15. jun 2017 Presseklip

Hollændere vil lede efter geotermi og olie på Lolland

LÆS I DAG: Hollændere vil søge efter geotermi og olie på Lolland-Falster. Grøn omstilling går stærkt - og for langsomt. Oliefyr veksles til fjernvarme i Herning. 53 mio. kr. fra Christiansborg til kollektive varmepumper.

Politiken:
Hollændere vil lede efter geotermi og olie på Lolland-Falster
Alt peger på, at det hollandske selskab Nail Resources få lov til at søge efter energi i Lolland-Falsters undergrund, skriver Politiken.

Nail Resources er blevet stillet en undersøgelsestilladelse fra Energistyrelsen i udsigt. Den tilladelse vil energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt give og er drøftet i Folketingets energi-, forsynings- og klimaudvalg.

Energistyrelsen indstiller, at hollænderne får seks år til at undersøge Lolland-Falsters undergrund for gas, olie og geotermisk energi. Hvis Nail Resources finder rentable depoter, forhandler selskabet med myndighederne om at få ressourcerne op. Energistyrelsen vil give Nail Resources op til 30 års eneret til foretagendet.

Alternativet, Enhedslisten og SF er imod aftaler som den på Lolland-Falster. Alternativet mener, at tilladelsen er i strid med klimaaftalen fra Paris.

_____


Ingeniøren:
Politisk aftale giver 53 mio. kr. til varmepumper
Regeringen har lavet en aftale med S, DF, R og SF om at afsætte i alt cirka 53 mio. kr. til eldrevne varmepumper i 2017 og 2018. Pengene kommer fra en 375 mio. kr. stor, grøn klimapulje og er målrettet de cirka 160 små naturgasfyrede kraftvarmeværker. Dansk Fjernvarme vurderer dog, at de 53 mio. kr. kun rækker til cirka 20 af de 160 værker, skriver Ingeniøren.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet skriver i en pressemeddelelse, at kraftvarmeværkerne kan imødegå de prisstigninger, der vil komme når grundbeløbet bortfalder og nedbringe fjernvarmeregningen med 3.000 kr. om året for en husstand ved eksempelvis at investere elvarmepumper.

Ifølge Dansk Fjernvarmes vicedirektør Kim Behnke er medlemmerne er klar til at udmønte pengene sammen med varmepumpe-rejseholdet.

- Men det helt store boom for varmepumper i fjernvarmen får vi altså ikke. Med erfaringerne fra den sidste uddeling af midler til varmepumper i fjernvarmen, så vil de 53 mio. kr. række til cirka 20 projekter. Hvilket igen vil sige, at 140 små kraftvarmeværker bliver skuffede, siger vicedirektør i Dansk Fjernvarme Kim Behnke til Ingeniøren.

Han understreger overfor avisen, at hvis politikerne vil gøre noget for at fremme varmepumper i fjernvarmen, skal de halvere el-varmeafgiften (40,5 øre pr. kWh) på el til varmepumper; så vil projekterne kunne betale sig uden tilskud.

_____


Information:
Grøn omstilling går stærkt - og for langsomt
Fem år i træk er der nu investeret dobbelt så meget i vedvarende energi som i fossil energi. Der er med andre ord fuld fart på den grønne omstilling – men der er desværre også fuld fart på stigningen i atmosfærens CO2-koncentration.

Verden er således i et hidsigt kapløb med tiden, konstaterer dagbladet Information og henviser til tre aktuelle rapporter fra henholdsvis netværket for vedvarende energi under FN's Miljøprogram, REN21, det internationale agentur for vedvarende energi, IRENA, samt Det Internationale Energiagentur, IEA.

Trods den hastige grønne omstilling dækker vedvarende energi fortsat kun 19,3 pct. af det globale energiforbrug. Heri er også medregnet traditionel biomasse i form af brænde og lignende. Hvis dette og vandkraft trækkes fra, ender man ifølge REN21 med et bidrag fra sol, vind, ”moderne” biomasse og geotermisk energi på blot 2,4 procent. 

De fossile energikilder dækker fortsat 78,4 procent af det samlede globale energiforbrug. Særligt for elforbruget er tallene 24,5 procent fra vedvarende energi og 75,5 procent fra kul, olie, gas og atomkraft. 

- Den energimæssige omstilling sker ikke hurtigt nok til at sikre målene i Paris-aftalen, fastslår REN21 i sin rapport. 

_____


Hedensted/Juelsminde Avis:
Solvarmeanlæg indviet i Hedensted
Hedensted Fjernvarme skrev forleden et nyt kapitel i værkets 57 år lange historie med indvielse af et solvarmeanlæg på 11.000 kvm. 

