31. maj 2017 Presseklip

"Regeringen bruger matadorpenge i 2025-plan"

LÆS I DAG "Regeringen bruger matadorpenge i 2025-plan". Vejle Fjernvarme trækker forrentningsansøgning tilbage. Forretningslov tæt på vedtagelse. Verdo opgiver britisk træpilleproduktion. Faldende priser på affalds-energi.

Finans.dk:
Dansk Fjernvarme: Regeringen bruger matadorpenge i 2025-plan
VLAK-regeringen fremlagde i går de store linjer i en ny 2025-plan, hvor et af målene er at skabe mere vækst.

Til at løfte den opgave kalkulerer regeringen med at skabe et økonomisk råderum på 50,6 mia. kr. i 2025 og ud af dette beløb regner regeringen med at cirka 10 procent – 5,5 milliarder – kan komme fra effektiviseringer i forsyningssektoren.

Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme, kalder beløbet for ”matadorpenge” og vurderer, at det er på grænsen til useriøst, at man nu binder landets og velfærdssamfundets fremtid op på de penge.

Beløbet stammer fra regeringens udspil til en forsyningsstrategi. Et udspil flere partier, herunder regeringens støtteparti Dansk Folkeparti, efterfølgende har kritiseret.

- Jeg vil ikke anbefale finansministeren at sidde og vente på, at pengene fra regeringens forsyningsudspil kommer ind. For det gør de ikke. De forventede 5,5 milliarder kroner, der er hentet i McKinseys beregninger for regeringen, er fagligt skud i sænk af hele energibranchen, energiøkonomerne, industrien, ja snart sagt alle, der har gjort sig den umage at læse udspillet, siger Kim Mortensen.

_____

Finans.dk:
Forrentning opgivet og billigere fjernvarme i Vejle
Vejle Fjernvarme har trukket sin ansøgning om forrentning af egenkapital med tre procent svarende til 153.000 kroner tilbage.  

- Sagen har givet en del uro, især fordi en række større værker har søgt om tilladelse til forrentning på meget store millionbeløb. For Vejle Fjernvarme har forrentningen ingen reel betydning for økonomien. Derfor har Vejle Fjernvarme nu trukket sin ansøgning tilbage, meddeler selskabet.

Samtidig kan fjernvarmekunderne i Vejle glæde sig over, at varmeregningen falder det kommende år.

Dels bliver varmen billigere, fordi varmeproduktionen på Skærbækværket ved Fredericia, som forsyner vejlenserne, er blevet bygget om, så der nu kan fyres med afgiftsfri flis, og dels skal forbrugerne have 5,4 mio. kr. tilbage, fordi varmeværket har opkrævet for meget det seneste år, skriver Finans.dk.

- Samlet betyder det, at et standardhus på 130 kvm. og et varmeforbrug på 18,1 megawatt-timer (MWh) skal betale 10.819 kr. i det nye år mod 11.950 kr. sidste år, oplyser selskabet.

_____


Altinget:
Hasteloven ser ud til at blive vedtaget fredag
Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt kan se frem til, at et enigt Folketing fredag stemmer regeringens hasteændring af fjernvarmeselskabernes mulighed for at forrente indskudskapital på plads, skriver Altinget.

Selv om partierne tidligere gjorde opmærksom på, at hasteloven, som ved fuld modregning i bloktilskuddet forhindrer kommunerne i at trække penge ud af fjernvarmesektoren, langt fra løser problemerne, er der kun ændret marginalt i den endelige lovtekst.

Ministeren skriver i et svar til Socialdemokraternes energiordfører Jens Joel, at han ikke ønsker vandtætte skotter mellem forsyningsgrenene.

- En fuldstændig afskærmning mellem koncernforbundne selskaber er ikke fundet hensigtsmæssig for varmeforbrugerne, da det blandt andet kan medføre en risiko for overinvesteringer i fjernvarmesektoren. Derudover vil det kunne have store administrative omkostninger for selskaberne, ligesom det ikke kan afvises, at selskaber har disponeret forrentningsmidlerne til andre områder i tiltro til gældende lovgivning, skriver han.

