07. dec 2017 Presseklip

Tiden er løbet fra energispareordningen

LÆS I DAG: Tiden er løbet fra energispareordningen. Elafgiften indgår i oplæg til skattereform. Der er stort energisparepotentiale ved renovering. Elafgiften indgår i oplæg til skattereform. Danmark har verdens bedste energisystem. Ewii rydder op. DI satte overskudsvarme til debat. Durup Fjernvarme har høvlet to mio. af gælden. Kulturcenter skifter til fjernvarme.

Altinget:
Tiden er løbet fra energispareordningen
Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt undsiger nu officielt energispareordningen. Det sker i forbindelse med offentliggørelsen af en ny rapport, der forudser et markant potentiale for mindre energiforbrug i bygninger, hvis man sætter ind med massiv renovering frem mod 2050.

Ministeren vil inddrage rapporten i de forestående politiske forhandlinger om en ny energiaftale, og i den forbindelse har Altinget spurgt ministeren til, hvordan rapporten skal inddrages i forhandlinger samt hvorvidt der skal prioriteres flere midler til renovering af bygninger set i en energisparesammenhæng.

- Når vi laver et energiforlig, så sker det selvfølgelig på grundlag af al den gode viden, der er tilgængelig på området. Jeg vil ikke på nuværende tidspunkt gå i detaljer med de enkelte elementer i energiudspillet. Men jeg tror, at tiden er løbet fra den nuværende energispareindsats. Den fremadrettede indsats skal derfor være mere markedsbaseret og mere målrettet, end den indsats vi har i dag, skriver minister Lars Chr. Lilleholt i et skriftligt svar til Altinget.dk.

_____

Altinget:
Der er stort energisparepotentiale ved renovering
En ny rapport fortæller, at der er et markant potentiale for at spare på husstandes energiforbrug ved bygningsrenovering. Statens Byggeforskningsinstitut står bag rapporten, der anslår, at der kan spares helt op til en tredjedel af energiforbruget – det fortæller Altinget.

Rapporten tager udgangspunkt i, at danske bygninger frem mod 2050 står foran renovering til en værdi af 727 milliarder kroner. Ifølge Altinget.dk dækker beløbet endda kun ”over bygningsdele, hvor der mulighed for energirenovering”.

Rapporten bliver modtaget med tilfredshed af den ansvarlige minister; Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt. Han inddrager rapporten i grundlaget for regeringens udspil, der lægger op til forhandlinger om en ny energiaftale, også selv den i bund og grund er teoretisk.

- Det er vigtigt, at man tager rapporten for det, den er: En teoretisk opgørelse af, hvor mange energibesparelser, der rent teknisk kan gennemføres i forbindelse med den løbende vedligeholdelse af bygningerne. Rapporten siger også noget om, at det rent faktisk kan betale sig for bygningsejerne at renovere op til kravene i BR15. Det synes jeg er en glædelig konklusion, siger Lars Chr. Lilleholt i et skriftligt svar til Altinget.

_____

Politiken: 
Elafgiften indgår i oplæg til skattereform
Regeringen og Dansk Folkeparti forhandler for tiden benhårdt om både finanslov og skattereform, skriver Politiken.

I skattereformen indgår blandt andet, at elafgiften sættes ned, men hvor meget i givet fald er ikke oplyst endnu. Desuden skal den grønne check, som kompenserer for stigende energiafgifter, i højere grad målrettes pensionister.

Desuden vil regeringen og DF afskaffe medielicensen og skat på arbejdsgiverbetalt telefon og hæve loftet på beskæftigelsesfradraget.

Regeringen foreslår også et nyt jobfradrag målrettet de lavestlønnede.

_____

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet:
Danmark har verdens bedste energisystem
Danmark har for andet år i træk verdens bedste og sikreste energisystem, konstaterer FN-organisationen World Energy Forum i sin nye rapport med sammenligning af 125 landes energisystemer, skriver Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

- Det er med stolthed at jeg noterer mig, at Danmark kommer ud med det bedste energisystem i verden. Det understreger, at vi fra dansk side har fundet en stærk kombination af forsyningssikkerhed, grøn omstilling og billig energi, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

World Energy Forums rapport sammenligner data fra 125 lande verden over og måler på tre succeskriterier: Hvor stabil er energiforsyningen? Hvor grøn er den? Er den billig og tilgængelig for alle? På alle tre kriterier scorer Danmark topkarakteren ”A”.

_____

Finans.dk:
Ewii rydder op - og ansætter ny direktør
Efter en række dårlige sager, går energiselskabet Ewii nu forrest med oprydningen. Det skriver Jyllands-Posten.

