07. dec 2017 Presseklip

Tiden er løbet fra energispareordningen

LÆS I DAG: Tiden er løbet fra energispareordningen. Elafgiften indgår i oplæg til skattereform. Der er stort energisparepotentiale ved renovering. Elafgiften indgår i oplæg til skattereform. Danmark har verdens bedste energisystem. Ewii rydder op. DI satte overskudsvarme til debat. Durup Fjernvarme har høvlet to mio. af gælden. Kulturcenter skifter til fjernvarme.

Altinget:
Tiden er løbet fra energispareordningen
Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt undsiger nu officielt energispareordningen. Det sker i forbindelse med offentliggørelsen af en ny rapport, der forudser et markant potentiale for mindre energiforbrug i bygninger, hvis man sætter ind med massiv renovering frem mod 2050.

Ministeren vil inddrage rapporten i de forestående politiske forhandlinger om en ny energiaftale, og i den forbindelse har Altinget spurgt ministeren til, hvordan rapporten skal inddrages i forhandlinger samt hvorvidt der skal prioriteres flere midler til renovering af bygninger set i en energisparesammenhæng.

- Når vi laver et energiforlig, så sker det selvfølgelig på grundlag af al den gode viden, der er tilgængelig på området. Jeg vil ikke på nuværende tidspunkt gå i detaljer med de enkelte elementer i energiudspillet. Men jeg tror, at tiden er løbet fra den nuværende energispareindsats. Den fremadrettede indsats skal derfor være mere markedsbaseret og mere målrettet, end den indsats vi har i dag, skriver minister Lars Chr. Lilleholt i et skriftligt svar til Altinget.dk.

_____

Altinget:
Der er stort energisparepotentiale ved renovering
En ny rapport fortæller, at der er et markant potentiale for at spare på husstandes energiforbrug ved bygningsrenovering. Statens Byggeforskningsinstitut står bag rapporten, der anslår, at der kan spares helt op til en tredjedel af energiforbruget – det fortæller Altinget.

Rapporten tager udgangspunkt i, at danske bygninger frem mod 2050 står foran renovering til en værdi af 727 milliarder kroner. Ifølge Altinget.dk dækker beløbet endda kun ”over bygningsdele, hvor der mulighed for energirenovering”.

Rapporten bliver modtaget med tilfredshed af den ansvarlige minister; Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt. Han inddrager rapporten i grundlaget for regeringens udspil, der lægger op til forhandlinger om en ny energiaftale, også selv den i bund og grund er teoretisk.

- Det er vigtigt, at man tager rapporten for det, den er: En teoretisk opgørelse af, hvor mange energibesparelser, der rent teknisk kan gennemføres i forbindelse med den løbende vedligeholdelse af bygningerne. Rapporten siger også noget om, at det rent faktisk kan betale sig for bygningsejerne at renovere op til kravene i BR15. Det synes jeg er en glædelig konklusion, siger Lars Chr. Lilleholt i et skriftligt svar til Altinget.

_____

Politiken: 
Elafgiften indgår i oplæg til skattereform
Regeringen og Dansk Folkeparti forhandler for tiden benhårdt om både finanslov og skattereform, skriver Politiken.

I skattereformen indgår blandt andet, at elafgiften sættes ned, men hvor meget i givet fald er ikke oplyst endnu. Desuden skal den grønne check, som kompenserer for stigende energiafgifter, i højere grad målrettes pensionister.

Desuden vil regeringen og DF afskaffe medielicensen og skat på arbejdsgiverbetalt telefon og hæve loftet på beskæftigelsesfradraget.

Regeringen foreslår også et nyt jobfradrag målrettet de lavestlønnede.

_____

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet:
Danmark har verdens bedste energisystem
Danmark har for andet år i træk verdens bedste og sikreste energisystem, konstaterer FN-organisationen World Energy Forum i sin nye rapport med sammenligning af 125 landes energisystemer, skriver Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

- Det er med stolthed at jeg noterer mig, at Danmark kommer ud med det bedste energisystem i verden. Det understreger, at vi fra dansk side har fundet en stærk kombination af forsyningssikkerhed, grøn omstilling og billig energi, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

World Energy Forums rapport sammenligner data fra 125 lande verden over og måler på tre succeskriterier: Hvor stabil er energiforsyningen? Hvor grøn er den? Er den billig og tilgængelig for alle? På alle tre kriterier scorer Danmark topkarakteren ”A”.

