12. apr 2017 Presseklip

Kunderne frygter elselskabers bud på gasnettet

LÆS I DAG: Kunderne frygter elselskabers bud på gasnettet. Lokale varmeværker udvider solvarmeanlæg. Stor energikonference holdes i Esbjerg. Lilleholt afsætter millioner for at finde energisparefusk.

Business.dk:
Kunderne frygter fire elselskabers bud på gasnettet
Fire store elselskaber står i en milliardhandel klar til at overtage det danske naturgasdistributionsnet. Men buddet møder kritik fra flere sider.

Den gæld, der er i nettet nu, er nemlig snart betalt af. Og gaskunderne frygter derfor, at et snarligt prisfald som følge af det ikke bliver til noget, hvis de fire købere etablerer ny gæld i forbindelse med et køb.

- Vi har den samme bekymring, som vi havde dengang man ville sælge gasnettet til Energinet.dk, og det er, at fjernvarmeværkerne og forbrugerne kommer til at betale for nettet to gange, siger adm. direktør hos Haderslev Fjernvarme Morten Hartmann til Berlingske.

Også Forbrugerrådet TÆNK er kritiske, hvis et salg betyder et skift i rammevilkårene. Her argumenterer man for, at Danmark skal fastholde hvile i sig selv-princippet på forsyningsområdet, da det ifølge politisk rådgiver Ilyas Dogru er den vigtigste mekanisme mod overpriser for forbrugerne.

_____

DR Nyheder:
Lokale varmeværker udvider solvarmeanlæg
Over 100 danske fjernvarmeselskaber har investeret i et solvarmeanlæg. Det er især i de senere år, det er gået stærkt med udbyggelsen. Og nu skal der udvides. Det oplever man hos solfangerproducenten Arcon-Sunmark, der nu er i gang med at udvide anlæggene fem steder rundt om i landet.

- Det er en god forretning, fordi udstyret allerede er på plads, så værkerne skal kun investere i flere solfangere og rør hertil, siger Knud Erik Nielsen, der er salgsdirektør i Arcon-Sunmark, til DR Nyheder.

Og det er også godt for miljø og klima. Per 10. kvadratmeter nye solfangere, der etableres, spares atmosfæren for ca. ét ton CO2. 

Der er i dag omkring 1,3 mio. solfangere på dansk jord, som fylder omkring 3,5 kvadratkilometer.

_____

Ugeavisen Esbjerg:
Stor energikonference holdes i Esbjerg
Danmarks er til debat på den heldagskonference, Maskinmestrenes Forening og Dansk Fjernvarme holder i Esbjerg den 24. april.

Blandt oplægsholderne er Peter Birch Sørensen, tidligere vismand og nu formand for Klimarådet, Martin Næsby, direktør i OilGas Danmark, Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme og Troels Ranis, branchedirektør i Dansk Industri.

- Konferencen falder datomæssigt sammen med, at Energikommissionen kommer med sine anbefalinger. Vi kan ligesom sidste år samlet et godt stykke over hundrede personer fra den samlede energisektor til debat om fremtidens energi, og det er klart, at vi har blikket stift rettet mod Energikommissionen, og om den vil lægge de spor, som skal sikre fortsat vækst og flere arbejdspladser i en sektor, der dagligt leverer indtjening til danske eksportvirksomheder, siger Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen til Ugeavisen Esbjerg.

_____

Ingeniøren og DR P1:
Lilleholt sætter 115 millioner af til at finde energisparefusk
Gentagne fejl og sjusk med energispareordningen får energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt til at femdoble beløbet til kontrol med ordningen frem mod 2021.

I forvejen var afsat 29 millioner kroner i perioden 2017-2021, og nu vil regeringen altså bruge yderligere 115 mio. kroner, skriver Ingeniøren.

De ekstra midler vil ministeren hente fra energispareordningen, som forbrugerne finansierer via energiregningen. Pengene skal bruges på op til 20 nye ansatte i Energistyrelsen og Energitilsynet, der skal foretage stikprøvekontroller og gennemgå bilag.

- Det er desværre nødvendigt. I flere år bedt ministeren sørge for, at de relevante myndigheder kan føre skærpet tilsyn med de mange sager. Vores selskaber og deres kunder betaler størstedelen af de 1,5 milliarder, så selskaberne har bestemt et ønske om øget kontrol med, hvad de penge bruges til, siger Dansk Fjernvarmes vicedirektør Kim Behnke til DR P1.

_____

Århus Stiftstidende:
Lavere varmepriser på vej i Boulstrup-Hou
Forbrugere med varme fra Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk kan se frem til lavere priser.

Værket sætter varmeprisen ned, fordi halmværket i Boulstrup er blevet færdigt, og driften er stabil, skriver Århus Stiftstidende.

Værket fyrer primært med lokalt halm, og derfor kan prisen sænkes 10 øre på kilowatt-time, svarende til cirka 20 procent eller 1.375 kroner årligt for et gennemsnitshus.

Nyheder

26. apr 2017

Integration mellem forsyningssektorerne skal styrkes

Den stigende mængde fluktuerende energi skal udnyttes bedre i såvel elsektoren som i den øvrige forsyningssektor. Derfor bør tilskudspuljen, der netop skal fremme denne integration øges skriver Dansk Fjernvarme i et nyt høringssvar.

