30. nov 2017 Presseklip

EU øger andelen af VE

LÆS I DAG Danske myndigheder samarbejder med indonesere om grøn omstilling. EU øger VE-andel. Energistyrelsen ombejlet ved udflytning. Udfordringer for grøn varme i Præstø og solfanger klar til fuldskala på Møn.  

Energy Supply:
Danmark samarbejder med indonesere
Energistyrelsen og den danske ambassade i Jakarta underskrev i går en samarbejdsaftale med det statsejede indonesiske energiselskab PLN, skriver Energy Supply.

Samarbejdsaftalen er et resultat af danske myndigheders ­samarbejde om energi med Indonesien, som begyndte i 2016 med Energistyrelsen og relevante indonesiske myndigheder.

Indonesien har som mål at reducere landets drivhusgasudledning 29 procent inden 2030 og har efterspurgt danske erfaringer indenfor både vedvarende energi, energieffektivisering og energimodellering.

Den nye samarbejdsaftale med det statslige indonesiske energiselskab, PLN, fokuserer på udfordringer i energisystemet i Indonesien. Aftalen kan bane vejen for, at vedvarende energi på sigt kan fortrænge landets store forbrug af kul.

_____


Altinget.dk
Energistyrelsen er ombejlet ved udflytning fra København
Selv om tidligere udflytninger af statslige institutioner mildest talt har været upopulære hos de ansatte i de forskellige styrelser, så forholder det sig diametralt modsat i de kommuner, der har modtaget styrelserne. Og i forbindelse med en forestående runde af udflytninger er mange kommuner allerede nu på frierfødder.

Altinget.dk fortæller således, at flere end 10 kommuner har skrevet til regeringen for at byde sig til i forhold til en række styrelser under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Særligt én af styrelserne er heftigt ombejlet – Energistyrelsen.

Således har Lolland Kommune direkte givet udtryk for, at man gerne vil have Energistyrelsen, og det samme gælder for en anden sydlig kommune; Sønderborg. Dertil har også Fredericia ønsket at få Energistyrelsen.

Fredericia har tilmed fået en række nabokommuner til at bakke op om ønsket, fremgår det af en aktindsigt, som Altinget.dk har gennemført.

- Trekantområdet kan tilbyde nogle væsentlige synergier inden for energiområdet, som fx Energistyrelsen kunne have glæde af, hedder det i et fælles brev fra syv kommuner i Trekantområdet.

Det er endnu usikkert helt sikkert, hvilke statslige styrelser der kommer med i den kommende udflytningsrunde.

- Alle ministerierne melder ind, og der kommer udflytninger på vores område. Det kan jeg godt bekræfte, men hvor mange og hvad, det vil jeg ikke sige noget om, lød det således fra Lars Chr. Lilleholt til Politiken i oktober.

_____


Kamikposten:
EU øger andelen af vedvarende energi
Industriudvalget i EU-Parlamentet har netop stemt for, at 35 procent af Europas energiforbrug skal komme fra vedvarende energi i 2035.

– At andelen af vedvarende energi om 13 år skal være 35 procent syner måske ikke af meget, når vi i Danmark allerede har cirka 30 procent vedvarende energi i energiforsyningen. Men i en europæisk sammenhæng er det er stort skridt, der vil kræve meget store investeringer fra en række lande i en bæredygtig omstilling af deres energisystem, siger Birger Lauersen, der international chef i Dansk Fjernvarme og vicepræsident i den europæiske fjernvarmeorganisation Euroheat & Power, til Kamikposten.

Birger Laursen mener, at når det går godt i Danmark, skyldes det bl.a., at varmesektoren er i gang med at erstatte kul af bæredygtig biomasse og investeringer i vindenergi. Dansk Fjernvarme har derfor foreslået, at nedsættelse af elafgiften til varmepumper gøres permanent.

_____

Energiwatch.dk:
Dansk Fjernvarme: Godt med mere ambitiøse VE-mål
Europa-Parlamentets industriudvalg har stemt for at hæve målet for vedvarende energi i 2030 fra 27 til 35 procent.

Dansk Fjernvarme er glad for budskabet, og at EU ønsker at sætte barren højere.

