21. apr 2017 Presseklip

Potentiale for mere fjernvarmeeksport til Tyskland og Rusland

LÆS I DAG: Potentiale for mere fjernvarmeeksport til Tyskland og Rusland. Elselskaber beklager sig over indtægtsramme. Biogasanlæg i Blans kan flytte til Glansager. Kjellerup Fjernvarme bygger nyt. Og meget meget mere.

EnergiWatch: 
Potentiale for mere fjernvarmeeksport til Tyskland og Rusland
Eksporten af fjernvarmeteknologi er vokset en halv milliard kroner siden 2010, men der er potentiale for langt mere i blandt andet Tyskland og Rusland, skriver EnergiWatch.

Dansk Fjernvarmes nye branchestatistik viser, at fjernvarmesektoren eksporterede for 6,7 milliarder kroner i 2016 med omkring en milliard kroner til det vigtigste marked, Tyskland.

Det tyske marked er dog i indeks 89 i forhold til 2010 og skal til at energieffektivisere meget i blandt andet varmeforsyningen.  

Sverige har udviklet sig positivt for fjernvarmeindustrien og importerede i 2016 for 553 millioner kroner fra Danmark. Kina importerede sidste år for 624 milloner kroner.

Det store russiske marked er ikke i blandt de ti største importører af fjernvarmeteknologi.

- Forklaringen er, at virksomheder som Danfoss og Grundfos, der har store markedsandele i Rusland, sælger fra lokal produktion. Dermed optræder de ikke i opgørelsen over eksport. Så Rusland er et vigtigt marked for den danske fjernvarmesektor, og selv om salget i kroner er presset af valutaeffekterne, er det fortsat et marked, der er meget vigtigt for vores største virksomheder, siger direktør i Fjernvarmeindustrien, Lars Hummelmose.

_____

Børsen:
Elselskaber beklager sig over indtægtsramme
Elbranchen vil ikke regulere på indtjeningen, for det går ud over investeringerne, skriver Børsen.

Forslaget fra energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt sætter på baggrund af de seneste fem års omkostninger økonomiske rammer, selskaberne skal overholde for ikke at modtage bødestraf.

Behovet for nye investeringer er dog efter selskabernes opfattelse nu så stort, at indtægtsrammerne ikke længere holder.

- Vi står i en situation, hvor vi har et aldrende net, som skal håndteres i dagligdagen, og vi bliver benhårdt styret på økonomien, så incitamentet til at tage risici og investere i ny teknologi bliver reduceret markant, siger Charles Nielsen, direktør for infrastruktur i Tre-For El Net, til Børsen.

Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre, SF og De Konservative er blevet enige om syv principper for regulering, som skal bidrage til at effektivisere sektoren og sænke regningen for forbrugerne med op til 600 mio. kr. årligt.

_____

JydskeVestkysten: 
Biogasanlæg i Blans kan flytte til Glansager
Nature Energy har i syv år arbejdet på at etablere et biogasanlæg i Blans vest for Sønderborg, men anlægget kan meget vel blive omplaceret.

Sønderborg Kommune undersøger, om det 235 millioner kroner store anlæg i stedet kan opføres i Glansager øst for Sønderborg, da byen er tættere på gylleproducenterne og har bedre trafikal placering.

- Vi har besluttet at undersøge alternative muligheder til Blans, men jeg vil gerne understrege, at Blans er ikke droppet. Årsagen er, placeringen i Blans ikke har Sydals med i den radius af 20 kilometer, hvor husdyrgødningen til biogasanlægget skal komme fra. Derfor undersøger vi, om Glasager kunne være en mulighed, så vi får hele Sønderborg Kommune med som forsyningsområde, siger Sønderborgs teknik- og miljøudvalgsformand Frode Sørensen til JydskeVestkysten.

Biogasanlægget vil - i Blans eller Glansager - aftage 600.000 tons gylle årligt og producere op mod 13 millioner. kubikmeter grøn gas til naturgasnettet.

_____

Fjernvarme Fyn:
Fjernvarme Fyn overtager Ferritslev Fjernvarme
Med et stort flertal på en ekstraordinær generalforsamling onsdag besluttede Ferritslev Fjernvarme at lade sig overtage af Fjernvarme Fyn med udgangen af i år.

Beslutningen sætter punktum for fire års forhandlinger mellem de to forsyningsselskaber. I den periode er et projekt om en ny transmissionsledning på mere end otte kilometer blevet godkendt. Ledningen skal forbinde Ferritslev med Fjernvarme Fyns eksisterende ledningsnet ved Odense. 

På strækningen mellem Ferritslev og Odense har mange husstande i Birkum, Thorup og Rolfsted indgået aftale om forsyning af varme fra Fjernvarme Fyn. Dertil kommer husstande i Ferritslev, som ikke har været tilsluttet Ferritslev Fjernvarme.

