24. aug 2017 Presseklip

Forsyningssikkerhed er topprioritet i forsyningerne

LÆS I DAG: Forsyningssikkerhed er topprioritet i forsyningerne. Lolland vil drøfte geotermi med HOFOR. Midtfynske energiselskaber slår sig sammen. Stensballe ved Horsens får fjernvarmepligt. Biogasanlæg for en halv milliard i Sønderborg. Forhandlinger om ny støtteordning vind og sol.

Energy Supply:
Forsyningssikkerhed er topprioritet i forsyningerne
Forsyningsselskaber med fjernvarme, vand og affald holder fokus på driftsoptimering for leve op til pres for effektiviseringer og for at sikre forbrugerne gode priser, skriver Energy Supply.

Det er en hovedkonklusion i PLUSS og EY’s undersøgelse blandt bestyrelsesformænd, ledere og mellemledere i forsyningsvirksomheder. 

Syv ud af ti forventer, at sektoren reguleres endnu mere om fem år. I det lys prioriterer de kræfterne og indsatserne således på driftsoptimering (97 %), miljørigtige investeringer (88 %) og teknologiudvikling (82 %)

Undersøgelsen viser, at selskaberne lever op til politikernes krav til forsyningssektoren.

- Jeg hæfter mig ved, at selskaberne er meget opmærksomme på det politiske pres som øget regulering og ønsket om mere effektivitet i sektoren, stiller dem overfor. Det pres skal naturligvis omsættes til nogle rammer, der gør, at selskaberne kan fortsætte den udvikling, de er inde i med at sikre en omkostningseffektiv grøn omstilling samtidig med, at forbrugerne fortsat kan regne med deres varmeselskab, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme til Energy Supply.

_____

Lolland-Falsters Folketidende:
Lolland vil drøfte geotermi med HOFOR
De to borgmestre fra Lolland og Guldborgsund kommuner mødtes i går med Energistyrelsen for at få en orientering om de ansøgninger, det hollandske firma Nail Ressources har sendt om at udvinde olie, gas og geotermi på Lolland-Falster.

Mens borgmestrene er imod olie- og gasudvinding, er de interesserede i geotermi. Hvis det ikke kan skade undergrunden, oplyser Lolland-Falsters Folketidende.

Lolland Kommune samarbejder med HOFOR om vindmøllestrøm. Men aftalen kan også komme til at omfatte geotermi, tænker Holger Schou Rasmussen, der er borgmester i Lolland Kommune.

- Men inden man giver de tilladelser og går i gang med at bore på kryds og tværs, skal man overveje, hvad de ressourcer kan bruges til: Er det over 70 grader, så man kan lave strøm af det? Eller er det 40-70 grader, så det kan bruges som supplement i fjernvarmeanlægget - og er der behov for det? spørger John Brædder, borgmester i Guldborgsund Kommune. Mens han tilføjer, at behovet måske kan opstå, hvis man får genbrugt en større del af det affald, der i dag brændes af til fjernvarme.

_____

Fyns Amtsavis:
Midtfynske energiselskaber slår sig sammen
I flere år har Ringe Fjernvarmeselskab og Midtfyns Elforsyning boet på samme adresse og haft samme direktør, men nu rykker de to selskaber sammen i et nyt fælles selskab, Midtfyns Energi. 

- Vi er stadig en lokalt forankret virksomhed med et lokaldemokratisk perspektiv gennem vores forbrugervalgte bestyrelser. Midtfynboerne må meget gerne føle ejerskab og søge indflydelse. Også på Midtfyns Energi, lyder opfordringen fra direktør Karsten Godiksen. 

De to selskaber fortsætter, men leverer begge medlemmer til den nye fællesbestyrelse for Midtfyns Energi, hvor formandsposten samtidig går på skift. Midtfyns Energi bliver officielt lanceret den 1. september.

_____

Århus Stiftstidende:
Stensballe ved Horsens får fjernvarmepligt
På et møde i byrådet i Horsens blev det tirsdag aften besluttet, at den østlige bydel af Horsens, Stensballe, fremadrettet får tilslutningspligt til fjernvarme. Det skete med et overvældende flertal i byrådet, selv om sagen lokalt i Stensballe har skabt postyr.

