14. nov 2017 Presseklip

Ny rapport: Privatisering i energisektoren duer ikke

LÆS I DAG: Privatisering i energisektoren duer ikke, viser rapport. Investeringer er ikke fremtidssikrede endnu. Lilleholt: Farvel til kul kan gå hurtigere. Verden bør køre på grøn energi, viser Ørsted-undersøgelse. COP23 skal give USA klimabaghjul. Varmeprisen falder i Herning. Varmeværk vil udvide med 8.000 kvadratmeter sol. Droner skal i luften over Faaborg. Forbrugere reagerer på grønt vand i hanerne.

Altinget:
Privatisering i energisektoren duer ikke
Det skorter aldrig på lovprisningerne, når fx forsyningensvirksomheder overgår fra enten bruger- eller borgereje til kommercielt ejerskab. Men i følge tænketanke CEVEA så kniber det med at indfri forventningerne om fx lavere priser for forbrugerne, når privatiseringerne er gennemført.

Det fremgår af en ny rapport fra CEVEA, der har undersøgt en lang række af tilfælde af privatiseringer. Det viser sig, at en lang række af privatiseringerne bliver ført tilbage, så de enten bliver kommunalt- eller brugerejede igen. 

-Det er meget svært at finde gode argumenter for at opgive hvile-i-sig-selv-princippet. Det betyder ikke, at man ikke kan gøre ting bedre, men det er svært at se, at det princip ikke er en succes, siger Kasper Fogh, der er politik- og kommunikationschef i CEVEA, til Altinget.

Rapporten fra CEVEA henviser bl.a. til udviklingen i Sverige, hvor man i 1990’erne tog hul på en privatiseringsbølge af de kommunale fjernvarmeselskaber. Det førte til privatisering af 83 selskaber - 21 er nu tilbage på offentlige hænder, fremhæver CEVEA i sin rapport.

_____

Folketidende:
Investeringer er ikke fremtidssikrede endnu
Selv om der nu og her er glæde over den politiske erhvervsaftale fra weekenden, så er der grænser for optimismen hos Dansk Fjernvarme. Den indgåede aftale strækker sig nemlig kun ganske få år ud i fremtiden, og det kan give problemer for de fjernvarmeværker, der overvejer at investere i fx kollektive varmepumper.

-En varmepumpe er en investering, der rækker mindst 20-25 år frem i tiden. Den nuværende aftale går kun et par år frem. Jeg tror, at man mange steder vil vente på større sikkerhed om afgiften længere frem, før man sætter nye projekter i værk, siger direktør i Dansk Fjernvarme Kim Mortensen til Folketidende.

De lempelser, der er aftalt på elvarmeafgiften, rækker i første omgang kun frem mod 2020. Kim Mortensen hæfter sig dog ved, at politikerne i aftalen har givet hinanden håndslag på, at man vil søge at fastholde de lave afgifter også længere ude i fremtiden.

_____

Nordjyske Stiftstidende:
Lilleholt: Farvel til kul kan gå hurtigere
Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt mener, at Nordjyllandsværket kan udfase kul hurtigere end udgangen af 2028, som er planen i dag, skriver Nordjyske Stiftstidende.

Han ”synes, at 2029 er langt ude i horisonten". Han peger på, at Ørsted vil udfase kul allerede fra 2022.

- Der er så syv års forskel der, kunne det ikke lade sig gøre før den tid. Jeg har ikke tænkt mig at komme med krav, om at man skal gøre det til en bestemt dato, men jeg vil gerne drøfte, hvilke muligheder der, og hvad skal der eventuelt til, sagde han ved et besøg på værket i går. 

_____

EnergiWatch:
Verden bør køre på grøn energi, viser Ørsted-undersøgelse
Verden bør udelukkende forsyne sig ved grøn energi. Det mener et hele 82 procent af adspurgte borgere i 13 lande i en ny undersøgelse, som Ørsted står bag.

- Grøn Energi er blevet billigere end sort, og Green Energy Barometer, en netop offentliggjort undersøgelse, viser bred folkelig opbakning til et skifte fra sort til grøn. Vi skylder vores planet og kommende generationer at omstille vores energisystemer fra sort til grøn, siger Ørsteds topchef Henrik Poulsen til EnergiWatch.

Analysen er baseret på over 26.000 interviews. I Danmark svarere 83 procent, at verden ”bør køre udelukkende på grøn energi”, hvilket placerer os i samme gruppe som Frankrig og USA, mens 93 procent i Kina mener, at vindmøller, solceller og andre vedvarende energikilder skal lave energi på kloden.

_____

Berlingske:
COP23 skal give USA klimabaghjul
Resten af verden fortsætter med den grønne omstilling - uanset USA's holdning. Det er signalet fra COP23, hvor miljø-og klimaministrene fra omkring 190 lande i dag samles til FN¨s klimamøde i Bonn.

- Derfor skal vi på COP23 sende et samlet og entydigt signal om, at resten af verden bakker op om Parisaftalen, og at den grønne omstilling ikke er til at stoppe, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til Berlingske.