- Det har været et langt forløb, og det er dejligt endelig at komme i mål med projektet. Heldigvis har der været et godt samarbejde mellem de to fjernvarmeselskaber lige fra start, og vi er nået frem til en aftale, som kommer alle til gode, siger forsyningschef hos Fjernvarme Fyn, Jakob Rasmussen i en pressemeddelelse.

_____

Aalborg CSP:
Sol bliver til varme og el i Brønderslev 
Når forårssolen en gang har tænkt sig at skinne for alvor, kan Brønderslev Forsynings nye solvarmeanlæg udnyttes fuldt ud til både el og varme, skriver Aalborg CSP i en pressemeddelelse. 

Siden december har Brønderslev Forsynings 26.929 kvadratmeter store CSP-solvarmeanlæg produceret varme, men nu skal anlægget også høste solens stråler til en el-turbine på det nye biomassebaserede kraftvarmeværk – et såkaldt ORC-anlæg – i Brønderslev. Anlægget kan levere kombineret elektricitet og fjernvarme gennem ORC-anlægget eller udelukkende levere fjernvarme.

Anlægget i Brønderslev er udviklet af Aalborg CSP og var en verdenspremiere, da blev taget i drift sidste år.

Når solen virkelig bager i sommerhalvåret, yder solvarmeanlægget 16,6 megawatt.   

_____

Midtjyllands Avis:
Kjellerup Fjernvarme bygger nyt
Om en uge sender kommunen planerne om byggeriet af et nyt fjernvarmeanlæg i Kjellerup i høring, og går alt vel, er anlægget i drift ved udgangen af 2018. Det betyder, at den største og mest nedslidte kedel på det gamle værk kan tages ud af drift, mens den tilbageværende fliskedel holder små otte år endnu. Herefter vil der være mulighed for at bygge huse på den gamle grund.  

Om bygningen af et nyt anlæg siger formand for Kjellrup Fjernvarme, Benny Thomsen:

- Vi flytter ud, fordi den nye kedel ikke kan være i det nuværende anlæg. Og vi har valgt at flytte til en grund, hvor der er plads omkring os. Så meget plads, at vi vil kunne arbejde med solcelleanlæg eller varmepumpeanlæg, hvis det er nødvendigt. Det er det ikke lige nu. Flis er stadig klart den bedste måde at skaffe varme på.

Kjellerup Fjernvarme søgt Energistyrelsen om lov til at forrente sin egenkapital, hvilket man har fået tilladelse til. Dermed vil selskabet få ca. 200.000 kroner mere at arbejde med til at forbedre likviditeten og reducere fjernvarmens brug af kassekreditten.

_____

Lolland-Falsters Folketidende:
Flere lollikker har fjernvarme næste år 
Lolland Varme fik på et bestyrelsesmøde tirsdag grønt lys for et storstilet fjernvarmeprojekt på Midt- og Nordlolland, så indbyggerne i Bandholm, Reersnæs, Østofte og Nørreballe næste år kan varme sig med fjernvarme, skriver Lolland-Falsters Folketidende.

Tilslutningen er 53,4 procent af de mulige kvadratmeter i området, som er nok til, at økonomien balancerer, og Lolland Forsyning kan anmode om kommunal godkendelse. 
Lolland Varmes direktør Mette Obel Jepsen og bestyrelsesformand Henning Rasmussen forventer højere tilslutning, som anlægsarbejdet nærmer sig. 
Undervejs i planlægningen har man regnet på at bygge et varmeværk i området, men har i stedet valgt varme fra REFA Energi i Sakskøbing via Maribo Varmeværk. 
Prisen for fjernvarmen bliver den samme som for Lolland Varmes øvrige kunder, men med investeringstillæg på 18,75 kroner per kvadratmeter. 

Nyheder

26. apr 2017

Integration mellem forsyningssektorerne skal styrkes

Den stigende mængde fluktuerende energi skal udnyttes bedre i såvel elsektoren som i den øvrige forsyningssektor. Derfor bør tilskudspuljen, der netop skal fremme denne integration øges skriver Dansk Fjernvarme i et nyt høringssvar.

20. apr 2017

Det danske marked er udstillingsvindue

Den nye branchestatistik for fjernvarmesektoren viser en markant stigning i beskæftigelsen blandt rådgivende ingeniører. Det mærker de også hos virksomheden Damgaard.

20. apr 2017

"Vi har brug for at kunne afprøve nye teknologier på hjemmemarkedet"

Eksporten er stigende og antallet af medarbejdere i vækst. Alligevel oplever energianlægsvirksomheden Weiss, at det vigtige hjemlige fjernvarmemarked er presset. 