Blandt andet har selskabet fået en ny direktør, hvor man har ansat 48-årige Lars Bonderup Bjørn, der ikke tidligere har arbejdet i energibranchen.

- Jeg ser frem til at lægge alle mine kræfter i at bringe Ewii videre. Jeg er fuld bevidst om den forpligtelse og forventning, der ligger i at forvalte koncernens økonomiske midler på en god og fornuftig måde, så det kommer Trekantområdet til gode, og det vil være udgangspunktet for mit arbejde, udtalte den 48-årige nordjyde og ny direktør Lars Bonderup Bjørn i forbindelse med ansættelsen.

- Lars er blandt meget andet valgt, fordi han både har en stærk forretningsmæssig profil og gode menneskelige egenskaber. Derudover har Lars erfaring fra og flotte resultater med virksomhedsdrift både i Danmark og internationalt. Endvidere er Lars velbevandret i det politiske system, begrunder Jørn Limann, bestyrelsesformand i EWII, valget af koncernens nye CEO.

_____

 

DI Energi:
DI satte overskudsvarme til debat
DI Energi har netop afviklet afholdt netværksmøde om overskudsvarme. Anledningen er, at den er svær at udnytte på grund af afgifter - og at Skatteministeriet har flaget en analyse, der viser, hvordan afgifter kan ændres for at fremme brugen. 

På dagen holdt Dansk Fjernvarme indlæg om, hvilke muligheder og barrierer, fjernvarmeselskaberne oplever, når den eksterne overskudsvarme skal sælges til dem. Fjernvarme Fyn, som har syv nuværende overskudsvarmeprojekter og er på vej med Facebook som det ottende projekt, uddybede udfordringerne.

_____

Skive Folkeblad:
Durup Fjernvarme har høvlet to mio. af gælden
Durup Fjernvarme og de 405 tilsluttede kan glæde sig over, at Durup Fjernvarme har de planlagte 600.000 og yderligere 1,4 millioner kroner af værkets langsigtede gæld, skriver Skive Folkeblad.

Durup Fjernvarme kan på lige fod med andre varmeværker forvente at miste grundbeløb på cirka 1,5 millioner kroner om året med udgangen af 2018. 

Derfor er ønskeligt at have nedbragt gælden, så varmeprisen ikke vil stige så voldsomt, forklarede den genvalgte formand Ib Salling Sønder på generalforsamlingen for nylig. 

Desuden vil Durup Fjernvarme udbygge med solvarme. 

- Vi forventer faktisk ikke, at det vil give et kraftigt dyk i prisen, men man kan i stedet sige, at det er en investering i fremtiden, så der ikke kommer så store stigninger, forklarer Ib Salling Sønder i Skive Folkeblad. 

Ved årets slutning betalte værket 91.000 kroner tilbage til nogle forbrugere og opkrævede 228.000 kroner ekstra fra andre forbrugere.

_____

Bornholm.nu:
Kulturcenter skifter til fjernvarme
Bornholms Regionskommune vil betale for at Bornholms Idræts- og Kulturcenter i Allinge skifter fra oliefyr til fjernvarme. Prisen bliver cirka 140.000 kr.

Fjernvarmen leveres af Bornholms Energi & Forsyning, som er ejet af kommunen.

Nyheder

18. jan 2018

Dansk Fjernvarme er bekymret over udflytning

Energitilsynet er med i regeringens udflytningsplaner, og det bliver mødt med bekymring hos Dansk Fjernvarme, der appellerer til, at der skal være stramt fokus på at sikre fagligheden hos Energitilsynet

16. jan 2018

Video: Energiaftale skal indeholde løsning på grundbeløb

Minister lover fjernvarmebrugere en løsning på bortfaldet af grundbeløbet, når en ny energiaftale skal forhandles på plads – Dansk Fjernvarme efterlyser frigørelse af brændselsbinding som en del af løsningen. Se ministerens tale ved Dansk Fjernvarmes nytårsreception under artiklen.

16. jan 2018

Billedserie: 13 bidrag, champagne og nytårsstafet

Der var stuvende fuldt, da Dansk Fjernvarme for første gang afholdt nytårsstafet i sine lokaler i København. Ministeren fik samtidig overrakt og kvitterede for foreningens 13 bidrag til en ny sammenhængende energipolitik. Se billederne ved at bruge de grønne pile i billedfeltet.

16. jan 2018

Fjernvarmens 13 bidrag sætter ny retning for energisektoren

Der skal skrues op for samarbejdet mellem el og varmesektoren, overskudsvarmen skal udnyttes og fjernvarmeselskaberne skal have mere frihed til selv at træffe kloge valg. Det er blandt de 13 bidrag til en ny energipolitik, som Dansk Fjernvarme netop har overrakt regeringen.

