04. apr 2017 Presseklip

Danske virksomheder på spring til tysk fjernvarmeboom

LÆS I DAG OM: Danske virksomheder på spring til tysk fjernvarmeboom. Fjernvarmeselskaber bygger ud med mere solvarme. Energitilsynet vil nå halvdelen af forrentningssagerne i år. Dansk Byggeri: Fjernvarmeselskaber får boligejeres energibesparelser.

Børsen:
Danske virksomheder på spring til tysk fjernvarmeboom
Selskaber som Danfoss og Logstor står på spring til at udnytte en kraftigt spirende interesse for fjernvarme i Tyskland, skriver Børsen.

 

Hos Danfoss beskriver direktør Lars Tveen fra Danfoss Heating situationen som ”en enestående mulighed for Danmark”. Men også en mulighed, der må og skal udnyttes her og nu.

 

Ifølge direktøren er potentialet nemlig præcis nu og her – og ikke om eksempelvis tre år. Det skyldes, at mange er blevet opmærksomme på behovet for energieffektivitet, som altså giver Danmark en unik mulighed for at tilbyde løsninger til fjernvarme.

 

Til gengæld er situationen også den, at flere og flere andre bliver dygtige til at tilbyde brugbare løsninger. Derfor understreger Lars Tveen over for Børsen, at et velfungerende hjemmemarked, hvor udvikling og innovation, er afgørende for eksportsucces.

 

- Det er for alt i verden vigtigt, at vi ikke sænker hastigheden i Danmark. Vi er ikke verdens største land, og det er nødvendigt med fokus, sammenhold og en beslutning om at blive i førersædet for den grønne omstilling. Det har jeg også fuld tillid til, at vi bliver ved med, siger Lars Tveen som har luftet dette synspunkt for energiminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Ifølge Lars Tveen har "Vinterpakken" fra EU-Kommissionen i november været startskud til udviklingen. Pakken forpligter medlemslande til at omsætte alternativ energi til opvarmning og nedkøling af boliger. Konkret skal andelen øges med 1 procentpoint årligt frem til 2030.

Også Logstor fortæller i Børsen, at selskabet går efter tysk fjernvarmeboom. Her er forventningen, at det tyske fjernvarmemarked bliver flerdoblet i de kommende år. Rørproducenten har åbnet en hovedbase i Hamborg, og herfra vil selskabet gøre Tyskland til sit største marked.

Ifølge Logstors regionschef, Tobias Langer, har Tyskland fået åbnet øjnene for at bruge sol og vind som energikilde til fjernvarme, og generelt er tyskerne begyndt at se på fjernvarme som en løsning fremfor forældet teknologi.

 

_____

 

Altinget:
Energitilsynet: Halvdelen af forrentningssagerne afgøres i år
Energitilsynet arbejder trods de politiske tvisterier på at være halvvejs gennem bunken med 57 forrentningsansøgninger i løbet af i år, skriver Altinget.

Tilsynet arbejder ud fra to afgørelser i 2012 og 2017, som har givet EGJ Varme ret til at opkræve 454 millioner kroner fra fjernvarmeforbrugerne i Herning om omegn.

- Målet er, at vi ved årets udgang har truffet afgørelse i mindst halvdelen af sagerne. Og dem, vi ikke når i år, bliver afgjort næste år. Jeg så gerne, at vi kunne træffe alle afgørelserne i år, men realistisk set må vi forvente at skulle bruge ret meget tid på at få tilvejebragt tilfredsstillende dokumentation for selskabernes forrentningsgrundlag og tage sagligt stilling til selskabernes mange argumenter for deres forrentningsønsker, som kan ligge langt fra det, som Energitilsynet vurderer, er rimeligt, siger kontorchef Martin Windelin til Altinget.

Han fortæller, at den politiske røre intet betyder, så længe intet gældende er afgjort endnu. Til gengæld undrer han og hans kolleger sig over, at 15 af ansøgerne har angivet, at de alligevel ikke vil benytte sig af muligheden for at opkræve penge, selv om Energitilsynet i givet fald giver dem tilladelse til det. 

