19. sep 2017 Presseklip

Fjernvarmekunder går glip af overskudsvarme i Aalborg

LÆS I DAG: Fjernvarmekunder går glip af overskudsvarme i Aalborg. Lilleholt: Energispareordningen skal indrettes anderledes. Skive Fjernvarme sender penge retur til kunderne. Gauerslund Fjernvarme dropper brevene. Shell kørte ovn på 220 ton på plads.

Børsen:
Fjernvarmekunder går glip af overskudsvarme i Aalborg
Egentlig kunne yderligere 15.000 husstande i Aalborg kunne få deres varme fra byens store industrivirksomhed, Aalborg Portland. Men afgiften på overskudsvarme betyder, at cementvirksomheden i stedet for at bidrage yderligere til opvarmningen af byens fjernvarmekunder sender den ekstra overskudsvarme ud i den blå luft.

Aalborg Portland sørger i dag for, at 25.000 fjernvarmekunder i Aalborg kan få varme i radiatorerne, men det kunne altså række til yderligere 15.000, hvis ellers den forhadte afgift på overskudsvarme blev fjernet. Og det er højt på ønskesedlen hos den administrerende direktør for Aalborg Portland – det skriver Børsen.

-Det er helt tosset, at man ønsker grønne løsninger, bl.a. ved at udnytte overskudsvarme, og så skaber et afgiftssystem, der er en for- hindring for det, siger Michael Lundgaard Thomsen til Børsen.

Ifølge direktøren har man mulighed for at sende overskudsvarme videre til fjernvarmekunderne, men afgiften gør, at man ikke har mulighed for at udvide systemet for at kunne sende endnu mere af overskudsvarme ud fra virksomheden.

Og Aalborg Portland er i brancheorganisationen DI ikke ene om at ”brænde inde” med store mængder overskudsvarme. Tal fra DI viser, at danske virksomheder i dag bidrager med overskudsvarme til en værdi af én milliard kroner, men at der samtidig bliver sendt overskudsvarme til en værdi af 2,5 milliarder kroner ud i den blå luft. Det svarer til opvarmning af 190.000 husstande, skriver Børsen.

_____

Børsen:
Lilleholt: Energispareordningen skal indrettes anderledes
I et interview med Børsen oplyser energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, at han mener energispareindsatsen, der har eksisteret siden 2006, skal indrettes anderledes.

- Vi må konstatere, at ordningen er vokset markant i omfang, og at hele energiområdet i samme periode har udviklet sig meget. Man kan ikke bare antage, at det, der virkede engang også virker godt i fremtiden., siger han til Børsen i et interview.

Han afviser dog i samme ombæring helt at nedlægge ordningen – i hvert fald uden, at der kommer noget andet i stedet. For ordningen er i sidste ende en opfyldelse af et EU-krav, oplyser ministeren til Børnsen.

_____

Altinget:
Ny strid om bæredygtig biomasse
Er kun rest- og affaldstræ bæredygtig biomasse i kraftværkerne? 
Det spørgsmål vil Europa-Parlamentets miljøudvalg have svar på ved at skærpe EU-Kommissionens udspil til bæredygtighedskrav for træ til energiproduktion i EU, skriver Altinget.

Miljøudvalget mener, at kun restprodukter og affaldstræ må betegnes som bæredygtig biomasse.

EU-Kommissionens udspil fra november ligner i sin grundstruktur den frivillige brancheaftale om bæredygtig biomasse mellem Dansk Fjernvarme og Dansk Energi.

- Det vil formentlig føre til stærkt stigende biomassepriser, da træ af lav kvalitet, der ikke har alternativ anvendelsesværdi, fremover ikke vil kunne udnyttes til energi. Dermed skabes store udfordringer for de energiselskaber, der anvender biomasse til el og fjernvarme. Det mener jeg ikke umiddelbart vil være den rette vej at gå, skriver energiminister Lars Chr. Lilleholt til Altinget.

Europa-Parlamentet ventes at stemme om kravene til bæredygtig biomasse i slutningen af november.

_____

Pressemeddelelse:
Skive Fjernvarme sender penge retur til kunderne
Det er et sammenfald af en række omstændigheder, der nu fører til, at Skive Fjernvarme kan sende over 10 millioner kroner retur til deres varmekunder ved udgangen af det varmeår, der sluttede den 31. maj 2017.

Det kom frem på den nylige generalforsamling, hvor formand Jesper Dybdahl samtidig kunne glæde sig over, at fjernvarmeselskabet over de seneste fem år har sænket den variable varmepris med 35 procent. Det har, lød det fra formanden, betydet, at kunderne samlet set har fået øget deres private købekraft med 30 millioner kroner.