- Når det går så forholdsvist godt i Danmark, skyldes det dels, at varmesektoren i stor udstrækning har skiftet kul ud med bæredygtig biomasse, og så skyldes det også massive investeringer i vindenergi, siger Birger Lauersen, der er international chef i Dansk Fjernvarme.

Birger Lauersen tilføjer, at de næste store skridt kommer, når vi får tilpasset afgifterne, så det også på sigt kan betale sig for fjernvarmeselskaberne at investere i eldrevne varmepumper, der kan udnytte vindmøllestrøm og omsætte overskudsvarme til opvarmningsbrug.

______


Sjællandske - Næstved, Faxe, Vordingborg
Fjernvarmens grønne vej er svær i Præstø
Varmeprisen stiger ikke for de cirka 570 andelshavere i Præstø, men til gengæld har den grønne omstilling det svært i byen, berettede bestyrelsen ved generalforsamlingen i aftes, skriver Sjællandske.

Varmeværket kører grønne projekter med solvarme, biobrændsel, fjordvarme og grundvandsvarme. 

- Solvarmen er for dyr, fjordvarmen er umulig, mere biobrændsel er ikke tilladt, og sagt diplomatisk kunne vi ikke have valgt noget dårligere sted til at teste grundvandsprojektet end Antonihøjen. Men vi havde ikke andre muligheder, lød det fra næstformanden, sagde næstformand Morten Kristensen.

Præstø Fjernvarme vil desuden gerne sælge sin varmecentral i bymidten, men har endnu ikke fundet en køber.

Tidligere formand for Præstø Fjernvarme, Marianne Holmer, deltog i generalforsamlingen, selv om hun blev gået som formand i sommer og ekskluderet som andelshaver i oktober. Hun har via en advokat klaget over sin eksklusion og vil vende tilbage som andelshaver.

Mads Jensen blev valgt ind i bestyrelsen i stedet for Lotte Grønholm.

_____


Energy Supply:
Testet solfanger klar til fuldskala på Møn
Virksomheden Heliac har testet sin nyudviklede solfanger, der overvejende består af danskproducerede komponenter, ved E.Ons kraftvarmeværk i Lendemarke på Møn.

Alt er nu derfor klar til opførelse af et 2 MW stort anlæg til 7,2 mio. kr., men den kommunale godkendelse mangler. 

- Vi afventer stadig byggetilladelsen, da der har været lidt usikkerhed om en kloakledning under marken, hvor vi skal bygge. Vi forventer at få tilladelsen inden for et par uger og går derefter i gang, fortæller Henrik Pranov fra Heliac til Energy Supply.

Når værket står klar, bliver det i forbindelse med det eksisterende varmeværk. Solvarmeanlægget ventes at  udgøre omkring 22 procent af værkets samlede varmeproduktion.

  

 

Nyheder

08. dec 2017

Egedal: Det virker som om gas har vetoret

I Egedal Fjernvarme bremses konverteringer fra oliefyr og naturgas til fjernvarme af de samfundsøkonomiske beregninger. Direktøren giver dog ikke op. Der må kæmpes videre.

08. dec 2017

Debat: En uendelig procesbehandling

Der er noget helt galt med vejledningerne for beregning af samfundsøkonomien, når der skal søges om godkendelse af et nyt fjernvarmeprojekt.

08. dec 2017

Energistyrelsen: Teknologikataloget skal ikke bruges til fjernvarme

Energistyrelsen oplyser, at teknologikataloget ikke skal bruges til konkrete projekter. Styrelsen erkender også, at der er problemer med praksis for projektbekendtgørelsen.

07. dec 2017

Odsherred håber på synergier med nye værker

Lavere varmepriser er i fokus for Odsherred Forsyning, der fra nytår overtager to lokale kraftvarmeværker fra SEAS-NVE.

07. dec 2017 Energibesparelser

Dansk Fjernvarme er enig i ministers undsigelse af energispareordning

Tiden er løbet fra den nuværende energispareordning, mener minister – Dansk Fjernvarme bakker op og ser frem til genforhandling af ordningen.

