09. nov 2017 Presseklip

Radikal leder stiller krav om sænkning af elvarmeafgift

LÆS I DAG: Radikal leder stiller krav om sænkning af elvarmeafgift. Regeringen skærer i succesfuldt demonstrationsprogram. Ewii vil have ny direktør klar fra årsskiftet. 75 ton varmepumpe halvvejs jorden rundt. EU vil have mere indflydelse på russisk gasledning.

Metroxpress:
Radikal leder stiller krav om sænkning af elvarmeafgift
De politiske forhandlinger om den såkaldte vækstpakke er i fuld gang, og nu melder lederen af De Radikale, Morten Østergaard, ud med et ultimativt krav for radikal støtte til pakken: Afgiften på elvarme skal ned.

- Hvis man kun måtte gøre én ting for at fremme den grønne omstilling og sænke CO2-udledningen, så ville det være at reducere elvarmeafgiften, siger De Radikales leder, Morten Østergaard, så ledes til Metroxpress.

Konkret nævner Morten Østergaard, at afgiften skal sænkes med 25 øre fra det nuværende niveau på 40,5 øre pr. kWh. Den nuværende afgift medvirker ifølge De Radikale til af fastholde et system, der ”entydigt favoriserer de gamle forurenende brændsler”.

Dansk Fjernvarme er meget glade for udmeldingen, der er på linje med brancheorganisationens ønsker om at fremme de kollektive varmepumper i den grønne omstilling.

Direktør i Dansk Fjernvarme Kim Mortensen fremhæver, at de store eldrevne varmepumper i højere grad vil gøre det muligt at udnytte de stoer mængder overskudsvarme fra industrien og datacentre.

_____

Energy Supply:
Regeringen skærer i succesfuldt demonstrationsprogram
Regeringen har valgt at skære i Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram, MUDP, på trods af, at en ny evaluering fra Niras og Damvad viser, at MUDP er en stor succes. Evalueringen viser, at investeringerne til MUDP kommer tilbage til det danske samfund næsten tre gange i form af arbejdspladser og eksport. Støtten fra programmet går til udvikling af nye løsninger, der blandt andet gør håndteringen af vand mere effektiv. Det skriver Energy Supply.

- Det er almindelig sund forretningssans, at hvis man investerer en krone og får tre igen, så er investeringen anerkendt. Jeg har endnu til gode at få forklaret, hvorfor man fra politisk hold vælger den gode investering fra. Ville den gode forretningsmand gøre det? Det er nødvendigt med de statslige midler til at løfte projekterne, da vandselskaberne har begrænsede muligheder for at anvende takstmidler til udviklingsformål. Men når nu evalueringen viser, at MUDP er en kæmpe gevinst for samfundet, så er det sund fornuft at opprioritere området i stedet for det modsatte, siger direktør i Danva, Carl-Emil Larsen til Energy Supply.

MUDP disponerede sidste år over 100 millioner kroner. I år er beløbet faldet til 72 millioner kroner.

_____

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet:
Danske erfaringer skal sikre grøn omstilling
Danmark har taget initiativ til en koalition af lande med ekspertise i energirådgivning, som skal hjælpe vækstøkonomier som Brasilien, Indien, Kina, Mexico og Indonesien med bæredygtig vækst og grøn omstilling.

Danmark er gået forrest i at rejse 200 mio. kr. til arbejdet, der er forankret i Det Internationale Energi Agentur, som har dannet en koalition med EU-Kommissionen og 13 lande, heriblandt Storbritannien, Sverige, Canada, Tyskland og Schweiz.

Da CO2-udledning fra energisektoren udgør to tredjedele af de globale udledninger, og vækstlandene forventes at stå for størstedelen af væksten i det globale energiforbrug de kommende år, er omstilling af vækstlandenes energisystemer helt central for at løse klimaudfordringen. Derfor er det i energisektoren, at behovet for rådgivning er størst i vækstlande som Brasilien, Indien, Mexico, Kina og Indonesien.

_____

Fredericia Dagblad
Ewii vil have ny direktør klar fra årsskiftet
Tidligere på året blev direktør Knud Steen Larsen fyret fra sin stilling i energiselskabet Ewii, men nu tyder meget på, at Ewii er tæt på at kunne præsentere en øverste ansvarlig for koncernen. Ifølge formanden Jørn Limann vil det formentlig kunne ske senest ved årsskiftet.

- Vi har et rekrutteringsfirma på opgaven, og stillingen har faktisk slet ikke været slået op. Vi har oplevet meget stor interesse for jobbet, og nu er feltet ved at være snævret helt ind, siger Jørn Limann til Fredericia Dagblad.