_____

Finans.dk:
Ewii rydder op - og ansætter ny direktør
Efter en række dårlige sager, går energiselskabet Ewii nu forrest med oprydningen. Det skriver Jyllands-Posten.

Blandt andet har selskabet fået en ny direktør, hvor man har ansat 48-årige Lars Bonderup Bjørn, der ikke tidligere har arbejdet i energibranchen.

- Jeg ser frem til at lægge alle mine kræfter i at bringe Ewii videre. Jeg er fuld bevidst om den forpligtelse og forventning, der ligger i at forvalte koncernens økonomiske midler på en god og fornuftig måde, så det kommer Trekantområdet til gode, og det vil være udgangspunktet for mit arbejde, udtalte den 48-årige nordjyde og ny direktør Lars Bonderup Bjørn i forbindelse med ansættelsen.

- Lars er blandt meget andet valgt, fordi han både har en stærk forretningsmæssig profil og gode menneskelige egenskaber. Derudover har Lars erfaring fra og flotte resultater med virksomhedsdrift både i Danmark og internationalt. Endvidere er Lars velbevandret i det politiske system, begrunder Jørn Limann, bestyrelsesformand i EWII, valget af koncernens nye CEO.

_____

 

DI Energi:
DI satte overskudsvarme til debat
DI Energi har netop afviklet afholdt netværksmøde om overskudsvarme. Anledningen er, at den er svær at udnytte på grund af afgifter - og at Skatteministeriet har flaget en analyse, der viser, hvordan afgifter kan ændres for at fremme brugen. 

På dagen holdt Dansk Fjernvarme indlæg om, hvilke muligheder og barrierer, fjernvarmeselskaberne oplever, når den eksterne overskudsvarme skal sælges til dem. Fjernvarme Fyn, som har syv nuværende overskudsvarmeprojekter og er på vej med Facebook som det ottende projekt, uddybede udfordringerne.

_____

Skive Folkeblad:
Durup Fjernvarme har høvlet to mio. af gælden
Durup Fjernvarme og de 405 tilsluttede kan glæde sig over, at Durup Fjernvarme har de planlagte 600.000 og yderligere 1,4 millioner kroner af værkets langsigtede gæld, skriver Skive Folkeblad.

Durup Fjernvarme kan på lige fod med andre varmeværker forvente at miste grundbeløb på cirka 1,5 millioner kroner om året med udgangen af 2018. 

Derfor er ønskeligt at have nedbragt gælden, så varmeprisen ikke vil stige så voldsomt, forklarede den genvalgte formand Ib Salling Sønder på generalforsamlingen for nylig. 

Desuden vil Durup Fjernvarme udbygge med solvarme. 

- Vi forventer faktisk ikke, at det vil give et kraftigt dyk i prisen, men man kan i stedet sige, at det er en investering i fremtiden, så der ikke kommer så store stigninger, forklarer Ib Salling Sønder i Skive Folkeblad. 

Ved årets slutning betalte værket 91.000 kroner tilbage til nogle forbrugere og opkrævede 228.000 kroner ekstra fra andre forbrugere.

_____

Bornholm.nu:
Kulturcenter skifter til fjernvarme
Bornholms Regionskommune vil betale for at Bornholms Idræts- og Kulturcenter i Allinge skifter fra oliefyr til fjernvarme. Prisen bliver cirka 140.000 kr.

Fjernvarmen leveres af Bornholms Energi & Forsyning, som er ejet af kommunen.

Nyheder

08. dec 2017

Egedal: Det virker som om gas har vetoret

I Egedal Fjernvarme bremses konverteringer fra oliefyr og naturgas til fjernvarme af de samfundsøkonomiske beregninger. Direktøren giver dog ikke op. Der må kæmpes videre.

08. dec 2017

Debat: En uendelig procesbehandling

Der er noget helt galt med vejledningerne for beregning af samfundsøkonomien, når der skal søges om godkendelse af et nyt fjernvarmeprojekt.

08. dec 2017

Energistyrelsen: Teknologikataloget skal ikke bruges til fjernvarme

Energistyrelsen oplyser, at teknologikataloget ikke skal bruges til konkrete projekter. Styrelsen erkender også, at der er problemer med praksis for projektbekendtgørelsen.

07. dec 2017

Odsherred håber på synergier med nye værker

Lavere varmepriser er i fokus for Odsherred Forsyning, der fra nytår overtager to lokale kraftvarmeværker fra SEAS-NVE.

