16. nov 2017 Presseklip

Lilleholt: Dansk energi er fri af kul inden 2030

LÆS I DAG Lilleholt: Kul er ude af dansk energiforsyning i 2030. Lilleholt: Bestyrelser har styr på kompetencerne. 1.400 forbrugere i Sejlflod og Storvorde nærmer sig varme fra Aalborg. Verdo søger om at opkræve forrentning.

Dr.dk:

Kul ude af Danmarks elforsyning inden 2030

Danmark udfaser kul. Dermed melder regeringen sig i dag på klimatopmødet COP23 i Bonn ind i en koalition af lande, der udfaser kul.

 

- Prisen på vedvarende energi rasler ned, og vi er nået til et punkt, hvor nye havvindmølleparker er billigere end nye kulkraftværker i Danmark. Kul er stærkt forurenede, og vi vil gerne vise, at vi er parate til tage internationalt lederskab, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt til dr.dk.

 

I Danmark er der tre store kulfyrede kraftværksblokke tilbage på Esbjergværket, Fynsværket og Nordjyllandsværket. De har dog allerede meldt, at de er på vej med at udfase kul.

_____


Altinget:
Lilleholt: Bestyrelser har kompetencerne i orden

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt afviser, at bestyrelsesmedlemmerne i de mange kommunalt ejede forsyningsbestyrelser mangler kompetencer til udføre deres bestyrelsesarbejde. Det er en reaktion på en kritik, som den borgerlige tænketank CEPOS fremførte i sidste uge. 

 

-Først og fremmest anerkender jeg kommunalbestyrelsesmedlemmernes kompetencer og plads i bestyrelserne. Det skal der ikke herske nogen tvivl om, svarer Lars Chr. Lilleholt til Altinget.dk

 

Han afviser at gå ind i en debat om vederlagenes størrelse, og at det skulle skabe problemer i forbindelse med udpegningen af bestyrelsesmedlemmer blandt de kommunalt valgte politikere. Han understreger blot, at detvigtigste i den sammenhæng er, at der er gennemsigtighed omkring størrelsen af vederlagene - og det er der, mener ministeren. 

 

Samtidig understregede ministeren over for Altinget, at de kommunalt udpegede medlemmer af bestyrelserne i forsyningsvirksomhederne meget gerne må have meritter, der viser, at de har erfaring eller kendskab til forsyningsbranchen, men at det ikke er et krav. 

 

- Det er min egen erfaring, at det er sundt med en bred sammensætning af kompetencer i bestyrelserne. Det giver et godt modspil til direktionerne og nogle gode beslutninger til glæde for forbrugerne, lyder ministerens svar til Altinget.

_____


Nordjyske: 

Fjernvarme er klar til udvide

Aalborg Varme A/S er rykket tættere på knap 1.400 nye fjernvarmekunder i Storvorde og Sejlflod. Miljø- og energiudvalget i Aalborg har nu godkendt et projekt til fjernvarme i området, og dermed er der nu grønt lys for, at fjernvarmeselskabet kan gå videre med projektet. 

 

I alt drejer projektet sig om tilslutning af 1390 potentielle fjernvarmekunder. Den næste hurdle i projektet er dog, at der skal være en tilslutningsprocent på over 50 for, at projektet kan komme i gang med at få lagt rør ud til de nye kunder, skriver Nordjyske.

 

- Jeg har selv været til byfest i bl.a. Sejlflod med varmeforsyningen, og der var det mit klare indtryk, at mange dels gerne ville have en melding på, hvornår der skete noget, og dels meget gerne ville på, siger miljø- og energirådmand Lasse P. N. Olsen fra Enhedslisten til Nordjyske.

 

Hvis projektforslaget også godkendes i byrådet, og forudsat at godkendelsen ikke påklages til Energiklagenævnet, vil etablering af gadeledningsnet, pumpestationer og konvertering af kunder kunne påbegyndes næste år. 

_____


Randers Amtsavis:

Verdo har søgt om lov til at hæve varmeprisen

Verdo har søgt Energitilsynet om tilladelse til at indregne "en rimelig forrentning af indskudskapitalen" i den pris, selskabet opkræver for fjernvarmen.

 

Hvor stor denne rimelige forrentning bør være, og hvad en tilladelse i givet fald vil betyde for den enkelte forbruger, hvis manøvren føres ud i livet, vil Verdo ikke kommentere på midt i den igangværende kommunalvalgkamp. 

 

Formanden for Verdos bestyrelse hedder nemlig Claus Omann Jensen (V), og han er siddende borgmester og kandidat til en periode mere i stolen. 

Fjernvarmeprisen har været stabil de seneste ni år med undtagelse af en NOx-afgift, der er blevet indregnet i prisen. I de seneste to år er prisen sat 600 kroner ned årligt for en husstand, og prisen bliver sat yderligere 600 kroner ned per 1. januar 2018. 

 

 

Nyheder

08. dec 2017

Egedal: Det virker som om gas har vetoret

I Egedal Fjernvarme bremses konverteringer fra oliefyr og naturgas til fjernvarme af de samfundsøkonomiske beregninger. Direktøren giver dog ikke op. Der må kæmpes videre.

