11. apr 2017 Presseklip

Kontrol med energispareordning femdobles

LÆS I DAG: Kontrol med energispareordning femdobles. 19.000 flere har fået fjernvarme. Nord Stream 2 giver panderynker i EU. Afgift på overskudsvarme vil ramme Trekantområdet hårdest. Servicetjek kan sænke varmeregningen. Fjernvarme vinder frem på Fyn.

EnergiWatch:
Kontrol med energispareordning femdobles
Hyppige fejl i energispareordningen får nu energiminister Lars Chr. Lilleholt til at afsætte flere penge til kontrol af ordningen.

En stikprøve foretaget af Energistyrelsen har vist, at der har været fejl i 44 af 62 tilfældigt udvalgte sager.

De kommende fem år afsættes der derfor 144 millioner kroner på at kontrollere energispareordningen, der årligt udbetaler 1,5 milliarder kroner til nye vinduer, isolering og termostater.

- Vi kommer med en ordentlig saltvandsindsprøjtning og sikrer et bedre tilsyn med ordningerne. For mig er det meget vigtigt, at den her ordning, som bliver betalt af forbrugerne over elregningen, fungerer efter hensigten, siger Lars Chr. Lilleholt til Ritzau ifølge EnergiWatch.

_____

Maskinmestrenes Forening: 
19.000 flere har fået fjernvarme 
I løbet af 2016 har knap 19.000 flere husstande skiftet til fjernvarme. Dermed har over 1,7 millioner husstande i Danmark nu fjernvarme, skriver Maskinmestrenes Forening.

I dag bliver mere end 51 procent af fjernvarmen i Danmark produceret af vedvarende energikilder som sol, varmepumper og biomasse. Til sammenligning blev blot 34 procent af fjernvarmen for 10 år siden produceret af vedvarende energi.

- Med en fokuseret indsats i de mange fjernvarmeselskaber er det lykkedes at øge andelen af vedvarende energi i fjernvarme markant de senere år. Samtidig har selskaberne over en bred kam holdt priserne i ro og over de seneste tre år reduceret dem med 10 procent. Fjernvarmen er et synligt bevis på, at grøn omstilling kan gå hånd i hånd med konkurrencedygtige og faldende priser til gavn for forbrugerne, siger Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen.

Især oliefyr bliver skrottet til fordel for den stadig grønnere fjernvarme.

_____

Altinget:
Nord Stream 2 giver panderynker i EU
Regeringen vil ændre lovgivningen, så det er muligt at sige nej til at lade den russiske Nord Stream 2-gasledning løbe gennem dansk farvand.

De planer får støtte fra både DF, Socialdemokratiet og Radikale, skriver Altinget.

Den 1.200 kilometer lange russiske gasledning splitter EU, oplyser Altinget, der har samlet en række reaktioner på projektet.

Tyskland er meget positiv, mens Polen og flere andre østlande er skarpe kritikere. På den lidt mere neutrale side står så Danmark, Sverige og Finland.

_____

DanmarkC TV: 
Afgift på overskudsvarme vil ramme Trekantområdet hårdest
Hvis Skatteministeriets afgiftsanbefalinger gennemføres, vil de hæve varmeudgifterne for et standardhus i Trekantområdet med 700 kroner om året. 

Transmissionsselskabet TVIS vil i så fald rammes af afgifter for knap 40 millioner kroner årligt på overskudsvarme fra Shell-raffinaderiet i Fredericia.

-En kendelse fra Landsskatteretten sidste år gav os ret i, at vi fejlagtigt havde betalt for store afgifter til SKAT på en del af overskudsvarmen fra gasturbinen på raffinaderiet. De afgifter, vi havde udsigt til at få refunderet og kunne bruge til at sænke vores priser, bliver opslugt. Vi kan konstatere, at afgiften på denne del i stedet vil femdobles, så vi fremover skal betale knap 10 millioner kroner om året på denne del, måske allerede fra i år, siger Hans Bjørn, direktør for TVIS, til DanmarkC TV.

Omtrent en tredjedel af al varmen i Trekantområdet er overskudsvarme fra Shell.

_____

Ugeavisen Guldborgsund:
Servicetjek kan sænke varmeregningen
Får du også udført regelmæssig service på din fjernvarmeinstallation, så den kører bedst muligt? 
De seneste ti år har VVS-montører i Fjernvarmens Serviceordning tjekket fjernvarmeinstallationer, rør, gulvvarme og radiatorer i danske boliger.