Konkret vurderer formanden, at navnet på den nye direktør kan blive offentliggjort allerede på det kommende møde i repræsentantskabet, der finder sted den 30. november.

_____

Licitationen - Byggeriets Dagblad:
75 ton varmepumpe halvvejs jorden rundt 
Fjernvarme Horsens har netop modtaget en stor pakke fra Kina til sit nye flisværk, der skal forsyne de mange nye varmeforbrugere i Horsens de kommende år.

I pakken fra Kina var en varmepumpe, der vejer 75 ton under transport, 120 ton i drift og er 12 meter lang. Pumpens samlede varmeydelse er 17 MW, skriver Energy Supply.

Pumpen er totrins-typen med to separate absorper-fordamperkamre, som giver mulighed for røggaskøling ned til 10 grader. Maskinen drives af hedtvand fra fliskedlen, som tilføres varmepumpens generator ved 170 grader. Energien fra røggassen varmer fjernvarmevandet op til 80 grader, som sendes ud i fjernvarmenettet.

- Dermed udnyttes al energi i biobrændslet maksimalt og nyttiggøres som fjernvarme ved 80 grader, fortæller Lars Sønderby Nielsen fra Enexio, der har leveret pumpen.

_____

TV2 Nord:
Grønt vand i hanerne?
Hvis du er kunde ved Aalborg Forsyning, kan du risikere, at dit drikke- og badevand er neongrønt. Farven er dog ganske uskadelig, for den er blevet tilsat fjernvarmevandet for at afsløre lækager på fjernvarmenettet.

På Aalborg Forsynings Facebook-side har Jan Schrøder set, at nogle kunder har henvendt sig, fordi de har oplevet at få det grønne fjernvarmevand ud af deres haner.

- Vi har ikke noget overblik, fordi vi egentlig har bedt folk om at rette henvendelse til deres lokale VVS'er. Vi kan ikke hjælpe dem med at lappe hullerne, men nu ved de, at de er der, siger Jan Schrøder, kommunikationsmedarbejder ved Aalborg Forsyning til TV2 Nord

_____

Altinget:
EU vil have mere indflydelse på russisk gasledning 
Med et nyt forslag lægger EU-Kommissionen op til at få mere indflydelse i forhandlingerne med Rusland om den nye gasrørledning Nord Stream 2. Det skriver Altinget.

Kommissionen foreslår at ændre det såkaldte gasdirektiv ved at udvide reglerne for EU’s indre energimarked, så de omfatter både eksisterende og fremtidige rørledninger.

Forslaget lægger op til, at rørledninger, der fører gas ind i et EU-land fra et tredjeland, ikke må ejes af den samme, som leverer gassen. Samtidig skal der være transparens i, hvordan ledningen skal bruges, mens gassen ikke må sælges til forskellige priser. Endelig skal ledningen være tilgængelig for andre selskaber og drives effektivt.

Nord Stream 2 skal løbe fra Rusland tværs gennem Østersøen tæt ved Bornholm. Med den nuværende rute skal anlæggelsen af Nord Stream 2 godkendes af både Finland, Sverige, Tyskland og Danmark.

Nyheder

24. nov 2017

Vordingborg Forsyning: Nuværende model er fuldstændig tåbelig

Direktøren i Vordingborg Forsyning mener, at det mere er Finansministeriet end den grønne omstilling, der tages hensyn til i de samfundsøkonomiske beregninger.

24. nov 2017

Samfundsøkonomiske beregninger bremser grøn omstilling

Hvis ikke forudsætningerne i de samfundsøkonomiske beregninger moderniseres, risikerer kravet at blive en hæmsko for den grønne omstilling, mener Dansk Fjernvarme.

23. nov 2017

Det første udbud af kapacitet er gennemført

Hele 87 kraftvarmeværker har med 92 fuldmagter og tegning af andelsbevis givet robust opbakning til det nye selskab Dansk Kraftvarme Kapacitet.

15. nov 2017

Kinesisk topchef: Vi vil lære af dansk fjernvarmesucces

Danmark har skabt bemærkelsesværdige resultater via grønne energiløsninger med fjernvarme i fokus. Det skal Kina lære af, mener Li Dawei – direktør for verdens største fjernvarmeselskab.

14. nov 2017

Ny lyn-ansøgningsrunde for tilskud til varmepumper

Energistyrelsen har netop lanceret en ny ansøgningsrunde for grundbeløbstruede fjernvarmeselskaber, der vil investere i en eldreven varmepumpe.

