28. mar 2017 Presseklip

Ekspert: Svært at lukke hul i lovgivning om forrentning

LÆS I DAG: Ekspert: Svært at lukke hul i lov om forrentning. Pengene bliver hos a.m.b.a.-kunder. Dansk fjernvarme til Belgien. Munk bliver i Nature Energys bestyrelse. Eksperter: Trump kvæler ikke grøn omstilling. Og meget mere.

Altinget:
Ekspert: Svært at lukke hul i lov om forrentning
I den kommende uge vil politikerne forsøge at finde frem til en løsning, der hindrer fjernvarmeselskaberne i at bruge en evt. forrentning af deres indskudskapital på andet end fjernvarme.

Blandt andet håber politikerne at bremse de 57 ansøgninger, der hos Energitilsynet venter på at blive behandlet.

Men senioradvokat hos Horten René Frisdahl Jensen tror ikke, det kan lade sig gøre, da ansøgningerne vedrører en periode, hvor de gældende regler har været i kraft, skriver Altinget.

Og det vil være at lovgive med tilbagevirkende kraft, hvilket sker meget sjældent i Danmark, oplyser advokaten, der har speciale i forsyningsret.

René Frisdahl Jensen forstår heller ikke politikernes overraskelse over Energitilsynets afgørelse:

- Jeg ved godt, at det er populært at sige, at det er strengt og groft over for forbrugerne. Og det er et forståeligt politisk valg, at man vil lukke muligheden ned. Men man skal bare huske på, at Energitilsynets afgørelse blot er en udmøntning af den lovgivning, som politikerne selv har vedtaget, siger han til Altinget.

_____

Altinget:
Pengene bliver hos a.m.b.a.-kunder
Ifølge Altinget er det ikke alle af de i alt 57 fjernvarmeselskaber, som har søgt Energistyrelsen om lov til forrentning af indskudskapitalen, der kan trække pengene ud og bruge dem på – i princippet – andre formål end fjernvarme. For 19 af selskaberne er forbrugerejede, og pengene forbliver derfor i kundernes lommer, fordi de er såkaldte a.m.b.a.-konstruktioner.  

De er kun de kommunale eller privatejede selskaber, som kan trække den forrentede kapital ud af selskaberne og bruge den på andre formål. 

_____

Energy Supply:
Dansk fjernvarme til Belgien
Byen Antwerpen ønsker at udnytte overskudsvarmen fra deres nye affaldsforbrænding til fjernvarme.

Men det kræver en udbygning af et fjernvarmenet. Og derfor har det belgiske selskab ISVAG, der står for opførelsen af anlægget, tirsdag underskrevet en aftale med ARC og DBDH i forbindelse med det royale besøg fra Belgien.

- DBDH har mødtes med ISVAG flere gange og diskuteret hvordan fjernvarme kan udrulles på den bedste måde i Antwerpen. Det munder nu ud i den formaliserede aftale, som skal give DBDHs medlemmer bedre adgang til og viden om planerne i Antwerpen og Belgien. Vi forventer snart at kunne invitere både virksomheder og forsyninger til Belgien i samarbejde med ISVAG og ser frem til at modtage delegationer fra Belgien her i Danmark, siger Lars Hummelsmose, direktør i DBDH, til Energy Supply.

Direktøren oplyser yderligere, at DBDH oplever en stigende interesse for den danske fjernvarme. Og for at få udbredt fjernvarmen i større dele af Europa er sådan en aftale med ISVAG særdeles vigtig, lyder det.

_____

Lolland-Falsters Folketidende: 
Fjernvarme til flere byer på Lolland
Lolland Forsyning arbejder på at få lagt fjernvarme ud til indbyggerne i landsbyerne Bandholm, Reersnæs, Østofte og Nørreballe på Lolland.

120 husstande har sagt ja til at udskifte private varmekilder med fjernvarme.

- Blandt andet har vi mellem 30 og 40 ejendomme, som har sagt ja til at konvertere fra pillefyr til fjernvarme. Selvom fjernvarmen i det tilfælde vil være lidt dyrere, ønsker flere at slippe for det ekstra arbejde, som der er med et pillefyr, siger projektlederen Carsten Skude Larsen til Lolland-Falsters Folketidende.

Varmen leveres af REFAs kraftvarmeværk i Sakskøbing og Maribo Varmeværks kommende flisværk. 

_____

Rødovre Kommune:
Drone fotograferer varmenettet
Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning termofotograferer del af ledningsnettet med termokamera monteret på en drone.

