30. mar 2017 Presseklip

Udspil vil hæve varmepriserne

LÆS I DAG: Udspil vil hæve varmepriserne. Øresund skal være lager for fjernvarme til el. Grundfos og Danske Commodities: Brexit åbner nye muligheder. Danmark kan sige nej til russisk gasrørledning.

P1 Orientering:

Udspil vil hæve varmepriserne
Dansk Fjernvarme kaldte onsdag til morgenmøde med politikere og interesseorganisationer. Fordi forsyningssektoren er bekymrede over regeringens sovende planer om forsyningssektoren. Blandt andet vil energi-, forsynings- og klimaministeren fjerne muligheden for finansiering fra kommunekredit.

Den idé vækker ikke glæde hos Dansk Fjernvarme:

- Hvis man gør forsyningssektoren til et spekulationsområde, vil det betyde, at dem, der investerer i sektoren skal have et højere afkast i form af forrentning, og det eneste sted, man kan hæve de penge, er hos forbrugerne, siger Kim Mortensen til P1 Orientering.

Det er derfor organisationens vurdering, at regeringens forsyningsudspil ikke vil gøre det billigere for forbrugerne, men væsentligt dyrere for forbrugerne.

_____

Berlingske:

European Energy har fået en ide, der kan levere grøn fjernvarme til hele København – og ideen har fået navnet Gigastorage. Projektet opererer med et kæmpe bassin, hvor vandet er varmet op af overskudsstrøm fra vindmøller og solceller. Det kan senere bruges til fjernvarme om vinteren.

- Sådan et anlæg vil kunne levere fjernvarme til alle mennesker i København. Vi har diskussioner med en række kommuner lige nu, og vi vil fortsætte og tage kontakt til endnu flere og høre, om Gigastorage kan passe ind i deres planer, siger Knud-Erik Andersen, direktør for Giga Storage til Berlingske.

Planen kan løse nutidens udfordring med, at vedvarende energi produceres på tilfældige tidspunkter, som ikke altid passer med forbruget. Ubalancen betyder, at der nogle gange er en stor overproduktion af grøn strøm i nogle timer, mens kul, gas, biomasse og andre energiformer må afløse på andre tidspunkter. Gigastorage vil således kunne lagre overskudsstrømmen og bruge den, når behovet indtræder.

Ifølge Knud-Erik Andersen vil investeringen i Gigastorage være på tre-fem mia. kr., hvis det skal kunne levere fjernvarme til hele København – og investeringen kan ske uden støtte, hvis afgifterne på el ændres.

_____

Børsen: 
Grundfos og Danske Commodities: Brexit åbner nye muligheder 
Brexit kan vendes til noget positivt, vurderer Danske Commodities og Grundfos i Børsen i dag.

Selskaberne ser nye muligheder i Storbritannien uden for EU.

- Jeg tror, at hvis der begynder at indfinde sig en negativ effekt, vil den britiske regering være opsat på at vise, at Brexit ikke var en fejl, og så skal de nok gyde diverse subsidier ind i konstruktionsprojekter og bygninger osv. Og det vil gavne os, mener Grundfos-chef Mads Nipper.

Han påpeger dog, at pundets fald siden Brexit-beslutningen har haft negativ effekt på Grundfos.

Danske Commodities har Storbritannien som et strategisk marked, hvor virksomheden udvider sin forretning og forventer at udvide sine aktiver. Brexit kan betyde, at Storbritannien ryster posen og ændrer nogle regimer, hvilket kan skabe nye muligheder, vurderer Danske Commodities.

_____

Altinget:
Danmark kan sige nej til russisk gasrørledning
Juridisk set skal Danmark ikke frygte Rusland – vi har al lov på sin vores side i forhold til at afvise en ny gasrørledning i farvandet omkring Bornholm.

Det vurderer David Langlet, juraprofessor ved Göteborg Universitet, i et interview med Altinget. Han har forsket i det juridiske spil i Østersøen om gasrørledningen Nord Stream, og hans besked til politikerne forud for den ventede ansøgning om en ny Nord Stream 2 er klar:

- Danmark har en suveræn ret til at vælge om man vil tillade et nyt gasrørsprojekt i dansk territorialfarvand. Fra et internationalt retligt perspektiv er sagen helt entydig: Danmark kan bare sige nej. Det betyder ingenting retligt, at Danmark tidligere har sagt ja til Nord Stream 1, siger David Langlet til Altinget.

Gasrørledningen vil gøre det muligt for det statsejede russiske selskab Gazprom, der ejer selskabet Nord Stream 2, at eksportere mere gas til det europæiske marked.

Spørgsmålet om den planlagte Nord Stream 2 mellem Rusland og Tyskland er storpolitik oven på at EU har indført sanktioner mod Rusland. Danmark har kæmpet for, at EU, og ikke Danmark alene, skal vurdere den nye russiske gasledning i Østersøen som anslås at koste 60 milliarder kroner.