84 fjernvarmeselskaber og 346 servicefirmaer er med i Fjernvarmens Serviceordning. Serviceordningen består af to centrale elementer: VVS'ere tager en tillægsuddannelse i fjernvarme og certificeres, så de kan udføre de servicetjek, der er det andet element i ordningen i form af de faste hovedeftersyn og serviceeftersyn, som forbrugerne får udført med faste intervaller.

- Der er fejl på over halvdelen af fjernvarmeinstallationerne, og det gode ved at opdage dem er, at de jo så kan rettes. Der er mange forskellige årsager til fejlene, men ofte er det forindstilling af radiatorventiler, den er gal med. Ved ekspansionssystemer, varmtvandstemperatur og automatik til vejrkompensering er der fejl på 25 procent af installationerne. Der er altså klart potentiale for at gøre det bedre, siger sekretariatsleder for Fjernvarmens Serviceordning, Kai Borggreen, til Ugeavisen Guldborgsund.

_____

Fyens Stiftstidende: 
Fjernvarme vinder frem på Fyn 
Forbrugere på Østfyn og Sydfyn kan se frem til at få fjernvarme.

Nyborg Forsyning & Service A/S har fået Nyborg Byråds godkendelse af projektforslaget, så 174 forbrugere i Vindinge-Rosilde kan skifte fra naturgas, oliefyr, el eller biomasse til fjernvarme.

Dog skal Nyborg Forsyning & Service A/S først være færdig med at anlægge fjernvarme i Ullerslev i efteråret. Desuden skal mindst 40 procent af forbrugerne give tilsagn, inden anlægsarbejdet kan begynde, så det er tidligst om et år.

På Sydfyn kan et nyt fjernvarmeselskab i Ulbølle, Vester Skerninge og Ollerup levere fjernvarme til de første forbrugere om halvandet år, skriver Fyens Stiftstidende.

I var 450 forbrugere interesserede i projektet, der nu følges der op en kampagne med nedslag i andelsindskuddet og tilslutningsafgiften ved køb af andelsbevis inden den 16. maj.

Formand Erik Stoumann vurderer, at der er behov for 250 andelshavere, hvis projektet skal hænge sammen.

_____

Furesø Avis: 
Furesøs forbrugere slipper for forrentning
Forbrugerne i Furesø Kommune behøver ikke frygte større varmeregning på grund af forrentning, beroliger Værløse Varmeværk og Farum Fjernvarme i Furesø Avis.

- Det har vi ingen planer om, og vi har ikke indgivet en sådan ansøgning, som der refereres til. Vores topprioritet er fortsat god og stabil levering af fjernvarme til vores kunder. Desuden arbejder vi på at få en aftale i stand med Vestforbrænding - som vi allerede har en leveringsaftale med - der yderligere kan reducere vores priser, siger Morten Christensen, formand for Værløse Varmeværk.

Farum Fjernvarmes adm. direktør Nighat Kamal har samme synspunkt, men påpeger, at selskabet kan blive nødt til at have priserne, hvis varmeleverandøren - et kommunalt ejet kraftvarmeværk - hæver sine priser.   

_____

Albertslund Posten:
Grønt vand i Albertslund
Albertslund Forsyning hjælper i april forbrugerne med at finde utætheder i deres fjernvarmeinstallationer, typisk utætheder i brugsvandsvarmevekslere eller i varmtvandsbeholdere.

Derfor sættes grønt farvestof til de 8.000 kubikmeter fjernvarmevand, der cirkulerer under byen.

- Farvestoffet er godkendt af sundhedsmyndighederne og er helt uskadeligt at drikke. Man bør dog alligevel ikke drikke det - eller vaske tøj, indtil skaden er udbedret, siger værkets maskinmester Svend Larsen.

 

Nyheder

26. apr 2017

Integration mellem forsyningssektorerne skal styrkes

Den stigende mængde fluktuerende energi skal udnyttes bedre i såvel elsektoren som i den øvrige forsyningssektor. Derfor bør tilskudspuljen, der netop skal fremme denne integration øges skriver Dansk Fjernvarme i et nyt høringssvar.

20. apr 2017

Det danske marked er udstillingsvindue

Den nye branchestatistik for fjernvarmesektoren viser en markant stigning i beskæftigelsen blandt rådgivende ingeniører. Det mærker de også hos virksomheden Damgaard.

20. apr 2017

"Vi har brug for at kunne afprøve nye teknologier på hjemmemarkedet"

Eksporten er stigende og antallet af medarbejdere i vækst. Alligevel oplever energianlægsvirksomheden Weiss, at det vigtige hjemlige fjernvarmemarked er presset. 

20. apr 2017

Dansk Metal: Hjemmemarkedet kan være et laboratorium

Danmark er en lille økonomi, der er afhængig af eksport. Derfor er det vigtigt med et hjemmemarked, der kan bruges som laboratorium, mener cheføkonom i Dansk Metal Thomas Søby. 