____

EnergiWatch:
Fjernvarmeselskaber bygger ud med mere solvarme
Nu begynder resultaterne af vinterens energispareaftale at kunne ses, skriver EnergiWatch.

 

Hundested Varmeværk vil udvide sit solfangeranlæg med 1.411 m2 til knap 14.500 m2, mens Løkken Varmeværk lægger en fjerdedel på sit solfangeranlæg, der er godt 12.000 m2. Begge forventer at tage de større anlæg til sol i brug i maj.

 

Anlæggene bygges af Arcon-Sunmark, som oplyser at have flere lignende opgaver på vej. Interessen i sol skyldes den politiske energispareaftale fra december, der forlængede ordningen for solvarmeanlæg to år.

 

- Udvidelserne kommer lige nu, fordi det men nye energispareaftale igen er muligt at medregne solvarme som en energibesparelse, siger Arcon-Sunmarks salgsdirektør Knud Erik Nielsen.

 

_____

 

Ingeniøren:
Dansk Fjernvarme: Afgiftsforslag bringer overskudsvarme ingen vegne
Regeringens seneste analyse af afgifter på blandt andet overskudsvarme betyder, at vi i Danamrk stadig stort set ikke benytter den gode overskudsvarme, siger Dansk Fjernvarmes vicedirektør Kim Behnke til Ingeniøren.

 

Anbefalingen af ensartet, ny og lavere overskudvarmeafgift på 22,8 kroner per GJ betyder ifølge rapporten selv, at udnyttelsen af overskudsvarme vil stige fra det nuværende niveau på 5 PJ til 6 PJ – af en samlet varmeproduktion på 120 PJ.

 

- Vi skal udnytte mest muligt af den overskudsvarme, der er rundt omkring, hvis vi skal nå målet om fossilfrihed i 2050. Med det her forslag når vi ingen vegne, og det finder vi helt forkert. Derfor mener vi, at politikerne - som jo har det sidste ord - skal beslutte helt at afskaffe afgiften, siger Kim Behnke.

 

Dansk Fjernvarme har beregnet, at omkring 10 procent af Danmarks fjernvarmebehov kan klares med overskudsvarme inklusive varme fra virksomheder.

_____

  

BygTek:

Fjernvarmeselskaber tager besparelse

Ifølge Dansk Byggeri får det lokale fjernvarmeselskab i en række tilfælde de besparelser, boligejere energioptimerer til. Det sker, når fjernvarmeselskabet har en høj fast andel af fjernvarmetariffen, for så ender en stor del af besparelserne i fjernvarmeselskabets varetægt.

 

- Det betyder i praksis, at hvis den årlige energiregning er på 5.000 kroner, og beboerne laver forskellige tiltag, der gør, at de sænker deres varmeforbrug med 50 procent, sparer de reelt kun 25 procent af regningen, fordi knap halvdelen jo er en fast tarif til fjernvarmeselskabet, som på den måde hapser halvdelen af beboernes besparelse, forklarer chefkonsulent i Dansk Byggeri, Camilla Damsø Pedersen til BygTek.

Dansk Byggeri argumenterer derfor for, at der skal sættes et loft på den faste andel af fjernvarmetariffen, så den højst må udgøre 20 procent af varmeregningen.

_____

 

Fyens Stiftstidende: 
Ryslinge får måske fjernvarme
I Ryslinge på Midtfyn er en idé om fjernvarme ved at spire frem sammen med foråret. Mange gaskedler i byen trænger til en udskiftning, og oliefyrene skal udfases. Derfor er Ryslinge Udviklingsselskab kommet med et forslag om, at Ryslinge skal have fjernvarme fra Ringe, skriver Fyens Stiftstidende.

 

Emnet skal diskuteres på et borgermøde i aften, og direktør Karsten Godiksen, Ringe Fjernvarme, vil gerne imødekomme nabobyen. Han pointerer dog, at udspillet skal komme fra Ryslinge, og en eller anden form for ekstra produktionskapacitet skal der til.

