18. apr 2017 Presseklip

Anklager mod minister om aftalebrud

LÆS I DAG: Anklager mod energiminister om aftalebrud. Kartoffelmelsvarme skudt ned af politikerne. Hedensted når CO2-mål før tid. Halm sikrer besparelse i Boulstrup-Hou.

EnergiWatch:
S anklager Lilleholt for aftalebrud
Energiministeren har valgt ikke at fremlægge en central analyse for partierne i fjernvarmeforliget. Analysen kunne have forhindret ekstraregninger til fjernvarmekunderne omkring Herning for et trecifret millionbeløb i forrentning, mener Socialdemokratiet, som mener, at Lars Chr. Lilleholt har begået aftalebrud, skriver EnergiWatch.

Havde ministeren drøftet analysen af fjernvarmeselskabernes forrentningsmuligheder i tide, kunne fjernvarmeforbrugerne i Herning have sparet ekstraregninger på 172 millioner kroner. På landsplan bliver beløbet – inklusive skat – adskillige milliarder for forbrugerne, vurderer Socialdemokratiets energiordfører Jens Joel.

Analysen var klar allerede sidste år, men er ikke sendt rundt til forligspartnerne eller blevet forhandlet politisk, selv om det var en del af den politiske fjernvarmeaftale i april sidste år.

- Vi får det eksplicit indført som en del af aftalen, at det her område skal diskuteres politisk, og derfor er det et klokkeklart aftalebrud, når det ikke er sket, siger Jens Joel.

Energiministeren har ikke kommenteret artiklen fra EnergiWatch.

_____

Brande Bladet:
Kartoffelmelsvarme skudt ned af politikerne
Brande Fjernvarmes planer om at udnytte overskudsvarmen fra KMC, kan ikke lade sig gøre, hvis det seneste forslag omkring afgifter bliver vedtaget.

Fjernvarmeselskabet ville umiddelbart kunne aftage ca. 40.000 MWh fra KMC´s skorsten. At producere den tilsvarende mængde på Brande Fjernvarmes højeffektive gaskedel, som anvendes, når flisanlæggets kapacitet ikke slår til, koster ca. 16 mio. kr., oplyser Brande Bladet.

Energiministeren fremhævede på en energipolitisk konference på Christiansborg den 30. marts ellers at overskudsvarmen fra industrien er en enestående mulighed for at reducere anvendelsen af fossile brændsler til gavn for samfundet, for borgerne, og ikke mindst miljøet.

_____

Vejle Amts Folkeblad:
Hedensted når CO2-mål før tid
I løbet af de seneste 20 år har Hedensted Kommune reduceret sit CO2-udslip med næsten 100.000 ton. Det svarer til 22 procent. Det er fem år før tidsplanen, da målet var at opnå 20 procent i 2020.

Faldet skyldes især Tørring Kraftvarmeværks massive investering i et solvarmeanlæg, en øget anvendelse af biomasse, solceller og energirenoveringer af skoler og børnehaver.

- Vi glæder os over at se, at indsatsen virker, og det er selvfølgelig et arbejde, vi vil fortsætte med. Selvom det kræver nogle investeringer rundt omkring, er der faktisk også en række økonomiske gevinster at hente for kommunen på længere sigt. Det gælder for eksempel i forhold til energirenovering af de kommunale bygninger, som vi ovenikøbet har fået EU-støtte til. Men det er en lang proces at arbejde med CO2-udslip, siger Lene Tingleff, der er formand for kommunens teknikudvalg, til Vejle Amts Folkeblad.

Kommunen vil nu arbejde videre på at blive tilnærmelsesvis CO2-neutral.

_____

Odder Avis:
Halm sikrer besparelse i Boulstrup-Hou
Varmekunderne ved Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk kan lune sig ved lavere varmepriser. Der er godt tusind kroner at spare om året, når værket sætter varmeprisen ned. Det sker, fordi et halmværk i Boulstrup er blevet færdigt og kørt ind.

Besparelsen er på 1375 kroner årligt for et gennemsnitshus med et årligt forbrug på 11.000 kWh., og værket vil arbejde på yderligere at sætte prisen ned.

_____

Energy Supply:
Megamøller sætter turbo på energilagring
Det globale marked for lagring af grøn energi eksploderer, fordi store havvindmøller overgår forbrugernes behov, skriver Energy Supply.

I 2016 udgjorde vindenergi 37,6 procent af det danske elforbrug, og flere store havvindmølleparker sættes i drift og øger den danske produktion af vind-el de kommende år.

Hvis man kan lagre energien, indtil den skal bruges, vil vindenergi blive mere fordelagtig. Flere lagringsmuligheder er i spil.

- Lagring af energi fra offshore-vindparker kommer til at bestå af flere forskellige teknologier. Til korttidslagring, eksempelvis peak shaving, kommer batterier helt sikkert til at spille en rolle, mens langtidslagring på grund af eksempelvis sæsonvariation bliver andre teknologier, for eksempel syntetiske brændsler. Batterier kan spille en rolle i forbindelse med lagring på steder, som ikke er koblet på det store elnet, siger Poul Norby, professor ved DTU Energi.

 

Nyheder

26. apr 2017

Integration mellem forsyningssektorerne skal styrkes

Den stigende mængde fluktuerende energi skal udnyttes bedre i såvel elsektoren som i den øvrige forsyningssektor. Derfor bør tilskudspuljen, der netop skal fremme denne integration øges skriver Dansk Fjernvarme i et nyt høringssvar.