Vi har samtidig, på grund af den gode drift, haft mulighed for at øge vores afskrivninger, således vi er bedre rustet når vi mister det grundbeløb vi i dag modtager for at stå til rådighed for det danske el-net, lød det fra Jesper Dybdahl.

Det fremgik af formandens beretning, at den gode økonomi – navnlig for det seneste varmeår – skyldes en målrettet indsats med effektivisering af driften samt gunstige priser på indkøb og salg af energi. Det har samlet set betydet, at Skive Fjernvarme har brugt mindre af både naturgas og olie, når der har været spidsbelastninger.

Grønnere el og varme
Den milde vinter har også været medvirkende til, at 93procent af den samlede el- og varmeproduktion er fremstillet med CO2-neutralt brændsel i form af træpiller, fortalte direktør Tage Meltofte under præsentationen af det grønne regnskab.

Skive Fjernvarme har i løbet af året tilsluttet yderligere 38 nye forbrugere og leverer dermed fjernvarme til næsten alle husstande og virksomheder i sit forsyningsområde.

_____

Viborg Stifts Folkeblad:

Ny del af Viborg får snart fjernvarme

En luft-til-vand varmepumpe, der kan forsyne omkring 12-15 huse, er nu blevet stillet op i en flytbar container i Viborgs nye bydel Arnbjerg.

De første huse er så småt ved at være indflytningsklare, men først til årsskiftet er Viborg Fjernvarme klar til at forsyne bydelen med fjernvarme. Derfor er der valgt en midlertidig løsning med varmepumpen, som samtidig kan vise de muligheder, der ligger i at kombinere en varmepumpe med fjernvarme. Planen er således at sende fjernvarmen ud med lave temperaturer hvorefter decentrale varmepumper kan booste temperaturen i vejret.

En anden grund til, at Viborg Fjernvarme stiller op og viser fjernvarmen frem i Arnbjerg, er, at der ikke er pligt for forbrugerne til at aftage fjernvarmen.

 

- Vi vil selvfølgelig gerne have rigtig mange til at vælge os som varmeleverandør. Og derfor viser vi med anlægget her, hvor let det er at vælge kollektiv varmeforsyning fremfor en individuel løsning, som altså også er en mulighed i den nye bydel, siger Morten Abildgaard, direktør for Viborg Fjernvarme.

_____

Fredericia Dagblad:
Gauerslund Fjernvarme dropper brevene
I de 50 år, Gauerslund Fjernvarme har leveret varme til forbrugerne i Børkop, Brejning og Gårslev, er forbrugerne blevet indkaldt til generalforsamling med et brev. Men nu er det slut.

- Vi lever i en digital tidsalder, og derfor har vi valgt at indkalde via vores hjemmeside samt med annoncer i Trekantens Folkeblad, siger driftsleder hos Gauerslund Fjernvarme Keld Sørensen til Fredericia Dagblad.

Hvis forbrugerne gerne vil have indkaldelsen og årsregnskabet på en anden måde, kan de dog komme forbi varmeværket eller ringe til Gauerslund Fjernvarme.

Generalforsamlingen holdes på Børkop Vandmølle den 27. september. Her kan bestyrelsen berette, at varmen, som Tvis leverer, nu er baseret på CO2-neutralt biobrændsel.

______

TV Syd:
Shell kørte ovn på 220 ton på plads
Søndag aften blev en ny ovn sat på plads på Shellraffinaderiet i Fredericia. Ovnen eller Convection Banken som den hedder, vejer 220 ton.
En Convection Bank kan genindvinde og genbruge varme fra raffinaderiets produktion. Det oplyser TV Syd.

Ovnen er så stor, at Shell har bygget en ny vej for at få den transporteret ind på raffinaderiet. Selve ovnen ankom i marts i år, men blev altså først installeret søndag.

Se kæmpeovnen blive sat på plads i videoen herunder:

 

 

 

Nyheder

09. okt 2017 Presseklip

Mette Frederiksen inspicerede solvarme og bioanlæg

Energieffektive boliger og fjernvarme går fint hånd i hånd. Det kunne formand for Socialdemokraterne, Mette Frederiksen se ved selvsyn, da hun fredag besøgte Egedal Fjernvarme.

06. okt 2017

Energipolitisk åbningsdebat: Nu skal vi have udnyttet overskudsvarmen

Elafgiften til varme skal reduceres. Det var der bred politisk enighed om på den Energipolitiske Åbningsdebat på Christiansborg.

05. okt 2017

Udfordringen med grundbeløbet skal løses

Stigende elpriser skulle gøre det ud for grundbeløbets bortfald. Sådan gik det ikke. Og nu har 200.000 fjernvarmekunder udsigt til markant højere varmepriser, hvis ikke der findes en løsning.

