02. nov 2017 Presseklip

Politisk enighed om forskningsmidler i 2018

LÆS I DAG: Politisk enighed om forskningsmidler i 2018. Danskerne skal oplyses om grøn gas. Nærvarme på vej til Egebjerg. Ørsteds kraftværker ramt af "ugunstige markedsforhold". Et af Verdens største biogasanlæg ligger ved Korskro.

EnergiWatch:
Danskerne skal oplyses om grøn gas
De tre danske gasdistributionsselskaber - HMN Naturgas, Dansk Gas Distribution og NGF Nature Energy - har slået sig sammen i et interessefællesskab, der skal oplyse danskerne om den rolle, som gassen spiller i den grønne omstilling. Det nye initiativ hedder Grøn Gas Danmark.

- Vi er i fuld gang med den grønne omstilling af gasnettet. Den første grønne gas flød ud i gasnettet i 2014, og næste år er 11 pct. af gassen i gasnettet grøn gas. Den positive udvikling betyder, at vi allerede i dag er det land i Europa, der er nået længst med den grønne omstilling af gasnettet, forklarer Ole Hvelplund, direktør i NGF Nature Energy til EnergiWatch.

Produktionen af grøn gas er ifølge de tre selsksaber steget ligeså meget i de seneste tre år som i de foregående 30 år.

_____

Politisk enighed om forskningsmidler i 2018
Tirsdag i denne uge indgik regeringen sammen Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og SF en aftale om forskningsmidler for det kommende år. Der er tale om midler til EUDP-programmet, og energisektoren kan se frem til en øgning af midlerne i forhold til i år.

Ifølge Ingeniøren når EUDP-midlerne, og det kommende år op på lige over 400 millioner kroner, og hvis man dertil lægger andre lignende midler, så ender det samlede ”budget” til energiforskning med at være på 578 millioner kroner for 2018.

Det vækker tilfredshed hos bl.a. Dansk Fjernvarme, at der kommer en stigning i midlerne til forskning sammenlignet med i år. Ikke mindst fordi der skal forskes i løsninger, der både kan give danskerne ren el, vand og varme, men samtidig også leverer et pænt afkast til statskassen i form af eksportindtægter.

- Men der er fortsat langt op til den milliard kroner, der tidligere har været afsat til forskning og udviklingen af nye energiteknologiske løsninger, siger direktør i Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen, til Energiwatch.

_____

Energy Supply:
Et af verdens største biogasanlæg ligger ved Korskro
Nature Energy er godt i gang med at opføre sit rekordstore biogasanlæg i Korskro ved Esbjerg, som selskabet kalder Danmarks største, men det er også et af verdens største af sin slags, beretter Energy Supply.

EBR Energy Business Review har i hvert fald udnævnt anlægget til et af de største biogasanlæg i verden målt på behandlingskapacitet og produktion.

Kapaciteten er 1.050.000 tons biomasse og effekten 45,4 MW om året, som svarer til 26.000 husstandes årlige varmeforbrug. EBR sammenligner med et biogasanlæg i Colorado, der kan behandle op til 750.000 tons biomasse ved en årlig effekt på 33,1 MW og leverer varme til 19.000 husstande.

- Vi er stolte over at bygge biogasanlægget i Korskro, men vi havde ingen anelse om, at det var så stort, før vi læste artiklen, fortæller Rasmus Winther fra Nature Energy.

_____

EnergiWatch: 
Ørsteds kraftværker ramt af "ugunstige markedsforhold" 
Ørsteds kraftværksdivision slås i tredje kvartal med et driftsresultat på minus 291 millioner kroner, skriver EnergiWatch.

Ørsted har i perioden har haft 115 graddage at producere i, som er en fremgang på 113 procent fra 2016, som har øget nettoomsætningen 29 procent. Det store driftsminus skyldes, at størstedelen af nettoomsætningen finder sted på elmarkedet. Omsætningsfremgangen ender med kun at udmønte sig i en fremgang på ebit på fire procent.

"Det negative resultat skyldtes ugunstige markedsforhold for elproduktion, som resulterede i lavere indtjening på trods af højere omsætning. Faldet blev delvist modsvaret af højere EBITDA fra varmeforretningen, hvor en høj produktion samt nye varmeaftaler og de tilhørende biomassekonverteringer bidrog til den højere indtjening," skriver Ørsted i regnskabet.

_____

Energy Supply:
Nærvarme på vej til Egebjerg
I den lille by Egebjerg i det nordlige Sjælland leverer individuelle varmeløsninger varmen til de 150 husstande samt skole og forsamlingshus.

Nu arbejder bestyrelsen i Egebjerg Nærvarme A.m.b.a. imidlertid på at etablere et lille decentralt varmenet med tilhørende biomassekedel, der kan brænde både træpiller og flis. Der sigtes efter et 1.900 meter ledningsnet og et varmesalg på 1.400 MWh fordelt på de 66 forbrugere, der indtil videre har nikket ja, skriver Energy Supply.

Der er indtil videre hverken truffet beslutning om kedelstørrelse og -type, back-up eller akkumuleringstank. Til gengæld er der tænkt i at skalere projektet op, hvis hele byen henad vejen gerne vil koble sig på. En løsning, der omfatter hele byen, vil koste i omegnen af 17 millioner kroner, mens denne første etape kommer til at koste cirka 10 mio. kr.

 

Nyheder

24. nov 2017

Vordingborg Forsyning: Nuværende model er fuldstændig tåbelig

Direktøren i Vordingborg Forsyning mener, at det mere er Finansministeriet end den grønne omstilling, der tages hensyn til i de samfundsøkonomiske beregninger.

