08. sep 2017 Presseklip

Statsrevisorer vil undersøge elselskaber

LÆS I DAG: Statsrevisorer vil undersøge elselskaber efter kritik af energispareordning. Minister revser fjernvarmeselskaber om forrentning. Danmark skal øge fjernkøling. Facebook-sag giver ikke generelt ja til overskudsvarme. Vi bruger lige så meget energi som for 25 år siden. Og meget mere.

Energy Supply:
Danmark skal øge fjernkøling
Teknologien bag fjernkøling ligner fjernvarme, som Danmark har stor erfaring med. Samtidig er der et stort potentiale for at eksportere fjernkøling, fordi behovet for køling vokser – og fordi fjernkøling er mere klimavenlig end aircondition på el.

Men skal danske virksomheder have del i markedet, er det nødvendigt med et stærkt hjemmemarked inden for fjernkøling, viser Rambøll i en ny rapport, der er lavet for DI, Dansk Fjernvarme og Fjernvarmeindustrien.

Både DI og Dansk Fjernvarme efterlyser politisk opbakning, som kan kickstarte fjernkøling i Danmark:

- Hvis fjernkøling for alvor skal have sit store gennembrud, så kræver det, at såvel bygningsejere som kommuner anerkender kølebehovet og gør det til en central del af sin planlægning. Sådan kan fjernvarmeselskaberne bidrage til at skabe endnu bedre komfort ude i stuerne og på kontorerne og samtidig sikre et stærkt dansk hjemmemarked, der kan understøtte industriens store eksportpotentiale, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme til Energy Supply.

_____

Ingeniøren:
Facebook-sag giver ikke generelt ja til overskudsvarme
Kun virksomheder, der forærer overskudsvarmen væk, skal regne med at slippe for afgifter til staten. Sådan lyder konklusionen hos Ingeniøren, der ved blandt andet at tale med Dansk Fjernvarmes chefkonsulent John Tang har sat sig for at klarlægge perspektiverne i den afgørelse, Skatterådet traf i mandags.

Både John Tang og director Michael Troelsgaard fra revisionsfirmaet Pwc slår hurtigt fast, at afgørelsen ikke markerer nogen generel lempelse af lovgivningen, og at den kun vil kunne få betydning for virksomheder, der forærer deres overskudsvarme væk.

Ifølge eksperterne betyder afgørelsen, at en virksomhed skal kunne bevise, at den ikke sparer noget eller får overskud ud af at blive kompenseret for investeringer på egen grund - for eksempel i et back-up kølesystem.

SKAT – som så på sagen først – mente ellers, at en eventuel kompensation for merinvesteringer havde en værdi for virksomheden og derfor skulle beskattes.

En kortlægning fra DTU fra januar i år viser, at danske industrivirksomheder med få investeringer kan levere omkring 4,9 PJ varme til fjernvarmeforbrugere og dermed forsyne, hvad der svarer til mere end 85.000 standardhuse, med overskudsvarme. Det svarer til mindst 5,1 procent fjernvarmeforbruget på landsplan – i dag dækkes 2,9 procent af fjernvarmeforbruget af overskudsvarme.

_____

Finans:
Statsrevisorer vil undersøge elselskaber efter kritik af energispareordning
Energispareordningen bør undersøges til bunds, mener Statsrevisorerne efter Rigsrevisionens kradse kritik af ordningen.

Statsrevisorerne vil især have undersøgt elnet-selskabernes rolle, da de indgår i store energikoncerner og ofte har hyret koncernforbundne selskaber til at gennemføre energibesparelser. Her er bekymringen, at der er blevet betalt overpris for energibesparelserne, da det kan være med til at øge koncernernes indtjening.

- Der er næsten svigt på alle områder. Der er stort set ikke et område, hvor der ikke er plads til forbedringer. Vi mener, at man skal være opmærksom på krydssubsidiering (dvs. ulovlige køb af energibesparelser til overpris mellem koncernselskaber, red.), siger Statsrevisorernes formand, Peder Larsen til Finans.

De to brancheforeningerne Tekniq og Dansk Byggeri deler den bekymring.

