03. apr 2017 Presseklip

Lavere el-afgifter skal kompensere afgift på spildvarme

LÆS I DAG: Lavere el-afgift skal kompensere for afgift på overskudsvarme. Flere veje til stop for kul i Aalborg. Biogas sender varmeprisen i bund i Ringkøbing. Sæby skifter fra sort til grøn.

Ingeniøren:
Fjernvarmeselskaber: Lavere el-afgift for overskudsvarmeafgift
Hvis overskudsvarmen fra kommende datacentre rammes af den af regeringen skitserede overskudsvarmeafgift, bør el-afgiften sænkes som kompensation.

Ellers slår afgifterne hul i økonomien og den sunde, grønne fornuft i at udnytte overskudsvarmen, vurderer Dansk Fjernvarme og fjernvarmeselskaber i Ingeniøren.

Regeringen vurderer i sin seneste afgiftsanalyse, at overskudsvarme skal belægges med en fast afgift på 22,80 kr/GJ.

I følge formand for Energi Viborg, Niels Dueholm, kan afgiften kaste økonomisk grus i selskabets forhandlinger med Apple om overskudsvarmen fra det kommende datacenter. Samme situation står Fjernvarme Fyn i med Facebooks datacenter i Odense.

- Kun hvis elafgiften reduceres, kan økonomien i et overskudsvarmeprojekt som med Apple hænge sammen efter indførelsen af en fast overskudsvarmeafgift, siger Niels Dueholm.

Indtil nu har tanken været, at Apple kunne give overskudsvarmen til fjernvarmenettet gratis og med de nuværende afgiftsregler kun betale en tidsbegrænset afgift på 33 procent af anlægsinvesteringerne.

_____

Nordjyske Stiftstidende:
Flere veje til et stop for kul er nu kortlagt
Aalborg Energikoncern har lavet en rapport, der viser, hvordan der kan laves fjernvarme uden fossile brændsler, når Nordjyllandsværket lukkes i 2028. Forslaget er, at kul skal erstattes af en bred palet af energikilder, fx mere overskudsvarme, varmepumper, sæsonvarmelagre, solvarme og biomasse -  og det er ifølge medlem af rådet Henrik Lund, professor ved Institut for Planlægning ved Aalborg Universitet en god idé:

- Fremtiden er usikker, da vi ikke kan forudsige udviklingen i el- og brændselspriserne. I den verden giver det en langt mere robust løsning, når man har flere ben at stå på. Den løsning, der lægges til, giver en mere energieffektiv varmeforsyning, fordi man både kan integrere vedvarende energi, udnytte spildvarme fra industrien og genbruge overskudsvarme, der ellers ville gå tabt, siger han til Nordjyske Stiftstidende.

Ifølge Henrik Lund er den bredspektrede og anbefalede løsning bedre end en ensidig satsning på biomasse, fordi der på langt sigt ikke er biomasseressourcer nok til alle kraftværker.

Rapporten fremlægger i alt otte forskellige scenarier for fremtiden.

_____

Dagbladet Ringkøbing-Skjern:
Biogas sender varmeprisen i bund
Biogasproduktionen i Spjald går godt. Fjernvarmeselskabet modtager biogas fra et gårdanlæg, der leverer over forventning.

Fjernvarmeselskabet havde budgetteret med en biogasproduktion på 1,8 millioner kubikmeter, men produktionen rundede to millioner kubikmeter, da det første år med biogas i røret fra Viftrup Biogas var gået den 29. marts. 

Dermed når varmeforsyningen sit mål om at tre fjerdedele af energiproduktionen skal være CO2-neutral alene med biogassen. Dertil kommer 10 procent fra værkets ligeledes varmepumpe, mens blot 15 procent produceres på naturgas. 

Allerede i fjor blev varmeregningen til de lokale forbrugere sat ned med cirka 2.000 kroner årligt i kraft af biogas-satsningen. Driftsleder Bent Kærgaard fra Spjald Fjernvarmeværk forventer, at dette års gennemsnitspris for en husstand får en lignende nedsættelse.