Byrådet beslutning betyder, at 2060 husstande i Stensballe nu har pligt til at tilslutte sig fjernvarmen. På mødet i byrådet forklarede formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Ole Pilgaard Andersen, at 430 på forhånd har takket jag til at skifte fra naturgas til fjernvarme. 120 har bedt om fritagelse – primært fordi de er pensionister – mens 230 har bedt om dispensation.

- En del har ikke svaret, men tallene viser den samme tendens som i andre områder af byen, og hvis det holder, vil 70-80 pct. af husstandene blive koblet til fjernvarmen. Det er meget tilfredsstillende, sagde Ole Pilgaard Andersen ifølge Århus Stiftstidende.

Det fremgik af mødet, at dispensation kun gives, hvis husstanden kan bevise, at 50 procent den nuværende varmekildes produktion består af grøn energi.

_____

Energy Supply:
Biogasanlæg for en halv milliard i Sønderborg
NGF Nature Energy vil sammen med lokale 75 landmænd i BioenergiSyd bygge to biogasanlæg i Sønderborg Kommune.

- Vi er glade for, at vi med dagens aftale for alvor kan komme videre med etableringen af biogasanlæg i Sønderborg. De to anlæg vil reducere udvaskningen af kvælstof markant, og så giver anlæggene et gødningsprodukt, der kan forbedre udbyttet med op til 15 pct. De to biogasanlæg bliver derfor en gevinst for både miljøet og bundlinjen, siger formand for BioenergiSyd, Andreas Bonde, til Energy Supply.

Anlæggene giver til sammen 50 job og kan producere biogas til at erstatte naturgas i 25.000 boliger. 

Det ene anlæg skal ligge i Glansager og det andet i den vestlige del af Sønderborg.

_____

Politiken:
Forhandlinger om ny støtteordning vind og sol
Støtteordningen for landvind udløber til februar næste år, og derfor skal der forhandles om en ny, midlertidig ordning for støtte til vind- og solenergi til 1,3 milliarder kroner.

Regeringens forslag er, at støtten gives som et fast tillæg per produceret kilowatt-time i de første 20 år, hvilket kan sikre opstilling af 175-235 MW (megawatt) ny elkapacitet. Men Socialdemokraternes energiordfører, Jens Joel, kritiserer forslaget og kalder det mere end en halvering af udbygningen i de senere år, hvor den har været på 380 MW om året siden 2012. 

- Vi har ikke noget firkantet syn på, om det skal være den ene eller den anden støttemodel, men det vil være helt tåbeligt at vælge en model, der giver mindre vedvarende energi, end vi ellers kunne få, siger Jens Joel til Politiken. 

Regeringens forslag er, at sol og vind fremover skal konkurrere om tilskuddene. Det er 
Socialdemokraterne åbne overfor, hvis vilkårene for de to energityper reelt er ens, mens EL er skeptisk. Her tror man, at solenergi får svært ved at klare sig – men at det er vigtigt, at der også kommer mere solenergi over de kommende år.  

Nyheder

19. sep 2017 Presseklip

Fjernvarmen samles til temadag om regulering og effektivisering

I et tæt pakket auditorium var fjernvarmeselskaber fra hele landet samlet for at dele viden med hinanden om fremtidens regulering og effektivisering.

18. sep 2017

Lars Chr. Lilleholt: Der skal gang i varmepumper i fjernvarmen

Der skal gøres noget ved afgifterne, så vi kan få flere varmepumper ind i fjernvarmen, og så vi kan udnytte overskudsvarmen, siger ministeren. Dansk Fjernvarme er helt enig.

18. sep 2017

Dansk-kinesisk fjernvarmesamarbejde styrket i Odense

50 chefer fra den kinesiske fjernvarmesektor er i Odense for at se dansk fjernvarmeteknologi, mødes med danske samarbejdspartnere og underskrive en fornyet samarbejdsaftale.

14. sep 2017 Energi på toppen

Eksperter: Der er brug for mere åbenhed

Der skal være langt mere åbenhed om politikudviklingen, hvis styringsværktøjer som New Public Management og benchmarking skal virke i praksis, lød det fra en række eksperter ved Dansk Fjernvarmes konference Energi På Toppen.

13. sep 2017

Tidslinje: Liberalisering af elsektoren

I 1977 kom el-forsyningsloven, der legaliserede hvile i sig selv-princippet. Siden da er der sket flere lovændringer på området, der er blevet mere og mere liberaliseret. Vi bringer her en tidslinje over udviklingen.