11. apr 2017

Fornuftigt med styrket kontrol af energispareordning

Slut med fejl og snyd i energispareindsatsen, mener energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, der derfor har fremlagt forslag til øget kontrolindsats. Dansk Fjernvarme støtter forslaget.

03. apr 2017

Dansk Byggeris analyse er uden fundament

Dansk Fjernvarme mener, at Dansk Byggeri går galt i byen i en analyse af fjernvarmens faste udgifter. Dansk Byggeris analyse mangler en grundlæggende forståelse af fjernvarmeselskabernes økonomi.

03. apr 2017

Forsyningsgrenene er unikke

De fysiske forskelle mellem forsyningsgrenene er åbenlyse. Men også regulatorisk og internt i selskaberne er der forskel. Dansk Fjernvarmes politiske chef giver indsigt i forsyningerne.

03. apr 2017

Forsyning Helsingør: Forskellige varer har forskellig regulering

Den nuværende regulering af fjernvarme giver stor handlefrihed for selskaberne, mener direktøren i Forsyning Helsingør, der mener, at multiforsyningerne sagtens kan hente effektiviseringsgevinster med forskellig regulering.

30. mar 2017

Europæisk varmekort kobler behov og ressourcer

Et nyt interaktivt kort viser hvor i Europa, der er overskudsvarme - og hvor der er behov for varme og køling.

29. mar 2017 Energi på toppen

Billedhjul: Fjernvarmen på det politiske operationsbord

Om det er marked eller politisk planlægning, der skal udvikle forsyningssektoren, var et af de centrale omdrejningspunkter i debatten under Dansk Fjernvarmes nye morgenmøde-koncept, Energi På Toppen.

23. mar 2017

Afgift på biomasse er gift for grøn omstilling

I et par nye folketingsforslag foreslår Enhedslisten, at regeringen skal analysere CO2-udledningen og effekterne ved en afgift på biomasse til fjernvarme. Dansk Fjernvarme advarer mod afgift, der vil bremse grøn omstilling.

27. apr 2017 Generalforsamling

Astrid Birnbaum valgt til Dansk Fjernvarmes bestyrelse

Tre genvalg og ét nyt bestyrelsesmedlem til Dansk Fjernvarmes bestyrelse. Det blev resultatet af afstemningen på Dansk Fjernvarmes generalforsamling.

21. apr 2017 Navnenyt

Ny Sales Manager i LOGSTOR

Mogens Holt Pedersen er ny Area Sales Manager for LOGSTOR Detect.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

21. apr 2017 Presseklip

Potentiale for mere fjernvarmeeksport til Tyskland og Rusland

LÆS I DAG: Potentiale for mere fjernvarmeeksport til Tyskland og Rusland. Elselskaber beklager sig over indtægtsramme. Biogasanlæg i Blans kan flytte til Glansager. Kjellerup Fjernvarme bygger nyt. Og meget meget mere.

20. apr 2017 Presseklip

Fjernvarmeindustrien har øget eksporten og ansætter flere

LÆS I DAG: Fjernvarmeindustrien har øget eksporten og ansætter flere. Usikker energipolitik koster Tjæreborg Industri. Intet fælles værk på Sydlolland.

18. apr 2017 Presseklip

Anklager mod minister om aftalebrud

LÆS I DAG: Anklager mod energiminister om aftalebrud. Kartoffelmelsvarme skudt ned af politikerne. Hedensted når CO2-mål før tid. Halm sikrer besparelse i Boulstrup-Hou.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

20. apr 2017 Navnenyt

LOGSTOR har fået ny områdechef

Per Grenaa er ny områdechef for LOGSTOR.

19. apr 2017 Navnenyt

Ny fjernvarmechef i EnviDan

Janus H. Christiansen er ny markedschef for fjernvarme i EnviDan

12. apr 2017 Navnenyt

Ny topchef for Qubiqa

Carsten Sørensen overtager efter Axel M. Jepsen, der bliver bestyrelsesformand.

11. apr 2017 Navnenyt

Ny topchef for Sweco Danmark

Dariush Rezai overtager som administrerende direktør for Sweco Danmark.

10. apr 2017 Navnenyt

Ny administrerende direktør for Bravida

Bravida har udnævnt Johnny Hey til ny administrerende direktør i Bravida Danmark A/S som afløser for Bent Andersen.

07. apr 2017 Navnenyt

Arcon-Sunmark ansætter ny adm. direktør

54-årige Ole Nørskov Dalby overtager i solvarmevirksomheden i Skørping.