06. apr 2017 Presseklip

Energikommissionens arbejde er på trapperne

LÆS I DAG: Energikommissionens arbejde er på trapperne. Ny afgift rammer fjernvarmekunder. Milliardinvestor giver nyt håb til bioethanol-projekt. S og DF presser ministeren på forrentning. Minister: Forrentningspenge skal blive i selskaberne. Og meget mere.

Altinget:
Energikommissionens arbejde er på trapperne
Mandag den 24. april bliver Energikommissionens endelig rapport og anbefalinger præsenteret på et pressemøde. Det oplyser Altinget.

Dermed løftes sløret for de første input til politikernes arbejde med den næste store energiaftale fra 2020 til 2030.

Direktør Kim Mortensen i Dansk Fjernvarme forventer, at kommissionen giver et bud på, hvordan viså omkostningseffektivt som muligt kan indfri både internationale og nationale forpligtelser, mens vi samtidig øger eksporten af energiteknologi.

- Energisektoren og ikke mindst fjernvarmen er i dag et eminent udstillingsvindue for de danske eksportvirksomheder. Derfor så jeg også, at vi med Energikommissionens anbefalinger ser forslag til hvordan vi kan få flere attraktive eksportvarer på hylderne, samtidig med at vi fastholder den høje forsyningssikkerhed og lave priser, som vi har i dag, siger Kim Mortensen til Altinget.

_____

Energy Supply:
Ny afgift rammer fjernvarmekunder
Hvis de anbefalede ændringer af afgiften på overskudsvarme vedtages, kommer det til at koste fjernvarmekunderne i Aalborg og Trekantsområdet dyrt – faktisk mellem 350 og 560 kr. mere om året. Målet er at ensrette afgifterne, og sker det, vil det gå ud over fjernvarmekunderne de to steder, fordi man allerede her udnytter overskudsvarmen til fjernvarme. Her har man nemlig hidtil kunne holde priserne nede med en mere end 20 år gammel afgiftsfritagelse.

Det ærgrer både Dansk Fjernvarme og bestyrelsesformanden i Aalborg Energikoncern Lasse P. N. Olsen, at regningen i sidste ende lander hos borgerne, fx i Aalborg, hvor overskudsvarmen fra Aalborg Portland udnyttes:

- At Aalborg Kommunes fjernvarmekunder samtidig skal straffes økonomisk for at være langt fremme på dette område, synes jeg er helt ude i hampen,« siger Lasse P.N. Olsen til Energy Supply.

Lasse P.N. Olsen håber, at politikerne vil genoverveje konsekvenserne af at ændre afgifterne.

_____

Børsen:
Oligark byder på DONGs olie og gas
Ruslands 12. rigeste mand, Mikhail Friedman, har lagt et mega-bud på DONGs olie- og gasforretning. Buddet skulle angiveligt være 25 procent højere end de andre bud, som DONG har modtaget. Det oplyser Børsen.

Det er dog ikke givet, at Mikhail Friedman får lov at købe DONGs forretning.

- Selvom prisen er vigtig, så er det også vigtigt, at køberen kan blive godkendt af de forskellige instanser, så transaktionen kan blive lukket. Der er jo nogle aktører, der er mere politisk betændte end andre, siger en anonym kilde til Børsen.

_____

Energy Supply:
Milliardinvestor giver nyt håb til bioethanol-projekt
Maabjerg Energy Centers planer om at opføre et 2G-bioethanolanlæg blev sat på pause i efteråret, men nu ser det ud at, at der kan komme gang i planerne igen. Det udenlandske investeringsfirma Pioneer Point Partners har i hvert fald meddelt, at de er interesserede i at investere op til 1,2 milliarder kroner i projektet. Hvis de politiske rammevilkår vel at mærke falder på plads. Det skriver Energy Supply.