Han mener, at EU skal tage sin del af ansvaret og sikre, at få den nødvendige lovgivning på plads. Ifølge ham er den danske økonomi siden 1990 er vokset med over 40 procent, mens CO2 udledningerne til gengæld er faldet med mere end 30 procent – noget som han tilskriver Danmarks ambitiøse klimapolitik. Det er en lang række NGO’er dog ikke enig i – de kritiserer regeringen for at nedprioritere indsatsen.

_____

Spøttrup Ugeavis:
Varmeværk vil udvide med 8.000 kvadratmeter sol
Omkring 600 forbrugere ved Ramsing Lem Lihme Kraftvarmeværk i Salling bliver på generalforsamlingen den 22. november orienteret om varmeværkets planer om nyt solvarmeanlæg på 8000 kvadratmeter, skriver Spøttrup Ugeavis.

Værket indviede i foråret sit nye halmværk, og nu er projektansøgningen for solvarmeanlægget sendt til Skive Kommune.

- Vi kan simpelthen ikke råbe dem op inde i kommunen. Der var først tale om det for fire år siden, men så var det, de fik ideen om geotermi. Havde vi fået det, var vi nok sluppet for at udvikle alle planerne, men det virkede jo ikke, så derfor vil vi i gang med solvarme igen, siger Jørgen Thomassen. 

I Roslev og Durup lægger de også solvarmeplaner. Roslev har også sendt en ansøgning til kommunen.

_____

Pressemeddelelse:
Varmeprisen falder i Herning
Fjernvarmekunderne i Herning kan se frem til at få en mindre varmeregning. Fra den 1. januar 2018 sætter Eniig Varme prisen ned med mere end 9 %. Det svarer til en besparelse på knap 1.400 kroner om året for en gennemsnitshusstand.

- Lavere brændselspriser og en mere effektiv drift af varmeforsyningen gør det muligt for os at sænke prisen på varmen med yderligere 9,4 % fra starten af 2018. Pr. 1. januar 2017 satte vi prisen ned med 3,1 %, men denne gang bliver besparelsen på varmeregningen altså mærkbart større, siger varmechef hos Eniig Erling V. Klemmensen i en pressemeddelse.

Varmechefen vil ikke udstede en fuldstændig garanti, men han forventer, at varmeprisen vil kunne holdes på det nye, lave niveau i de kommende to-tre år.

Fjernvarmen er den foretrukne opvarmningsform i de fleste nye udstykninger i Herning, og alene i år har mere end 200 nye kunder koblet sig på fjernvarmen.

_____

Ugeavisen Faaborg:
Droner skal i luften over Faaborg
FFV Varme tager droner i brug for at finde utætheder på de kilometervis af fjernvarmerør, der løber under byens gader og haver, så lækager kan blive repareret til gavn for forbrugerne og miljøet. 

Flyvningerne er planlagt i perioden 20. november - 1. december i tidsintervallet klokken 23-06, men de er afhængige af vejrforholdene. Regn på vejene duer ikke, det giver usikre temperaturmålinger, og vinden må ikke være for hård, samtidig skal det være mørkt og koldt.

_____

DR Nordjylland:
Forbrugere reagerer på grønt vand i hanerne
Den seneste uges tid har flere fjernvarmebruger i Nordjylland fået sig en overraskelse, når de har åbnet for vandet i hanerne. De har nemlig fået grønt vand ud.

Men der er en naturlig og fornuftig forklaring på problemet: Der er nemlig tale om ufarlig grøn væske, som Aalborg Kommune sammen med fjernvarmeselskabet har sendt ud i vandsystemet for at teste, hvorvidt der er utætheder i fjernvarmerørene. 

Og det er der, viser en rundringning, som DR Nordjylland har foretaget. De fortæller, at omkring 100 fjernvarmebrugere har henvendt sig til lokale VVS’ere for at få dem til at se på problemet. 

Og det vil være både til fordel for den enkelte bruger og fjernvarmeselskabet, hvis der bliver rettet op på de utætheder, der sender den grønne væske fra fjernvarmesystemet over i drikkevandet. 

- Jeg synes, det er rigtig flot, at folk reagerer så hurtigt på det. Baseret på de første dages drift, så vil det ikke undre mig, at det kommer op på mere end 500 henvendelser, siger Jesper Møller Larsen, der er forsyningschef ved Aalborg Energikoncern til DR Nordjylland.

Nyheder

08. dec 2017

Egedal: Det virker som om gas har vetoret

I Egedal Fjernvarme bremses konverteringer fra oliefyr og naturgas til fjernvarme af de samfundsøkonomiske beregninger. Direktøren giver dog ikke op. Der må kæmpes videre.

08. dec 2017

Debat: En uendelig procesbehandling

Der er noget helt galt med vejledningerne for beregning af samfundsøkonomien, når der skal søges om godkendelse af et nyt fjernvarmeprojekt.

