20. nov 2017 Presseklip

Afgiftslettelse sætter strøm til fjernvarmen

LÆS I DAG: Afgiftslettelse sætter strøm til fjernvarmen. Milliardregning for grøn omstilling. Google køber byggegrund i Aabenraa. Forsøg med varme fra grundvand i Nordjylland.

Politiken:
Afgiftslettelse sætter strøm til fjernvarmen 
Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en aftale, der giver lavere afgifter på strøm til opvarmning.

Markedet har længe været skævvredet til fordel for biomasse, der ikke er afgiftsbelagt. Afgiftslettelsen vil derfor få stor betydning for energipolitikken, da fjernvarmeselskaberne nu kan installere store eldrevne varmepumper, som dermed kan bruge overskudsvarmen fra de nye datacentre. Samtidig bliver alternativerne gas og biomasse mindre attraktive, mens det for private betyder, at varmepumper bliver en attraktiv erstatning for oliefyr.

Fra 2019 nedsættes elvarmeafgiften med en fjerdedel eller 10 øre pr. kWh. Forligspartierne er enige om en yderligere nedsættelse med 5 øre i 2019 og 10 øre i 2020.

_____

Nordjyske Stiftstidende Aalborg:
Milliardregning for grøn omstilling
Den grønne omstilling af Nordjyllandsværket bliver en bekostelig affære, viser Aalborg Kommunes analyse af de selskabsøkonomiske omkostninger.

- Der er forskellige scenarier bygget ind, og referencen er et nulscenarie. Det vil sige, at man ombygger og levetidsforlænger Nordjyllandsværket og kører videre med det også efter 2028. Det vurderes at have en selskabsøkonomisk omkostning over 20 år på syv milliarder, og de øvrige scenarier ligger på seks til 6,5 mia. kroner, siger miljø- og energirådmand Lasse P. N. Olsen. 

Det er altså ikke dyrere at omstille værket end at levetidsforlænge det. Den grønne omstilling koster altså et sted mellem seks og 6,5 mia. kroner, skriver Nordjyske Stiftstidende.

Med omkring 90.000 varmeforbrugere er det set over 20 år omkring 66.000 kr. per nordjysk forbruger.

I første omgang satser kommunen på mere overskudsvarme fra Aalborg Portland og lagring i et damvarmelager.

_____

DR Syd:
Google køber byggegrund i Aabenraa
IT-giganten har købt en nabogrund til Apples kommende datacenter. Grunden ligger lige op ad det europæiske elektricitetsknudepunkt Kassø Transformatorstation ikke langt fra Aabenraa.

Googles grund er 131 hektar og der kan bygges et 1,4 millioner kvadratmeter stort datacenter på grunden. Selvom Google endnu ikke har nogle planer om at bygge på grunden, glæder købet Aabenraas borgmester:

- Det betyder meget for Aabenraa Kommune. Både beskæftigelsesmæssigt og i forhold til Aabenraas image. Det betyder, at vi bliver sat på verdenskortet. Det er en blåstempling af den måde, vi behandler erhvervsliv på i Aabenraa Kommune, siger borgmester i Aabenraa Kommune, Thomas Andresen til DR Syd.

_____

Nordjyske:
Forsøg med varme fra grundvand i Nordjylland
Farstrup-Kølby Kraftvarmeværks forbrugere kan muligvis på sigt få deres varme fra grundvand i stedet for naturgas som i dag.

Værket Øst for Løgstør er med i forsøgsprojekt med fjernvarme fra grundvand gennem et el-varmepumpeanlæg, skriver Nordjyske.

Projektet på værket, som Aalborg Varme A/S overtog i 2009, får anlægsstøtte fra Energistyrelsens demonstrationsprogram for store varmepumper. Aalborg Varme har anmodet om en VVM.

Nyheder

08. dec 2017

Egedal: Det virker som om gas har vetoret

I Egedal Fjernvarme bremses konverteringer fra oliefyr og naturgas til fjernvarme af de samfundsøkonomiske beregninger. Direktøren giver dog ikke op. Der må kæmpes videre.

08. dec 2017

Debat: En uendelig procesbehandling

Der er noget helt galt med vejledningerne for beregning af samfundsøkonomien, når der skal søges om godkendelse af et nyt fjernvarmeprojekt.

08. dec 2017

Energistyrelsen: Teknologikataloget skal ikke bruges til fjernvarme

Energistyrelsen oplyser, at teknologikataloget ikke skal bruges til konkrete projekter. Styrelsen erkender også, at der er problemer med praksis for projektbekendtgørelsen.