_____

Nordjyske:
Sæby skal skifte farve
Sort bliver til grøn for 3500 fjernvarmeforbrugere i Sæby, hvor Sæby Varmeværk er ved at forberede fremtidens varmeforsyning. I 2011 fik man et solvarmeanlæg og det er den omstilling, der nu skal fortsætte. Men endnu ved man ikke, hvordan, oplyser driftsleder på Sæby Varmeværk Pouli Rugholt.

Derfor har fjernvarmeselskabet taget kontakt til Energibyen Frederikshavn Kommune for at finde frem til en optimal fjernvarmeforsyning. Derudover deltager Sæby Varmeværk også i Masterplan Sæby, der skal udvikle byen.

- I forhold til bosætning, så er det vigtigt at vi får flere tilflyttere. Derfor er vi parate til at blive aktive medspillere i arbejdet med Masterplan Sæby. Vi har et meget veldrevet varmeværk, som leverer varme i Sæby til en konkurrencedygtig pris. Når vi ser på sammenligningstal ligger varmeprisen i Sæby i den bedste ende. Vi er selvfølgelig parat til at kigge på at udvide vores ledningsnet og produktion, hvis fx nye udstykninger finder det interessant at få leveret varme fra os. Vores håb er derfor, at vi bliver involveret i kommunale eller private planer om udstykninger og så videre, siger Pouli Rugholt, Sæby Varmeværk til Nordjyske.

_____

Midtjyllands Avis:
Nyt værk på vej i Kjellerup
Kjellerup Fjernvarme opfører et nyt værk i Industriparken, der skal afløse det nuværende værk på Agertoften i Kjellerup. Der bliver opført et nyt flislager og en kedelhal med en ny kedel og plads til en mere. Desuden bliver der indrettet værksted, lager og administration. Det skriver Midtjyllands Avis.

Forud for beslutningen går en række overvejelser, fordi den ældste af værkets to kedler trængte til at blive skiftet ud. Skærpede miljøkrav var med til at afgøre sagen.

- Hvis vi skulle efterleve kravet, skulle vi have en ny kedel, og den ville fylde mere. Det ville også blive dyrt, da vi så skulle hæve taget på bygningen, fortæller Lars Mikkelsen Bjørnkjær til Midtjyllands Avis.

Projektet, der skal i EU-udbud, forventes at koste 80-90 millioner kroner. Den nye kedel sættes i drift i 2018, og når den lille fliskedel på Agertoften om nogle år skal udskiftes, er der plads til en kedel mere på det nye værk i Industriparken.

 

Nyheder

26. apr 2017

Integration mellem forsyningssektorerne skal styrkes

Den stigende mængde fluktuerende energi skal udnyttes bedre i såvel elsektoren som i den øvrige forsyningssektor. Derfor bør tilskudspuljen, der netop skal fremme denne integration øges skriver Dansk Fjernvarme i et nyt høringssvar.

20. apr 2017

Det danske marked er udstillingsvindue

Den nye branchestatistik for fjernvarmesektoren viser en markant stigning i beskæftigelsen blandt rådgivende ingeniører. Det mærker de også hos virksomheden Damgaard.

20. apr 2017

"Vi har brug for at kunne afprøve nye teknologier på hjemmemarkedet"

Eksporten er stigende og antallet af medarbejdere i vækst. Alligevel oplever energianlægsvirksomheden Weiss, at det vigtige hjemlige fjernvarmemarked er presset. 

20. apr 2017

Dansk Metal: Hjemmemarkedet kan være et laboratorium

Danmark er en lille økonomi, der er afhængig af eksport. Derfor er det vigtigt med et hjemmemarked, der kan bruges som laboratorium, mener cheføkonom i Dansk Metal Thomas Søby. 

11. apr 2017

Fornuftigt med styrket kontrol af energispareordning

Slut med fejl og snyd i energispareindsatsen, mener energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, der derfor har fremlagt forslag til øget kontrolindsats. Dansk Fjernvarme støtter forslaget.

03. apr 2017

Dansk Byggeris analyse er uden fundament

Dansk Fjernvarme mener, at Dansk Byggeri går galt i byen i en analyse af fjernvarmens faste udgifter. Dansk Byggeris analyse mangler en grundlæggende forståelse af fjernvarmeselskabernes økonomi.