14. nov 2017

Dansk Fjernvarme efterlyser omkostningsægte tariffer

Der er stor forskel på, hvad fjernvarmeselskaberne betaler i lokal nettarif til elselskaberne. Derfor efterlyser Dansk Fjernvarme mere omkostningsægte tariffer. Det vil både integrere energisystemerne mere og åbne for fjernvarmen som energilager.

14. nov 2017

Nykøbing Mors vil have tryk på kedlen

Flere decentrale kraftvarmeværker ønsker at kunne producere grøn og billig varme til forbrugerne med deres el-kedler. Men tariffer står i vejen, fortæller driftslederen hos Nykøbing Mors Fjernvarmeværk.

14. nov 2017

Elnetselskab vil gerne se på differentierede nettariffer

Tariffer for brug af elnettet blokerer for regelmæssig brug af Nykøbing Mors’ elkedel. Thy-Mors Energi vil gerne se på, hvordan de kan hjælpe elektrificering af fjernvarmen på vej.

08. nov 2017 Landsmøde

LM2017: Hilsen fra ministeren og fjernvarmepris

Se eller gense energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholts tale ved årets landsmøde. Du kan også se uddelingen af årets fjernvarmepris til Slagslunde.

07. nov 2017

Med Biomassefyret Kraftvarmeværk går Aarhus forrest i grøn omstilling

Indvielsen af Biomassefyret Kraftvarmeværk i Lisbjerg er et stort skridt for den grønne omstilling i Aarhus Kommune og Danmark, mener Dansk Fjernvarme, der forventer, at den grønne udvikling fortsætter.

06. nov 2017 Landsmøde

LM2017: Ny energiaftale og robotter

Torsdagen på årets landsmøde lukkede med debat om en ny energiaftale, mens fredagen åbnede med robotter, der får større og større betydning i fjernvarmen. 

24. nov 2017 Navnenyt

Per Hougaard overtager for Jørgen Halle i DFP

Per Hougaard er konstitueret direktør, indtil DFP-bestyrelsen finder en ny. 

24. nov 2017 Navnenyt

Anette er ny i bestyrelsen i Tørring

Anette Lak Rasmussen blev valgt ind i Tørring Kraftvarmeværks bestyrelse ved generalforsamlingen. 

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

17. nov 2017 Presseklip

Rambøll vil have handling bag ord om klimamålsætninger

LÆS I DAG: Rambøll vil have handling bag ord om klimamålsætninger. Analyse oplister de 70 bedst betalte kommunale ”kødben”. Billigere elvarme kan sikre overskudsvarme fra Apple. Varmeprisen skal ned i Randers. Huse i Lund skal have fjernvarme fra laboratorier. SEAS-NVE overtager 160.000 naturgaskunder.

16. nov 2017 Presseklip

Lilleholt: Dansk energi er fri af kul inden 2030

LÆS I DAG Lilleholt: Kul er ude af dansk energiforsyning i 2030. Lilleholt: Bestyrelser har styr på kompetencerne. 1.400 forbrugere i Sejlflod og Storvorde nærmer sig varme fra Aalborg. Verdo søger om at opkræve forrentning.

15. nov 2017 Presseklip

Energistyrelsen åbner for ny runde med varmepumper

LÆS I DAG: Energistyrelsen åbner for ny runde med varmepumper. Danmark skal effektivisere tyskerne. Nyt projekt skal udvikle fremtidens fjernvarme. Vinderup Varmeværk ruster sig til mistet tilskud. Vindinge-Rosilde får fjernvarme fra Nyborg. 

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

23. nov 2017 Navnenyt

Bjarne Korshøj fylder 60 år

Teknisk direktør i HOFOR, Bjarne Korshøj, fylder 60 år den 13. december.

22. nov 2017 Navnenyt

Ny chefkonsulent hos NIRAS

Alfred Heller er ansat som chefkonsulent i NIRAS i Aalborg.


21. nov 2017 Navnenyt

Ny direktør for Energi Ikast

Jørgen Mosegaard overtager som direktør efter Kaj Hansen i Energi Ikast.

17. nov 2017 Navnenyt

Uddannelseskonsulent i Dansk Fjernvarme fylder 40

Senioruddannelseskonsulent Anita Unnerup fylder 40 år på tirsdag den 21. november.

03. nov 2017 Navnenyt

Ny civilingeniør i energiplanlægning

29-årige Silas Alvin Petersen er ansat som civilingeniør hos NIRAS i Aalborg.

01. nov 2017 Navnenyt

Ny direktør for pumpeforeningen AKB

Søren Bülow er ny direktør for Autoriserede Køle- & Varmepumpefirmaers Brancheforening (AKB), der organiserer installatører af køle- og varmepumper.