18. apr 2017 Presseklip

Lilleholt vil lukke for forrentning med skat oveni

LÆS I DAG: Lilleholt vil lukke for forrentning med skat oveni. TV-indslag: Ny milliardregning til fjernvarmekunder. Bjerringbro og Ulstrup fusionerer. Afgifter kan forhindre Leca-varme. Stresstests afslører potentiel gasmangel i Danmark. 

Jyllands-Posten:
Lilleholt vil lukke for forrentning med skat oveni 
Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Lilleholt vil tage forhandlingerne om fjernvarmeregninger med ekstra udgifter til forrentning op igen her påske, siger han til Jyllands-Posten.

De 57 interesserede varmeselskabers kunder skal i givet fald oveni forretningen også betale skat, som kan koste selskabernes forbrugere op til yderligere 1,9 milliarder kroner.

- Forbrugerne kan ikke bare skifte varmeleverandør, og derfor er det en politisk opgave, at man centralt sætter rammer, som sikrer forbrugerne den lavest mulige pris. Forbrugerne har skabt fjernvarmeselskabernes kapital, og det er sund fornuft, at forbrugere skal sikres så lave priser som muligt, siger ministeren og lover, at han vil indkalde de politiske partier til videre forhandlinger om at lukke forrentningsmuligheden.

_____

TV Avisen:
Ny milliardregning til fjernvarmekunder
Forrentning af indskudskapital kan sende en 3,4 milliarder kroner stor regning til landets fjernvarmekunder.  Men det beløb skal beskattes, viser det sig nu. Og det betyder endnu en regning på 1,9 milliarder kroner i yderligere opkrævninger.

- Det virker som det rene galimatias, at vi skal til at opkræve penge fra forbrugerne for at betale en skatteregning, siger direktør i Dansk Fjernvarme Kim Mortensen til TV Avisen.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt udtaler, at han vil ændre på reglerne.

_____

Favrskov Avis: 
Bjerringbro og Ulstrup fusionerer 
Kraftvarmeværkerne Bjerringbro og Ulstrup vil gerne fusionere – og hvis deres ekstraordinære generalforsamlinger godkender det. Vil de fra 1. juni blive til Gudenådalens Energiselskab. Fusionen skal give de 2.600 varmekunder stordriftsfordele, der kan holde udgifterne nede – og imødegå prisstigninger som følge af grundbeløbets ophør.

- Ligesom alle andre virksomheder er vi nødt til at konsolidere og optimere vores drift. Vi har i et stykke tid haft et nært samarbejde på den administrative og bogholderimæssige del, og med det ventede frafald af statstilskud til kraftvarmeværkerne, der træder i kraft fra 1. januar 2019, har vi været nødt til at søge et endnu mere nært samarbejde, fortæller formand hos Bjerringbro Kraftvarmeværk, Preben Sørensen til Favrskov Avis.

Den nye bestyrelse kommer til at bestå af to personer fra Ulstrup og fem fra Bjerringbro, mens antallet af ansatte forbliver det samme.

_____

Randers Amtsavis:
Afgifter kan forhindre Leca-varme
Leca-værkets ønske om at sende overskudsvarme til fjernvarmenettet i Randers kan bremses af afgifter. Og derudover kan dobbeltbeskatningen koste Leca dyrt.

- Leca-værket bruger energi på at brænde leret. Den energi er der afgift på. Og hvis du så samler den overskydende varme, så har man en overskudsvarmeafgift. Det er en afgift, som plager os, siger vicedirektør i Dansk Fjernvarme, Kim Behnke til Randers Amtsavis.

Fra Leca A/S lyder det, at afgifterne har været en væsentlig del af regnestykket, men man har dog vurderet, at det kan være rentabelt.

_____

EnergiWatch:
Stresstests afslører potentiel gasmangel i Danmark 
Danmarks største gaslager kan rumme godt 70 millioner kubikmeter mindre gas end hidtil antaget.

Det har Energinet.dks gaslagerforretning, Gas Storage Denmark, fundet ud af efter de seneste måneder at have foretaget en række stresstests af lagerkapaciteten på sjællandske Stenlille. Derfor er kapaciteten på gaslageret med øjeblikkelig virkning nedskrevet med 11,1 procent.

Det kan betyde problemer for den danske forsyningssikkerhed fra december 2019 til marts 2022 hvor Tyra-feltet forventes at være under ombygning. Feltet leverer den altovervejende del af den danske gas fra Nordsøen og nu skal Maersks genopbygge det. I den periode er der altså kun adgang til gas fra Tyskland og fra de to gaslagre.

- Det er ikke nogen god nyhed i forhold til forsyningssikkerheden. I den periode skal markedet køre meget stramt, og vi har brug for al den fleksibilitet, vi kan skaffe. Når lageret melder om en kapacitetsreduktion, så går det i den forkerte retning, siger områdeleder og systemansvarlig for gas hos Energinet.dk Jeppe Danø til EnergiWatch.

Nyheden kommer efter at Natur- og Miljøklagenævnet kort før jul afgjorde, at Energinet.dk ikke må tømme det vand, der det sidste lange stykke tid har fyldt den ene af de syv såkaldte kaverner på det andet gaslager, Lille Torup, ud i Limfjorden. Det betyder, at også kapaciteten på det jyske lager aktuelt er reduceret markant.

 

 

Nyheder

26. apr 2017

Integration mellem forsyningssektorerne skal styrkes

Den stigende mængde fluktuerende energi skal udnyttes bedre i såvel elsektoren som i den øvrige forsyningssektor. Derfor bør tilskudspuljen, der netop skal fremme denne integration øges skriver Dansk Fjernvarme i et nyt høringssvar.