05. okt 2017

Fjernvarmekunder på Mors rammes hårdt af grundbeløbets bortfald

På den sydvestlige del af Mors vil grundbeløbets bortfald ramme tungt med prisstigninger på omkring 8.000 kroner om året for en almindelig husstand.

05. okt 2017

Rådgivning skal hjælpe hårdt ramte selskaber

Regeringen har oprettet en rådgivningsordning for at hjælpe de selskaber, der rammes hårdest, når grundbeløbet ophører. Målsætningen er at hjælpe 50-100 selskaber.

02. okt 2017

Nyt selskab for handel med kraftvarmekapacitet

Der har i dag været afholdt stiftende generalforsamling i Dansk Kraftvarme Kapacitet, der således nu officielt er etableret.

26. sep 2017

Indvielse: Grindsted viser overskudsvarme-vejen

Et flisfyret anlæg på fødevarefabrikken DuPont i Grindsted sender kullene på porten og overskudsvarmen ned i fjernvarmerørene. Et skoleeksempel på effektiv energiproduktion, mener Dansk Fjernvarme.

18. sep 2017

Lars Chr. Lilleholt: Der skal gang i varmepumper i fjernvarmen

Der skal gøres noget ved afgifterne, så vi kan få flere varmepumper ind i fjernvarmen, og så vi kan udnytte overskudsvarmen, siger ministeren. Dansk Fjernvarme er helt enig.

18. sep 2017

Dansk-kinesisk fjernvarmesamarbejde styrket i Odense

50 chefer fra den kinesiske fjernvarmesektor er i Odense for at se dansk fjernvarmeteknologi, mødes med danske samarbejdspartnere og underskrive en fornyet samarbejdsaftale.

14. sep 2017 Energi på toppen

Eksperter: Der er brug for mere åbenhed

Der skal være langt mere åbenhed om politikudviklingen, hvis styringsværktøjer som New Public Management og benchmarking skal virke i praksis, lød det fra en række eksperter ved Dansk Fjernvarmes konference Energi På Toppen.

13. sep 2017

Pia Olsen Dyhr: "Regeringen tænker kortsigtet på regulering"

SF er ikke begejstrede for New Public Management. Men mener, det er rimeligt at stille rimelige krav om effektiviseringer. Og så ønsker partiet, at en fremtidig regulering tager hensyn til langsigtet effektivitet.

13. okt 2017 Navnenyt

Direktør for ny Verdo-division

Henrik Bøgh Nielsen direktør for ny division i Verdo Energy

 

13. okt 2017 Navnenyt

Formandsjubilæum i Hovedgård

Kaj Jessen hyldet for 25 år som formand, selv om han har været formand i 34 år. 

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

13. okt 2017 Presseklip

Fjernvarmepriser falder for tredje år i træk

LÆS I DAG: Fjernvarmepriser falder for tredje år i træk. Københavnerne skal af med brændeovnene. Verdo samler kræfterne. Uggelhuse-Langkastrup tættere på lukning. EU skal fordele klimaregningen.

12. okt 2017 Presseklip

Mere rabat på fjernvarme igen i år

LÆS I DAG: Mere rabat på fjernvarme igen i år. Sorø vil sælge lokalt fjernvarmeværk. Nørre Alslevs fjernvarmenet er up-to-date. Nyt håb om fjernvarme til Nordals. Statsrevisorerne lukker sag om DONG. Goldman Sachs vil sælge resten af DONG-aktierne.

11. okt 2017 Presseklip

Fire scenarier for fremtidens energisektor

LÆS I DAG om FRIs fire scenarier for fremtidens forsyningssektor. Store forskelle på varmepriser, ny opgørelse af gaspriser og beslutning om Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

12. okt 2017 Navnenyt

Jubilæum og pension i Taars

Reception markerer Birger Jensens pensionering og jubilæum efter 40 år på Taars Varmeværk. 

11. okt 2017 Navnenyt

25 år i bestyrelsen i Vejle

Henning Lindved Jensen har i november været medlem af Vejle Fjernvarmes bestyrelse i 25 år.

   

10. okt 2017 Navnenyt

Ny studentermedhjælper i International Afdeling

24-årige Emil Holm Ravn skal assistere i International Afdeling i Dansk Fjernvarme. 

06. okt 2017 Navnenyt

Færdigt gasmotorhold fra Fredericia

Hold af kursister har bestået ”Gasmotorteknik og vedligeholdelse af gasmotoranlæg” på Fredericia Maskinmesterskole. 

05. okt 2017 Navnenyt

Ny studentermedhjælper i Faglig Afdeling

23-årige Henrik Hegelund Bjørnsbo er den nye studentermedhjælper i Dansk Fjernvarme. 

04. okt 2017 Navnenyt

Ny distriktschef i isoplus

Trond Pedersen er ansat som distriktschef hos isoplus Fjernvarmeteknik med ansvar for Nordsjælland.