20. apr 2017

Dansk Metal: Hjemmemarkedet kan være et laboratorium

Danmark er en lille økonomi, der er afhængig af eksport. Derfor er det vigtigt med et hjemmemarked, der kan bruges som laboratorium, mener cheføkonom i Dansk Metal Thomas Søby. 

11. apr 2017

Fornuftigt med styrket kontrol af energispareordning

Slut med fejl og snyd i energispareindsatsen, mener energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, der derfor har fremlagt forslag til øget kontrolindsats. Dansk Fjernvarme støtter forslaget.

03. apr 2017

Dansk Byggeris analyse er uden fundament

Dansk Fjernvarme mener, at Dansk Byggeri går galt i byen i en analyse af fjernvarmens faste udgifter. Dansk Byggeris analyse mangler en grundlæggende forståelse af fjernvarmeselskabernes økonomi.

03. apr 2017

Forsyningsgrenene er unikke

De fysiske forskelle mellem forsyningsgrenene er åbenlyse. Men også regulatorisk og internt i selskaberne er der forskel. Dansk Fjernvarmes politiske chef giver indsigt i forsyningerne.

03. apr 2017

Forsyning Helsingør: Forskellige varer har forskellig regulering

Den nuværende regulering af fjernvarme giver stor handlefrihed for selskaberne, mener direktøren i Forsyning Helsingør, der mener, at multiforsyningerne sagtens kan hente effektiviseringsgevinster med forskellig regulering.

30. mar 2017

Europæisk varmekort kobler behov og ressourcer

Et nyt interaktivt kort viser hvor i Europa, der er overskudsvarme - og hvor der er behov for varme og køling.

29. mar 2017 Energi på toppen

Billedhjul: Fjernvarmen på det politiske operationsbord

Om det er marked eller politisk planlægning, der skal udvikle forsyningssektoren, var et af de centrale omdrejningspunkter i debatten under Dansk Fjernvarmes nye morgenmøde-koncept, Energi På Toppen.

23. mar 2017

Afgift på biomasse er gift for grøn omstilling

I et par nye folketingsforslag foreslår Enhedslisten, at regeringen skal analysere CO2-udledningen og effekterne ved en afgift på biomasse til fjernvarme. Dansk Fjernvarme advarer mod afgift, der vil bremse grøn omstilling.

27. apr 2017 Generalforsamling

Astrid Birnbaum valgt til Dansk Fjernvarmes bestyrelse

Tre genvalg og ét nyt bestyrelsesmedlem til Dansk Fjernvarmes bestyrelse. Det blev resultatet af afstemningen på Dansk Fjernvarmes generalforsamling.

21. apr 2017 Navnenyt

Ny Sales Manager i LOGSTOR

Mogens Holt Pedersen er ny Area Sales Manager for LOGSTOR Detect.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

20. apr 2017 Presseklip

Fjernvarmeindustrien har øget eksporten og ansætter flere

LÆS I DAG: Fjernvarmeindustrien har øget eksporten og ansætter flere. Usikker energipolitik koster Tjæreborg Industri. Intet fælles værk på Sydlolland.

18. apr 2017 Presseklip

Anklager mod minister om aftalebrud

LÆS I DAG: Anklager mod energiminister om aftalebrud. Kartoffelmelsvarme skudt ned af politikerne. Hedensted når CO2-mål før tid. Halm sikrer besparelse i Boulstrup-Hou.

18. apr 2017 Presseklip

Lilleholt vil lukke for forrentning med skat oveni

LÆS I DAG: Lilleholt vil lukke for forrentning med skat oveni. TV-indslag: Ny milliardregning til fjernvarmekunder. Bjerringbro og Ulstrup fusionerer. Afgifter kan forhindre Leca-varme. Stresstests afslører potentiel gasmangel i Danmark. 

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

20. apr 2017 Navnenyt

LOGSTOR har fået ny områdechef

Per Grenaa er ny områdechef for LOGSTOR.

19. apr 2017 Navnenyt

Ny fjernvarmechef i EnviDan

Janus H. Christiansen er ny markedschef for fjernvarme i EnviDan

12. apr 2017 Navnenyt

Ny topchef for Qubiqa

Carsten Sørensen overtager efter Axel M. Jepsen, der bliver bestyrelsesformand.

11. apr 2017 Navnenyt

Ny topchef for Sweco Danmark

Dariush Rezai overtager som administrerende direktør for Sweco Danmark.

10. apr 2017 Navnenyt

Ny administrerende direktør for Bravida

Bravida har udnævnt Johnny Hey til ny administrerende direktør i Bravida Danmark A/S som afløser for Bent Andersen.

07. apr 2017 Navnenyt

Arcon-Sunmark ansætter ny adm. direktør

54-årige Ole Nørskov Dalby overtager i solvarmevirksomheden i Skørping.