04. dec 2017

Lokale forskelle i priserne

Prisen på fjernvarme spænder vidt rundt om i Danmark. De store forskelle, der kan variere fra by til by, skyldes ofte lokale forhold, der kan have bund i alt fra politiske beslutninger til befolkningstæthed.

28. nov 2017

Radikale: Danmark skal fastholde højt grønt tempo

Europa-Parlamentets industriudvalg har netop stemt for et løft i udbygningen med vedvarende energi til 35 procent. Det Radikale Venstre vil fastholde tempoet i den grønne omstilling i Danmark.

24. nov 2017

Vordingborg Forsyning: Nuværende model er fuldstændig tåbelig

Direktøren i Vordingborg Forsyning mener, at det mere er Finansministeriet end den grønne omstilling, der tages hensyn til i de samfundsøkonomiske beregninger.

24. nov 2017

Samfundsøkonomiske beregninger bremser grøn omstilling

Hvis ikke forudsætningerne i de samfundsøkonomiske beregninger moderniseres, risikerer kravet at blive en hæmsko for den grønne omstilling, mener Dansk Fjernvarme.

23. nov 2017

Det første udbud af kapacitet er gennemført

Hele 87 kraftvarmeværker har med 92 fuldmagter og tegning af andelsbevis givet robust opbakning til det nye selskab Dansk Kraftvarme Kapacitet.

15. nov 2017

Kinesisk topchef: Vi vil lære af dansk fjernvarmesucces

Danmark har skabt bemærkelsesværdige resultater via grønne energiløsninger med fjernvarme i fokus. Det skal Kina lære af, mener Li Dawei – direktør for verdens største fjernvarmeselskab.

13. dec 2017 Navnenyt

Ny økonomisk konsulent til Dansk Fjernvarme

Michael Fibiger er ny økonomisk konsulent i Dansk Fjernvarmes Politisk Økonomisk sekretariat fra årsskiftet.

12. dec 2017 Navnenyt

Ny direktør for Biogasbranchen

Frank Rosager er fra den 1. januar ny direktør for foreningen Biogasbranchen.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

08. dec 2017 Presseklip

Klimakritik får opbakning fra S

LÆS I DAG: Klimakritik får opbakning fra S. Fremtiden står på gas. Fokus på pensionskassers energividen. Solvarme på vej til Korsør.

07. dec 2017 Presseklip

Tiden er løbet fra energispareordningen

LÆS I DAG: Tiden er løbet fra energispareordningen. Elafgiften indgår i oplæg til skattereform. Der er stort energisparepotentiale ved renovering. Elafgiften indgår i oplæg til skattereform. Danmark har verdens bedste energisystem. Ewii rydder op. DI satte overskudsvarme til debat. Durup Fjernvarme har høvlet to mio. af gælden. Kulturcenter skifter til fjernvarme.

06. dec 2017 Presseklip

Danmark pryder sig med lånte miljøfjer

LÆS I DAG: Danmark pryder sig med lånte miljøfjer. Danfoss ønsker større ambitioner på energiområdet. Energinet skal have ny direktør. Ewiis bestyrelse nedstemt om formandsvalg. Tricktyv påstår at komme fra fjernvarmeværket. Dansk produktivitet i top.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

11. dec 2017 Navnenyt

Ny afdelingsleder for GIS og data i Verdo

Anders Duerlund kommer til Verdo efter 10 år hos Nyfors iog tidligere COWI.

08. dec 2017 Navnenyt

Bestyrelsen er på plads i Tørring

Mads Damgaard er ny næstformand for Tørring Kraftvarmeværk.

08. dec 2017 Navnenyt

Jette styrker GIS-kompetencerne i DFP

Jette Bruhn begynder i DFP 1. januar. 

06. dec 2017 Navnenyt

EWII udpeger ny direktør

Lars Bonderup Bjørn bliver ny CEO i multiforsyningselskabet EWII fra 1. januar.

04. dec 2017 Navnenyt

CTR's direktør fylder 50

Den 30. december fylder administrerende direktør i CTR, Kamma Eilschou Holm, 50 år.

01. dec 2017 Navnenyt

Faglig chef fylder 40

Dansk Fjernvarmes faglige chef Louise Overvad Jensen fylder 40 år den 14. december.