Maabjerg Energy Center fik i 2014 omkring 290 millioner kroner i EU-støtte, men for et halvt år siden blev projektet lagt i skuffen, fordi der ikke var politisk flertal for at stille offentlige lånegarantier, og konsortiet blev opfordret til at finde private investorer.

- Projektet var for godt for lokalområdet og for vigtigt for den grønne omstilling, så i stedet for at give op, fulgte vi opfordringen og har nu delt bioraffinaderiet op i to dele: Et varmeforsyningsprojekt bestående af det bestående kraftvarmeværk og biogasanlægget og en kommerciel del, som alene består af det kommende bioethanolanlæg. Det førte til kontakten med bl.a. Pioneer Point Partners. Vi har fået et rigtig godt indtryk af den britiske investor, som har lang erfaring med investering i bæredygtig energi-, vand- og miljøprojekter i hele Europa, og vi ser meget lyst på mulighederne for et samarbejde, siger bestyrelsesformand for Maabjerg Energy Center Jørgen Udby til Energy Supply.

_____

Råd for Grøn Energi: 
Grøn varme i Aalborg skal have flere kilder 
Aalborg Varmes kunder skal i fremtiden have bæredygtig varme fra en kombination af energianlæg og energikilder som overskudsvarme, varmepumper, sæsonvarmelagre, solvarme og biomasse.

Det er første konklusion fra Råd for Grøn Energi, der siden Aalborg Kommunes køb af Nordjyllandsværket har undersøgt, hvordan forbrugerne får fossilfri fjernvarme, når Nordjyllandsværket udfases omkring 2028.

 Fleksibilitet er årsagen til, at rådet anbefaler flere kilder og teknologier i Aalborgs fremtidige grønne varme.

– Der er rigtig gode muligheder og fleksibilitet i den løsning, der er lagt op til, hvor man mixer energikilder. Det er banebrydende og gør varmeproduktionen meget mindre sårbar over for udsving i energimarkedet på verdensplan. Jeg tror, Aalborgs løsning kommer til at lægge en ny linje for, hvordan man kommer til at tænke fjernvarmeproduktion i fremtiden, vurderer analysechef i Dansk Fjernvarme, Jesper Koch.

Han er medlem af Råd for Grøn Energi sammen med repræsentanter for Aalborg Universitet, Fleksenergi, Energinet.dk, GEUS, Aalborg Energikoncern, Miljø- og Energiforvaltningen og Dansk Energi. Desuden har Aalborg Portland, Reno Nord, Naturstyrelsen, Dansk Landbrug og alle Aalborg Byråds partier været repræsenteret. 

_____

EnergiWatch:
Minister: Forrentningspenge skal blive i selskaberne
Overskud fra forrentning i fjernvarmen skal blive i fjernvarmen og komme forbrugerne til gode.

Regeringen, med energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) i spidsen, vil derfor gøre noget ved fjernvarmeselskabernes mulighed for at kunne forrente deres indskudskapital.

Det sagde ministeren på et samråd i går, onsdag, oplyser EnergiWatch.

Lars Chr. Lilleholt oplyser, at han finder muligheden for at lukke lovhullet med tilbagevirkende kraft for "tvivlsom." Han blev indkaldt til samråd, fordi han tidligere selv har ønsket at benytte sig af lovhullet da Lars Chr. Lilleholt før sin ministertid var byrådsmedlem i Odense samt næstformand i Fjernvarme Fyn.

Derfor havde Socialdemokratiets Jens Joel indkaldt til samrådet. Han er tilfreds med, at ministeren nu ønsker at sætte en stopper for fjernvarmeselskabernes ret til at forrente indskudskapitalen. Samme melding kommer fra Dansk Folkeparti.

_____

Altinget og Jyllands-Posten:
S og DF presser ministeren på forrentning
Socialdemokratiets energiordfører Jens Joel holder ved, at energiminister Lars Chr. Lilleholt har lovet at stoppe muligheden for forrentning, som 57 fjernvarmeselskaber har ansøgt om, og EGJ Varme i Herning allerede har fået tilladelse til.