Solvarmeanlægget har været længe undervejs og måtte blandt andet gennem naboprotester, midlertidig udsættelse, hastegodkendelse i byrådet og en ministerarmlægning med BaneDanmark, inden projektet kunne gennemføres. 

Så meget desto større var glæden hos formand Morten Juhl Lassen over endelig at kunne indvie det 30 millioner kroner dyre solvarmeanlæg. 

Formanden oplyser, at Hedensted Fjernvarme kunne se frem til prisstigninger på minimum 4.000 kroner om året per husstand, når grundbeløbet bortfalder. Forventningen er nu, at solvarmeanlægget vil kunne spare 800 kroner på fjernvarmeregningen.

- Solvarmen kan ikke stå alene, men det er et godt bidrag, at vi nu kan producere gratis varme de næste 50 år - for solen tror jeg trods alt ikke, der kommer afgifter på, siger Morten Juhl Lassen.

_____


Herning Bladet:
Borgerne vælger fjernvarme, varmepumper og gas
I 2010 blev 340.733 parcelhuse, rækkehuse og lejligheder opvarmet med oliefyr, mens tallet i 2017 er 239.945. Det fremgår af tal fra Danmarks Statistiks database, som mæglerkæden Nybolig har analyseret. 

Mens mere end 100.000 oliefyr er blevet pillet ned de seneste syv år, har boligejerne i stedet valgt enten fjernvarme, naturgas eller varmepumpe som ny opvarmningskilde. Det er en udvikling, som er i tråd med de politiske ambitioner om et fossilfrit samfund.

Udover at det er besværligt at være oliefyrsejer, fordi man skal huske at fylde sin olietank op, kan udviklingen også forklares med øget fokus på de faste boligudgifter. 

- En af de økonomiske skruer, man kan dreje på ud over valget af lån, er boligens energiforbrug. Enten kan man efterisolere sin bolig, hvilket mange også har gjort, eller man kan investere i en ny og på lang sigt billigere opvarmningskilde. Og her vil oliefyret ofte få dødsstødet, fordi varmepumper, fjernvarme, jordvarme og gasfyr er billigere i drift end gamle oliefyr, siger Thomas Hovgaard, presseansvarlig i Nybolig.

_____

Lager & Transport Logistikmagasinet:
Træflis strømmer til Aarhus Havn
Flere og flere kraftvarmeværker fyrer med træflis, og det får behovet for brændsel til at stige.

Verdo har fra begyndelsen været med i den grønne omstilling fra fossile brændsler til biomasse og har fulgt udviklingen tæt, skriver Lager & Transport Logistikmagasinet.

- Siden 2009 er flere danske værker blevet bygget om til at fyre med træflis. Konverteringen har fået godt fat nu, og prognoser viser, at der er brug for yderligere to millioner tons træflis årligt til de danske kraftværker i år 2020. Det betyder, at der slet ikke er nok biomasse herhjemme. Derfor er det nødvendigt at importere fra udlandet for at sikre forsyningen, forklarer divisionsdirektør i Verdo Energy, Thomas Bornerup til Lager & Transport Logistikmagasinet. 

Forleden ankom 20.000 ton afrikansk fyrretræsflis til Aarhus Havn. Flisen er overskudstræ fra produktionen af tømmer i Swaziland. I stedet for at brænde restaffaldstræet uden at få gavn af det bliver det fragtet til havnen i Mozambiques hovedstad Maputo, hvor det bliver omdannet til flis.

Aarhus Havn kan opbevare biobrændselsprodukter, der fylder relativt meget. I 2018 åbner endnu en terminal, hvor store arealer er dedikeret til biobrændsel.


Nyheder

09. aug 2017

Ny analyse: Profit i fjernvarmen vil ramme grøn omstilling og eksport

En ny analyse fra tænketanken Grøn Energi viser, at profit i fjernvarmen vil gå ud over den grønne omstilling – og i værste fald eksporten af energiteknologi. Det får Dansk Fjernvarme til at advare imod tiltaget.

10. jul 2017

Overskudsvarme fra Apples datacenter skal i fjernvarmen

Men som afgifterne er i dag, er det ikke umiddelbart muligt. Dansk Fjernvarme mener, at afgiftsmuren på de kollektive varmepumper skal væltes, så Apple og andre datacentre kan udnytte overskudsvarme

04. jul 2017

Assens Fjernvarme styrker grøn profil med vindmølle

Ved at købe Tronebjerg Vindmølle sikrer Assens Fjernvarme, at al strøm på værket er grøn. Lars Chr. Lilleholt indviede møllen mandag den 3. juli.

