28. aug 2017 Presseklip

Afgiftsomlægning skal sikre danske industriarbejdspladser

LÆS I DAG: Socialdemokratiet: Afgiftsomlægning skal sikre danske industriarbejdspladser. Forrentning opgivet i Silkeborg. Pensionskasse vil hellere investere i sol og biomasse end havvind.

Ingeniøren:
Socialdemokratiet: Afgiftsomlægning skal sikre danske industriarbejdspladser
Socialdemokraternes energipolitiske ordfører Jens Joel mener, at anbefalingerne i rapporten om skæve energiafgifter kan koste danske arbejdspladser, skriver Ingeniøren.

I rapporten lægges op til en oprydning i energiafgifter, der eksempelvis står i vejen for at udnytte overskudsvarme eller at benytte grøn vindmøllestrøm til fjernvarme.

- Der er tale om en meget teoretisk rapport, som lægger op til ens behandling af alle og derfor ikke umiddelbart tager de politiske hensyn, som vi mener, man også skal tage, når det handler om at beskytte eksempelvis arbejdspladser, siger Jens Joel.

Partiet mener, at afgiftsomlægningen bør tages hensyn til, at Aalborg Portland og andre industrivirksomheder skal kunne blive i Danmark, så landet ikke mister arbejdspladser.

_____

Midtjyllands Avis:
Forrentning opgivet i Silkeborg
Fjernvarmekunderne i Silkeborg slipper for at betale for forrentning af indskudskapital, selv om Silkeborg Forsyning på vegne af Silkeborg Kommune har sendt en ansøgning ind i 2011, skriver Midtjyllands Avis.

- Byrådets økonomi- og erhvervsudvalg har imødekommet vores ønske om at trække ansøgningen hos Energistyrelsen tilbage. Det er jeg rigtig glad for, fordi vi har i Silkeborg Forsyning aldrig været fortalere for, at vores kunder skulle belemres med ekstraregninger for noget, de allerede har betalt for, siger formand for Silkeborg Forsynings bestyrelse, Leif Bæk (V).

Økonomi- og administrationschef i Silkeborg Forsyning, Anders Mosegaard Jensen, anslår, at forsyningen kunne opkræve tre millioner kroner ekstra om året ved at forrente indskudskapital – svarende til 180 og 200 kroner for en gennemsnitlig husstand.

_____

Energy Supply:
Ny lokalplan på vej for Vivilds solvarmeanlæg
I løbet af sommeren har der været en del klager over Vivild Varmeværks nye solfangeranlæg med tilhørende akkumuleringstank og Planankenævnet i Viborg har afgjort, at enten skulle anlægget rives ned eller også skulle kommunen udarbejde en ny lokalplan for området, som anlægget var en del af. Det skriver Energy Supply.

Ifølge Lokalavisen Grenaa stemte 25 af byrådets 27 medlemmer i sidste uge for en ændring af lokalplanen. Det var en af de to modstandere, løsgængeren Harald Grønlund, meget utilfreds med.

- Jeg synes, det er en krænkelse af retssikkerheden. Kommunen har retten og pligten til at sikre, at reglerne er overholdt, men når kommunen så laver fodfejl, så kan kommunen åbenbart bare lave om, siger Harald Grønlund til Energy Supply.

Forslaget til den nye lokalplan kommer i offentlig høring, når det har været behandlet på byrådsmødet den 12. september.

_____

EnergiWatch:
Pensionskasse vil hellere investere i sol og biomasse end havvind
Industriens Pension har en portefølje i unoterede energiinvesteringer på fem milliarder danske kroner. Det går pensionskassen for de industriansatte til en af Danmarks største inden for energiområdet.

Hidtil har pensionskassen interesseret sig meget for havvind. Men det er blevet for dyrt, da det også er blevet et område, hvor udviklingen har været enorm, og andre investorer har fået øjnene op for det, mener Jan Østergaard, chef for unoterede investeringer i Industriens Pension.

- Vores investeringer i energi vil helt sikkert stige, for der er så stor en udbygning af energiinfrastruktur og vedvarende energi. Det gælder ikke mindst sol, som vi vurderer, kommer til at eksplodere de kommende år. I dag kan man lave rentabel solkraft langt flere steder, end hvad man tidligere troede. Også på vores breddegrader. Der bliver masser af gode investeringsmuligheder der, siger han til EnergiWatch.

Også biomasse og gas har pensionskassens interesse. Når Industriens Pension går ind i investeringer inden for infrastruktur og energi, har selskabet en afkastforventning på seks til otte procent for de direkte langsigtede investeringer. Siden 2009 har afkastet på hovedpartens af pensionskassens energiinvesteringer været på mellem 10 og 25 procent om året.