07. dec 2017 Energibesparelser

Dansk Fjernvarme er enig i ministers undsigelse af energispareordning

Tiden er løbet fra den nuværende energispareordning, mener minister – Dansk Fjernvarme bakker op og ser frem til genforhandling af ordningen.

04. dec 2017

Lokale forskelle i priserne

Prisen på fjernvarme spænder vidt rundt om i Danmark. De store forskelle, der kan variere fra by til by, skyldes ofte lokale forhold, der kan have bund i alt fra politiske beslutninger til befolkningstæthed.

28. nov 2017

Radikale: Danmark skal fastholde højt grønt tempo

Europa-Parlamentets industriudvalg har netop stemt for et løft i udbygningen med vedvarende energi til 35 procent. Det Radikale Venstre vil fastholde tempoet i den grønne omstilling i Danmark.

24. nov 2017

Vordingborg Forsyning: Nuværende model er fuldstændig tåbelig

Direktøren i Vordingborg Forsyning mener, at det mere er Finansministeriet end den grønne omstilling, der tages hensyn til i de samfundsøkonomiske beregninger.

24. nov 2017

Samfundsøkonomiske beregninger bremser grøn omstilling

Hvis ikke forudsætningerne i de samfundsøkonomiske beregninger moderniseres, risikerer kravet at blive en hæmsko for den grønne omstilling, mener Dansk Fjernvarme.

23. nov 2017

Det første udbud af kapacitet er gennemført

Hele 87 kraftvarmeværker har med 92 fuldmagter og tegning af andelsbevis givet robust opbakning til det nye selskab Dansk Kraftvarme Kapacitet.

15. nov 2017

Kinesisk topchef: Vi vil lære af dansk fjernvarmesucces

Danmark har skabt bemærkelsesværdige resultater via grønne energiløsninger med fjernvarme i fokus. Det skal Kina lære af, mener Li Dawei – direktør for verdens største fjernvarmeselskab.

13. dec 2017 Navnenyt

Ny økonomisk konsulent til Dansk Fjernvarme

Michael Fibiger er ny økonomisk konsulent i Dansk Fjernvarmes Politisk Økonomisk sekretariat fra årsskiftet.

12. dec 2017 Navnenyt

Ny direktør for Biogasbranchen

Frank Rosager er fra den 1. januar ny direktør for foreningen Biogasbranchen.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

08. dec 2017 Presseklip

Klimakritik får opbakning fra S

LÆS I DAG: Klimakritik får opbakning fra S. Fremtiden står på gas. Fokus på pensionskassers energividen. Solvarme på vej til Korsør.

06. dec 2017 Presseklip

Danmark pryder sig med lånte miljøfjer

LÆS I DAG: Danmark pryder sig med lånte miljøfjer. Danfoss ønsker større ambitioner på energiområdet. Energinet skal have ny direktør. Ewiis bestyrelse nedstemt om formandsvalg. Tricktyv påstår at komme fra fjernvarmeværket. Dansk produktivitet i top.

05. dec 2017 Presseklip

Boligejere har utætte varmtvandsbeholdere uden at vide det

LÆS I DAG: Boligejere har utætte varmtvandsbeholdere uden at vide det. 25 år med fjernvarme blev fejret på Mors. Fjernvarme Fyn vil forsyne Bred. Nye rør i Kalundborg. Maratonmøde gav nederlag til detroniseret formand.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

11. dec 2017 Navnenyt

Ny afdelingsleder for GIS og data i Verdo

Anders Duerlund kommer til Verdo efter 10 år hos Nyfors iog tidligere COWI.

08. dec 2017 Navnenyt

Bestyrelsen er på plads i Tørring

Mads Damgaard er ny næstformand for Tørring Kraftvarmeværk.

08. dec 2017 Navnenyt

Jette styrker GIS-kompetencerne i DFP

Jette Bruhn begynder i DFP 1. januar. 

06. dec 2017 Navnenyt

EWII udpeger ny direktør

Lars Bonderup Bjørn bliver ny CEO i multiforsyningselskabet EWII fra 1. januar.

04. dec 2017 Navnenyt

CTR's direktør fylder 50

Den 30. december fylder administrerende direktør i CTR, Kamma Eilschou Holm, 50 år.

01. dec 2017 Navnenyt

Faglig chef fylder 40

Dansk Fjernvarmes faglige chef Louise Overvad Jensen fylder 40 år den 14. december.