_____


EnergiWatch:
Verdo lukker for britiske træpiller efter tab på en halv milliard
Verdos træpilleproduktion har givet underskud i årevis, og nu med tyveri, tab på kunder og amerikansk leverandør i konkurs er tabet i alt et trecifret millionbeløb.

Verdos administrerende direktør mener, at træpilleinvesteringerne på en halv milliard kroner var en fejl, som byggede på mangelfuldt forarbejde.

Energikoncernen ekspanderede i 2006 i Storbritannien for at producere og sælge træpiller til opvarmning af britiske hjem, men regnskaberne for den britiske division og et hollandsk datterselskab, at Verdo har tabt og nedskrevet for 505 mio. kr. før skat, skriver EnergiWatch.

Medregnes skattefradrag, er tabet 389 mio.

- Da man tog beslutningen, var der lavet nogle rapporter om markedet og forventningerne til det. Men grundlæggende må man sige, at i bagklogskabens klare lys var det forarbejde ikke lavet ordentligt. Jeg var aldrig gået ind i det. Vi har ikke nogen produktionserfaring. Det mener jeg grundlæggende er en fejl, siger Verdos administrerende direktør Kim Frimer.

______


Energy Supply:
Faldende priser på affalds-energi
Der er i dag næsten fuld kapacitetsudnyttelse på de 26 danske affaldsenergianlæg, og det er medvirkende til, at prisen for at energiudnytte et ton restaffald er faldet med cirka 10 procent siden 2010.

I samme periode er affaldsenergianlæggenes produktion af fjernvarme og elektricitet steget henholdsvis 11 procent og 1 procent. Sådan lyder de foreløbige konklusioner i den årlige analyse af affaldsenergianlæggene i Danmark, som Energistyrelsen står bag med bistand fra Dansk Affaldsforening.

Den samlede benchmark-rapport er endnu ikke offentligt tilgængelig, men der tegner sig umiddelbart et billede af en sektor i topform med skarpt fokus på både økonomi og miljø, mener Dansk Affaldsforening.

På varmesiden kan affaldsenergianlæggene bryste sig med at være blandt de absolut billigste fjernvarmeforsyninger i Danmark. Samlet set producerer affaldsenergianlæggene cirka 25 procent af fjernvarmen i Danmark.

_____


Løkken Folkeblad:
Lønstrup får billigere varme
Forbrugerne i Lønstrup kan se frem til, at Lønstrup Varmeforsyning sænker varmeprisen med 17 procent, som for mange af dem kan give en årlig besparelse på 3.000-4.000 kroner.

Varmen leveres af Hjørring Varmeforsyning, som Lønstrup Varmeforsyning netop har indgået en ny 20-årig leveringsaftale med.

- Det er de seneste års prisnedsættelser hos Hjørring Varmeforsyning samt reduktion af vores gæld, der betyder, at vi nu kan sætte prisen ned, fortæller varmeforsyningens formand, Svend Bjørnager, til Løkken Folkeblad.

Det har vist sig ikke at kunne svare sig at udskifte ledningsnettet til Hjørring, selv om 50 procent af varmen går tabt undervejs på de 15 kilometer. Derfor vil Lønstrup Varmeforsyning tjekke ledningen med drone for at opdage eventuelt særligt stort varmetab et eller flere steder.

_____


Fyens Stiftstidende:
Brand i fjernvarmecentral i Ejby
Generatoren i fjernvarmecentralen i Ejby på Fyn har problemer med udstødningen. Mandag aften måtte politi og brandvæsen for anden gang på et halvt år rykke ud til brand i bygningen.

- Varmerør fra fjernvarmecentralens motor havde varmet tagkonstruktionen så voldsomt op, at det var blevet antændt. Der var ikke synlig røg inde i varmecentralen, men via ventilationshætterne i tagpap-taget kom der kraftig røg ud, som senere udviklede sig til cirka to meter høje flammer, står der i døgnrapporten fra Fyns Politi, skriver Fyens Stiftstidende.