_____

Jyllands-Posten:
Boliger viger for møller i yderområderne
Energiselskaber, der opstiller vindmøller på land har ændret strategi – for at undgå modstand opkøber de nærmeste naboer – eller laver en betinget købsaftale – og river i mange tilfælde husene ned. Et eksempel her på er Nørrekær Enge ved Aalborg, hvor Vattenfall har planer om at bygge 40 nye, 150 meter høje vindmøller på land. Her har selskabet købt 13 ejendomme og lavet købsoptioner på 13 andre. 

Formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, er ikke umiddelbart begejstret:

- Vi ønsker ikke, at landdistrikter skal være tomme områder uden mennesker, hvor der bare er plads til vindmøller og andre energianlæg. Men jeg vil heller ikke afvise, at der kan være steder, hvor det kan give mening at rive nogle huse ned for at give plads til vindmøller, siger han til Jyllands-Posten.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) er dog ikke så forbeholden. Han mener, at opkøbene er en god idé, hvis der er lokal opbakning til det.

_____

Energy Supply:
Statsstøtte sender varmepumper ud til private forbrugere
Antallet af danske boliger, der stadig får varmen fra et oliefyr, er for højt, mener regeringen. Siden begyndelsen af 2017 har Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet derfor samarbejdet med i alt fem virksomheder om at tilbyde abonnement på varmepumper, så antallet af oliefyr kan blive formindsket.

Ifølge Energy Supply drejer det sig om 25 mio. kroner, som regeringen har afsat for de kommende tre år for at fremme skiftet fra oliefyr til mere miljøvenlig opvarmning. Fem virksomheder har på den måde fået mulighed for hver især at tilbyde 350 varmepumper på abonnement.

- Der er tale om et samarbejde med erhvervslivet, hvor vi skubber gang i et nyt marked for varmepumper på abonnement. Hvis husejeren hellere selv vil stå for finansieringen af varmepumpen, kan det også være en god løsning, men nu har man noget at vælge imellem, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt til Energy Supply.

Et energiselskab får ansvaret for installation, teknik og finansiering, mens husejeren betaler for sit varmeforbrug, et engangsbeløb for tilslutning og et abonnement. Der er ifølge regeringen omkring 140.000 boliger. Der stadig bruger oliefyr.

_____

EnergiWatch:
Orkan lammer olieindustrien i Texas
Her og nu døjer det meste af delstaten Texas med følgerne af orkanen Harvey, der næsten bogstaveligt har druknet store dele af staten med enorme mængder regn. Og regnen har allerede fået store følger for olie- og gasindustrien i USA.

Ifølge adskillige medier er mange raffinaderier allerede lukket ned, ligesom mange offshoreplatformene i den Mexicanske Golf er blevet evakueret. Dermed har orkanen formået at lamme selve hjertet i den amerikanske olie- og gasindustri, skriver EnergiWatch.

Det massive regnvejr, der er fulgt med orkanen, har forårsaget oversvømmelse i storbyen Houston, der er den sjettestørste by i USA. Myndighederne har endnu ikke overblik over, hvor omfattende ødelæggelserne er, men flere peger på, at skaderne kan blive i samme størrelsesorden som orkanen Katrina i 2005.

Den orkan udløste bl.a. en samlet udbetaling for oversvømmelser på 15 milliarder dollars fra en national katastrofefond. Fire år tidligere – i 2001 – var en tropisk storm over Texas skyld i skader primært fra oversvømmelser på ni milliarder dollars. 

Nyheder

19. sep 2017 Presseklip

Fjernvarmen samles til temadag om regulering og effektivisering

I et tæt pakket auditorium var fjernvarmeselskaber fra hele landet samlet for at dele viden med hinanden om fremtidens regulering og effektivisering.

18. sep 2017

Lars Chr. Lilleholt: Der skal gang i varmepumper i fjernvarmen

Der skal gøres noget ved afgifterne, så vi kan få flere varmepumper ind i fjernvarmen, og så vi kan udnytte overskudsvarmen, siger ministeren. Dansk Fjernvarme er helt enig.

18. sep 2017

Dansk-kinesisk fjernvarmesamarbejde styrket i Odense

50 chefer fra den kinesiske fjernvarmesektor er i Odense for at se dansk fjernvarmeteknologi, mødes med danske samarbejdspartnere og underskrive en fornyet samarbejdsaftale.

14. sep 2017 Energi på toppen

Eksperter: Der er brug for mere åbenhed

Der skal være langt mere åbenhed om politikudviklingen, hvis styringsværktøjer som New Public Management og benchmarking skal virke i praksis, lød det fra en række eksperter ved Dansk Fjernvarmes konference Energi På Toppen.

