21. nov 2017 Presseklip

COP23 lider under mangel på politisk vilje

LÆS I DAG: COP23 lider under mangel på politisk vilje. Raket ramte fjernvarmeledning. Overskudsvarme har kæmpe potentiale. Japan ser på damvarmeteknologi i Nordjylland. Brugsen i Hornslet har fået sine fugle i hånden. Faxe stemte ja til fjernvarmekøb i Sorø. Helsinge Fjernvarme vil levere til nyt boligområde.

Altinget:
COP23 lider under mangel på politisk vilje
Kritikken fra NGO’erne er hård efter det seneste klimatopmøde – COP23 – i Bonn. De danske klimaaktivister mener stort set over en kam, at man langt fra kan være tilfreds med resultaterne af mødet, fordi der er for lidt politisk vilje til at komme i mål.

- Selv om topmødet i Bonn leverede mange resultater, så står de fattigste og mest sårbare mennesker stadig tilbage med spørgsmålet om, hvordan de skal få hjælp. Det er derfor svært at være tilfreds med mødets resultat, siger klimarådgiver i Folkekirkens Nødhjælp, Mattias Söderberg til Altinget.

Det går ganske enkelt for langsomt med at få omsat og udfoldet den store klimaaftale, der for nogle år siden blev vedtaget i Paris. Frygten går på, at klimatiltagene ender med at være en ren skrivebordsøvelse med meget lidt eller ingen rod i virkeligheden.

Fra EU lyder der omvendt mere optimistiske toner. Klimakommissær Miguel Arias Canete giver udtryk for, at ”ånden fra Paris” fortsat lever, og det nu er et spørgsmål om at holde fast i det politiske momentum frem mod klimatopmødet i Katowice i Polen næste år.

_____

Nordjyske:
Overskudsvarme har kæmpe potentiale
Der venter et stort potentiale for såvel fjernvarmeværkerne som – ikke mindst – deres forbrugere, hvis fjernvarmeværkerne i fremtiden kan få lov til at udnytte den såkaldte overskudsvarme i større grad, end det er tilfældet i dag.

- Stort set alle virksomheder har et energiforbrug, der næsten altid kommer ud som noget lavtemperaturvarme. Det kan selvfølgelig foregå via taget, men ofte også i form af varmt spildevand. Det er der masser af. Det andet store område er virksomheder, der har et kølebehov. Når man køler, er der indirekte en varmeproduktion, og det kan udnyttes, forklarer chefkonsulent i Dansk Fjernvarme, John Tang, til Nordjyske.

Han nævner SuperBrugsen i Løkken som et eksempel. I dag leverer brugsen varme til cirka 20 husstande i Løkken Varmeværks netværk. Det er dog kun toppen af isbjerget, pointerer John Tang og forklarer, at butikken producerer meget mere spildvarme end til de 20 husstande, og da den også selv skal varmes op om vinteren, klarer man opvarmningen af butikken og sparer varmeregningen.

Det vil kunne ændre sig med en markant ændring af afgiftssystemet, som det netop er vedtaget politisk med den såkaldte Erhvervspakke. Dansk Fjernvarme afviser, at der er risiko for, at virksomheder skulle begynde at producere ekstra varme ud over det, der kræves til deres produktion. 

- Det er det, Skatteministeriet er så frygtelig bange for. Men så længe varmeprisen er lavere end det, du skal betale for brændslet, er det jo en skidt forretning at fyre løs, slår John Tang fast overfor Nordjyske. 

_____

Nordjyske:
Raket ramte fjernvarmeledning

Det gik ud over en fjernvarmeledning, da en raket mandag eftermiddag skulle føre et kabel under vejen tæt på det nye supersygehus i Aalborg Øst. Raketten, der skulle trække et elkabel, kom på afveje og ramte den fjernvarmeledning, der sørger for varmeforsyningen til Nøvling og Gistrup. Det skriver Nordjyske.

- Der blev derefter lukket for fjernvarmeforsyningen til de to områder, siger områdemester for område øst i Aalborg Forsyning, Jess Larsen til Nordjyske.

Mandag eftermiddag arbejdede Aalborg Forsyning på højtryk for at komme ned og lappe hullet i ledningen, og sent mandag aften var der igen varme i husene i Gistrup og Nøvling.

_____

Energy Supply:
Japan ser på damvarmeteknologi i Nordjylland
En delegation af japanske energieksperter var i sidste uge i Danmark for at hente inspiration fra den danske fjernvarmeforsyning. Japan vil nemlig gerne have mere vedvarende energi i sin varmeforsyning.

Japanerne har blandt andet hørt om 4. generations fjernvarme og om danske softwareløsninger til styring af energiproduktion mens besøgene gik til det halmfyrede Øster Hornum Fjernvarme og så altså Dronninglund Fjernvarme, som kan fremvise solfangeranlæg og damvarmelager. 

Resultatet af besøget skal munde ud i en række anbefalinger til, hvilken teknologi man bør bruge i Japan. Anbefalingerne sendes til den japanske udgave af EUDP.