- Hvis han har en løsning på problemet i regeringens forsyningsstrategi, burde han have præsenteret den nu. Sandheden er nok, at forsyningsstrategien i stedet åbner mulighed for, at selskaberne kan trække endnu flere penge ud, siger Jens Joel til Altinget.

DF’s klima- og energiordfører Mikkel Dencker mener heller ikke, at regeringens forsyningsstrategi kan benyttes til at lukke forrentningshullet.

- Forsyningsstrategien er et stort kompleks, som må tages i små bidder. Derfor kan vi heller ikke kæde det her (lukningen af forretningshullet) sammen med forsyningsstrategien, siger han til Jyllands-Posten.

Ministeren understregede på samrådet, at regeringen vil lukke forrentningsmuligheden.

_____

Altinget:
Minister afviser dobbeltrolle
Socialdemokratiets energiordfører Jens Joel, havde onsdag ministeren i samråd på baggrund af, at Lars Chr. Lilleholt i sin tid som næstformand for Fjernvarme Fyn selv har skrevet under på en af de 57 ansøgninger om forrentning af indskudskapital, der i øjeblikket venter på at blive behandlet i Energitilsynet. Det skriver Altinget.

Jens Joel mener, at det får ministerens ønske om at ændre lovgivningen til at klinge hult, men det afviser Lars Chr. Lilleholt. Han mener det afgørende er, at hvad fjernvarmeselskaberne bruger pengene til. Og hvis de bruges til at give borgerne bedre fjernvarme er det ikke et problem.

- På den måde kunne vi sikre den bedst mulige forsyning for forbrugerne. Det mente jeg dengang, og det mener jeg nu, siger Lars Chr. Lilleholt til Altinget.

De to politikere er enige om, at er problematisk, at selskaberne har lov til at forrente mere, end der er nødvendigt for at dække udgifter til fremtidige investeringer. Ministeren har i dag inviteret energiordførerne til møde, hvor de skal diskutere nye regler på området.

_____

Se eller gense samrådet fra Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget onsdag herunder:

Nyheder

26. apr 2017

Integration mellem forsyningssektorerne skal styrkes

Den stigende mængde fluktuerende energi skal udnyttes bedre i såvel elsektoren som i den øvrige forsyningssektor. Derfor bør tilskudspuljen, der netop skal fremme denne integration øges skriver Dansk Fjernvarme i et nyt høringssvar.

20. apr 2017

Det danske marked er udstillingsvindue

Den nye branchestatistik for fjernvarmesektoren viser en markant stigning i beskæftigelsen blandt rådgivende ingeniører. Det mærker de også hos virksomheden Damgaard.

20. apr 2017

"Vi har brug for at kunne afprøve nye teknologier på hjemmemarkedet"

Eksporten er stigende og antallet af medarbejdere i vækst. Alligevel oplever energianlægsvirksomheden Weiss, at det vigtige hjemlige fjernvarmemarked er presset. 

20. apr 2017

Dansk Metal: Hjemmemarkedet kan være et laboratorium

Danmark er en lille økonomi, der er afhængig af eksport. Derfor er det vigtigt med et hjemmemarked, der kan bruges som laboratorium, mener cheføkonom i Dansk Metal Thomas Søby. 

11. apr 2017

Fornuftigt med styrket kontrol af energispareordning

Slut med fejl og snyd i energispareindsatsen, mener energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, der derfor har fremlagt forslag til øget kontrolindsats. Dansk Fjernvarme støtter forslaget.

03. apr 2017

Dansk Byggeris analyse er uden fundament

Dansk Fjernvarme mener, at Dansk Byggeri går galt i byen i en analyse af fjernvarmens faste udgifter. Dansk Byggeris analyse mangler en grundlæggende forståelse af fjernvarmeselskabernes økonomi.