13. sep 2017

Tidslinje: Liberalisering af elsektoren

I 1977 kom el-forsyningsloven, der legaliserede hvile i sig selv-princippet. Siden da er der sket flere lovændringer på området, der er blevet mere og mere liberaliseret. Vi bringer her en tidslinje over udviklingen.

13. sep 2017

Pia Olsen Dyhr: "Regeringen tænker kortsigtet på regulering"

SF er ikke begejstrede for New Public Management. Men mener, det er rimeligt at stille rimelige krav om effektiviseringer. Og så ønsker partiet, at en fremtidig regulering tager hensyn til langsigtet effektivitet.

13. sep 2017 Energi på toppen

Dansk Erhverv: Selskaberne skal effektivt levere kerneydelsen

Dansk Erhverv har ikke en foretrukken ejerform i forsyningssektoren. Men organisationen ønsker en regulering af sektoren, der sikrer stabile leverancer til konkurrencedygtige priser.

13. sep 2017

Thomas Danielsen: "Der findes ikke en one-size-fits-all"

Man kan ikke trække samme regulering ned over alle dele af forsyningssektoren, mener Venstres energiordfører Thomas Danielsen, der gerne vil sætte forbrugeren i centrum i en fremtidig regulering.

11. sep 2017

Nu åbnes puljen for ansøgning om varmepumper

Fjernvarmeselskaber, der modtager grundbeløb, kan fra i dag af søge om tilskud til investeringer i store eldrevne varmepumper. Glædelig nyhed siger Dansk Fjernvarme.

06. sep 2017

Dansk Fjernvarme har længe påpeget problemer med energispareordning

Dansk Fjernvarme er ikke overraskede over Rigsrevisionens kritik af energispareordningen. Brancheorganisationen har selv flere gange kritiseret ordningen.

05. sep 2017 Pressemeddelelse

Gennembrud for genbrugsvarme i Odense

Datacentre skal ikke betale afgift af overskudsvarme, de giver gratis væk. Afgørelse i Skatteankenævnet kan give overskudsvarme fra datacentre et gennembrud, mener Dansk Fjernvarme.

20. sep 2017 Navnenyt

12 fra Weiss til Industrivarme

Industrivarme har ansat 12 Weiss-ansatte, der skal arbejde med biomasseanlæg. 

18. sep 2017 Navnenyt

Ny konsulent i måleudstyr

Thomas Gisselmann Egekvist er ny hos Tech Instrumentering.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

13. sep 2017 Presseklip

Hobro begynder forfra med fjernvarme

LÆS I DAG Frisk start for Hobros fjernvarme. Højslev - Nr. Søby Fjernvarmeværk vil også udnytte overskudsvarme. Energiselskaber har udnyttet manglende tilsyn med Energispareordningen. Byggeri i gang i Egedal.  

12. sep 2017 Presseklip

Politikerne var advaret om energispareordningen

LÆS I DAG: Politikerne var advaret om energispareordningen. Overskudsvarme skal lune Grindsteds forbrugere. Kopenhagen Fur sender genbrugsvarme ud til 1000 parcelhuse. Hvidovre deler erfaringer med andre EU-lande. Lars Barfoed ny formand for Energinet.dk.

11. sep 2017 Presseklip

Viborg håber på overskudsvarme fra Apple

LÆS I DAG: Viborg håber på overskudsvarme fra Apple. Aarhus opgiver forrentning på 76 millioner kroner. Hofor: Fjernkøling er godt – men ikke alle steder. Ringe fremtidssikrer med nyt biomasseanlæg. Dansk design på stor kinesisk fjernvarmeløsning.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

11. sep 2017 Navnenyt

Lars Barfoed er ny bestyrelsesformand for Energinet.dk

Tidligere justitsminister Lars Barfoed er ny bestyrelsesformand for Energinet.dk.

11. sep 2017 Navnenyt

Dansk Fjernvarme ansætter konsulent til energibesparelser

Susanne Fløjgaard tager erfaring fra energisektoren med sig på Dansk Fjernvarme. 

06. sep 2017 Navnenyt

Farvel til bestyrelsen efter 28 år

Christian Jensen træder ud af Aabybro Fjernvarmeværks bestyrelse efter 28 år.

31. aug 2017 Navnenyt

Hammel Fjernvarme fylder 60

60 års jubilæum fejres med åbent hus lørdag den 9. september.

29. aug 2017 Navnenyt

25 års jubilæum i Greve

Per A. Larsens jubilæum fejres i Greve den 7. september.

28. aug 2017 Navnenyt

Ny direktør for DFP

Fra 1. september er Jørgen Halle ny direktør for DFP – Dansk Fjernvarmes Projektselskab.