18. dec 2017 Presseklip

Minister vil hæve EUs mål

LÆS I DAG: Minister vil hæve EUs mål. Ambitionerne skal være endnu større. Flere bør få fjernvarme fra overskudsvarme. Uklare rammer bremser fynsk halm-projekt. Hovedledning udskiftes under fuld drift. 443 ejendomme får fjernvarme.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet:
Minister vil hæve EUs mål
Fra i dag mandag er Lars Chr. Lilleholt samlet med sine ministerkollegaer for det energimæssige område for at fastsætte de mål for vedvarende energi, der skal være målestokken for EU frem mod 2030. Og den danske minister vil hæve ambitionerne i EU, lyder meldingen fra ministeren i en pressemeddelelse, inden forhandlingerne går i gang i Bruxelles.

Inden mødet er målet for EU, at den vedvarende energi skal dække 27 procent af energiproduktionen i 2030, men EU-Kommissionen lægger op til, at andelen skal være 30 procent – og det bliver bakket op fra dansk side.

- Det vil være et mærkbart løft af EUs nuværende ambitioner, og jeg forudser svære forhandlinger i dag, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt i en pressemeddelelse fra ministeriet.

De energiansvarlige ministre står i øvrigt overfor flere store forslag, som de skal tage stilling til mandag og tirsdag. De skal således drøfte det såkaldte forvaltningssystem, som skal sikre, at de fælles EU-mål på energi- og klimaområdet indfries, og at fremdriften mod målene løbende måles og evalueres, så der om nødvendigt kan gribes ind, hvis der opstår problemer undervejs. Forvaltningssystemet skal desuden sikre, at alle EU-s medlemslande yder et fair bidrag til målene.

_____

Børsen:
Ambitionerne skal være endnu større
Mens energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt i dag mandag drager til Bruxelles for bl.a. at forhandle om energimål for EU i 2030, så gør han det til en del kritik fra en række større danske virksomheder, der vil have ministeren til at sætte barren endnu højere.

Det nuværende mål for, hvor stor en andel af energiproduktionen der i 2030 skal komme fra vedvarende energi, er på 27 procent. Det vil regeringen hæve til 30 procent, men det er alt for uambitiøst. Det har bl.a. Danfoss og Grundfos ment, og nu bakker Nove Nordisk op – målet skal være mindst 35 procent.

- Det er positivt, at ministeren nu er åben for at hæve det oprindelige mål, men vi så gerne, at regeringen endnu mere ambitiøs på det her område. Der er brug for aktivt lederskab, lyder det fra miljøstrategisk direktør, Dorthe Nielsen, i Børsen.

Novo Nordisk er sammen med en række andre mastodonter underskrivere på en henvendelse direkte til EU-Kommissionen med et klart krav om større mål end såvel det nuværende mål for 2030 og de mål, som energiministrene i EU mødes om for at diskuterede mandag og tirsdag.

Ifølge Børsen har Novo Nordisk selv store ambitioner om at være grønne i deres produktion. Helt konkret vil medicingiganten allerede fra 2020 basere sin produktion på grøn strøm. 

_____

DR P4 Sjælland:
Flere bør få fjernvarme fra overskudsvarme
Kalundborg Forsyning har etableret en varmepumpe, der udnytter overskudsvarmen fra Novo Nordisk og Novo Science, og Ardagh Glass leverer overskudsvarme til fjernvarmenettet i Fensmark. Den type projekter håber Dansk Fjernvarme, der kommer mange flere af, fremgår det af et indslag i DR P4 Sjælland.

Branchedirektør i Dansk Industri Troels Ranis vurderer, at regeringens varslede nedsættelse af elvarmeafgiften vil gøre det mere attraktivt for virksomheder at sende overskudsvarmen ud til fjernvarmenettet.

_____

Landbrugsavisen:
Uklare rammer bremser fynsk halm-projekt
Fjernvarme Fyn ville gerne aftage yderlige 100.000 tons halm om året til brug på Fynsværket, men manglende klarhed fremtidens rammer gør sætter projektet i bero. Det oplyser Fjernvarme Fyn i et brev til deres halmleverandører.

Biomassefyrede elproduktionsanlæg får i dag støtte i form af et tillæg til elprisen på 15 øre/kWh. Desuden er der ”VE til proces”-ordningen, som Fjernvarme Fyn har søgt, og fået tilsagn om støtte fra.

 EUs godkendelse af det generelle elproduktionstilskud indebærer imidlertid, at støtten kun kan gives, hvis anlægget ikke samtidig opnår anden form for støtte. For Fjernvarme Fyn betyder det, at den generelle støtte til elproduktion ikke kan garanteres, hvis projektet samtidig modtager VE til proces-tilskuddet. Det gælder også, selvom procestilskuddet går ubeskåret til de gartnere, der aftager varmen.