Dronen flyver om natten fra på søndag den 2. april og cirka 14 dage frem, oplyser Rødovre Kommune. Flyvehøjden er op til cirka 100 meter. Drone Systems styrer dronerne for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning.

_____

Fyns Amts Avis:
Munk bliver i Nature Energys bestyrelse
Byrådsmedlemmet Jens Munk (DF) beholder sin plads i Nature Energys bestyrelse, besluttede et flertal i byrådet i Svendborg Kommune tirsdag aften, skriver Fyns Amts Avis.

”Et flertal i byrådet konstaterede, at Jens Munk havde anerkendt, at han havde forbrudt sig mod reglerne om bestyrelsesmedlemmernes tavshedspligt, at han beklager dette, og at han fremover vil udvise størst mulig agtpågivenhed i forhold til overholdelse af disse regler. På dette grundlag stemte man om hvorvidt Jens Munk skulle fastholde bestyrelsesposten,” står der i beslutningsteksten.

20 stemte for, mens Socialdemokratiet, Liste T og SF undlod at stemme, og Jørgen Lundsgaard (LA) var fraværende.

Den 27. februar sendte Jens Munk som bestyrelsesmedlem i Nature Energy en mail med oplysninger, der ifølge selskabet var af fortrolig karakter. Mailen sendte han til byrådsmedlemmer i Svendborg og til byrådsmedlemmer i nogle af de øvrige otte fynske kommuner, der er medejere af Nature Energy.

_____

Fyns Amts Avis:
Ærøskøbing renoverer ledninger
Kloak, vand- og fjernvarmeledningerne i Ærøskøbing skal renoveres, og derfor er Ærø Kommune gået i gang med et større gravearbejde i samarbejde med Ærøskøbing Vandværk, Ærøskøbing Fjernvarme og Ærø Vand. Det skriver Fyns Amts Avis.

Arbejdet er gået i gang her i marts, og hvis alt går efter planen, vil det være afsluttet omkring 1. juli.

_____

DR:
Eksperter: Trump kvæler ikke grøn omstilling
Det får næppe stor betydning for den grønne omstilling i USA, at præsident Donald Trump har valgt at rulle en række af Obamas klimatiltag tilbage.

Sådan lyder vurderingen fra klimatænketanken Concito og dansk erhvervsliv. I USA har de enkelte delstater stor frihed til selv at bestemme, hvilken energi- og klimapolitik de vil føre, og stater som Texas, Californien og Massachusetts er allerede godt i gang med at skifte sorte brændsler ud med grønne.

Det vil de blive ved med, selvom Donald Trump i dag har udstukket en anden klimakurs end Barack Obama, forklarer Jarl Krausing, der er international chef i Concito.

- Trumps nye klimapolitik kan få en forsinkende effekt på de klimamål, som Obama udstak for USA. Men den grønne omstilling vil fortsætte i USA, for mange delstater og byer satser på den grønne energi. Det vil de blive ved med, siger han til DR.

Den amerikanske præsident lægger blandt andet op til at give den amerikanske kulindustri mulighed for at åbne nye kulminer på statslig jord. Det skal ifølge Donald Trump kaste en masse nye arbejdspladser af sig. Men ifølge Jarl Krausing er prisen på sol- og vindenergi samt skiffergas i dag så lav, at det ikke giver økonomisk mening at satse på kul. Derudover er prisen på vedvarende energiteknologi faldet med 80 procent over en kort årrække.

Nyheder

26. apr 2017

Integration mellem forsyningssektorerne skal styrkes

Den stigende mængde fluktuerende energi skal udnyttes bedre i såvel elsektoren som i den øvrige forsyningssektor. Derfor bør tilskudspuljen, der netop skal fremme denne integration øges skriver Dansk Fjernvarme i et nyt høringssvar.

20. apr 2017

Det danske marked er udstillingsvindue

Den nye branchestatistik for fjernvarmesektoren viser en markant stigning i beskæftigelsen blandt rådgivende ingeniører. Det mærker de også hos virksomheden Damgaard.

20. apr 2017

"Vi har brug for at kunne afprøve nye teknologier på hjemmemarkedet"

Eksporten er stigende og antallet af medarbejdere i vækst. Alligevel oplever energianlægsvirksomheden Weiss, at det vigtige hjemlige fjernvarmemarked er presset. 

20. apr 2017

Dansk Metal: Hjemmemarkedet kan være et laboratorium

Danmark er en lille økonomi, der er afhængig af eksport. Derfor er det vigtigt med et hjemmemarked, der kan bruges som laboratorium, mener cheføkonom i Dansk Metal Thomas Søby. 