 

 

 

 

P1 Orientering:
Udspil vil hæve varmepriserne
Dansk Fjernvarme kaldte onsdag til morgenmøde med politikere og interesseorganisationer. Fordi forsyningssektoren er bekymrede over regeringens sovende planer om forsyningssektoren. Blandt andet vil energi-, forsynings- og klimaministeren fjerne muligheden for finansiering fra kommunekredit.

Den idé vækker ikke glæde hos Dansk Fjernvarme:

- Hvis man gør forsyningssektoren til et spekulationsområde, vil det betyde, at dem, der investerer i sektoren skal have et højere afkast i form af forrentning, og det eneste sted, man kan hæve de penge, er hos forbrugerne, siger Kim Mortensen til P1 Orientering.

Det er derfor organisationens vurdering, at regeringens forsyningsudspil ikke vil gøre det billigere for forbrugerne, men væsentligt dyrere for forbrugerne.

_____

Berlingske:
Øresund skal være lager for fjernvarme til el
European Energy har fået en ide, der kan levere grøn fjernvarme til hele København – og ideen har fået navnet Gigastorage. Projektet opererer med et kæmpe bassin, hvor vandet er varmet op af overskudsstrøm fra vindmøller og solceller. Det kan senere bruges til fjernvarme om vinteren.

- Sådan et anlæg vil kunne levere fjernvarme til alle mennesker i København. Vi har diskussioner med en række kommuner lige nu, og vi vil fortsætte og tage kontakt til endnu flere og høre, om Gigastorage kan passe ind i deres planer, siger Knud-Erik Andersen, direktør for Giga Storage til Berlingske.

Planen kan løse nutidens udfordring med, at vedvarende energi produceres på tilfældige tidspunkter, som ikke altid passer med forbruget. Ubalancen betyder, at der nogle gange er en stor overproduktion af grøn strøm i nogle timer, mens kul, gas, biomasse og andre energiformer må afløse på andre tidspunkter. Gigastorage vil således kunne lagre overskudsstrømmen og bruge den, når behovet indtræder.

Ifølge Knud-Erik Andersen vil investeringen i Gigastorage være på tre-fem mia. kr., hvis det skal kunne levere fjernvarme til hele København – og investeringen kan ske uden støtte, hvis afgifterne på el ændres.

_____

Børsen: 
Grundfos og Danske Commodities: Brexit åbner nye muligheder 
Brexit kan vendes til noget positivt, vurderer Danske Commodities og Grundfos i Børsen i dag.

Selskaberne ser nye muligheder i Storbritannien uden for EU.

- Jeg tror, at hvis der begynder at indfinde sig en negativ effekt, vil den britiske regering være opsat på at vise, at Brexit ikke var en fejl, og så skal de nok gyde diverse subsidier ind i konstruktionsprojekter og bygninger osv. Og det vil gavne os, mener Grundfos-chef Mads Nipper.

Han påpeger dog, at pundets fald siden Brexit-beslutningen har haft negativ effekt på Grundfos.

Danske Commodities har Storbritannien som et strategisk marked, hvor virksomheden udvider sin forretning og forventer at udvide sine aktiver. Brexit kan betyde, at Storbritannien ryster posen og ændrer nogle regimer, hvilket kan skabe nye muligheder, vurderer Danske Commodities.

_____

Altinget:
Danmark kan sige nej til russisk gasrørledning
Juridisk set skal Danmark ikke frygte Rusland – vi har al lov på sin vores side i forhold til at afvise en ny gasrørledning i farvandet omkring Bornholm.

Det vurderer David Langlet, juraprofessor ved Göteborg Universitet, i et interview med Altinget. Han har forsket i det juridiske spil i Østersøen om gasrørledningen Nord Stream, og hans besked til politikerne forud for den ventede ansøgning om en ny Nord Stream 2 er klar:

- Danmark har en suveræn ret til at vælge om man vil tillade et nyt gasrørsprojekt i dansk territorialfarvand. Fra et internationalt retligt perspektiv er sagen helt entydig: Danmark kan bare sige nej. Det betyder ingenting retligt, at Danmark tidligere har sagt ja til Nord Stream 1, siger David Langlet til Altinget.

Gasrørledningen vil gøre det muligt for det statsejede russiske selskab Gazprom, der ejer selskabet Nord Stream 2, at eksportere mere gas til det europæiske marked.

Spørgsmålet om den planlagte Nord Stream 2 mellem Rusland og Tyskland er storpolitik oven på at EU har indført sanktioner mod Rusland. Danmark har kæmpet for, at EU, og ikke Danmark alene, skal vurdere den nye russiske gasledning i Østersøen som anslås at koste 60 milliarder kroner.

 
 

Nyheder

26. apr 2017

Integration mellem forsyningssektorerne skal styrkes

Den stigende mængde fluktuerende energi skal udnyttes bedre i såvel elsektoren som i den øvrige forsyningssektor. Derfor bør tilskudspuljen, der netop skal fremme denne integration øges skriver Dansk Fjernvarme i et nyt høringssvar.

20. apr 2017

Det danske marked er udstillingsvindue

Den nye branchestatistik for fjernvarmesektoren viser en markant stigning i beskæftigelsen blandt rådgivende ingeniører. Det mærker de også hos virksomheden Damgaard.

