10. apr 2017 Presseklip

Råd mener kommunegaranterede lån bør bestå

LÆS I DAG: Landdistrikternes Fællesråd mener kommunegaranterede lån bør bestå. Lecakugler kan blive til fjernvarme. Fjernvarmekunder i Aalborg risikerer prisstigning. Norfors Fjernvarme holder varmeprisen. 

EnergiWatch:
Råd mener kommunegaranterede lån bør bestå
Landdistrikternes Fællesråd advarer energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt mod at fjerne muligheden for kommunegaranterede lån til forsyningssektoren.

Det vil skævvride landet, hvis det sker, mener formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard.

- At fjerne lån med kommunegaranti til varmeværker og andre kollektive investeringer vil skævvride landet voldsomt og ikke give mulighed for vækst og udvikling i erhverv og bosætning i hele landet, siger han i en pressemeddelelse ifølge EnergiWatch.

Steffen Damsgaard påpeger, at det er svært for varmeværker i landsbyer at låne penge til investeringer hos pengeinstitutter, hvilket nødvendiggør KommuneKredits tilbud.

_____

Randers Amtsavis og Århus Stiftstidende:
Lecakugler kan blive til fjernvarme
Leca-værket syd for Randers kan komme til at levere fjernvarme til Randers, skriver Randers Amtsavis.

I dag brænder Lecaværket kul af, når leret til Lecakugler tørres, men på sigt vil virksomheden gerne benytte affaldstræ og spildevandsslam som brændsel. Leca-værket vil benytte sin overskudsvarme som fjernvarme, hvis Miljøstyrelsen godkender projektet.

Tidligere har Leca A/S været i dialog med Hadsten om levering af fjernvarme, men beregninger viser, at virksomheden skal satse på en større by, hvis ellers Miljøstyrelsen godkender virksomhedens ansøgninger.

_____

Nordjyske Stiftstidende:
Nordjyderne varmer sig på fjernvarme
Flere end 60 procent af nordjyderne varmer sig med fjernvarme, mens omkring 30 procent benytter egne energianlæg, fire procent el-ovne og el-paneler og tre procent varmepumper.

- Lige nu er priserne på opvarmning lave, men når de ændrer sig, vil der blive endnu mere at hente, siger Morten Rimer Christensen, boligansvarlig i Danske Bank i Nordjylland til Nordjyske Stiftstidende.

_____

Østhimmerlands Folkeblad:
Risikerer hop i varmeprisen på grund af afgift
Forbrugerne i Aalborg Kommune kan også blive ramt hårdt, hvis Skatteministeriets analyse om afgifter på især overskudsvarme bliver virkelighed.

Aalborg Varme A/S er langt fremme med at udnytte overskudsvarme fra især Aalborg Portlands cementproduktion. For forbrugerne vil en fast afgift på overskudsvarme på 22,8 kroner per gigajoule som foreslået medføre en ekstraregning på mere end 20 mio. kr. årligt svarende til 350 kroner for et standardhus.

Aalborg rammes ekstra hårdt, da den skitserede afgift også rammer eksisterende anlæg, som hidtil har været fritaget for afgift. 

_____

Ugebladet:
Norfors Fjernvarme holder varmeprisen
Nivå Fjernvarme og Norfors Fjernvarme er ikke blandt de 57 fjernvarmeværker, som har søgt om at forrente indskudskapital.

Nivå Fjernvarme og Norfors Fjernvarme, der leverer varme i Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner, ejes af kommunerne. Deres investeringer finansieres af KommuneKredit og ikke af indskud fra kommunerne.

De to fjernvarmeselskaber ejes og drives af I/S Norfors.

_____

Århus Stiftstidende:
Kold skulder til fjernvarme i Gedved
70 borgere fra Gedved, Egebjerg, Lund og Hatting var mødt op til debatmøde om Horsens Kommunes planer om fjernvarme, der skal rulles ud i Gedved i 2022-2023.

Allerede fra begyndelsen lød der hård kritik af projektet. Blandt andet blev der stillet spørgsmål til både tilslutningsprisen på 25.500 kroner og den beregnede CO2-besparelse på 85 procent.

Besparelsen gælder, hvis man konverterer fra naturgas til fjernvarme, fastslog direktør i Chrisian Niederbockstruk.

- Der er et hav af eksperter, som påstår det ene og det andet. Det væsentlige i det her er, at det er Energistyrelsen, som vurderer det her ud fra analyser og rapporter, forklarede han ifølge Stiften.

 

Nyheder

26. apr 2017

Integration mellem forsyningssektorerne skal styrkes

Den stigende mængde fluktuerende energi skal udnyttes bedre i såvel elsektoren som i den øvrige forsyningssektor. Derfor bør tilskudspuljen, der netop skal fremme denne integration øges skriver Dansk Fjernvarme i et nyt høringssvar.

20. apr 2017

Det danske marked er udstillingsvindue

Den nye branchestatistik for fjernvarmesektoren viser en markant stigning i beskæftigelsen blandt rådgivende ingeniører. Det mærker de også hos virksomheden Damgaard.