13. sep 2017

Pia Olsen Dyhr: "Regeringen tænker kortsigtet på regulering"

SF er ikke begejstrede for New Public Management. Men mener, det er rimeligt at stille rimelige krav om effektiviseringer. Og så ønsker partiet, at en fremtidig regulering tager hensyn til langsigtet effektivitet.

13. sep 2017 Energi på toppen

Dansk Erhverv: Selskaberne skal effektivt levere kerneydelsen

Dansk Erhverv har ikke en foretrukken ejerform i forsyningssektoren. Men organisationen ønsker en regulering af sektoren, der sikrer stabile leverancer til konkurrencedygtige priser.

13. sep 2017

Thomas Danielsen: "Der findes ikke en one-size-fits-all"

Man kan ikke trække samme regulering ned over alle dele af forsyningssektoren, mener Venstres energiordfører Thomas Danielsen, der gerne vil sætte forbrugeren i centrum i en fremtidig regulering.

11. sep 2017

Nu åbnes puljen for ansøgning om varmepumper

Fjernvarmeselskaber, der modtager grundbeløb, kan fra i dag af søge om tilskud til investeringer i store eldrevne varmepumper. Glædelig nyhed siger Dansk Fjernvarme.

06. sep 2017

Dansk Fjernvarme har længe påpeget problemer med energispareordning

Dansk Fjernvarme er ikke overraskede over Rigsrevisionens kritik af energispareordningen. Brancheorganisationen har selv flere gange kritiseret ordningen.

05. sep 2017 Pressemeddelelse

Gennembrud for genbrugsvarme i Odense

Datacentre skal ikke betale afgift af overskudsvarme, de giver gratis væk. Afgørelse i Skatteankenævnet kan give overskudsvarme fra datacentre et gennembrud, mener Dansk Fjernvarme.

20. sep 2017 Navnenyt

12 fra Weiss til Industrivarme

Industrivarme har ansat 12 Weiss-ansatte, der skal arbejde med biomasseanlæg. 

18. sep 2017 Navnenyt

Ny konsulent i måleudstyr

Thomas Gisselmann Egekvist er ny hos Tech Instrumentering.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

13. sep 2017 Presseklip

Hobro begynder forfra med fjernvarme

LÆS I DAG Frisk start for Hobros fjernvarme. Højslev - Nr. Søby Fjernvarmeværk vil også udnytte overskudsvarme. Energiselskaber har udnyttet manglende tilsyn med Energispareordningen. Byggeri i gang i Egedal.  

12. sep 2017 Presseklip

Politikerne var advaret om energispareordningen

LÆS I DAG: Politikerne var advaret om energispareordningen. Overskudsvarme skal lune Grindsteds forbrugere. Kopenhagen Fur sender genbrugsvarme ud til 1000 parcelhuse. Hvidovre deler erfaringer med andre EU-lande. Lars Barfoed ny formand for Energinet.dk.

11. sep 2017 Presseklip

Viborg håber på overskudsvarme fra Apple

LÆS I DAG: Viborg håber på overskudsvarme fra Apple. Aarhus opgiver forrentning på 76 millioner kroner. Hofor: Fjernkøling er godt – men ikke alle steder. Ringe fremtidssikrer med nyt biomasseanlæg. Dansk design på stor kinesisk fjernvarmeløsning.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

11. sep 2017 Navnenyt

Lars Barfoed er ny bestyrelsesformand for Energinet.dk

Tidligere justitsminister Lars Barfoed er ny bestyrelsesformand for Energinet.dk.

11. sep 2017 Navnenyt

Dansk Fjernvarme ansætter konsulent til energibesparelser

Susanne Fløjgaard tager erfaring fra energisektoren med sig på Dansk Fjernvarme. 

06. sep 2017 Navnenyt

Farvel til bestyrelsen efter 28 år

Christian Jensen træder ud af Aabybro Fjernvarmeværks bestyrelse efter 28 år.

31. aug 2017 Navnenyt

Hammel Fjernvarme fylder 60

60 års jubilæum fejres med åbent hus lørdag den 9. september.

29. aug 2017 Navnenyt

25 års jubilæum i Greve

Per A. Larsens jubilæum fejres i Greve den 7. september.

28. aug 2017 Navnenyt

Ny direktør for DFP

Fra 1. september er Jørgen Halle ny direktør for DFP – Dansk Fjernvarmes Projektselskab.