- Der har været en intensiv dialog med Energistyrelsen den seneste tid, men da der ikke var en løsning i sigte, før et kommende energiforlig, som også skal EU-godkendes, har vi valgt ikke at gennemføre projektet på nuværende tidspunkt, siger direktør Jan Strømvig fra Fjernvarme Fyn.

Hans Stougaard, formand for Danske Halmleverandører, ærgrer sig over, at projektet er sat i bero, og er nærmest i chok over, at det kunne komme så vidt. Men han glæder sig over, at projektet ikke er smidt i skraldespanden. Foreningen vil nu kontakte både ministeren og Odense Kommune.

_____

Energy Supply:
Hovedledning udskiftes under fuld drift
Vestforbrænding udskifter 80 meter hovedledning i Bagsværd på grund af et brud. Normalt er det nødvendigt at lukke for varmeforsyningen i to døgn, men denne gang vil udskiftningen ske under fuld forsyning, for at kunderne i området ikke skal mangle varme i radiatorerne midt i vinterkulden.

 - Vi går langt for at sikre forsyningen til vores kunder, men det kan være tæt på umuligt, hvis man skal reparere en hovedledning midt om vinteren. Med den nye teknik kan vi opretholde fuld drift, mens vi reparerer ledningen. Samtidig undgår vi at starte reserveanlæg og mobile kedler op, som normalt kører på gas eller olie. Det betyder, at der også er en miljøgevinst, fordi vi kan fortsætte med at sende grøn, CO2-neutral fjernvarme ud til borgerne, siger produktionschef Martin Christensen fra Vestforbrænding til Energy Supply.

Med den nye metode ledes fjernvarmevandet uden om reparationsområdet i en midlertidig ledning.

_____

Lolland-Falsters Folketidende:
443 ejendomme får fjernvarme
443 ejendomme i Østofte og Bandholm bliver fremover tilsluttet fjernvarme.

Kommunens økonomiudvalg har sagt ja til at udstede en tilslutnings- og forblivelsespligt til de berørte beboere i området. Tilslutningspligten bliver på ni år. 

En høring i løbet af sommeren gav 190 høringssvar, og blandt dem var der 22 lodsejere med fjernvarme, som ønskede at blive fritaget for tilslutningspligten. Kommunens forvaltning slår dog fast, at ingen af begrundelserne kan bruges som fritagelsesgrund. 

Flere er dog blevet fritaget, fordi de har andre opvarmningsformer. Blandt andet er 46 undtaget kravet, da de har installeret pillefyr. 32 havde fået det registreret i deres BBR, mens de øvrige 14 måtte dokumentere det over for kommunen. 

Der går dog endnu noget tid, inden beboerne kan skifte fra oliefyr til fjernvarme. Byrådet mangler at godkende tilslutnings- og forblivelsespligten, ligesom man også skal sige ja til at pille ejendommen Vestre Landevej 42 ud af planen. Den er kommet med ved en fejl, har Lolland Varme oplyst.

Nyheder

16. jan 2018

Video: Energiaftale skal indeholde løsning på grundbeløb

Minister lover fjernvarmebrugere en løsning på bortfaldet af grundbeløbet, når en ny energiaftale skal forhandles på plads – Dansk Fjernvarme efterlyser frigørelse af brændselsbinding som en del af løsningen. Se ministerens tale ved Dansk Fjernvarmes nytårsreception under artiklen.

16. jan 2018

Billedserie: 13 bidrag, champagne og nytårsstafet

Der var stuvende fuldt, da Dansk Fjernvarme for første gang afholdt nytårsstafet i sine lokaler i København. Ministeren fik samtidig overrakt og kvitterede for foreningens 13 bidrag til en ny sammenhængende energipolitik. Se billederne ved at bruge de grønne pile i billedfeltet.

16. jan 2018

13 bidrag til en sammenhængende energipolitik

Dansk Fjernvarme har overrakt 13 bidrag til en sammenhængende energipolitik til regeringen og Folketingets partier. Bidragene er ment som inspiration til en ny energiaftale. Se alle 13 bidrag her.

16. jan 2018

Fjernvarmens 13 bidrag sætter ny retning for energisektoren

Der skal skrues op for samarbejdet mellem el og varmesektoren, overskudsvarmen skal udnyttes og fjernvarmeselskaberne skal have mere frihed til selv at træffe kloge valg. Det er blandt de 13 bidrag til en ny energipolitik, som Dansk Fjernvarme netop har overrakt regeringen.

