29. nov 2017 Presseklip

EU-Parlamentet ønsker højere klimamål 

LÆS I DAG: EU-Parlamentet ønsker højere klimamål. Solvarme på vej i Ramsing-Lem-Lihme. To kilometer fjernvarmerør udskiftes. Minister: Flere havmølleparker på vej. Luftforurening fra NO2 har toppet i Europa.

Altinget:
EU-Parlamentet ønsker højere klimamål
Der er nu samhørighed i EU omkring klimamålene, efter at EU-Parlamentets Industriudvalg tirsdag stemte for at løfte på de mål, som EU har for andelen af vedvarende energi. Tidligere har også EU-Kommissionen peget på en stigning.

Konkret blev man i Industriudvalget enige om, at målet for, hvor stor en andel af den samlede energiforsyning skal være fra vedvarende energi, skal øges fra de nuværende 27 til 35 procent i 2030. Det fortæller Altinget.

Dermed er presset igen på Ministerrådet, hvor der hidtil ikke har været flertal for at følge de stigninger, som både Kommissionen og nu senest også Parlamentet lægger op til. 

- Det er afgørende vigtigt, at vi får fremdrift i den grønne omstilling. Nu har vi i udvalget og i parlamentet gjort vores del af arbejdet. Den videre kamp kommer til at stå mellem medlemslandene, siger Morten Helveg Petersen, medlem af EU-Parlamentet for De Radikale, i en pressemeddelelse fra Dansk Fjernvarme.

Den nuværende målsætning stammer tilbage fra 2014, men siden da er der ændret på forudsætningerne – og det bør ifølge EU-Kommissionen føre til, at målet bliver hævet for EU. Ikke mindst fordi produktionspriserne på vedvarende energi er faldet markant siden 2014.

Det finder også opbakning hos Dansk Industri, hvor direktør Tine Roed er enig i kommissionens vurdering og bakker op om beslutningen.

_____

Skive Folkeblad:
Solvarme på vej i Ramsing-Lem-Lihme
Afgående formand Jørgen Thomassen kunne på generalforsamlingen i Ramsing-Lem-Lihme fortælle, at værket har sendt et projektforslag til kommunen, der skal sparke liv et i et solvarmeprojekt på 8.000 kvadratmeter solpaneler:

- Som noget af det første kommer projektet i nabohøring, og samtidig sendes det til naturgasselskabet, som vil få mindre salg af gas, og som derfor nok vil gøre indsigelse. Det gør de vistnok konsekvent, selv om det ved solvarme normalt ikke nytter noget, forklarede han for de cirka 40 fremmødte.

Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk i flere år har et stort varmetab ude på ledningsnet og installationer – i 2014 var varmetabet op mod næsten 50 procent. Ifølge Jørgen Thomassen begynder man nu at tage fat på den udfordring og udskifte stikledninger.

_____

Folkebladet Lemvig:
To kilometer fjernvarmerør udskiftes
Det kommer til at berøre en hel bydel med 140 huse i Holstebro, når 40 år gamle fjernvarmerør bliver udskiftet.

I alt skal der lægges 2,4 kilometer hovedledning, oveni kommer så stikledninger til de enkelte huse.

Samtidig med arbejdet med stikledningerne vil husejerne få tilbud om et energitjek af deres huse, skriver Folkebladet Lemvig.

Arbejdet vil vare fra februar 2018 til november samme år, oplyser Vestforsyning i en pressemeddelelse.

_____

Energy Supply:
Minister: Flere havmølleparker på vej
Vattenfall har nu bestilt vindmøllerne til havvindmølleparkerne Krigers Flak, Vesterhav Nord og Vesterhav Syd. Men står det til energiminister Lars Christian Lilleholt kommer der i fremtiden endnu flere havvindparker på dansk grund.

- Det her bliver ikke de sidste. Alt taler for, at der kommer mere havenergi i den energiaftale, som vi skal i gang med at forhandle og skal gælde frem mod 2030, siger han.

Ministeren hæfter sig ved, at priser på havvindparker er faldet markant i de senere år. Prisen har nu nået et niveau, hvor det ifølge Lars Chr. Lilleholt eksempelvis ikke længere er muligt at bygge et kulkraftværk til de samme penge.

Lars Chr. Lilleholt hæfter sig desuden ved, at det nu også handler om at sikre, at infrastrukturen er gearet til at håndtere de øgede mængder strøm fra vindenergien.

_____

Ingeniøren: 
Luftforurening fra NO2 har toppet i Europa
Forurening af NO2 i de europæiske luftstrømme er lavere end hidtil antaget og kan være på vej ned, viser et nyt studie af forskere fra University of York, skriver Ingeniøren på baggrund af en artikel i New Scientist.

Forskerne er nået frem til, at andelen af NO2 i luften har været stabil eller faldende siden 2010 efter at have analyseret data fra 500 målestationer ved veje i 61 byområder i Europa.

Andelen af NO2 fra den samlede mængde NOx'er har været stigende fra 1995 til 2010, men siden har niveauet været stabilt eller faldende.

Forskningen har ikke noget klart svar på, hvorfor luftens indhold af den sundhedsskadelige gas nu falder. En af årsagerne kan være væksten i antallet af nye biler, der forurener mindre. Samtidig vil nogle ældre biler også udlede mindre NO2 med tiden, skriver New Scientist.

Selv om undersøgelserne peger i positiv retning, er luftforureningen i Europa stadig høj. Den gennemsnitlige koncentration af NO2 i trafikken måler 70µg/m3, mens WHO anbefaler en grænseværdi på 40µg/m3.