- Det er dejligt at give vores virksomheder mulighed for at vise verdensklasse fjernvarmeteknologi frem for rådgivere til den japanske regering. Jeg er sikker på at de er med til at påvirke udviklingen i Japan, da Japan ser meget til Danmark, når det gælder udvikling af bæredygtig fjernvarme, siger Hanne Skovby fra House of Energy, der fra sin base i Aalborg tog imod delegationen. Besøget er kommet i stand via den danske ambassade i Tokyo.

_____

Lokalavisen Århus Nord:
Brugsen i Hornslet har fået sine fugle i hånden
SuperBrugsen i Hornslet nord for Aarhus benytter nu sin overskudsvarme fra køleanlæggene til at varme butikken op med, efter butikken har investeret i sit eget fjernvarmeværk til genbrug af varmen.

Anlægget i butikkens kælder varmer også brugsvand.

- Vi har længe haft et ønske om at have en grønnere profil og har derfor også skiftet belysningen i butikken ud med LED, og vi arbejder hen imod at få solceller på taget. Det giver en kæmpestor grøn energigevinst, og samtidig hjælper det os også til at både spare og tjene penge, forklarer brugsuddeler Thomas Rasmussen til Lokalavisen Århus Nord. 
Investeringen løber op i omkring 2,1 millioner kroner, men allerede om tre år forventes de penge være tjent ind igen ved besparelsen ved genbrug af varmen, men også ved at sælge overskydende varme til fjernvarmenettet som en ekstra indtægt.

_____

Sjællandske:
Faxe stemte ja til fjernvarmekøb i Sorø
Det var en af de absolut sidste beslutninger det snart hedengangne byråd i Faxe skulle tage – og det endte med et klart ja fra de kommunalt valgte til, at affaldsselskabet AffaldPlus kan overtage såvel et fjernvarmeværk som et fjernvarmenet i nabokommunen Sorø.

AffaldPlus er ejet af flere kommuner, men planerne vedrører altså opkøb af et fjernvarmeværk i Sorø, så man kan omstille fra naturgas som brændsel til træaffald fra kommunernes genbrugspladser. Det fik opbakning fra et flertal af medlemmerne af byrådet, skriver Sjællandske.

Dermed gik flertallet rent faktisk imod indstillingen fra administrationen. Flertallet mente, at overtagelsen af fjernvarmeværket ligger fint i tråd med aktiviteterne i affaldsselskabet. Og ikke mindst var der positive udsagn i forhold til, at overtagelse vil være ”grøn” og ”miljørigtig” – på trods af, at det kan føre til ”import” af træaffald.

- Ja, der vil blive importeret mere affald til det store anlæg i Næstved, hvis noget af f.eks. træet fremover skal køres til Sorø for at blive til fjernvarme. Men jeg tror stadig på at dét er det sundeste - i det store perspektiv - hvis alternativet er at det udenlandske affald ellers flyder rundt i floder eller bliver gravet ned i lossepladser, lød det fra Lars Christensen fra Enhedslisten. 

Netop det – at der kan komme øget opkøb af brændsel – var årsagen til at to medlemmer af Socialdemokratiet gik imod flertallet.

- Jeg ser et paradoks, hvor AffaldPlus har brug for mere og mere affald at brænde af mens vi som borgere skal sortere mere og mere. Med købet af Sorø Fjernvarme øges behovet for brændsel endnu mere, mente Camilla Meyer ifølge Sjællandske.

_____

Frederiksborg Amts Avis:
Helsinge Fjernvarme vil levere til nyt boligområde
Et nyt boligområde i Helsinge til 700 boliger kan sagtens få fjernvarme fra Helsinge Fjernvarme. Sådan lyder det fra værkets formand Ole Juel Jensen.

Gribskov Kommune har pålagt fjernvarmeselskabet at udarbejde en varmeforsyningsplan for området, der i første omgang kun skal bebygges på halvdelen af arealet, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Selv om vi nu udarbejder et projektforslag, er det jo stadig byrådet, der skal beslutte, om området skal forsynes med fjernvarme. Det er også byrådet, der skal beslutte, om de nye boliger skal have pligt til at tilslutte sig, siger Ole Juel Jensen. 

Ifølge fjernvarmeselskabet skal der kun anlægges en akkumuleringstank og en pumpe tæt på det nye boligområde for at forsyne det med fjernvarme. Når anden etape skal bebygges kan det ifølge formanden blive aktuelt med en ekstra el-drevet varmekedel.

Nyheder

08. dec 2017

Egedal: Det virker som om gas har vetoret

I Egedal Fjernvarme bremses konverteringer fra oliefyr og naturgas til fjernvarme af de samfundsøkonomiske beregninger. Direktøren giver dog ikke op. Der må kæmpes videre.

08. dec 2017

Debat: En uendelig procesbehandling

Der er noget helt galt med vejledningerne for beregning af samfundsøkonomien, når der skal søges om godkendelse af et nyt fjernvarmeprojekt.

