29. jun 2017 Presseklip

Vigtigt skridt på vej mod at samle gasnettet

LÆS I DAG: Vigtigt skridt på vej mod at samle gasnettet. Datacentre skal hjælpe med grøn omstilling. SF kræver svar fra ministeren om fracking. Forskere: Vi har tre år til at redde klimaet.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet:
Vigtigt skridt på vej mod at samle gasnettet
Staten og kommunerne bag HMN Naturgas og NGF Nature Energy har taget et vigtigt skridt mod at samle gasnettet i ét statsligt selskab. Parterne er enige om at begynde forhandlingerne om opkøb af de kommunalt ejede selskaber, skriver Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet i en pressemeddelelse.

Formændene for HMN Naturgas og NGF Nature Energy mødtes i går med energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr Lilleholt. De var på mødet enige om at begynde forhandlingerne om at samle den danske gasdistributionssektor.

Samlingen er et led i regeringens forsyningsstrategi, ”Forsyning for Fremtiden” og skal bidrage til at indløse et konsoliderings- og effektiviseringspotentiale til gavn for de danske gasforbrugere. Regeringens målsætning er at realisere et effektiviseringspotentiale på 100 mio. kr. om året fra 2025. Derudover skal samlingen på længere sigt bidrage til en harmonisering af priserne på gasdistribution på tværs af landet.

- Med dagens aftale har vi fået rammerne på plads for, at konsolideringen både kan sikre den enkelte gaskunde og give sektoren de optimale muligheder for at bidrage til et grønt energisystem, siger formand i HMN Naturgas, Ole Bjørstorp.

_____

CSR.dk:
Datacentre skal hjælpe med grøn omstilling
De store datacentre er på vej til Danmark. Men er vi i det hele taget klar til deres store strømforbrug og mulige overskudsvarme? Det var temaet for et arrangement på Folkemødet, som Dansk Fjernvarme stod bag. Datacenter Industriens direktør Henrik Hansen mente, at datacentrene er en del af løsningen for den grønne omstilling.

- Investorerne er meget fokuserede på vedvarende energi, og de slår på en grøn profil som en vigtig del af deres image. Så datacentrene skal tænkes ind som en del af løsningen, understregede Henrik Hansen ifølge CSR.dk og pointerede, at det er endnu et område, hvor danske virksomheder har potentiale til at udvikle og eksportere viden og teknologi.

Klimarådets formand Peter Birch Sørensen slog fast, at når der kommer et stigende el-forbrug, bør vi også skrue op for andelen af vedvarende energi. Det var Energinet.dk enig i og kunne ikke se problemer i, at det skete med mere vindstrøm.

_____

TV ØST:
SF kræver svar fra ministeren om fracking
SF Lolland mener ikke, det hollandske firma Nails Ressources skal have lov til at lede efter olie og geotermi på Lolland og Falster. Selskabet endnu ikke søgt om tilladelse om fracking, men mange borgere og flere partier frygter, at metoden bliver anvendt alligevel og at det vil skade grundvandet og landbrugsjorden. Det skriver TV ØST.

På den baggrund har SF Lolland spurgt ministeren, hvilke muligheder kommunerne har for at sige nej til undersøgelsen og udvinding af olie og gas. Og SF vil fortsætte kampen, selv om regeringen tillader det hollandske firmas undersøgelser.

- Hvis Regeringen vælger at give det hollandske firma deres tilladelse i slutningen af juni, så er vi klar til at kæmpe videre mod fracking og jagt efter olie og gas på Lolland, siger Lars Christiansen, SF Lolland til TV ØST.

Ved fracking borer man ned i skiferlaget i undergrunden, og ved at pumpe vand, sand og kemikalier ned i boringen under højt tryk skabes der sprækker og revner i skiferen, som giver olie eller gas mulighed for at komme op til overfladen. 

_____

Ingeniøren:
Forskere: Vi har tre år til at redde klimaet
Senest i 2020 skal vi begynde at reducere CO2-udslippet. Det mener en række klimaforskere med Christiana Figueres i spidsen i en kommentar i Nature.com.

Hun har tidligere været leder af sekretariatet for FNs klimakonvention og står i dag i spidsen for Mission 2020, der arbejder for at bremse CO2-udledningen fra 2020.

Klimaforskerne gør opmærksom på, at det vil blive næsten umuligt og meget dyrt at opfylde målene fra Paris-aftalen, hvis udledningerne af CO2 fortsætter på nuværende niveau efter 2020, oplyser Ingeniøren.

”Der vil altid være nogle, der stikker hovedet i sandet og ignorerer de globale risici forbundet med klimaforandringer. Men vi er mange flere, der er forpligtet til at overvinde denne inerti. Lad os forblive optimistiske og sammen handle dristigt,” slutter forskerne med at skrive i deres kommentar.

 

 

Nyheder

10. jul 2017

Overskudsvarme fra Apple datacenter skal i fjernvarmen

Men som afgifterne er i dag, er det ikke umiddelbart muligt. Dansk Fjernvarme mener, at afgiftsmuren på de kollektive varmepumper skal væltes så Apple og andre datacentre kan udnytte overskudsvarme

04. jul 2017

Assens Fjernvarme styrker grøn profil med vindmølle

Ved at købe Tronebjerg Vindmølle sikrer Assens Fjernvarme, at al strøm på værket er grøn. Lars Chr. Lilleholt indviede møllen mandag den 3. juli.