_____


Lolland-Falsters Folketidende:
Billig fjernvarme kommer tættere på Hillested og Rå
Fjernvarmeforbrugerne i Hillested og Rå på Lolland kan begynde at se frem til at spare penge på varme.

På sidste uges byrådsmøde sendte et enigt byråd en tilslutnings- og forblivelsespligt i fire ugers høring. Godkendes pligten, er projektet næsten en realitet. Så venter kun anlægsarbejdet, og at Maribo Varmeværk får mere kapacitet, når det nye varmeværk er bygget færdigt.

Med forblivelsespligten skal bebyggelser, der tilsluttes fjernvarme, beholde opvarmningsformen. De 95 ejendomme, der i dag opvarmes med oliefyr, tilsluttes i løbet af de næste ni år.

Maribo Varmeværk har gjort projektet tre millioner kroner billigere, så det forventes at koste 13 millioner kroner. Når landmændene har høstet, graves fjernvarmeledningen til Hillested ned i jorden.

_____

Viborg Stifts Folkeblad:

Stoholms forbrugere skal stemme om stort varmeprojekt

Varmeforbrugerne i Stoholm skal tage stilling et stort sol- og halmvarmeprojekt, der skal afbøde den prisstigning, der vil komme, når grundbeløbet bortfalder i 2019. Det skriver Viborg Stifts Folkeblad.

 

Derfor holder Stoholm Fjernvarme på tirsdag ekstraordinær generalforsamling, hvor forsamlingens skal stemme om en investering på 36,6 millioner kroner inklusiv den forbindelsesledning, der skal gå fra anlægget til fjernvarmeværkets central.

- Vi skal have forelagt projektet for generalforsamlingen, så vi kan få godkendelse til at gå videre med projektet. Vi har godkendelserne på plads fra kommunens side, og vi håber, at forbrugerne så også siger ja til det. Det forventer jeg da også, for alternativet er jo, at varmeregningen stiger med 4.000 kroner om året fra 1. januar 2019, som det ser ud nu. Så folk kan jo spare penge ved det, og vi er nødt til at gøre et eller andet for at undgå den stigning, der ellers vil komme. Der kan jo komme nye signaler fra regeringen, men det kan vi jo ikke vide, så vi bliver nødt til at gøre det her, siger formand for Stoholm Fjernvarme, Henry Jensen, til Viborg Stifts Folkeblad.
Nyheder

26. jun 2017

Prisen på fjernvarme falder til nyt rekordlavt niveau

Prisen på fjernvarme er faldet for tre år i træk til det laveste niveau nogensinde. Prisdykket skyldes ifølge Dansk Fjernvarme en effektiv indsats af fjernvarmeselskaberne.

26. jun 2017 PULS

PULS2017 - i billeder

Fjernvarmens eget folkemøde, PULS, blev afviklet torsdag den 22. juni. Her kan du se eller gense, hvad der skete i løbet af dagen gennem Dansk Fjernvarmes fotograf Maria Tuxen Hedegaards kamera.

22. jun 2017 PULS

Lykketoft, Hildebrandt og Lilleholt indtog scenen

PULS 2017 er i gang ved Fjernvarmens Hus. Trods lidt regn først på dagen er teltet fyldt, og alle stole er optaget. Her kan du følge med i, hvordan dagen forløber på Twitter.

22. jun 2017 PULS

#puls2017: Ejerstrategi skal sætte rammen for forsyningsselskabet

Nyt kodeks for god selskabsledelse skal sikre professionalisering og udstikke rammerne for forsyningsselskaberne. Men, siger Dansk Fjernvarme, der bør være plads til respekt for de enkelte selskabers udfordringer. 

22. jun 2017 PULS

Forsyningssikkerhed går forud for alt

Skive Fjernvarme arbejder med tre overordnede bundlinjer, men forsyningssikkerheden vægtes højest, oplyser formand for bestyrelsen Jesper Dybdahl.

22. jun 2017 PULS

Vi vurderer kompetencer en gang hvert år

Både på Bornholm og i Horsens henter man kompetencer ind i bestyrelserne, fortæller Lars Goldschmidt, der er bestyrelsesformand for begge selskaber.