Mens energispareordningen gælder alle energiselskaber, står elselskaberne for det største bidrag. I 2015 var de samlede omkostninger på 1554 millioner kroner. Heraf hævede elselskaberne 772 millioner kroner for at give tilskud til energibesparelser.

Til Finans oplyser Dansk Energis formand Lars Aagaard, at brancheorganisationens egen opgørelse viser, at det er billigere, når elnet-selskaberne varetager energibesparelserne internt i koncernen.

_____

Jyllands-Posten:
VVS’er raser over elselskab
Den nordjyske VVS’er Jens Frederik Holdorf mener selv, han har været ude for konkurrenceforvridning af elselskabet Nyfors, der i dag er ejet af sønderjyske SE.

Sagen handler om installation af en varmepumpe i en privat bolig. En opgave, som Jens Frederik Holdorfs virksomhed Klokkerholm Smedje & VVS i Hjallerup kunne gøre billigere end Nyfors. Men Nyfors kunne til gengæld opnå et tilskud på 20.000 kroner mere - tildelt af en anden afdeling i den samme energikoncern, skriver Jyllands-Posten.

- De siger selv, at de har vandtætte skotter, men det er svært at tro på, når de udnævner sig selv til superkunde, der har fortjent ekstra store tilskud til at udføre energibesparelser, siger Jens Frederik Holdorf og påpeger, at det er deres egne kunder, som energiselskabet straffer.

- Man burde jo få gennemført energibesparelsen til den lavest mulige pris. Ellers spilder man kundernes penge, siger han til Finans.

_____

Finans:
Minister revser fjernvarmeselskaber om forrentning
Minister Lars Chr. Lilleholt lover, at der kommer nye krav til fjernvarmeselskaberne i kølvandet på de tiltag, der blev vedtaget allerede inden sommerferien. Og energi-, forsynings- og klimaministeren lægger ikke skjul på, at de kommende tiltag blandt andet skal ses i lyset af striden om forrentning af indskudskapital, der blussede op i forsommeren.

Dengang var ministeren og andre politikere ude med kritik af, at flere fjernvarmeselskaber benyttede sig af den fuldt lovlige mulighed for at forrente indskudskapital. Langt de fleste af selskaberne sad opfordringen om at trække deres ansøgninger tilbage fra Energitilsynet overhørig – de gør det fortsat.

- Jeg havde håbet, at flere selskaber havde fulgt den klare politiske opfordring og lyttet til fjernvarmebrugernes bekymringer, siger Lars Chr. Lilleholt til Finans, hvor han i øvrigt gentager sit mantra om, at han ”først og fremmest er forbrugernes minister”.

Ifølge tal for Energistyrelsen har to selskaber valgt at følge opfordringen fra politisk hold og trukket deres ansøgninger tilbage, siden politikerne lukkede for muligheden om at forrente indskudskapitalen. 45 selskaber fastholder deres ansøgninger.

_____

Ingeniøren:
Danske boliger bruger lige så megen energi som for 25 år siden
Den samlede mængde energi til at opvarme danske boliger og kontorer er den samme som for 25 år siden.

Energi­besparelser er en af de billigste metoder til at skære ned på udslippet af drivhusgasser, og det er både muligt og økonomisk fornuftigt at spare 35-40 procent frem mod 2050, skriver Ingeniøren.

Varmeforbruget per kvadratmeter er faldet, fordi husene er bedre isoleret. Men der bygges så meget nyt, at det æder besparelserne. Derfor bliver det svært at leve op til folketingsambitionen om, at Danmark skal være uafhængigt af fossile brændsler i 2050.

_____

TV 2 Lorry: 
Brandfolk kæmpede med glohedt vand på skole
Beredskabsfolk fra Beredskab Øst kæmpede i aftes at fjerne glohedt vand fra Lyngby private Skole, efter et fjernvarmerør var sprængt, beretter TV 2 Lorry.

Et brud på et større fjernvarmerør i skolens kælder betød, at fjernvarmen og det varme vand i store dele af Lyngby var lukket.

Vandet begyndte at fosse ud klokken 17, og brandfolkene havde svære vilkår på grund af det 90 grader varme vand. Mandskabet var iført fuld åndedrætsbeskyttelse og waders og måtte i første opgive at nå frem til bruddet på grund af varmen.

Omkring 21.30 var der atter åbnet for fjernvarmen i Lyngby.