03. apr 2017

Forsyningsgrenene er unikke

De fysiske forskelle mellem forsyningsgrenene er åbenlyse. Men også regulatorisk og internt i selskaberne er der forskel. Dansk Fjernvarmes politiske chef giver indsigt i forsyningerne.

03. apr 2017

Forsyning Helsingør: Forskellige varer har forskellig regulering

Den nuværende regulering af fjernvarme giver stor handlefrihed for selskaberne, mener direktøren i Forsyning Helsingør, der mener, at multiforsyningerne sagtens kan hente effektiviseringsgevinster med forskellig regulering.

30. mar 2017

Europæisk varmekort kobler behov og ressourcer

Et nyt interaktivt kort viser hvor i Europa, der er overskudsvarme - og hvor der er behov for varme og køling.

29. mar 2017 Energi på toppen

Billedhjul: Fjernvarmen på det politiske operationsbord

Om det er marked eller politisk planlægning, der skal udvikle forsyningssektoren, var et af de centrale omdrejningspunkter i debatten under Dansk Fjernvarmes nye morgenmøde-koncept, Energi På Toppen.

23. mar 2017

Afgift på biomasse er gift for grøn omstilling

I et par nye folketingsforslag foreslår Enhedslisten, at regeringen skal analysere CO2-udledningen og effekterne ved en afgift på biomasse til fjernvarme. Dansk Fjernvarme advarer mod afgift, der vil bremse grøn omstilling.

27. apr 2017 Generalforsamling

Astrid Birnbaum valgt til Dansk Fjernvarmes bestyrelse

Tre genvalg og ét nyt bestyrelsesmedlem til Dansk Fjernvarmes bestyrelse. Det blev resultatet af afstemningen på Dansk Fjernvarmes generalforsamling.

21. apr 2017 Navnenyt

Ny Sales Manager i LOGSTOR

Mogens Holt Pedersen er ny Area Sales Manager for LOGSTOR Detect.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

21. apr 2017 Presseklip

Potentiale for mere fjernvarmeeksport til Tyskland og Rusland

LÆS I DAG: Potentiale for mere fjernvarmeeksport til Tyskland og Rusland. Elselskaber beklager sig over indtægtsramme. Biogasanlæg i Blans kan flytte til Glansager. Kjellerup Fjernvarme bygger nyt. Og meget meget mere.

20. apr 2017 Presseklip

Fjernvarmeindustrien har øget eksporten og ansætter flere

LÆS I DAG: Fjernvarmeindustrien har øget eksporten og ansætter flere. Usikker energipolitik koster Tjæreborg Industri. Intet fælles værk på Sydlolland.

18. apr 2017 Presseklip

Anklager mod minister om aftalebrud

LÆS I DAG: Anklager mod energiminister om aftalebrud. Kartoffelmelsvarme skudt ned af politikerne. Hedensted når CO2-mål før tid. Halm sikrer besparelse i Boulstrup-Hou.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

20. apr 2017 Navnenyt

LOGSTOR har fået ny områdechef

Per Grenaa er ny områdechef for LOGSTOR.

19. apr 2017 Navnenyt

Ny fjernvarmechef i EnviDan

Janus H. Christiansen er ny markedschef for fjernvarme i EnviDan

12. apr 2017 Navnenyt

Ny topchef for Qubiqa

Carsten Sørensen overtager efter Axel M. Jepsen, der bliver bestyrelsesformand.

11. apr 2017 Navnenyt

Ny topchef for Sweco Danmark

Dariush Rezai overtager som administrerende direktør for Sweco Danmark.

10. apr 2017 Navnenyt

Ny administrerende direktør for Bravida

Bravida har udnævnt Johnny Hey til ny administrerende direktør i Bravida Danmark A/S som afløser for Bent Andersen.

07. apr 2017 Navnenyt

Arcon-Sunmark ansætter ny adm. direktør

54-årige Ole Nørskov Dalby overtager i solvarmevirksomheden i Skørping.