjernvarmeselskaberne skal have mere frihed til selv at træffe kloge valg. Det er blandt de 13 bidrag til en ny energipolitik, som Dansk Fjernvarme netop har overrakt regeringen.

11. jan 2018

Forsyning Helsingør har sænket varmeprisen

I 2018 er det billigere at varme boligen op med fjernvarme i Helsingør. Forsyningen har sænket prisen med knap 600 kroner.

09. jan 2018

Jens Joel: Vi har ansvar for at sikre rammevilkår

Socialdemokraternes energiordfører mener, rækkefølgen er vigtig, når man diskuterer løsninger for at undgå prisstigninger efter grundbeløbets bortfald.

09. jan 2018

Varmepumpen kan ikke hjælpe med det hele

Karup Varmeværk er blandt de 11 fjernvarmeselskaber, der har fået tilskud til en stor eldrevet varmepumpe. Selskabet har også fusioneret med naboværket. Men både varmepumpe og fusion vil ikke hindre prisstigning i tusindkroners-klassen.

09. jan 2018

Kære politikere, I må løsne tøjlerne

Folketinget må træde i karakter og løsne grebet om fjernvarmeselskaberne, så ikke forbrugerne rammes af unødvendigt høje prisstigninger på varme, lyder det fra Dansk Fjernvarme.

25. dec 2017

Prisstigninger i vente for varmekunder

Når rådhusklokkerne ringer for sidste gang nytårsaften næste år kan en række fjernvarmekunder vente store prisstigninger på grund udløbet af et kompensationstilskud. Dansk Fjernvarme kalder på handling.

21. dec 2017

Lovforslag om regnskabsføring og dataindberetning vedtaget

Onsdag den 20. december fik Energitilsynet formelt ansvaret for at sikre standardisering af regnskabsføring og dataindberetning for fjernvarmeselskaber, da Folketinget stemte for lovforslaget.

21. dec 2017

Energistyrelsen og Grøn Energi klar med drejebog om store varmepumper

Energistyrelsen og Grøn Energi har opdateret drejebogen og det tilhørende inspirationskatalog om store varmepumpeprojekter. 

17. jan 2018 Navnenyt

Ny mand til energibesparelser

Emil Bøilerehauge er ansat i Dansk Fjernvarmes energispareteam til indberetning af energibesparelser.

16. jan 2018 Navnenyt

Grøn Energi har civilingeniør i praktik

Christian Sjøstrann Jørgensen er i virksomhedspraktik indtil medio marts.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

10. jan 2018 Presseklip

Russisk gas til danske kunder

LÆS I DAG: Russisk gas til danske kunder. Modstandere af fjernvarme er en yderfløj. Fjernvarmen bliver dyrere i Brædstrup. Biomasseanlæg leverer allerede nu varme. Droner i luften i Fredericia. To skoler måtte undvære varmen.

09. jan 2018 Presseklip

Større byer bliver også ramt af prisstigninger på fjernvarmen

LÆS I DAG: Større byer bliver også ramt af prisstigninger på fjernvarmen. Dronninglund Sygehus skal have fjernvarme. Negative elpriser kostede vindmølleejere 8 millioner juleaften.

05. jan 2018 Presseklip

El-kapaciteten for store datacentre er ved at være brugt

LÆS I DAG: El-kapaciteten for store datacentre er ved at være brugt. Radikale ønsker affaldsfrit Danmark i 2050. Der er overkapacitet af affaldsforbrænding. Varmeprisen stiger i Jelling. Navneskifte på vej i Næstved.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

16. jan 2018 Navnenyt

Ny chef på Randers Kraftvarmeværk

Jens Ole Hougaard er ny chef for Randers Kraftvarmeværk per 1. januar. 

12. jan 2018 Navnenyt

Mindeord over Kaj Hansen

Administrerende direktør for Energi Ikast, Jørgen Mosegaard, skriver mindeord om tidligere direktør Kaj Hansen.  

08. jan 2018 Navnenyt

Erfaren kursuskoordinator til Dansk Fjernvarme

Tina Weber Peters er ny kursuskoordinator hos Dansk Fjernvarme. 

13. dec 2017 Navnenyt

Ny økonomisk konsulent til Dansk Fjernvarme

Michael Fibiger er ny økonomisk konsulent i Dansk Fjernvarmes Politisk Økonomisk sekretariat fra årsskiftet.

12. dec 2017 Navnenyt

Ny direktør for Biogasbranchen

Frank Rosager er fra den 1. januar ny direktør for foreningen Biogasbranchen.

11. dec 2017 Navnenyt

Ny afdelingsleder for GIS og data i Verdo

Anders Duerlund kommer til Verdo efter 10 år hos Nyfors iog tidligere COWI.