20. apr 2017

"Vi har brug for at kunne afprøve nye teknologier på hjemmemarkedet"

Eksporten er stigende og antallet af medarbejdere i vækst. Alligevel oplever energianlægsvirksomheden Weiss, at det vigtige hjemlige fjernvarmemarked er presset. 

20. apr 2017

Dansk Metal: Hjemmemarkedet kan være et laboratorium

Danmark er en lille økonomi, der er afhængig af eksport. Derfor er det vigtigt med et hjemmemarked, der kan bruges som laboratorium, mener cheføkonom i Dansk Metal Thomas Søby. 

11. apr 2017

Fornuftigt med styrket kontrol af energispareordning

Slut med fejl og snyd i energispareindsatsen, mener energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, der derfor har fremlagt forslag til øget kontrolindsats. Dansk Fjernvarme støtter forslaget.

03. apr 2017

Dansk Byggeris analyse er uden fundament

Dansk Fjernvarme mener, at Dansk Byggeri går galt i byen i en analyse af fjernvarmens faste udgifter. Dansk Byggeris analyse mangler en grundlæggende forståelse af fjernvarmeselskabernes økonomi.

03. apr 2017

Forsyningsgrenene er unikke

De fysiske forskelle mellem forsyningsgrenene er åbenlyse. Men også regulatorisk og internt i selskaberne er der forskel. Dansk Fjernvarmes politiske chef giver indsigt i forsyningerne.

03. apr 2017

Forsyning Helsingør: Forskellige varer har forskellig regulering

Den nuværende regulering af fjernvarme giver stor handlefrihed for selskaberne, mener direktøren i Forsyning Helsingør, der mener, at multiforsyningerne sagtens kan hente effektiviseringsgevinster med forskellig regulering.

30. mar 2017

Europæisk varmekort kobler behov og ressourcer

Et nyt interaktivt kort viser hvor i Europa, der er overskudsvarme - og hvor der er behov for varme og køling.

29. mar 2017 Energi på toppen

Billedhjul: Fjernvarmen på det politiske operationsbord

Om det er marked eller politisk planlægning, der skal udvikle forsyningssektoren, var et af de centrale omdrejningspunkter i debatten under Dansk Fjernvarmes nye morgenmøde-koncept, Energi På Toppen.

23. mar 2017

Afgift på biomasse er gift for grøn omstilling

I et par nye folketingsforslag foreslår Enhedslisten, at regeringen skal analysere CO2-udledningen og effekterne ved en afgift på biomasse til fjernvarme. Dansk Fjernvarme advarer mod afgift, der vil bremse grøn omstilling.

27. apr 2017 Generalforsamling

Astrid Birnbaum valgt til Dansk Fjernvarmes bestyrelse

Tre genvalg og ét nyt bestyrelsesmedlem til Dansk Fjernvarmes bestyrelse. Det blev resultatet af afstemningen på Dansk Fjernvarmes generalforsamling.

21. apr 2017 Navnenyt

Ny Sales Manager i LOGSTOR

Mogens Holt Pedersen er ny Area Sales Manager for LOGSTOR Detect.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

21. apr 2017 Presseklip

Potentiale for mere fjernvarmeeksport til Tyskland og Rusland

LÆS I DAG: Potentiale for mere fjernvarmeeksport til Tyskland og Rusland. Elselskaber beklager sig over indtægtsramme. Biogasanlæg i Blans kan flytte til Glansager. Kjellerup Fjernvarme bygger nyt. Og meget meget mere.

20. apr 2017 Presseklip

Fjernvarmeindustrien har øget eksporten og ansætter flere

LÆS I DAG: Fjernvarmeindustrien har øget eksporten og ansætter flere. Usikker energipolitik koster Tjæreborg Industri. Intet fælles værk på Sydlolland.

18. apr 2017 Presseklip

Anklager mod minister om aftalebrud

LÆS I DAG: Anklager mod energiminister om aftalebrud. Kartoffelmelsvarme skudt ned af politikerne. Hedensted når CO2-mål før tid. Halm sikrer besparelse i Boulstrup-Hou.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

20. apr 2017 Navnenyt

LOGSTOR har fået ny områdechef

Per Grenaa er ny områdechef for LOGSTOR.

19. apr 2017 Navnenyt

Ny fjernvarmechef i EnviDan

Janus H. Christiansen er ny markedschef for fjernvarme i EnviDan

12. apr 2017 Navnenyt

Ny topchef for Qubiqa

Carsten Sørensen overtager efter Axel M. Jepsen, der bliver bestyrelsesformand.

11. apr 2017 Navnenyt

Ny topchef for Sweco Danmark

Dariush Rezai overtager som administrerende direktør for Sweco Danmark.

10. apr 2017 Navnenyt

Ny administrerende direktør for Bravida

Bravida har udnævnt Johnny Hey til ny administrerende direktør i Bravida Danmark A/S som afløser for Bent Andersen.

07. apr 2017 Navnenyt

Arcon-Sunmark ansætter ny adm. direktør

54-årige Ole Nørskov Dalby overtager i solvarmevirksomheden i Skørping.