04. jul 2017

FORSK2025: Energiforskningen skal prioriteres

Regeringen foreslår at prioritere forskning indenfor fjernvarme og køling i ny forskningsstrategi. Det glæder Dansk Fjernvarme, der ser gode muligheder i bedre udnyttelse af det samlede energisystem.

03. jul 2017

Sidste afgiftsanalyse: Dansk Fjernvarme ser frem til en afklaring

Med offentliggørelsen af den sidste afgiftsanalyse har vi det samlede overblik. Dansk Fjernvarme ser frem til de politiske forhandlinger til efteråret.

29. jun 2017

Verdens største solvarmeanlæg indvies

I dag klippes den røde snor, når Silkeborg Forsynings solvarmeanlæg bliver officielt indviet. Anlægget er med sine 157.000 kvadratmeter verdens største af sin art.

29. jun 2017

Sommer i Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarmes nyhedsbreve holder ferie i juli, men sekretariatet i Fjernvarmens Hus holder åbent hele sommeren.

26. jun 2017 PULS

PULS2017 - i billeder

Fjernvarmens eget folkemøde, PULS, blev afviklet torsdag den 22. juni. Her kan du se eller gense, hvad der skete i løbet af dagen gennem Dansk Fjernvarmes fotograf Maria Tuxen Hedegaards kamera.

22. jun 2017 PULS

Lykketoft, Hildebrandt og Lilleholt indtog scenen

PULS 2017 er i gang ved Fjernvarmens Hus. Trods lidt regn først på dagen er teltet fyldt, og alle stole er optaget. Her kan du følge med i, hvordan dagen forløber på Twitter.

22. jun 2017 PULS

#puls2017: Ejerstrategi skal sætte rammen for forsyningsselskabet

Nyt kodeks for god selskabsledelse skal sikre professionalisering og udstikke rammerne for forsyningsselskaberne. Men, siger Dansk Fjernvarme, der bør være plads til respekt for de enkelte selskabers udfordringer. 

22. jun 2017 PULS

Forsyningssikkerhed går forud for alt

Skive Fjernvarme arbejder med tre overordnede bundlinjer, men forsyningssikkerheden vægtes højest, oplyser formand for bestyrelsen Jesper Dybdahl.

22. aug 2017 Navnenyt

40 års bestyrelsesjubilæum i Aars

Formand Svend F. Andersen har i august 40 års-jubilæum som medlem af Aars Fjernvarmes bestyrelse.

21. aug 2017 Navnenyt

Ny studentermedhjælper i Arrangementer & Salg

Louise Skov Christensen er ny studentermedhjælper i Dansk Fjernvarmes team Arrangementer & Salg.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

15. aug 2017 Presseklip

Venstre nedtoner energiforliget

LÆS I DAG: Venstre nedtoner energiforliget. Regnskabets dag for Ewii. Grøn fjernvarme til Lyngbys rådhus. Kværndrup sænker prisen på fjernvarme.

14. aug 2017 Presseklip

Lovforslag kan koste kunderne penge

LÆS I DAG: ”Lovforslag kan koste kunderne penge”. Dansk Fjernvarme efterlyser konsekvenser. SF vil have stop for brændeovne i København. Varmeværket lukker for varmt vand i Albertslund.

11. aug 2017 Presseklip

Affaldsforbrænding bremser fossilfri varme i Aalborg

LÆS I DAG: Affaldsforbrænding bremser fossilfri varme i Aalborg. Formandskandidat vil tage opgør med kommercielle fejlskud. EU vil slukke gamle fyringsanlæg i 2021.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

18. aug 2017 Navnenyt

Ny studentermedhjælper i Grøn Energi

Jesper Friedrich Brandt er Grøn Energis nye studentermedhjælper.

17. aug 2017 Navnenyt

Ny regnskabsmedarbejder i Dansk Fjernvarme

Naja Tang Christensen er ny regnskabsmedarbejder hos Dansk Fjernvarme i Kolding.

16. aug 2017 Navnenyt

Ny formand for EWII

Den erfarne energidirektør Jørn Limann er ny formand for EWII, og Morten Hansen er ny næstformand.

14. aug 2017 Navnenyt

Grøn Energis analysechef Jesper Koch fylder 60

Analysechef i Dansk Fjernvarme og leder af tænketanken Grøn Energi, Jesper Koch, fylder 60 år på lørdag den 19. august.

01. aug 2017 Navnenyt

Ny tekniker i Greve

John Hansen er per 1. juli ny fjernvarmetekniker hos Greve Fjernvarme.

01. aug 2017 Navnenyt

Nye ansigter hos Dansk Fjernvarme

Tre nye medarbejdere begynder i Dansk Fjernvarmes sekretariat i løbet af de kommende to uger. Desuden starter også to nye studentermedhjælpere.