20. apr 2017

"Vi har brug for at kunne afprøve nye teknologier på hjemmemarkedet"

Eksporten er stigende og antallet af medarbejdere i vækst. Alligevel oplever energianlægsvirksomheden Weiss, at det vigtige hjemlige fjernvarmemarked er presset. 

20. apr 2017

Dansk Metal: Hjemmemarkedet kan være et laboratorium

Danmark er en lille økonomi, der er afhængig af eksport. Derfor er det vigtigt med et hjemmemarked, der kan bruges som laboratorium, mener cheføkonom i Dansk Metal Thomas Søby. 

11. apr 2017

Fornuftigt med styrket kontrol af energispareordning

Slut med fejl og snyd i energispareindsatsen, mener energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, der derfor har fremlagt forslag til øget kontrolindsats. Dansk Fjernvarme støtter forslaget.

03. apr 2017

Dansk Byggeris analyse er uden fundament

Dansk Fjernvarme mener, at Dansk Byggeri går galt i byen i en analyse af fjernvarmens faste udgifter. Dansk Byggeris analyse mangler en grundlæggende forståelse af fjernvarmeselskabernes økonomi.

03. apr 2017

Forsyningsgrenene er unikke

De fysiske forskelle mellem forsyningsgrenene er åbenlyse. Men også regulatorisk og internt i selskaberne er der forskel. Dansk Fjernvarmes politiske chef giver indsigt i forsyningerne.

03. apr 2017

Forsyning Helsingør: Forskellige varer har forskellig regulering

Den nuværende regulering af fjernvarme giver stor handlefrihed for selskaberne, mener direktøren i Forsyning Helsingør, der mener, at multiforsyningerne sagtens kan hente effektiviseringsgevinster med forskellig regulering.

30. mar 2017

Europæisk varmekort kobler behov og ressourcer

Et nyt interaktivt kort viser hvor i Europa, der er overskudsvarme - og hvor der er behov for varme og køling.

29. mar 2017 Energi på toppen

Billedhjul: Fjernvarmen på det politiske operationsbord

Om det er marked eller politisk planlægning, der skal udvikle forsyningssektoren, var et af de centrale omdrejningspunkter i debatten under Dansk Fjernvarmes nye morgenmøde-koncept, Energi På Toppen.

23. mar 2017

Afgift på biomasse er gift for grøn omstilling

I et par nye folketingsforslag foreslår Enhedslisten, at regeringen skal analysere CO2-udledningen og effekterne ved en afgift på biomasse til fjernvarme. Dansk Fjernvarme advarer mod afgift, der vil bremse grøn omstilling.

27. apr 2017 Generalforsamling

Astrid Birnbaum valgt til Dansk Fjernvarmes bestyrelse

Tre genvalg og ét nyt bestyrelsesmedlem til Dansk Fjernvarmes bestyrelse. Det blev resultatet af afstemningen på Dansk Fjernvarmes generalforsamling.

21. apr 2017 Navnenyt

Ny Sales Manager i LOGSTOR

Mogens Holt Pedersen er ny Area Sales Manager for LOGSTOR Detect.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

21. apr 2017 Presseklip

Potentiale for mere fjernvarmeeksport til Tyskland og Rusland

LÆS I DAG: Potentiale for mere fjernvarmeeksport til Tyskland og Rusland. Elselskaber beklager sig over indtægtsramme. Biogasanlæg i Blans kan flytte til Glansager. Kjellerup Fjernvarme bygger nyt. Og meget meget mere.

20. apr 2017 Presseklip

Fjernvarmeindustrien har øget eksporten og ansætter flere

LÆS I DAG: Fjernvarmeindustrien har øget eksporten og ansætter flere. Usikker energipolitik koster Tjæreborg Industri. Intet fælles værk på Sydlolland.

18. apr 2017 Presseklip

Anklager mod minister om aftalebrud

LÆS I DAG: Anklager mod energiminister om aftalebrud. Kartoffelmelsvarme skudt ned af politikerne. Hedensted når CO2-mål før tid. Halm sikrer besparelse i Boulstrup-Hou.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

20. apr 2017 Navnenyt

LOGSTOR har fået ny områdechef

Per Grenaa er ny områdechef for LOGSTOR.

19. apr 2017 Navnenyt

Ny fjernvarmechef i EnviDan

Janus H. Christiansen er ny markedschef for fjernvarme i EnviDan

12. apr 2017 Navnenyt

Ny topchef for Qubiqa

Carsten Sørensen overtager efter Axel M. Jepsen, der bliver bestyrelsesformand.

11. apr 2017 Navnenyt

Ny topchef for Sweco Danmark

Dariush Rezai overtager som administrerende direktør for Sweco Danmark.

10. apr 2017 Navnenyt

Ny administrerende direktør for Bravida

Bravida har udnævnt Johnny Hey til ny administrerende direktør i Bravida Danmark A/S som afløser for Bent Andersen.

07. apr 2017 Navnenyt

Arcon-Sunmark ansætter ny adm. direktør

54-årige Ole Nørskov Dalby overtager i solvarmevirksomheden i Skørping.