03. apr 2017

Forsyningsgrenene er unikke

De fysiske forskelle mellem forsyningsgrenene er åbenlyse. Men også regulatorisk og internt i selskaberne er der forskel. Dansk Fjernvarmes politiske chef giver indsigt i forsyningerne.

03. apr 2017

Forsyning Helsingør: Forskellige varer har forskellig regulering

Den nuværende regulering af fjernvarme giver stor handlefrihed for selskaberne, mener direktøren i Forsyning Helsingør, der mener, at multiforsyningerne sagtens kan hente effektiviseringsgevinster med forskellig regulering.

30. mar 2017

Europæisk varmekort kobler behov og ressourcer

Et nyt interaktivt kort viser hvor i Europa, der er overskudsvarme - og hvor der er behov for varme og køling.

29. mar 2017 Energi på toppen

Billedhjul: Fjernvarmen på det politiske operationsbord

Om det er marked eller politisk planlægning, der skal udvikle forsyningssektoren, var et af de centrale omdrejningspunkter i debatten under Dansk Fjernvarmes nye morgenmøde-koncept, Energi På Toppen.

23. mar 2017

Afgift på biomasse er gift for grøn omstilling

I et par nye folketingsforslag foreslår Enhedslisten, at regeringen skal analysere CO2-udledningen og effekterne ved en afgift på biomasse til fjernvarme. Dansk Fjernvarme advarer mod afgift, der vil bremse grøn omstilling.

27. apr 2017 Generalforsamling

Astrid Birnbaum valgt til Dansk Fjernvarmes bestyrelse

Tre genvalg og ét nyt bestyrelsesmedlem til Dansk Fjernvarmes bestyrelse. Det blev resultatet af afstemningen på Dansk Fjernvarmes generalforsamling.

21. apr 2017 Navnenyt

Ny Sales Manager i LOGSTOR

Mogens Holt Pedersen er ny Area Sales Manager for LOGSTOR Detect.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

21. apr 2017 Presseklip

Potentiale for mere fjernvarmeeksport til Tyskland og Rusland

LÆS I DAG: Potentiale for mere fjernvarmeeksport til Tyskland og Rusland. Elselskaber beklager sig over indtægtsramme. Biogasanlæg i Blans kan flytte til Glansager. Kjellerup Fjernvarme bygger nyt. Og meget meget mere.

20. apr 2017 Presseklip

Fjernvarmeindustrien har øget eksporten og ansætter flere

LÆS I DAG: Fjernvarmeindustrien har øget eksporten og ansætter flere. Usikker energipolitik koster Tjæreborg Industri. Intet fælles værk på Sydlolland.

18. apr 2017 Presseklip

Anklager mod minister om aftalebrud

LÆS I DAG: Anklager mod energiminister om aftalebrud. Kartoffelmelsvarme skudt ned af politikerne. Hedensted når CO2-mål før tid. Halm sikrer besparelse i Boulstrup-Hou.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

20. apr 2017 Navnenyt

LOGSTOR har fået ny områdechef

Per Grenaa er ny områdechef for LOGSTOR.

19. apr 2017 Navnenyt

Ny fjernvarmechef i EnviDan

Janus H. Christiansen er ny markedschef for fjernvarme i EnviDan

12. apr 2017 Navnenyt

Ny topchef for Qubiqa

Carsten Sørensen overtager efter Axel M. Jepsen, der bliver bestyrelsesformand.

11. apr 2017 Navnenyt

Ny topchef for Sweco Danmark

Dariush Rezai overtager som administrerende direktør for Sweco Danmark.

10. apr 2017 Navnenyt

Ny administrerende direktør for Bravida

Bravida har udnævnt Johnny Hey til ny administrerende direktør i Bravida Danmark A/S som afløser for Bent Andersen.

07. apr 2017 Navnenyt

Arcon-Sunmark ansætter ny adm. direktør

54-årige Ole Nørskov Dalby overtager i solvarmevirksomheden i Skørping.