 

 

Nyheder

08. dec 2017

Egedal: Det virker som om gas har vetoret

I Egedal Fjernvarme bremses konverteringer fra oliefyr og naturgas til fjernvarme af de samfundsøkonomiske beregninger. Direktøren giver dog ikke op. Der må kæmpes videre.

08. dec 2017

Debat: En uendelig procesbehandling

Der er noget helt galt med vejledningerne for beregning af samfundsøkonomien, når der skal søges om godkendelse af et nyt fjernvarmeprojekt.

08. dec 2017

Energistyrelsen: Teknologikataloget skal ikke bruges til fjernvarme

Energistyrelsen oplyser, at teknologikataloget ikke skal bruges til konkrete projekter. Styrelsen erkender også, at der er problemer med praksis for projektbekendtgørelsen.

07. dec 2017

Odsherred håber på synergier med nye værker

Lavere varmepriser er i fokus for Odsherred Forsyning, der fra nytår overtager to lokale kraftvarmeværker fra SEAS-NVE.

07. dec 2017 Energibesparelser

Dansk Fjernvarme er enig i ministers undsigelse af energispareordning

Tiden er løbet fra den nuværende energispareordning, mener minister – Dansk Fjernvarme bakker op og ser frem til genforhandling af ordningen.

04. dec 2017

Lokale forskelle i priserne

Prisen på fjernvarme spænder vidt rundt om i Danmark. De store forskelle, der kan variere fra by til by, skyldes ofte lokale forhold, der kan have bund i alt fra politiske beslutninger til befolkningstæthed.

28. nov 2017

Radikale: Danmark skal fastholde højt grønt tempo

Europa-Parlamentets industriudvalg har netop stemt for et løft i udbygningen med vedvarende energi til 35 procent. Det Radikale Venstre vil fastholde tempoet i den grønne omstilling i Danmark.

24. nov 2017

Vordingborg Forsyning: Nuværende model er fuldstændig tåbelig

Direktøren i Vordingborg Forsyning mener, at det mere er Finansministeriet end den grønne omstilling, der tages hensyn til i de samfundsøkonomiske beregninger.

24. nov 2017

Samfundsøkonomiske beregninger bremser grøn omstilling

Hvis ikke forudsætningerne i de samfundsøkonomiske beregninger moderniseres, risikerer kravet at blive en hæmsko for den grønne omstilling, mener Dansk Fjernvarme.

23. nov 2017

Det første udbud af kapacitet er gennemført

Hele 87 kraftvarmeværker har med 92 fuldmagter og tegning af andelsbevis givet robust opbakning til det nye selskab Dansk Kraftvarme Kapacitet.

15. nov 2017

Kinesisk topchef: Vi vil lære af dansk fjernvarmesucces

Danmark har skabt bemærkelsesværdige resultater via grønne energiløsninger med fjernvarme i fokus. Det skal Kina lære af, mener Li Dawei – direktør for verdens største fjernvarmeselskab.

13. dec 2017 Navnenyt

Ny økonomisk konsulent til Dansk Fjernvarme

Michael Fibiger er ny økonomisk konsulent i Dansk Fjernvarmes Politisk Økonomisk sekretariat fra årsskiftet.

12. dec 2017 Navnenyt

Ny direktør for Biogasbranchen

Frank Rosager er fra den 1. januar ny direktør for foreningen Biogasbranchen.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

08. dec 2017 Presseklip

Klimakritik får opbakning fra S

LÆS I DAG: Klimakritik får opbakning fra S. Fremtiden står på gas. Fokus på pensionskassers energividen. Solvarme på vej til Korsør.

07. dec 2017 Presseklip

Tiden er løbet fra energispareordningen

LÆS I DAG: Tiden er løbet fra energispareordningen. Elafgiften indgår i oplæg til skattereform. Der er stort energisparepotentiale ved renovering. Elafgiften indgår i oplæg til skattereform. Danmark har verdens bedste energisystem. Ewii rydder op. DI satte overskudsvarme til debat. Durup Fjernvarme har høvlet to mio. af gælden. Kulturcenter skifter til fjernvarme.

06. dec 2017 Presseklip

Danmark pryder sig med lånte miljøfjer

LÆS I DAG: Danmark pryder sig med lånte miljøfjer. Danfoss ønsker større ambitioner på energiområdet. Energinet skal have ny direktør. Ewiis bestyrelse nedstemt om formandsvalg. Tricktyv påstår at komme fra fjernvarmeværket. Dansk produktivitet i top.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

11. dec 2017 Navnenyt

Ny afdelingsleder for GIS og data i Verdo

Anders Duerlund kommer til Verdo efter 10 år hos Nyfors iog tidligere COWI.

08. dec 2017 Navnenyt

Bestyrelsen er på plads i Tørring

Mads Damgaard er ny næstformand for Tørring Kraftvarmeværk.

08. dec 2017 Navnenyt

Jette styrker GIS-kompetencerne i DFP

Jette Bruhn begynder i DFP 1. januar. 

06. dec 2017 Navnenyt

EWII udpeger ny direktør

Lars Bonderup Bjørn bliver ny CEO i multiforsyningselskabet EWII fra 1. januar.

04. dec 2017 Navnenyt

CTR's direktør fylder 50

Den 30. december fylder administrerende direktør i CTR, Kamma Eilschou Holm, 50 år.

01. dec 2017 Navnenyt

Faglig chef fylder 40

Dansk Fjernvarmes faglige chef Louise Overvad Jensen fylder 40 år den 14. december.