11. maj 2017 Presseklip

Milliardregning for forsyninger ved KommuneKredit-stop

LÆS I DAG: Milliardregning for forsyninger ved KommuneKredit-stop. Politisk flertal for forrentningsindgrebet. Væk med afgifter for datacentre. Ingen forrentningsrisiko på Langeland. Aalborg Portland tøver med at levere mere overskudsvarme. Læk dannede gejser i Aalborg.

Dagbladet Arbejderen: 
Milliardregning for forsyninger ved KommuneKredit-stop 
Forsyningssektoren risikerer en ekstraregning på 11 milliarder kroner i renter, hvis regeringen fører sine planer om at liberalisere forsyningssektoren ud i livet, skriver Dagbladet Arbejderen.

Hvis vand, spildevand, affald og fjernvarme liberaliseres, kan selskaberne ikke længere låne billigt hos KommuneKredit, men skal i stedet låne på markedsvilkår hos pengeinstitutter, fordi KommuneKredit ikke må låne til konkurrenceudsatte aktiviteter.

Offentligt ejede forsyningsselskaber skylder KommuneKredit på 52 milliarder. De 26 affaldsenergianlæg skylder alene 11 milliarder.

– Det kan komme til at koste voldsomt mange penge, hvis sektoren bliver tvunget til at bytte de billige lån i KommuneKredit ud med dyrere private lån. Alene affaldsselskaberne risikerer en ekstra engangsudgift på 1,3 milliarder i at indfri de billige lån og optage nye private lån. Herefter vil de dyrere private lån koste en årlig ekstra renteomkostninger på minimum 300 millioner, fortæller direktør i Dansk Affaldsforening, Jacob Hartvig Simonsen, til Arbejderen.

_____

Jyllands-Posten:
Politisk flertal for forrentningsindgrebet
Hundredtusinder af fjernvarmekunder risikerer fremover renteregninger i milliardklassen på grund og på trods af energiministerens forrentningsindgreb. 
Dansk Folkeparti og De Radikale er klar til at stemme for hasteindgrebet fra klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt, som Folketinget førstebehandler i dag. Dermed har regeringen sikret sig et flertal.

57 forsyningsselskaber har søgt Energitilsynet om at udskrive renteregninger til varmeforbrugere rundt om i landet på ca. 3,4 mia. kr.

Ministeren har slået fast, at varmekunders penge kun skal gå til fjernvarme, og har udtalt, at han »kæmper for forbrugerne i denne sag«. Derfor undrer det kritikere, at lovforslaget ikke sætter en stopper for hverken historiske eller fremtidige renteregninger til varmekunderne. 

Med indgrebet kan kommuner, som trækker rentemilliarder ud af kommunalt ejede varmeselskaber, vil blive modregnet 100 pct. i det statslige bloktilskud. Til gengæld kan pengene bruges på f.eks. el- eller gasaktiviteter, hvis selskaberne indgår i et større forsyningsselskab. 

- Det var ikke det, man lovede varmekunderne. Ministeren har jo gentagne gange understreget, at varmekundernes penge alene skal gå til varmeforsyningen, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme, til Jyllands-Posten.

_____

Computerworld:
Væk med afgifter for datacentre
Budskabet fra Energi på Toppen - Dansk Fjernvarmes konference om datacentre, overskudsvarme og varmepumper – i går var, at det skal være lettere at lave fjernvarme af overskudsvarmen fra de mange servere, som datacentrene i Danmark har stående. Det skriver Computerworld.

Thomas Volder, formand for det nystiftede Datacenter Industrien sagde bl.a.:

- Datacentrene leverer enorme mængder af overskudsvarme, så potentialet er rigtig stort. Jeg kan ikke sige, hvor mange mega-joule, der kommer ud på fjernevarmenettet, men det vi ved er, at når der kommer et datacenter, så har du en overskudsvarme som er stor og konstant. Det er det, som fjernvarmenettet efterspørger.   

Både Datacenter Industrien og Dansk Industri var optaget af at ændre afgiftssystemet og efterlyste handling fra politikerne.

_____

Business.dk:
Aalborg Portland tøver med at levere mere overskudsvarme
Hvis anbefalingerne den nyligt udkomne analyse om overskudsvarmeafgifterne følges vil det få konsekvenser for Aalborg Portlands levering af overskudsvarme til fjernvarmeforbrugerne i Aalborg.

Anbefalingerne i analysen omfatter blandt andet en harmonisering af afgifterne inden for overskudsvarme og en sådan harmonisering vil betyde en prisstigning i Aalborg-området på 350 kroner om året per fjernvarmekunde.