20. apr 2017

Det danske marked er udstillingsvindue

Den nye branchestatistik for fjernvarmesektoren viser en markant stigning i beskæftigelsen blandt rådgivende ingeniører. Det mærker de også hos virksomheden Damgaard.

20. apr 2017

"Vi har brug for at kunne afprøve nye teknologier på hjemmemarkedet"

Eksporten er stigende og antallet af medarbejdere i vækst. Alligevel oplever energianlægsvirksomheden Weiss, at det vigtige hjemlige fjernvarmemarked er presset. 

20. apr 2017

Dansk Metal: Hjemmemarkedet kan være et laboratorium

Danmark er en lille økonomi, der er afhængig af eksport. Derfor er det vigtigt med et hjemmemarked, der kan bruges som laboratorium, mener cheføkonom i Dansk Metal Thomas Søby. 

11. apr 2017

Fornuftigt med styrket kontrol af energispareordning

Slut med fejl og snyd i energispareindsatsen, mener energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, der derfor har fremlagt forslag til øget kontrolindsats. Dansk Fjernvarme støtter forslaget.

03. apr 2017

Dansk Byggeris analyse er uden fundament

Dansk Fjernvarme mener, at Dansk Byggeri går galt i byen i en analyse af fjernvarmens faste udgifter. Dansk Byggeris analyse mangler en grundlæggende forståelse af fjernvarmeselskabernes økonomi.

03. apr 2017

Forsyningsgrenene er unikke

De fysiske forskelle mellem forsyningsgrenene er åbenlyse. Men også regulatorisk og internt i selskaberne er der forskel. Dansk Fjernvarmes politiske chef giver indsigt i forsyningerne.

03. apr 2017

Forsyning Helsingør: Forskellige varer har forskellig regulering

Den nuværende regulering af fjernvarme giver stor handlefrihed for selskaberne, mener direktøren i Forsyning Helsingør, der mener, at multiforsyningerne sagtens kan hente effektiviseringsgevinster med forskellig regulering.

30. mar 2017

Europæisk varmekort kobler behov og ressourcer

Et nyt interaktivt kort viser hvor i Europa, der er overskudsvarme - og hvor der er behov for varme og køling.

29. mar 2017 Energi på toppen

Billedhjul: Fjernvarmen på det politiske operationsbord

Om det er marked eller politisk planlægning, der skal udvikle forsyningssektoren, var et af de centrale omdrejningspunkter i debatten under Dansk Fjernvarmes nye morgenmøde-koncept, Energi På Toppen.

23. mar 2017

Afgift på biomasse er gift for grøn omstilling

I et par nye folketingsforslag foreslår Enhedslisten, at regeringen skal analysere CO2-udledningen og effekterne ved en afgift på biomasse til fjernvarme. Dansk Fjernvarme advarer mod afgift, der vil bremse grøn omstilling.

27. apr 2017 Generalforsamling

Astrid Birnbaum valgt til Dansk Fjernvarmes bestyrelse

Tre genvalg og ét nyt bestyrelsesmedlem til Dansk Fjernvarmes bestyrelse. Det blev resultatet af afstemningen på Dansk Fjernvarmes generalforsamling.

21. apr 2017 Navnenyt

Ny Sales Manager i LOGSTOR

Mogens Holt Pedersen er ny Area Sales Manager for LOGSTOR Detect.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

21. apr 2017 Presseklip

Potentiale for mere fjernvarmeeksport til Tyskland og Rusland

LÆS I DAG: Potentiale for mere fjernvarmeeksport til Tyskland og Rusland. Elselskaber beklager sig over indtægtsramme. Biogasanlæg i Blans kan flytte til Glansager. Kjellerup Fjernvarme bygger nyt. Og meget meget mere.

20. apr 2017 Presseklip

Fjernvarmeindustrien har øget eksporten og ansætter flere

LÆS I DAG: Fjernvarmeindustrien har øget eksporten og ansætter flere. Usikker energipolitik koster Tjæreborg Industri. Intet fælles værk på Sydlolland.

18. apr 2017 Presseklip

Anklager mod minister om aftalebrud

LÆS I DAG: Anklager mod energiminister om aftalebrud. Kartoffelmelsvarme skudt ned af politikerne. Hedensted når CO2-mål før tid. Halm sikrer besparelse i Boulstrup-Hou.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

20. apr 2017 Navnenyt

LOGSTOR har fået ny områdechef

Per Grenaa er ny områdechef for LOGSTOR.

19. apr 2017 Navnenyt

Ny fjernvarmechef i EnviDan

Janus H. Christiansen er ny markedschef for fjernvarme i EnviDan

12. apr 2017 Navnenyt

Ny topchef for Qubiqa

Carsten Sørensen overtager efter Axel M. Jepsen, der bliver bestyrelsesformand.

11. apr 2017 Navnenyt

Ny topchef for Sweco Danmark

Dariush Rezai overtager som administrerende direktør for Sweco Danmark.

10. apr 2017 Navnenyt

Ny administrerende direktør for Bravida

Bravida har udnævnt Johnny Hey til ny administrerende direktør i Bravida Danmark A/S som afløser for Bent Andersen.

07. apr 2017 Navnenyt

Arcon-Sunmark ansætter ny adm. direktør

54-årige Ole Nørskov Dalby overtager i solvarmevirksomheden i Skørping.