07. dec 2017

Odsherred håber på synergier med nye værker

Lavere varmepriser er i fokus for Odsherred Forsyning, der fra nytår overtager to lokale kraftvarmeværker fra SEAS-NVE.

07. dec 2017 Energibesparelser

Dansk Fjernvarme er enig i ministers undsigelse af energispareordning

Tiden er løbet fra den nuværende energispareordning, mener minister – Dansk Fjernvarme bakker op og ser frem til genforhandling af ordningen.

04. dec 2017

Lokale forskelle i priserne

Prisen på fjernvarme spænder vidt rundt om i Danmark. De store forskelle, der kan variere fra by til by, skyldes ofte lokale forhold, der kan have bund i alt fra politiske beslutninger til befolkningstæthed.

28. nov 2017

Radikale: Danmark skal fastholde højt grønt tempo

Europa-Parlamentets industriudvalg har netop stemt for et løft i udbygningen med vedvarende energi til 35 procent. Det Radikale Venstre vil fastholde tempoet i den grønne omstilling i Danmark.

24. nov 2017

Vordingborg Forsyning: Nuværende model er fuldstændig tåbelig

Direktøren i Vordingborg Forsyning mener, at det mere er Finansministeriet end den grønne omstilling, der tages hensyn til i de samfundsøkonomiske beregninger.

24. nov 2017

Samfundsøkonomiske beregninger bremser grøn omstilling

Hvis ikke forudsætningerne i de samfundsøkonomiske beregninger moderniseres, risikerer kravet at blive en hæmsko for den grønne omstilling, mener Dansk Fjernvarme.

23. nov 2017

Det første udbud af kapacitet er gennemført

Hele 87 kraftvarmeværker har med 92 fuldmagter og tegning af andelsbevis givet robust opbakning til det nye selskab Dansk Kraftvarme Kapacitet.

15. nov 2017

Kinesisk topchef: Vi vil lære af dansk fjernvarmesucces

Danmark har skabt bemærkelsesværdige resultater via grønne energiløsninger med fjernvarme i fokus. Det skal Kina lære af, mener Li Dawei – direktør for verdens største fjernvarmeselskab.

13. dec 2017 Navnenyt

Ny økonomisk konsulent til Dansk Fjernvarme

Michael Fibiger er ny økonomisk konsulent i Dansk Fjernvarmes Politisk Økonomisk sekretariat fra årsskiftet.

12. dec 2017 Navnenyt

Ny direktør for Biogasbranchen

Frank Rosager er fra den 1. januar ny direktør for foreningen Biogasbranchen.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

08. dec 2017 Presseklip

Klimakritik får opbakning fra S

LÆS I DAG: Klimakritik får opbakning fra S. Fremtiden står på gas. Fokus på pensionskassers energividen. Solvarme på vej til Korsør.

07. dec 2017 Presseklip

Tiden er løbet fra energispareordningen

LÆS I DAG: Tiden er løbet fra energispareordningen. Elafgiften indgår i oplæg til skattereform. Der er stort energisparepotentiale ved renovering. Elafgiften indgår i oplæg til skattereform. Danmark har verdens bedste energisystem. Ewii rydder op. DI satte overskudsvarme til debat. Durup Fjernvarme har høvlet to mio. af gælden. Kulturcenter skifter til fjernvarme.

06. dec 2017 Presseklip

Danmark pryder sig med lånte miljøfjer

LÆS I DAG: Danmark pryder sig med lånte miljøfjer. Danfoss ønsker større ambitioner på energiområdet. Energinet skal have ny direktør. Ewiis bestyrelse nedstemt om formandsvalg. Tricktyv påstår at komme fra fjernvarmeværket. Dansk produktivitet i top.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

11. dec 2017 Navnenyt

Ny afdelingsleder for GIS og data i Verdo

Anders Duerlund kommer til Verdo efter 10 år hos Nyfors iog tidligere COWI.

08. dec 2017 Navnenyt

Bestyrelsen er på plads i Tørring

Mads Damgaard er ny næstformand for Tørring Kraftvarmeværk.

08. dec 2017 Navnenyt

Jette styrker GIS-kompetencerne i DFP

Jette Bruhn begynder i DFP 1. januar. 

06. dec 2017 Navnenyt

EWII udpeger ny direktør

Lars Bonderup Bjørn bliver ny CEO i multiforsyningselskabet EWII fra 1. januar.

04. dec 2017 Navnenyt

CTR's direktør fylder 50

Den 30. december fylder administrerende direktør i CTR, Kamma Eilschou Holm, 50 år.

01. dec 2017 Navnenyt

Faglig chef fylder 40

Dansk Fjernvarmes faglige chef Louise Overvad Jensen fylder 40 år den 14. december.