08. dec 2017

Debat: En uendelig procesbehandling

Der er noget helt galt med vejledningerne for beregning af samfundsøkonomien, når der skal søges om godkendelse af et nyt fjernvarmeprojekt.

08. dec 2017

Energistyrelsen: Teknologikataloget skal ikke bruges til fjernvarme

Energistyrelsen oplyser, at teknologikataloget ikke skal bruges til konkrete projekter. Styrelsen erkender også, at der er problemer med praksis for projektbekendtgørelsen.

07. dec 2017

Odsherred håber på synergier med nye værker

Lavere varmepriser er i fokus for Odsherred Forsyning, der fra nytår overtager to lokale kraftvarmeværker fra SEAS-NVE.

07. dec 2017 Energibesparelser

Dansk Fjernvarme er enig i ministers undsigelse af energispareordning

Tiden er løbet fra den nuværende energispareordning, mener minister – Dansk Fjernvarme bakker op og ser frem til genforhandling af ordningen.

04. dec 2017

Lokale forskelle i priserne

Prisen på fjernvarme spænder vidt rundt om i Danmark. De store forskelle, der kan variere fra by til by, skyldes ofte lokale forhold, der kan have bund i alt fra politiske beslutninger til befolkningstæthed.

28. nov 2017

Radikale: Danmark skal fastholde højt grønt tempo

Europa-Parlamentets industriudvalg har netop stemt for et løft i udbygningen med vedvarende energi til 35 procent. Det Radikale Venstre vil fastholde tempoet i den grønne omstilling i Danmark.

24. nov 2017

Vordingborg Forsyning: Nuværende model er fuldstændig tåbelig

Direktøren i Vordingborg Forsyning mener, at det mere er Finansministeriet end den grønne omstilling, der tages hensyn til i de samfundsøkonomiske beregninger.

24. nov 2017

Samfundsøkonomiske beregninger bremser grøn omstilling

Hvis ikke forudsætningerne i de samfundsøkonomiske beregninger moderniseres, risikerer kravet at blive en hæmsko for den grønne omstilling, mener Dansk Fjernvarme.

23. nov 2017

Det første udbud af kapacitet er gennemført

Hele 87 kraftvarmeværker har med 92 fuldmagter og tegning af andelsbevis givet robust opbakning til det nye selskab Dansk Kraftvarme Kapacitet.

15. nov 2017

Kinesisk topchef: Vi vil lære af dansk fjernvarmesucces

Danmark har skabt bemærkelsesværdige resultater via grønne energiløsninger med fjernvarme i fokus. Det skal Kina lære af, mener Li Dawei – direktør for verdens største fjernvarmeselskab.

13. dec 2017 Navnenyt

Ny økonomisk konsulent til Dansk Fjernvarme

Michael Fibiger er ny økonomisk konsulent i Dansk Fjernvarmes Politisk Økonomisk sekretariat fra årsskiftet.

12. dec 2017 Navnenyt

Ny direktør for Biogasbranchen

Frank Rosager er fra den 1. januar ny direktør for foreningen Biogasbranchen.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

08. dec 2017 Presseklip

Klimakritik får opbakning fra S

LÆS I DAG: Klimakritik får opbakning fra S. Fremtiden står på gas. Fokus på pensionskassers energividen. Solvarme på vej til Korsør.

07. dec 2017 Presseklip

Tiden er løbet fra energispareordningen

LÆS I DAG: Tiden er løbet fra energispareordningen. Elafgiften indgår i oplæg til skattereform. Der er stort energisparepotentiale ved renovering. Elafgiften indgår i oplæg til skattereform. Danmark har verdens bedste energisystem. Ewii rydder op. DI satte overskudsvarme til debat. Durup Fjernvarme har høvlet to mio. af gælden. Kulturcenter skifter til fjernvarme.

06. dec 2017 Presseklip

Danmark pryder sig med lånte miljøfjer

LÆS I DAG: Danmark pryder sig med lånte miljøfjer. Danfoss ønsker større ambitioner på energiområdet. Energinet skal have ny direktør. Ewiis bestyrelse nedstemt om formandsvalg. Tricktyv påstår at komme fra fjernvarmeværket. Dansk produktivitet i top.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

11. dec 2017 Navnenyt

Ny afdelingsleder for GIS og data i Verdo

Anders Duerlund kommer til Verdo efter 10 år hos Nyfors iog tidligere COWI.

08. dec 2017 Navnenyt

Bestyrelsen er på plads i Tørring

Mads Damgaard er ny næstformand for Tørring Kraftvarmeværk.

08. dec 2017 Navnenyt

Jette styrker GIS-kompetencerne i DFP

Jette Bruhn begynder i DFP 1. januar. 

06. dec 2017 Navnenyt

EWII udpeger ny direktør

Lars Bonderup Bjørn bliver ny CEO i multiforsyningselskabet EWII fra 1. januar.

04. dec 2017 Navnenyt

CTR's direktør fylder 50

Den 30. december fylder administrerende direktør i CTR, Kamma Eilschou Holm, 50 år.

01. dec 2017 Navnenyt

Faglig chef fylder 40

Dansk Fjernvarmes faglige chef Louise Overvad Jensen fylder 40 år den 14. december.