04. jul 2017

FORSK2025: Energiforskningen skal prioriteres

Regeringen foreslår at prioritere forskning indenfor fjernvarme og køling i ny forskningsstrategi. Det glæder Dansk Fjernvarme, der ser gode muligheder i bedre udnyttelse af det samlede energisystem.

03. jul 2017

Sidste afgiftsanalyse: Dansk Fjernvarme ser frem til en afklaring

Med offentliggørelsen af den sidste afgiftsanalyse har vi det samlede overblik. Dansk Fjernvarme ser frem til de politiske forhandlinger til efteråret.

29. jun 2017

Verdens største solvarmeanlæg indvies

I dag klippes den røde snor, når Silkeborg Forsynings solvarmeanlæg bliver officielt indviet. Anlægget er med sine 157.000 kvadratmeter verdens største af sin art.

29. jun 2017

Sommer i Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarmes nyhedsbreve holder ferie i juli, men sekretariatet i Fjernvarmens Hus holder åbent hele sommeren.

26. jun 2017

Prisen på fjernvarme falder til nyt rekordlavt niveau

Prisen på fjernvarme er faldet for tre år i træk til det laveste niveau nogensinde. Prisdykket skyldes ifølge Dansk Fjernvarme en effektiv indsats af fjernvarmeselskaberne.

22. jun 2017 PULS

Lykketoft, Hildebrandt og Lilleholt indtog scenen

PULS 2017 er i gang ved Fjernvarmens Hus. Trods lidt regn først på dagen er teltet fyldt, og alle stole er optaget. Her kan du følge med i, hvordan dagen forløber på Twitter.

22. jun 2017 PULS

#puls2017: Ejerstrategi skal sætte rammen for forsyningsselskabet

Nyt kodeks for god selskabsledelse skal sikre professionalisering og udstikke rammerne for forsyningsselskaberne. Men, siger Dansk Fjernvarme, der bør være plads til respekt for de enkelte selskabers udfordringer. 

22. jun 2017 PULS

Forsyningssikkerhed går forud for alt

Skive Fjernvarme arbejder med tre overordnede bundlinjer, men forsyningssikkerheden vægtes højest, oplyser formand for bestyrelsen Jesper Dybdahl.

22. jun 2017 PULS

Vi vurderer kompetencer en gang hvert år

Både på Bornholm og i Horsens henter man kompetencer ind i bestyrelserne, fortæller Lars Goldschmidt, der er bestyrelsesformand for begge selskaber.

06. jul 2017 Navnenyt

Midlertidig direktør på Logstor

Henning B. Beck er i en periode både administrerende direktør og økonomidirektør i Logstor.

30. jun 2017 Navnenyt

Ny kommunikationschef i Dansk Fjernvarme

Den 1. august tiltræder Kim Vejrup som ny kommunikationschef i Dansk Fjernvarme.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

22. jun 2017 Presseklip

EU godkender støtte til konvertering af Asnæsværket fra kul til biomasse

EU godkender støtte til konvertering af Asnæsværket fra kul til biomasse. Styrelse: ”Ukorrekte historier om fracking”. Oliejagt på Lolland og Falster udskudt på ny. Energiforsker: Vedvarende energi skal være billigst.

21. jun 2017 Presseklip

Professor: Danmark bruger for meget biomasse

Professor: Danmark bruger for meget biomasse. Fracking splitter Folketinget. Nyborg får billigere varme. 20 år gammel kedel skrottet.

20. jun 2017 Presseklip

Danmark bidrager mest til grøn omstilling

LÆS I DAG: Danmark bidrager mest til grøn omstilling. Energistyrelsen tillader nyt forsøg på fracking. Læserne opfordrer Ewii til at droppe sponsorater. Rammevilkår driller Frederikshavn Forsyning. Og meget mere.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

21. jun 2017

Åbning for tilskud til varmepumper

Energistyrelsen har netop åbnet op for, at fjernvarmeselskaberne kan søge om tilskud til investering i en varmepumpe eller til rådgivning om investering i en varmepumpe.

14. jun 2017 Pressemeddelelse

Fornuftig håndsrækning til fjernvarmekunderne

Et bredt flertal i Folketinget har netop besluttet at afsætte 53 millioner kroner i 2017-2018 til investering i varmepumper. Dansk Fjernvarme glæder sig over håndsrækningen, men appellerer også til en mere varig løsning for selskaberne. 

13. jun 2017 Navnenyt

Fortsætter med grøn omstilling

Lars Henrik Nielsen forsætter som statsgeolog ved GEUS.

09. jun 2017 Navnenyt

Ny konsulent i DFF-EDB

Charlotte Vork Henrich er ansat som økonomi- og IT-konsulent i DFF-EDB.

08. jun 2017 Navnenyt

DFF-EDB har ansat udvikler

Alexander John Harrow er ansat som udvikler DFF-ED med design af arkitektur, optimering af udviklingsprocesser og udvikling af E|Forsyning som sine opgaver.

07. jun 2017 Navnenyt

Ny webkonsulent i DFF-EDB

Jasmin Sommer er per 1. april ansat som webkonsulent i DFF-EDB.