24. nov 2017

Samfundsøkonomiske beregninger bremser grøn omstilling

Hvis ikke forudsætningerne i de samfundsøkonomiske beregninger moderniseres, risikerer kravet at blive en hæmsko for den grønne omstilling, mener Dansk Fjernvarme.

23. nov 2017

Det første udbud af kapacitet er gennemført

Hele 87 kraftvarmeværker har med 92 fuldmagter og tegning af andelsbevis givet robust opbakning til det nye selskab Dansk Kraftvarme Kapacitet.

15. nov 2017

Kinesisk topchef: Vi vil lære af dansk fjernvarmesucces

Danmark har skabt bemærkelsesværdige resultater via grønne energiløsninger med fjernvarme i fokus. Det skal Kina lære af, mener Li Dawei – direktør for verdens største fjernvarmeselskab.

14. nov 2017

Ny lyn-ansøgningsrunde for tilskud til varmepumper

Energistyrelsen har netop lanceret en ny ansøgningsrunde for grundbeløbstruede fjernvarmeselskaber, der vil investere i en eldreven varmepumpe.

14. nov 2017

Dansk Fjernvarme efterlyser omkostningsægte tariffer

Der er stor forskel på, hvad fjernvarmeselskaberne betaler i lokal nettarif til elselskaberne. Derfor efterlyser Dansk Fjernvarme mere omkostningsægte tariffer. Det vil både integrere energisystemerne mere og åbne for fjernvarmen som energilager.

14. nov 2017

Nykøbing Mors vil have tryk på kedlen

Flere decentrale kraftvarmeværker ønsker at kunne producere grøn og billig varme til forbrugerne med deres el-kedler. Men tariffer står i vejen, fortæller driftslederen hos Nykøbing Mors Fjernvarmeværk.

14. nov 2017

Elnetselskab vil gerne se på differentierede nettariffer

Tariffer for brug af elnettet blokerer for regelmæssig brug af Nykøbing Mors’ elkedel. Thy-Mors Energi vil gerne se på, hvordan de kan hjælpe elektrificering af fjernvarmen på vej.

08. nov 2017 Landsmøde

LM2017: Hilsen fra ministeren og fjernvarmepris

Se eller gense energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholts tale ved årets landsmøde. Du kan også se uddelingen af årets fjernvarmepris til Slagslunde.

07. nov 2017

Med Biomassefyret Kraftvarmeværk går Aarhus forrest i grøn omstilling

Indvielsen af Biomassefyret Kraftvarmeværk i Lisbjerg er et stort skridt for den grønne omstilling i Aarhus Kommune og Danmark, mener Dansk Fjernvarme, der forventer, at den grønne udvikling fortsætter.

06. nov 2017 Landsmøde

LM2017: Ny energiaftale og robotter

Torsdagen på årets landsmøde lukkede med debat om en ny energiaftale, mens fredagen åbnede med robotter, der får større og større betydning i fjernvarmen. 

24. nov 2017 Navnenyt

Per Hougaard overtager for Jørgen Halle i DFP

Per Hougaard er konstitueret direktør, indtil DFP-bestyrelsen finder en ny. 

24. nov 2017 Navnenyt

Anette er ny i bestyrelsen i Tørring

Anette Lak Rasmussen blev valgt ind i Tørring Kraftvarmeværks bestyrelse ved generalforsamlingen. 

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

17. nov 2017 Presseklip

Rambøll vil have handling bag ord om klimamålsætninger

LÆS I DAG: Rambøll vil have handling bag ord om klimamålsætninger. Analyse oplister de 70 bedst betalte kommunale ”kødben”. Billigere elvarme kan sikre overskudsvarme fra Apple. Varmeprisen skal ned i Randers. Huse i Lund skal have fjernvarme fra laboratorier. SEAS-NVE overtager 160.000 naturgaskunder.

16. nov 2017 Presseklip

Lilleholt: Dansk energi er fri af kul inden 2030

LÆS I DAG Lilleholt: Kul er ude af dansk energiforsyning i 2030. Lilleholt: Bestyrelser har styr på kompetencerne. 1.400 forbrugere i Sejlflod og Storvorde nærmer sig varme fra Aalborg. Verdo søger om at opkræve forrentning.

15. nov 2017 Presseklip

Energistyrelsen åbner for ny runde med varmepumper

LÆS I DAG: Energistyrelsen åbner for ny runde med varmepumper. Danmark skal effektivisere tyskerne. Nyt projekt skal udvikle fremtidens fjernvarme. Vinderup Varmeværk ruster sig til mistet tilskud. Vindinge-Rosilde får fjernvarme fra Nyborg. 

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

23. nov 2017 Navnenyt

Bjarne Korshøj fylder 60 år

Teknisk direktør i HOFOR, Bjarne Korshøj, fylder 60 år den 13. december.

22. nov 2017 Navnenyt

Ny chefkonsulent hos NIRAS

Alfred Heller er ansat som chefkonsulent i NIRAS i Aalborg.


21. nov 2017 Navnenyt

Ny direktør for Energi Ikast

Jørgen Mosegaard overtager som direktør efter Kaj Hansen i Energi Ikast.

17. nov 2017 Navnenyt

Uddannelseskonsulent i Dansk Fjernvarme fylder 40

Senioruddannelseskonsulent Anita Unnerup fylder 40 år på tirsdag den 21. november.

03. nov 2017 Navnenyt

Ny civilingeniør i energiplanlægning

29-årige Silas Alvin Petersen er ansat som civilingeniør hos NIRAS i Aalborg.

01. nov 2017 Navnenyt

Ny direktør for pumpeforeningen AKB

Søren Bülow er ny direktør for Autoriserede Køle- & Varmepumpefirmaers Brancheforening (AKB), der organiserer installatører af køle- og varmepumper.