11. jan 2018

Forsyning Helsingør har sænket varmeprisen

I 2018 er det billigere at varme boligen op med fjernvarme i Helsingør. Forsyningen har sænket prisen med knap 600 kroner.

09. jan 2018

Jens Joel: Vi har ansvar for at sikre rammevilkår

Socialdemokraternes energiordfører mener, rækkefølgen er vigtig, når man diskuterer løsninger for at undgå prisstigninger efter grundbeløbets bortfald.

09. jan 2018

Varmepumpen kan ikke hjælpe med det hele

Karup Varmeværk er blandt de 11 fjernvarmeselskaber, der har fået tilskud til en stor eldrevet varmepumpe. Selskabet har også fusioneret med naboværket. Men både varmepumpe og fusion vil ikke hindre prisstigning i tusindkroners-klassen.

09. jan 2018

Kære politikere, I må løsne tøjlerne

Folketinget må træde i karakter og løsne grebet om fjernvarmeselskaberne, så ikke forbrugerne rammes af unødvendigt høje prisstigninger på varme, lyder det fra Dansk Fjernvarme.

25. dec 2017

Prisstigninger i vente for varmekunder

Når rådhusklokkerne ringer for sidste gang nytårsaften næste år kan en række fjernvarmekunder vente store prisstigninger på grund udløbet af et kompensationstilskud. Dansk Fjernvarme kalder på handling.

21. dec 2017

Lovforslag om regnskabsføring og dataindberetning vedtaget

Onsdag den 20. december fik Energitilsynet formelt ansvaret for at sikre standardisering af regnskabsføring og dataindberetning for fjernvarmeselskaber, da Folketinget stemte for lovforslaget.

21. dec 2017

Energistyrelsen og Grøn Energi klar med drejebog om store varmepumper

Energistyrelsen og Grøn Energi har opdateret drejebogen og det tilhørende inspirationskatalog om store varmepumpeprojekter. 

17. jan 2018 Navnenyt

Ny mand til energibesparelser

Emil Bøilerehauge er ansat i Dansk Fjernvarmes energispareteam til indberetning af energibesparelser.

16. jan 2018 Navnenyt

Grøn Energi har civilingeniør i praktik

Christian Sjøstrann Jørgensen er i virksomhedspraktik indtil medio marts.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

10. jan 2018 Presseklip

Russisk gas til danske kunder

LÆS I DAG: Russisk gas til danske kunder. Modstandere af fjernvarme er en yderfløj. Fjernvarmen bliver dyrere i Brædstrup. Biomasseanlæg leverer allerede nu varme. Droner i luften i Fredericia. To skoler måtte undvære varmen.

09. jan 2018 Presseklip

Større byer bliver også ramt af prisstigninger på fjernvarmen

LÆS I DAG: Større byer bliver også ramt af prisstigninger på fjernvarmen. Dronninglund Sygehus skal have fjernvarme. Negative elpriser kostede vindmølleejere 8 millioner juleaften.

08. jan 2018 Presseklip

Minister vil se på at give friere tøjler til mindre kraftvarmeværker

LÆS I DAG: TV-indslag: Minister vil se på at give friere tøjler til mindre kraftvarmeværker. Baltic Pipe projekt i offentlig høring. TVIS bejler til Ejby og Gelsted. Droner søger efter brud i Nykøbing Falster. Horsens-borger kritiserer flis i brev til Lilleholt.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

16. jan 2018 Navnenyt

Ny chef på Randers Kraftvarmeværk

Jens Ole Hougaard er ny chef for Randers Kraftvarmeværk per 1. januar. 

12. jan 2018 Navnenyt

Mindeord over Kaj Hansen

Administrerende direktør for Energi Ikast, Jørgen Mosegaard, skriver mindeord om tidligere direktør Kaj Hansen.  

08. jan 2018 Navnenyt

Erfaren kursuskoordinator til Dansk Fjernvarme

Tina Weber Peters er ny kursuskoordinator hos Dansk Fjernvarme. 

13. dec 2017 Navnenyt

Ny økonomisk konsulent til Dansk Fjernvarme

Michael Fibiger er ny økonomisk konsulent i Dansk Fjernvarmes Politisk Økonomisk sekretariat fra årsskiftet.

12. dec 2017 Navnenyt

Ny direktør for Biogasbranchen

Frank Rosager er fra den 1. januar ny direktør for foreningen Biogasbranchen.

11. dec 2017 Navnenyt

Ny afdelingsleder for GIS og data i Verdo

Anders Duerlund kommer til Verdo efter 10 år hos Nyfors iog tidligere COWI.