20. apr 2017

Det danske marked er udstillingsvindue

Den nye branchestatistik for fjernvarmesektoren viser en markant stigning i beskæftigelsen blandt rådgivende ingeniører. Det mærker de også hos virksomheden Damgaard.

20. apr 2017

"Vi har brug for at kunne afprøve nye teknologier på hjemmemarkedet"

Eksporten er stigende og antallet af medarbejdere i vækst. Alligevel oplever energianlægsvirksomheden Weiss, at det vigtige hjemlige fjernvarmemarked er presset. 

20. apr 2017

Dansk Metal: Hjemmemarkedet kan være et laboratorium

Danmark er en lille økonomi, der er afhængig af eksport. Derfor er det vigtigt med et hjemmemarked, der kan bruges som laboratorium, mener cheføkonom i Dansk Metal Thomas Søby. 

11. apr 2017

Fornuftigt med styrket kontrol af energispareordning

Slut med fejl og snyd i energispareindsatsen, mener energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, der derfor har fremlagt forslag til øget kontrolindsats. Dansk Fjernvarme støtter forslaget.

03. apr 2017

Dansk Byggeris analyse er uden fundament

Dansk Fjernvarme mener, at Dansk Byggeri går galt i byen i en analyse af fjernvarmens faste udgifter. Dansk Byggeris analyse mangler en grundlæggende forståelse af fjernvarmeselskabernes økonomi.

03. apr 2017

Forsyningsgrenene er unikke

De fysiske forskelle mellem forsyningsgrenene er åbenlyse. Men også regulatorisk og internt i selskaberne er der forskel. Dansk Fjernvarmes politiske chef giver indsigt i forsyningerne.

03. apr 2017

Forsyning Helsingør: Forskellige varer har forskellig regulering

Den nuværende regulering af fjernvarme giver stor handlefrihed for selskaberne, mener direktøren i Forsyning Helsingør, der mener, at multiforsyningerne sagtens kan hente effektiviseringsgevinster med forskellig regulering.

30. mar 2017

Europæisk varmekort kobler behov og ressourcer

Et nyt interaktivt kort viser hvor i Europa, der er overskudsvarme - og hvor der er behov for varme og køling.

29. mar 2017 Energi på toppen

Billedhjul: Fjernvarmen på det politiske operationsbord

Om det er marked eller politisk planlægning, der skal udvikle forsyningssektoren, var et af de centrale omdrejningspunkter i debatten under Dansk Fjernvarmes nye morgenmøde-koncept, Energi På Toppen.

23. mar 2017

Afgift på biomasse er gift for grøn omstilling

I et par nye folketingsforslag foreslår Enhedslisten, at regeringen skal analysere CO2-udledningen og effekterne ved en afgift på biomasse til fjernvarme. Dansk Fjernvarme advarer mod afgift, der vil bremse grøn omstilling.

27. apr 2017 Generalforsamling

Astrid Birnbaum valgt til Dansk Fjernvarmes bestyrelse

Tre genvalg og ét nyt bestyrelsesmedlem til Dansk Fjernvarmes bestyrelse. Det blev resultatet af afstemningen på Dansk Fjernvarmes generalforsamling.

21. apr 2017 Navnenyt

Ny Sales Manager i LOGSTOR

Mogens Holt Pedersen er ny Area Sales Manager for LOGSTOR Detect.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

21. apr 2017 Presseklip

Potentiale for mere fjernvarmeeksport til Tyskland og Rusland

LÆS I DAG: Potentiale for mere fjernvarmeeksport til Tyskland og Rusland. Elselskaber beklager sig over indtægtsramme. Biogasanlæg i Blans kan flytte til Glansager. Kjellerup Fjernvarme bygger nyt. Og meget meget mere.

20. apr 2017 Presseklip

Fjernvarmeindustrien har øget eksporten og ansætter flere

LÆS I DAG: Fjernvarmeindustrien har øget eksporten og ansætter flere. Usikker energipolitik koster Tjæreborg Industri. Intet fælles værk på Sydlolland.

18. apr 2017 Presseklip

Lilleholt vil lukke for forrentning med skat oveni

LÆS I DAG: Lilleholt vil lukke for forrentning med skat oveni. TV-indslag: Ny milliardregning til fjernvarmekunder. Bjerringbro og Ulstrup fusionerer. Afgifter kan forhindre Leca-varme. Stresstests afslører potentiel gasmangel i Danmark. 

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

20. apr 2017 Navnenyt

LOGSTOR har fået ny områdechef

Per Grenaa er ny områdechef for LOGSTOR.

19. apr 2017 Navnenyt

Ny fjernvarmechef i EnviDan

Janus H. Christiansen er ny markedschef for fjernvarme i EnviDan

12. apr 2017 Navnenyt

Ny topchef for Qubiqa

Carsten Sørensen overtager efter Axel M. Jepsen, der bliver bestyrelsesformand.

11. apr 2017 Navnenyt

Ny topchef for Sweco Danmark

Dariush Rezai overtager som administrerende direktør for Sweco Danmark.

10. apr 2017 Navnenyt

Ny administrerende direktør for Bravida

Bravida har udnævnt Johnny Hey til ny administrerende direktør i Bravida Danmark A/S som afløser for Bent Andersen.

07. apr 2017 Navnenyt

Arcon-Sunmark ansætter ny adm. direktør

54-årige Ole Nørskov Dalby overtager i solvarmevirksomheden i Skørping.