 

- Så kunne det jo være en mulighed at lave et nyt anlæg med en stor solfanger ude på marken mellem Ringe og Ryslinge, foreslår fjernvarmechefen og tilføjer, at der ikke er lavet nogen beregninger om et fjernvarmesamarbejde endnu, siger Karsten Godiksen til Fyens Stiftstidende.

_____

 

Midtfyns Posten: 
Ringe Fjernvarme vil udvide
Der er penge at spare for både fjernvarmeselskabet, forbrugerne og samfundet, hvis Ringe Fjernvarme får lov til udvide sit forsyningsområde med 22 ejendomme på Bygmestervej og Bødkervej, skriver Midtfyns Posten (side 20).

Rådgivningsfirmaet DFP har lavet et projektforslag for Ringe Fjernvarme, der viser, at de fleste af de 22 ejendomme kan spare mange penge ved at konvertere fra naturgas til fjernvarme.

- Det lyder interessant. Jeg vidste slet ikke, at det var på tale igen. For nogle år siden var det også fremme, men dengang faldt det, fordi det blev alt for dyrt. Fra begyndelsen ville vi hellere have haft fjernvarme, men dengang blev vi tvunget med på naturgassen, fortæller autoforhandler Bent Outzen på Bygmestervej til Midtfyns Posten.

Beregningerne viser, at projektet i løbet af 20 år vil give Ringe Fjernvarme en gevinst på 700.000 kroner, og den samfundsøkonomiske gevinst beregnes til 1,5 millioner kroner.

Faaborg-Midtfyn Kommune sender projektet til høring hos naturgasselskabet NGF Nature Energy, der forsyner de fleste ejendomme med gas. 

_____

Århus Stiftstidende:
Fjernvarmelæk lukkede Bruuns Galleri
Mandag eftermiddag måtte Bruuns Galleri i Aarhus evakueres på grund af en læk på et fjernvarmerør.

Store dele af centeret blev oversvømmet med vand. Hele centret var dog kun lukket i 20 minutter, men enkelte områder har taget så meget skade, at de stadig var lukkede sidst på dagen.

 

 

Nyheder

26. apr 2017

Integration mellem forsyningssektorerne skal styrkes

Den stigende mængde fluktuerende energi skal udnyttes bedre i såvel elsektoren som i den øvrige forsyningssektor. Derfor bør tilskudspuljen, der netop skal fremme denne integration øges skriver Dansk Fjernvarme i et nyt høringssvar.

20. apr 2017

Det danske marked er udstillingsvindue

Den nye branchestatistik for fjernvarmesektoren viser en markant stigning i beskæftigelsen blandt rådgivende ingeniører. Det mærker de også hos virksomheden Damgaard.

20. apr 2017

"Vi har brug for at kunne afprøve nye teknologier på hjemmemarkedet"

Eksporten er stigende og antallet af medarbejdere i vækst. Alligevel oplever energianlægsvirksomheden Weiss, at det vigtige hjemlige fjernvarmemarked er presset. 

20. apr 2017

Dansk Metal: Hjemmemarkedet kan være et laboratorium

Danmark er en lille økonomi, der er afhængig af eksport. Derfor er det vigtigt med et hjemmemarked, der kan bruges som laboratorium, mener cheføkonom i Dansk Metal Thomas Søby. 

11. apr 2017

Fornuftigt med styrket kontrol af energispareordning

Slut med fejl og snyd i energispareindsatsen, mener energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, der derfor har fremlagt forslag til øget kontrolindsats. Dansk Fjernvarme støtter forslaget.

03. apr 2017

Dansk Byggeris analyse er uden fundament

Dansk Fjernvarme mener, at Dansk Byggeri går galt i byen i en analyse af fjernvarmens faste udgifter. Dansk Byggeris analyse mangler en grundlæggende forståelse af fjernvarmeselskabernes økonomi.