08. dec 2017

Energistyrelsen: Teknologikataloget skal ikke bruges til fjernvarme

Energistyrelsen oplyser, at teknologikataloget ikke skal bruges til konkrete projekter. Styrelsen erkender også, at der er problemer med praksis for projektbekendtgørelsen.

07. dec 2017

Odsherred håber på synergier med nye værker

Lavere varmepriser er i fokus for Odsherred Forsyning, der fra nytår overtager to lokale kraftvarmeværker fra SEAS-NVE.

07. dec 2017 Energibesparelser

Dansk Fjernvarme er enig i ministers undsigelse af energispareordning

Tiden er løbet fra den nuværende energispareordning, mener minister – Dansk Fjernvarme bakker op og ser frem til genforhandling af ordningen.

04. dec 2017

Lokale forskelle i priserne

Prisen på fjernvarme spænder vidt rundt om i Danmark. De store forskelle, der kan variere fra by til by, skyldes ofte lokale forhold, der kan have bund i alt fra politiske beslutninger til befolkningstæthed.

28. nov 2017

Radikale: Danmark skal fastholde højt grønt tempo

Europa-Parlamentets industriudvalg har netop stemt for et løft i udbygningen med vedvarende energi til 35 procent. Det Radikale Venstre vil fastholde tempoet i den grønne omstilling i Danmark.

24. nov 2017

Vordingborg Forsyning: Nuværende model er fuldstændig tåbelig

Direktøren i Vordingborg Forsyning mener, at det mere er Finansministeriet end den grønne omstilling, der tages hensyn til i de samfundsøkonomiske beregninger.

24. nov 2017

Samfundsøkonomiske beregninger bremser grøn omstilling

Hvis ikke forudsætningerne i de samfundsøkonomiske beregninger moderniseres, risikerer kravet at blive en hæmsko for den grønne omstilling, mener Dansk Fjernvarme.

23. nov 2017

Det første udbud af kapacitet er gennemført

Hele 87 kraftvarmeværker har med 92 fuldmagter og tegning af andelsbevis givet robust opbakning til det nye selskab Dansk Kraftvarme Kapacitet.

15. nov 2017

Kinesisk topchef: Vi vil lære af dansk fjernvarmesucces

Danmark har skabt bemærkelsesværdige resultater via grønne energiløsninger med fjernvarme i fokus. Det skal Kina lære af, mener Li Dawei – direktør for verdens største fjernvarmeselskab.

13. dec 2017 Navnenyt

Ny økonomisk konsulent til Dansk Fjernvarme

Michael Fibiger er ny økonomisk konsulent i Dansk Fjernvarmes Politisk Økonomisk sekretariat fra årsskiftet.

12. dec 2017 Navnenyt

Ny direktør for Biogasbranchen

Frank Rosager er fra den 1. januar ny direktør for foreningen Biogasbranchen.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

08. dec 2017 Presseklip

Klimakritik får opbakning fra S

LÆS I DAG: Klimakritik får opbakning fra S. Fremtiden står på gas. Fokus på pensionskassers energividen. Solvarme på vej til Korsør.

07. dec 2017 Presseklip

Tiden er løbet fra energispareordningen

LÆS I DAG: Tiden er løbet fra energispareordningen. Elafgiften indgår i oplæg til skattereform. Der er stort energisparepotentiale ved renovering. Elafgiften indgår i oplæg til skattereform. Danmark har verdens bedste energisystem. Ewii rydder op. DI satte overskudsvarme til debat. Durup Fjernvarme har høvlet to mio. af gælden. Kulturcenter skifter til fjernvarme.

06. dec 2017 Presseklip

Danmark pryder sig med lånte miljøfjer

LÆS I DAG: Danmark pryder sig med lånte miljøfjer. Danfoss ønsker større ambitioner på energiområdet. Energinet skal have ny direktør. Ewiis bestyrelse nedstemt om formandsvalg. Tricktyv påstår at komme fra fjernvarmeværket. Dansk produktivitet i top.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

11. dec 2017 Navnenyt

Ny afdelingsleder for GIS og data i Verdo

Anders Duerlund kommer til Verdo efter 10 år hos Nyfors iog tidligere COWI.

08. dec 2017 Navnenyt

Bestyrelsen er på plads i Tørring

Mads Damgaard er ny næstformand for Tørring Kraftvarmeværk.

08. dec 2017 Navnenyt

Jette styrker GIS-kompetencerne i DFP

Jette Bruhn begynder i DFP 1. januar. 

06. dec 2017 Navnenyt

EWII udpeger ny direktør

Lars Bonderup Bjørn bliver ny CEO i multiforsyningselskabet EWII fra 1. januar.

04. dec 2017 Navnenyt

CTR's direktør fylder 50

Den 30. december fylder administrerende direktør i CTR, Kamma Eilschou Holm, 50 år.

01. dec 2017 Navnenyt

Faglig chef fylder 40

Dansk Fjernvarmes faglige chef Louise Overvad Jensen fylder 40 år den 14. december.