16. jan 2018

13 bidrag til en sammenhængende energipolitik

Dansk Fjernvarme har overrakt 13 bidrag til en sammenhængende energipolitik til regeringen og Folketingets partier. Bidragene er ment som inspiration til en ny energiaftale. Se alle 13 bidrag her.

11. jan 2018

Forsyning Helsingør har sænket varmeprisen

I 2018 er det billigere at varme boligen op med fjernvarme i Helsingør. Forsyningen har sænket prisen med knap 600 kroner.

09. jan 2018

Jens Joel: Vi har ansvar for at sikre rammevilkår

Socialdemokraternes energiordfører mener, rækkefølgen er vigtig, når man diskuterer løsninger for at undgå prisstigninger efter grundbeløbets bortfald.

09. jan 2018

Kære politikere, I må løsne tøjlerne

Folketinget må træde i karakter og løsne grebet om fjernvarmeselskaberne, så ikke forbrugerne rammes af unødvendigt høje prisstigninger på varme, lyder det fra Dansk Fjernvarme.

09. jan 2018

Fjernvarmen har rustet sig mod prisstigninger

Størstedelen af Dansk Fjernvarmes medlemmer, der berøres af grundbeløbets bortfald, har forberedt sig. Men mange forudser alligevel store prisstigninger for fjernvarmekunderne.

25. dec 2017

Prisstigninger i vente for varmekunder

Når rådhusklokkerne ringer for sidste gang nytårsaften næste år kan en række fjernvarmekunder vente store prisstigninger på grund udløbet af et kompensationstilskud. Dansk Fjernvarme kalder på handling.

21. dec 2017

Lovforslag om regnskabsføring og dataindberetning vedtaget

Onsdag den 20. december fik Energitilsynet formelt ansvaret for at sikre standardisering af regnskabsføring og dataindberetning for fjernvarmeselskaber, da Folketinget stemte for lovforslaget.

19. jan 2018 Navnenyt

Mindeord over Kim Selch

Bestyrelse og personale i Billund Varmeværk skriver mindeord over værkets direktør Kim Selch: 

18. jan 2018 Navnenyt

Mindeord over Mogens Samer

Direktør Henrik Birch, SK Forsyning A/S, og tidligere bestyrelsesformand og borgmester i Korsør, Flemming Erichsen, skriver mindeord om Mogens Samer: 

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

12. jan 2018 Presseklip

Dansk Fjernvarme presser på for frit brændselsvalg

LÆS I DAG: Dansk Fjernvarme presser på for frit brændselsvalg. Minister bliver træt af ”procentdiskussion”. Vind og sol står dækker halvdelen af elproduktionen. 4.000 kr. ekstra i varme i Egtved. Lun vinter sparer varme.

11. jan 2018 Presseklip

Socialdemokratiet vil øge de grønne ambitioner

LÆS I DAG: Socialdemokratiet vil øge de grønne ambitioner. Gas står til comeback i EU. Kolding Kommune utilfreds med dansk-polsk gasrørledning. Hadsten vil bygge stort solvarmeanlæg. Næstved fotograferer ledningsnettet. Nye fliskedler til Grenaa.

10. jan 2018 Presseklip

Russisk gas til danske kunder

LÆS I DAG: Russisk gas til danske kunder. Modstandere af fjernvarme er en yderfløj. Fjernvarmen bliver dyrere i Brædstrup. Biomasseanlæg leverer allerede nu varme. Droner i luften i Fredericia. To skoler måtte undvære varmen.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

17. jan 2018 Navnenyt

Ny mand til energibesparelser

Emil Bøilerehauge er ansat i Dansk Fjernvarmes energispareteam til indberetning af energibesparelser.

16. jan 2018 Navnenyt

Grøn Energi har civilingeniør i praktik

Christian Sjøstrann Jørgensen er i virksomhedspraktik indtil medio marts.

16. jan 2018 Navnenyt

Ny chef på Randers Kraftvarmeværk

Jens Ole Hougaard er ny chef for Randers Kraftvarmeværk per 1. januar. 

12. jan 2018 Navnenyt

Mindeord over Kaj Hansen

Administrerende direktør for Energi Ikast, Jørgen Mosegaard, skriver mindeord om tidligere direktør Kaj Hansen.  

08. jan 2018 Navnenyt

Erfaren kursuskoordinator til Dansk Fjernvarme

Tina Weber Peters er ny kursuskoordinator hos Dansk Fjernvarme. 

13. dec 2017 Navnenyt

Ny økonomisk konsulent til Dansk Fjernvarme

Michael Fibiger er ny økonomisk konsulent i Dansk Fjernvarmes Politisk Økonomisk sekretariat fra årsskiftet.