08. dec 2017

Energistyrelsen: Teknologikataloget skal ikke bruges til fjernvarme

Energistyrelsen oplyser, at teknologikataloget ikke skal bruges til konkrete projekter. Styrelsen erkender også, at der er problemer med praksis for projektbekendtgørelsen.

07. dec 2017

Odsherred håber på synergier med nye værker

Lavere varmepriser er i fokus for Odsherred Forsyning, der fra nytår overtager to lokale kraftvarmeværker fra SEAS-NVE.

07. dec 2017 Energibesparelser

Dansk Fjernvarme er enig i ministers undsigelse af energispareordning

Tiden er løbet fra den nuværende energispareordning, mener minister – Dansk Fjernvarme bakker op og ser frem til genforhandling af ordningen.

04. dec 2017

Lokale forskelle i priserne

Prisen på fjernvarme spænder vidt rundt om i Danmark. De store forskelle, der kan variere fra by til by, skyldes ofte lokale forhold, der kan have bund i alt fra politiske beslutninger til befolkningstæthed.

28. nov 2017

Radikale: Danmark skal fastholde højt grønt tempo

Europa-Parlamentets industriudvalg har netop stemt for et løft i udbygningen med vedvarende energi til 35 procent. Det Radikale Venstre vil fastholde tempoet i den grønne omstilling i Danmark.

24. nov 2017

Vordingborg Forsyning: Nuværende model er fuldstændig tåbelig

Direktøren i Vordingborg Forsyning mener, at det mere er Finansministeriet end den grønne omstilling, der tages hensyn til i de samfundsøkonomiske beregninger.

24. nov 2017

Samfundsøkonomiske beregninger bremser grøn omstilling

Hvis ikke forudsætningerne i de samfundsøkonomiske beregninger moderniseres, risikerer kravet at blive en hæmsko for den grønne omstilling, mener Dansk Fjernvarme.

23. nov 2017

Det første udbud af kapacitet er gennemført

Hele 87 kraftvarmeværker har med 92 fuldmagter og tegning af andelsbevis givet robust opbakning til det nye selskab Dansk Kraftvarme Kapacitet.

15. nov 2017

Kinesisk topchef: Vi vil lære af dansk fjernvarmesucces

Danmark har skabt bemærkelsesværdige resultater via grønne energiløsninger med fjernvarme i fokus. Det skal Kina lære af, mener Li Dawei – direktør for verdens største fjernvarmeselskab.

13. dec 2017 Navnenyt

Ny økonomisk konsulent til Dansk Fjernvarme

Michael Fibiger er ny økonomisk konsulent i Dansk Fjernvarmes Politisk Økonomisk sekretariat fra årsskiftet.

12. dec 2017 Navnenyt

Ny direktør for Biogasbranchen

Frank Rosager er fra den 1. januar ny direktør for foreningen Biogasbranchen.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

08. dec 2017 Presseklip

Klimakritik får opbakning fra S

LÆS I DAG: Klimakritik får opbakning fra S. Fremtiden står på gas. Fokus på pensionskassers energividen. Solvarme på vej til Korsør.

07. dec 2017 Presseklip

Tiden er løbet fra energispareordningen

LÆS I DAG: Tiden er løbet fra energispareordningen. Elafgiften indgår i oplæg til skattereform. Der er stort energisparepotentiale ved renovering. Elafgiften indgår i oplæg til skattereform. Danmark har verdens bedste energisystem. Ewii rydder op. DI satte overskudsvarme til debat. Durup Fjernvarme har høvlet to mio. af gælden. Kulturcenter skifter til fjernvarme.

06. dec 2017 Presseklip

Danmark pryder sig med lånte miljøfjer

LÆS I DAG: Danmark pryder sig med lånte miljøfjer. Danfoss ønsker større ambitioner på energiområdet. Energinet skal have ny direktør. Ewiis bestyrelse nedstemt om formandsvalg. Tricktyv påstår at komme fra fjernvarmeværket. Dansk produktivitet i top.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

11. dec 2017 Navnenyt

Ny afdelingsleder for GIS og data i Verdo

Anders Duerlund kommer til Verdo efter 10 år hos Nyfors iog tidligere COWI.

08. dec 2017 Navnenyt

Bestyrelsen er på plads i Tørring

Mads Damgaard er ny næstformand for Tørring Kraftvarmeværk.

08. dec 2017 Navnenyt

Jette styrker GIS-kompetencerne i DFP

Jette Bruhn begynder i DFP 1. januar. 

06. dec 2017 Navnenyt

EWII udpeger ny direktør

Lars Bonderup Bjørn bliver ny CEO i multiforsyningselskabet EWII fra 1. januar.

04. dec 2017 Navnenyt

CTR's direktør fylder 50

Den 30. december fylder administrerende direktør i CTR, Kamma Eilschou Holm, 50 år.

01. dec 2017 Navnenyt

Faglig chef fylder 40

Dansk Fjernvarmes faglige chef Louise Overvad Jensen fylder 40 år den 14. december.