- Vi kunne næsten levere 50 pct. mere. Det svarer til mindst 10.000 husstande. Det er en pæn provinsby, som kunne få varme fra os. Der synes vi, at man bør kigge på reglerne i øjeblikket, for der er ingen incitament til dem med god overskudsvarme til at investere yderligere, siger adm. direktør i Aalborg Portland, Michael Lundgaard Thomsen.

Også Trekantområdet vil blive ramt af prisstigninger hvis analysens anbefalinger gøres til virkelighed. Her kommer en stor del af fjernvarmen som overskudsvarme fra Shell-rafinaderiet og her vil de anbefalede afgiftsomlægninger føre til prisstigninger på 560 kroner om året per fjernvarmeforbruger.

Analysen, som anbefalingerne er fra, er blevet stærkt kritiseret af både DI og Dansk Fjernvarme for ikke at sætte stærke nok rammer til at få mere overskudsvarme ind i fjernvarmesektoren. 

_____ 

Fyns Amts Avis: 
Ingen forrentningsrisiko på Langeland
Fjernvarmeforbrugerne på Langeland risikerer ikke forrentningsopkrævninger, som forbrugere i andre del af landet gør. 

Midtlangeland Fjernvarme er rent forbrugerejet og vil ikke opkræve forrentning.

- Så selv hvis vi valgte at opkræve de ekstra fire procent af vores indskudskapital i 1962 på cirka seks millioner kroner, ville de penge bare falde tilbage til forbrugerne i sidste ende alligevel. Så det ville slet ikke give mening for os at begynde på sådan en manøvre, siger værkets formand Torben Tørnqvist til Fyns Amts Avis.

I 1990 blev lovgivningen ændret, så muligheden for forrentning af indskudskapitalen blev fastlåst. Lohals Varmeforsyning og Sydlangeland Fjernvarme er begge bygget efter 1990, så derfor gælder muligheden for nyfortolkning af indskudskapitalen ikke for de værker.

_____

Farum Fjernvarme:
Dong og Vattenfall taber for anden gang til Farum Fjernvarme
Østre Landsret stadfæstede i går Retten i Lyngbys dom og giver Farum Fjernvarme medhold i en sag mod Dong og Vattenfall om forkøbsret til en forsyningsledning.

Farum Fjernvarme tog for mere end 10 år siden kampen op mod Dong, der solgte forsyningsledningen mellem Farum Fjernvarme og Hillerød Kraftvarmeværk til Vattenfall uden at respektere Farum Fjernvarmes forkøbsret.

- Nu vi selv ejer forsyningsledningen, sparer vi varmekunderne i Farum for en årlig udgift i en rum tid fremover og kan tjene penge på ledningen ved, at andre bruger den. Det betyder, at vi kan fortsætte den gunstige udvikling, hvor fjernvarmen til varmekunderne i Farum bliver billigere år for år, siger Farum Fjernvarmes administrerende direktør Nighat Kamal.

Vattenfall skal betale 1.000.000 i sagsomkostninger til Farum Fjernvarme oven i omkostningerne for byretten.

Farum Fjernvarme får også medhold i opgørelsen af den refusion, værket skal have for at have betalt for at benytte ledningen, mens sagen har kørt.

_____

Nordjyske Stiftstidende:
Læk dannede gejser i Aalborg
Da Aalborg Fjernvarme i går ville reparere en tæret fjernvarmebrønd, sprang brønden læk og vandet stod 4-5 meter op i luften, skriver Nordjyske Stiftstidende.

Karsten Beltoft, der er ledningsmester ved Aalborg Varme siger til avisen, at de var ude at se på brønden tirsdag, fordi præsten fra Vor Frelser Kirke havde opdaget, at der kom vand op af den.

Her kunne de se, at brønden var tæret. Men hvor stor tæringen var, stod først klart onsdag formiddag, da en entreprenør gik i gang med at arbejde ved brønden.

- Da vi tog brønddækslet væk og begyndte at grave, gik det helt galt, fortæller Carsten Beltoft til Nordjyske Stiftstidende.

Det var 40 grader varmt vand fra et returløb, der fossede ud. 

Nyheder

24. maj 2017 PULS

#PULS2017: "Jeg sætter forbrugerne højest"

Om godt en måned går PULS i luften. Energi- forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) deltager med et bud på, hvorfor der er behov for nye styringsredskaber i sektoren.

24. maj 2017

Er fremtiden ren elektrisk?

Er Europa på vej mod et rendyrket elektrisk energisystem? Debatten på den internationale fjernvarmekonference afspejlede den hjemlige diskussion og behovet for balance.

24. maj 2017

Klumme: Europæisk perspektiv på værdier i dansk fjernvarme

Debatten på den internationale fjernvarmekonference i Glasgow viste blandt andet, at den danske model for fjernvarme ser ud til at rumme mange af de elementer, fremtidens forbrugere forventer.