_____

Skive Folkeblad:
Fjernvarmen er måske på vej til Egeris
41 husstande omkring Egeris Kirke i Skive skal fremover forsynes med fjernvarme – i hvert fald hvis det står til Skive Kommune og Skive Fjernvarme. HMN Naturgas, der forsyner de fleste af husene, er uenig. Det skriver Skive Folkeblad.

I forbindelse med en modernisering af kirken, har Skive Fjernvarme projekteret, at området med de 41 husstande kan skifte olie og naturgas ud med fjernvarme, hvis de ønsker det.

Den samfundsøkonomiske gevinst ved projektet er sat til 1,1 millioner kroner over 20 år, mens en husstand står til at spare 450 kroner om året. Hvis alternativet er at investere i en ny naturgaskedel, er besparelsen på 2.850 kroner om året.

De beregninger er HMN Naturgas ikke enig i. Selskabet mener, at det vil give et samfundsøkonomisk tab på en halv million kroner at omlægge området fra forsyning med naturgas og olie til fjernvarme.

- Økonomien for samfundet skal være positiv for, at vi kan lægge et område om til fjernvarme. Det ser den ud til at være. Så må vi se, om HMN Naturgas klager over, at vi omlægger området til fjernvarme, siger Jens Peder Hedevang (V), formand for Skive Kommunes udvalg for teknik og miljø til Skive Folkeblad.

Når Skive Kommune har godkendt projektet, har HMN Naturgas mulighed for at klage over beslutningen. Skive Kommune og HMN Naturgas har i forvejen en tvist om at omlægge naturgasområder i den nordlige del af Skive by til fjernvarme.

_____

Sn.dk:
Energipark Korsør død
Visionerne om at navngive og omdanne et erhvervsområde ved Korsør til ”Energipark Korsør” bliver ikke til noget. Kommunens landdistrikts- teknik- og ejendomsudvalg har nemlig besluttet, at området fortsat skal hedde Korsør Erhvervspark.

- Med navnet vil vi sende det signal, at alle former for erhverv er velkomne, siger Henrik Brodersen (DF).

Kommunens såkaldte ”Grøn Fornuft-udvalg” havde ellers fremlagt visioner om at skabe vækst og arbejdspladser via en brintsatsning, et halmfyret fjernvarmeværk og øvrig grøn teknologi koblet med uddannelse i en energipark.

SK Forsyning ventes dog fortsat at gå i gang med opførelsen af et halmfyret fjernvarmeværk i Korsør Erhvervspark.

Nyheder

19. sep 2017 Presseklip

Fjernvarmen samles til temadag om regulering og effektivisering

I et tæt pakket auditorium var fjernvarmeselskaber fra hele landet samlet for at dele viden med hinanden om fremtidens regulering og effektivisering.

18. sep 2017

Lars Chr. Lilleholt: Der skal gang i varmepumper i fjernvarmen

Der skal gøres noget ved afgifterne, så vi kan få flere varmepumper ind i fjernvarmen, og så vi kan udnytte overskudsvarmen, siger ministeren. Dansk Fjernvarme er helt enig.

18. sep 2017

Dansk-kinesisk fjernvarmesamarbejde styrket i Odense

50 chefer fra den kinesiske fjernvarmesektor er i Odense for at se dansk fjernvarmeteknologi, mødes med danske samarbejdspartnere og underskrive en fornyet samarbejdsaftale.

14. sep 2017 Energi på toppen

Eksperter: Der er brug for mere åbenhed

Der skal være langt mere åbenhed om politikudviklingen, hvis styringsværktøjer som New Public Management og benchmarking skal virke i praksis, lød det fra en række eksperter ved Dansk Fjernvarmes konference Energi På Toppen.

13. sep 2017

Tidslinje: Liberalisering af elsektoren

I 1977 kom el-forsyningsloven, der legaliserede hvile i sig selv-princippet. Siden da er der sket flere lovændringer på området, der er blevet mere og mere liberaliseret. Vi bringer her en tidslinje over udviklingen.

13. sep 2017

Pia Olsen Dyhr: "Regeringen tænker kortsigtet på regulering"

SF er ikke begejstrede for New Public Management. Men mener, det er rimeligt at stille rimelige krav om effektiviseringer. Og så ønsker partiet, at en fremtidig regulering tager hensyn til langsigtet effektivitet.