21. jun 2017

Åbning for tilskud til varmepumper

Energistyrelsen har netop åbnet op for, at fjernvarmeselskaberne kan søge om tilskud til investering i en varmepumpe eller til rådgivning om investering i en varmepumpe.

14. jun 2017

Grønt nybyggeri løber panden mod rammevilkårene

Frederikshavn Forsyning vil bygge nyt grønt varmeværk, men virksomheds- og samfundsøkonomien hænger ikke sammen. 

14. jun 2017

Grenaa sænker prisen med millioninvestering

Grenaa Varmeværk har investeret 165 millioner kroner i et nyt flisværk på havnen.Det giver forbrugerne i Grenaa grønnere og billigere fjernvarme. 

07. jun 2017

Nyt solvarmeanlæg indviet i Hedensted

Hedensted Fjernvarmes nye solvarmeanlæg kan levere 14 procent af Hedensteds årlige varmebehov.

29. maj 2017 Landsmøde

LM2017: Nu udbydes de resterende stande og træfpunkter

Så kan A- og D-medlemmer hos FIF Marketing godt begynde at forberede sig på at booke en stand eller træfpunkt til Dansk Fjernvarmes landsmøde. Booking åbner om en uge.

20. jun 2017 Presseklip

Danmark bidrager mest til grøn omstilling

LÆS I DAG: Danmark bidrager mest til grøn omstilling. Energistyrelsen tillader nyt forsøg på fracking. Læserne opfordrer Ewii til at droppe sponsorater. Rammevilkår driller Frederikshavn Forsyning. Og meget mere.

19. jun 2017 Presseklip

Cirkulær økonomi er også for forsyninger

LÆS I DAG: Cirkulær økonomi er også for forsyninger. Tidligere bestyrelsesmedlem i EWII kritiserer formanden. Jernstøberi leverer overskudsvarme til Odense. Mere attraktivt at spare varme i Horsens.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

16. jun 2017 Presseklip

Forsyningsselskaber kan inddrive gæld

LÆS I DAG: Forsyningsselskaber kan nu inddrive egen gæld. SK Forsyning vil bygge højt i Korsør. Prisen falder i Hovedgård, og der skal graves i Kolding.

15. jun 2017 Presseklip

Hollændere vil lede efter geotermi og olie på Lolland

LÆS I DAG: Hollændere vil søge efter geotermi og olie på Lolland-Falster. Grøn omstilling går stærkt - og for langsomt. Oliefyr veksles til fjernvarme i Herning. 53 mio. kr. fra Christiansborg til kollektive varmepumper.

14. jun 2017 Presseklip

Danmark i den grønne førertrøje

LÆS I DAG: Danmark verdensmester i grøn energiteknologi. Fjernvarmeselskaber investerer for milliarder og er lune på fjernkøling. EWII-direktør fratræder. 

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

13. jun 2017 Navnenyt

Fortsætter med grøn omstilling

Lars Henrik Nielsen forsætter som statsgeolog ved GEUS.

09. jun 2017 Navnenyt

Ny konsulent i DFF-EDB

Charlotte Vork Henrich er ansat som økonomi- og IT-konsulent i DFF-EDB.

08. jun 2017 Navnenyt

DFF-EDB har ansat udvikler

Alexander John Harrow er ansat som udvikler DFF-ED med design af arkitektur, optimering af udviklingsprocesser og udvikling af E|Forsyning som sine opgaver.

07. jun 2017 Navnenyt

Ny webkonsulent i DFF-EDB

Jasmin Sommer er per 1. april ansat som webkonsulent i DFF-EDB.

07. jun 2017 Navnenyt

Tværfaglig konsulent til Dansk Fjernvarme

Uffe Schifter-Holm er ansat i Dansk Fjernvarme med energibesparelser og opdatering af vejledninger som primære opgaver.

06. jun 2017 Navnenyt

Nill er ny udvikler i DFF-EDB

Nill Mortensen er pr 1. juni ny udvikler i DFF-EDB i Kolding.