24. maj 2017

Fjernkøling: En sovende kæmpe skal vækkes

Behovet for køling er enormt, og det vil blot stige yderligere i de kommende år. Det er en stor mulighed for fjernkøling, hvis vi får vækket interessen for teknologien, vurderer Euroheat & Power.

24. maj 2017

Billedhjul: Små skridt frem for skotsk fjernvarme

Der er langt mellem fjernvarmens succeser i Glasgow - byen, der dannede ramme om Euroheat & Powers konference. Men Commonwealth Games agerede i 2014 affyringsrampe for et vellykket projekt.

23. maj 2017

Fjernvarmens talenter findes over hele Europa

En østriger, en polak og en tysker, der har studeret i Sverige, blev belønnet da den femte udgave af ”DHC+ Student Awards” blev uddelt ved Euroheat & Powers konference i Glasgow.

23. maj 2017

Dansk Fjernvarme mener: Øvrige sektorer må finansiere sig selv

Forsyningsselskaber, der forrenter indskudskapital, kan godt bruge fjernvarmekunders penge på andet end fjernvarme. Sådan lyder det i et ministersvar fra Lars Chr. Lilleholt til energiordfører Jens Joel (S).

17. maj 2017

Spar penge på varmen om sommeren

Hvert år skydes Sommerluk-kampagnen i gang 15. maj. De fjernvarmekunder, der kan sommerlukke, kan spare op til 1000 kroner på varmeforbruget. Men kunderne bør forhøre sig hos det lokale fjernvarmeselskab, om de teknisk set kan lukke for varmen.

11. maj 2017 Energi på toppen

Se billederne: Enighed om at udnytte overskudsvarme

Der er bred enighed om, at det er smart at udnytte overskudsvarme i fjernvarmen. Men det er sværere at nå til enighed om løsninger. Det kom frem på Dansk Fjernvarmes Energi på Toppen onsdag formiddag.

10. maj 2017

Ordførere: Vi skal udnytte overskudsvarmen

Energiordførerne fra S, SF og RV er enige om, at vi bør udnytte overskudsvarme fra industrien. Og de er villige til at ændre på energiafgifterne for at opnå det.

10. maj 2017

Datacentre: Fjernvarme giver Danmark en fordel

Udnyttelse af overskudsvarme til fjernvarmen kan give Danmark en fordel, når IT-selskaber skal vælge, hvor de skal lægge deres store datacentre.

17. maj 2017 Presseklip

Danmarks energiforbrug ræser afsted

LÆS I DAG: Danmarks energiforbrug ræser afsted. Skærbæk fyrer med den første flis. Viborg får EU-støtte til varme fra Apple. Nyt halmanlæg var værd at vente på. Varmepris falder på Lolland. Og meget mere.

16. maj 2017 Navnenyt

Ny økonomi- og sekretariatschef i Dansk Fjernvarme

Kirsten Wilbour Christiansen begynder den 1. august hos Dansk Fjernvarme.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

16. maj 2017 Presseklip

Kritik af hastelov om forrentning

LÆS I DAG: Kritik af forrentnings-hastelov ved førstebehandling. Teknologirådet: Ikke plads til store solcelleparker i Danmark. Klager over tredje flisfyr i Skanderborg. Opbakning til fusion mellem Bjerringbro og Ulstrup.

15. maj 2017 Presseklip

21,5 millioner kroner fra EU til midtjyske værker

LÆS I DAG: TV-indslag: 21,5 millioner kroner fra EU til midtjyske værker. Rød klimaplan baner vej for forlig. Føtex skal levere overskudsvarme. Politisk beslutning skal stoppe forrentningsfinter.

10. maj 2017 Presseklip

Overskudsvarme giver underskud og ryger ud til fuglene

LÆS I DAG: Overskudsvarme fra datacentre lukkes ud i den blå luft. HOFOR etablerer havvandskammer til fjernkøling. Ingen forrentning trods ansøgning i Frederikshavn. Igen billigere fjernvarme på Fyn.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

16. maj 2017 Navnenyt

Ny energikonsulent i Sweco Danmark

Christian Bælum skal løse højspændingsnetopgaver for Energinet. 

11. maj 2017 Navnenyt

Ny formand for SEAS-NVE

Næstformand Jens Stenbæk bliver ny bestyrelsesformand.

11. maj 2017 Navnenyt

Ny direktør til Assens Forsyning

Birger Strandby Ernst kommer fra et job i Herning Kommune til Assens Forsyning.

09. maj 2017 Navnenyt

Ny direktør for Siemens i Danmark

Claus Møller er en firmaets mand og ny øverste chef for Siemens i Danmark.

08. maj 2017 Navnenyt

Ny salgsdirektør i Grundfos

Lasse Mikkelsen er fra ny salgsdirektør for Industry og Water Utility i Grundfos.