13. sep 2017 Energi på toppen

Dansk Erhverv: Selskaberne skal effektivt levere kerneydelsen

Dansk Erhverv har ikke en foretrukken ejerform i forsyningssektoren. Men organisationen ønsker en regulering af sektoren, der sikrer stabile leverancer til konkurrencedygtige priser.

13. sep 2017

Thomas Danielsen: "Der findes ikke en one-size-fits-all"

Man kan ikke trække samme regulering ned over alle dele af forsyningssektoren, mener Venstres energiordfører Thomas Danielsen, der gerne vil sætte forbrugeren i centrum i en fremtidig regulering.

11. sep 2017

Nu åbnes puljen for ansøgning om varmepumper

Fjernvarmeselskaber, der modtager grundbeløb, kan fra i dag af søge om tilskud til investeringer i store eldrevne varmepumper. Glædelig nyhed siger Dansk Fjernvarme.

06. sep 2017

Dansk Fjernvarme har længe påpeget problemer med energispareordning

Dansk Fjernvarme er ikke overraskede over Rigsrevisionens kritik af energispareordningen. Brancheorganisationen har selv flere gange kritiseret ordningen.

05. sep 2017 Pressemeddelelse

Gennembrud for genbrugsvarme i Odense

Datacentre skal ikke betale afgift af overskudsvarme, de giver gratis væk. Afgørelse i Skatteankenævnet kan give overskudsvarme fra datacentre et gennembrud, mener Dansk Fjernvarme.

20. sep 2017 Navnenyt

12 fra Weiss til Industrivarme

Industrivarme har ansat 12 Weiss-ansatte, der skal arbejde med biomasseanlæg. 

18. sep 2017 Navnenyt

Ny konsulent i måleudstyr

Thomas Gisselmann Egekvist er ny hos Tech Instrumentering.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

13. sep 2017 Presseklip

Hobro begynder forfra med fjernvarme

LÆS I DAG Frisk start for Hobros fjernvarme. Højslev - Nr. Søby Fjernvarmeværk vil også udnytte overskudsvarme. Energiselskaber har udnyttet manglende tilsyn med Energispareordningen. Byggeri i gang i Egedal.  

12. sep 2017 Presseklip

Politikerne var advaret om energispareordningen

LÆS I DAG: Politikerne var advaret om energispareordningen. Overskudsvarme skal lune Grindsteds forbrugere. Kopenhagen Fur sender genbrugsvarme ud til 1000 parcelhuse. Hvidovre deler erfaringer med andre EU-lande. Lars Barfoed ny formand for Energinet.dk.

11. sep 2017 Presseklip

Viborg håber på overskudsvarme fra Apple

LÆS I DAG: Viborg håber på overskudsvarme fra Apple. Aarhus opgiver forrentning på 76 millioner kroner. Hofor: Fjernkøling er godt – men ikke alle steder. Ringe fremtidssikrer med nyt biomasseanlæg. Dansk design på stor kinesisk fjernvarmeløsning.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

11. sep 2017 Navnenyt

Lars Barfoed er ny bestyrelsesformand for Energinet.dk

Tidligere justitsminister Lars Barfoed er ny bestyrelsesformand for Energinet.dk.

11. sep 2017 Navnenyt

Dansk Fjernvarme ansætter konsulent til energibesparelser

Susanne Fløjgaard tager erfaring fra energisektoren med sig på Dansk Fjernvarme. 

06. sep 2017 Navnenyt

Farvel til bestyrelsen efter 28 år

Christian Jensen træder ud af Aabybro Fjernvarmeværks bestyrelse efter 28 år.

31. aug 2017 Navnenyt

Hammel Fjernvarme fylder 60

60 års jubilæum fejres med åbent hus lørdag den 9. september.

29. aug 2017 Navnenyt

25 års jubilæum i Greve

Per A. Larsens jubilæum fejres i Greve den 7. september.

28. aug 2017 Navnenyt

Ny direktør for DFP

Fra 1. september er Jørgen Halle ny direktør for DFP – Dansk Fjernvarmes Projektselskab.