20. apr 2017

Det danske marked er udstillingsvindue

Den nye branchestatistik for fjernvarmesektoren viser en markant stigning i beskæftigelsen blandt rådgivende ingeniører. Det mærker de også hos virksomheden Damgaard.

20. apr 2017

"Vi har brug for at kunne afprøve nye teknologier på hjemmemarkedet"

Eksporten er stigende og antallet af medarbejdere i vækst. Alligevel oplever energianlægsvirksomheden Weiss, at det vigtige hjemlige fjernvarmemarked er presset. 

20. apr 2017

Dansk Metal: Hjemmemarkedet kan være et laboratorium

Danmark er en lille økonomi, der er afhængig af eksport. Derfor er det vigtigt med et hjemmemarked, der kan bruges som laboratorium, mener cheføkonom i Dansk Metal Thomas Søby. 

11. apr 2017

Fornuftigt med styrket kontrol af energispareordning

Slut med fejl og snyd i energispareindsatsen, mener energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, der derfor har fremlagt forslag til øget kontrolindsats. Dansk Fjernvarme støtter forslaget.

03. apr 2017

Dansk Byggeris analyse er uden fundament

Dansk Fjernvarme mener, at Dansk Byggeri går galt i byen i en analyse af fjernvarmens faste udgifter. Dansk Byggeris analyse mangler en grundlæggende forståelse af fjernvarmeselskabernes økonomi.

03. apr 2017

Forsyningsgrenene er unikke

De fysiske forskelle mellem forsyningsgrenene er åbenlyse. Men også regulatorisk og internt i selskaberne er der forskel. Dansk Fjernvarmes politiske chef giver indsigt i forsyningerne.

03. apr 2017

Forsyning Helsingør: Forskellige varer har forskellig regulering

Den nuværende regulering af fjernvarme giver stor handlefrihed for selskaberne, mener direktøren i Forsyning Helsingør, der mener, at multiforsyningerne sagtens kan hente effektiviseringsgevinster med forskellig regulering.

30. mar 2017

Europæisk varmekort kobler behov og ressourcer

Et nyt interaktivt kort viser hvor i Europa, der er overskudsvarme - og hvor der er behov for varme og køling.

29. mar 2017 Energi på toppen

Billedhjul: Fjernvarmen på det politiske operationsbord

Om det er marked eller politisk planlægning, der skal udvikle forsyningssektoren, var et af de centrale omdrejningspunkter i debatten under Dansk Fjernvarmes nye morgenmøde-koncept, Energi På Toppen.

23. mar 2017

Afgift på biomasse er gift for grøn omstilling

I et par nye folketingsforslag foreslår Enhedslisten, at regeringen skal analysere CO2-udledningen og effekterne ved en afgift på biomasse til fjernvarme. Dansk Fjernvarme advarer mod afgift, der vil bremse grøn omstilling.

27. apr 2017 Generalforsamling

Astrid Birnbaum valgt til Dansk Fjernvarmes bestyrelse

Tre genvalg og ét nyt bestyrelsesmedlem til Dansk Fjernvarmes bestyrelse. Det blev resultatet af afstemningen på Dansk Fjernvarmes generalforsamling.

21. apr 2017 Navnenyt

Ny Sales Manager i LOGSTOR

Mogens Holt Pedersen er ny Area Sales Manager for LOGSTOR Detect.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

21. apr 2017 Presseklip

Potentiale for mere fjernvarmeeksport til Tyskland og Rusland

LÆS I DAG: Potentiale for mere fjernvarmeeksport til Tyskland og Rusland. Elselskaber beklager sig over indtægtsramme. Biogasanlæg i Blans kan flytte til Glansager. Kjellerup Fjernvarme bygger nyt. Og meget meget mere.

20. apr 2017 Presseklip

Fjernvarmeindustrien har øget eksporten og ansætter flere

LÆS I DAG: Fjernvarmeindustrien har øget eksporten og ansætter flere. Usikker energipolitik koster Tjæreborg Industri. Intet fælles værk på Sydlolland.

18. apr 2017 Presseklip

Anklager mod minister om aftalebrud

LÆS I DAG: Anklager mod energiminister om aftalebrud. Kartoffelmelsvarme skudt ned af politikerne. Hedensted når CO2-mål før tid. Halm sikrer besparelse i Boulstrup-Hou.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

20. apr 2017 Navnenyt

LOGSTOR har fået ny områdechef

Per Grenaa er ny områdechef for LOGSTOR.

19. apr 2017 Navnenyt

Ny fjernvarmechef i EnviDan

Janus H. Christiansen er ny markedschef for fjernvarme i EnviDan

12. apr 2017 Navnenyt

Ny topchef for Qubiqa

Carsten Sørensen overtager efter Axel M. Jepsen, der bliver bestyrelsesformand.

11. apr 2017 Navnenyt

Ny topchef for Sweco Danmark

Dariush Rezai overtager som administrerende direktør for Sweco Danmark.

10. apr 2017 Navnenyt

Ny administrerende direktør for Bravida

Bravida har udnævnt Johnny Hey til ny administrerende direktør i Bravida Danmark A/S som afløser for Bent Andersen.

07. apr 2017 Navnenyt

Arcon-Sunmark ansætter ny adm. direktør

54-årige Ole Nørskov Dalby overtager i solvarmevirksomheden i Skørping.