03. apr 2017

Forsyningsgrenene er unikke

De fysiske forskelle mellem forsyningsgrenene er åbenlyse. Men også regulatorisk og internt i selskaberne er der forskel. Dansk Fjernvarmes politiske chef giver indsigt i forsyningerne.

03. apr 2017

Forsyning Helsingør: Forskellige varer har forskellig regulering

Den nuværende regulering af fjernvarme giver stor handlefrihed for selskaberne, mener direktøren i Forsyning Helsingør, der mener, at multiforsyningerne sagtens kan hente effektiviseringsgevinster med forskellig regulering.

30. mar 2017

Europæisk varmekort kobler behov og ressourcer

Et nyt interaktivt kort viser hvor i Europa, der er overskudsvarme - og hvor der er behov for varme og køling.

29. mar 2017 Energi på toppen

Billedhjul: Fjernvarmen på det politiske operationsbord

Om det er marked eller politisk planlægning, der skal udvikle forsyningssektoren, var et af de centrale omdrejningspunkter i debatten under Dansk Fjernvarmes nye morgenmøde-koncept, Energi På Toppen.

23. mar 2017

Afgift på biomasse er gift for grøn omstilling

I et par nye folketingsforslag foreslår Enhedslisten, at regeringen skal analysere CO2-udledningen og effekterne ved en afgift på biomasse til fjernvarme. Dansk Fjernvarme advarer mod afgift, der vil bremse grøn omstilling.

27. apr 2017 Generalforsamling

Astrid Birnbaum valgt til Dansk Fjernvarmes bestyrelse

Tre genvalg og ét nyt bestyrelsesmedlem til Dansk Fjernvarmes bestyrelse. Det blev resultatet af afstemningen på Dansk Fjernvarmes generalforsamling.

21. apr 2017 Navnenyt

Ny Sales Manager i LOGSTOR

Mogens Holt Pedersen er ny Area Sales Manager for LOGSTOR Detect.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

21. apr 2017 Presseklip

Potentiale for mere fjernvarmeeksport til Tyskland og Rusland

LÆS I DAG: Potentiale for mere fjernvarmeeksport til Tyskland og Rusland. Elselskaber beklager sig over indtægtsramme. Biogasanlæg i Blans kan flytte til Glansager. Kjellerup Fjernvarme bygger nyt. Og meget meget mere.

20. apr 2017 Presseklip

Fjernvarmeindustrien har øget eksporten og ansætter flere

LÆS I DAG: Fjernvarmeindustrien har øget eksporten og ansætter flere. Usikker energipolitik koster Tjæreborg Industri. Intet fælles værk på Sydlolland.

18. apr 2017 Presseklip

Anklager mod minister om aftalebrud

LÆS I DAG: Anklager mod energiminister om aftalebrud. Kartoffelmelsvarme skudt ned af politikerne. Hedensted når CO2-mål før tid. Halm sikrer besparelse i Boulstrup-Hou.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

20. apr 2017 Navnenyt

LOGSTOR har fået ny områdechef

Per Grenaa er ny områdechef for LOGSTOR.

19. apr 2017 Navnenyt

Ny fjernvarmechef i EnviDan

Janus H. Christiansen er ny markedschef for fjernvarme i EnviDan

12. apr 2017 Navnenyt

Ny topchef for Qubiqa

Carsten Sørensen overtager efter Axel M. Jepsen, der bliver bestyrelsesformand.

11. apr 2017 Navnenyt

Ny topchef for Sweco Danmark

Dariush Rezai overtager som administrerende direktør for Sweco Danmark.

10. apr 2017 Navnenyt

Ny administrerende direktør for Bravida

Bravida har udnævnt Johnny Hey til ny administrerende direktør i Bravida Danmark A/S som afløser for Bent Andersen.

07. apr 2017 Navnenyt

Arcon-Sunmark ansætter ny adm. direktør

54-årige Ole Nørskov Dalby overtager i solvarmevirksomheden i Skørping.