11. apr 2017

Fornuftigt med styrket kontrol af energispareordning

Slut med fejl og snyd i energispareindsatsen, mener energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, der derfor har fremlagt forslag til øget kontrolindsats. Dansk Fjernvarme støtter forslaget.

03. apr 2017

Dansk Byggeris analyse er uden fundament

Dansk Fjernvarme mener, at Dansk Byggeri går galt i byen i en analyse af fjernvarmens faste udgifter. Dansk Byggeris analyse mangler en grundlæggende forståelse af fjernvarmeselskabernes økonomi.

03. apr 2017

Forsyningsgrenene er unikke

De fysiske forskelle mellem forsyningsgrenene er åbenlyse. Men også regulatorisk og internt i selskaberne er der forskel. Dansk Fjernvarmes politiske chef giver indsigt i forsyningerne.

03. apr 2017

Forsyning Helsingør: Forskellige varer har forskellig regulering

Den nuværende regulering af fjernvarme giver stor handlefrihed for selskaberne, mener direktøren i Forsyning Helsingør, der mener, at multiforsyningerne sagtens kan hente effektiviseringsgevinster med forskellig regulering.

30. mar 2017

Europæisk varmekort kobler behov og ressourcer

Et nyt interaktivt kort viser hvor i Europa, der er overskudsvarme - og hvor der er behov for varme og køling.

29. mar 2017 Energi på toppen

Billedhjul: Fjernvarmen på det politiske operationsbord

Om det er marked eller politisk planlægning, der skal udvikle forsyningssektoren, var et af de centrale omdrejningspunkter i debatten under Dansk Fjernvarmes nye morgenmøde-koncept, Energi På Toppen.

23. mar 2017

Afgift på biomasse er gift for grøn omstilling

I et par nye folketingsforslag foreslår Enhedslisten, at regeringen skal analysere CO2-udledningen og effekterne ved en afgift på biomasse til fjernvarme. Dansk Fjernvarme advarer mod afgift, der vil bremse grøn omstilling.

27. apr 2017 Generalforsamling

Astrid Birnbaum valgt til Dansk Fjernvarmes bestyrelse

Tre genvalg og ét nyt bestyrelsesmedlem til Dansk Fjernvarmes bestyrelse. Det blev resultatet af afstemningen på Dansk Fjernvarmes generalforsamling.

21. apr 2017 Navnenyt

Ny Sales Manager i LOGSTOR

Mogens Holt Pedersen er ny Area Sales Manager for LOGSTOR Detect.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

21. apr 2017 Presseklip

Potentiale for mere fjernvarmeeksport til Tyskland og Rusland

LÆS I DAG: Potentiale for mere fjernvarmeeksport til Tyskland og Rusland. Elselskaber beklager sig over indtægtsramme. Biogasanlæg i Blans kan flytte til Glansager. Kjellerup Fjernvarme bygger nyt. Og meget meget mere.

20. apr 2017 Presseklip

Fjernvarmeindustrien har øget eksporten og ansætter flere

LÆS I DAG: Fjernvarmeindustrien har øget eksporten og ansætter flere. Usikker energipolitik koster Tjæreborg Industri. Intet fælles værk på Sydlolland.

18. apr 2017 Presseklip

Anklager mod minister om aftalebrud

LÆS I DAG: Anklager mod energiminister om aftalebrud. Kartoffelmelsvarme skudt ned af politikerne. Hedensted når CO2-mål før tid. Halm sikrer besparelse i Boulstrup-Hou.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

20. apr 2017 Navnenyt

LOGSTOR har fået ny områdechef

Per Grenaa er ny områdechef for LOGSTOR.

19. apr 2017 Navnenyt

Ny fjernvarmechef i EnviDan

Janus H. Christiansen er ny markedschef for fjernvarme i EnviDan

12. apr 2017 Navnenyt

Ny topchef for Qubiqa

Carsten Sørensen overtager efter Axel M. Jepsen, der bliver bestyrelsesformand.

11. apr 2017 Navnenyt

Ny topchef for Sweco Danmark

Dariush Rezai overtager som administrerende direktør for Sweco Danmark.

10. apr 2017 Navnenyt

Ny administrerende direktør for Bravida

Bravida har udnævnt Johnny Hey til ny administrerende direktør i Bravida Danmark A/S som afløser for Bent Andersen.

07. apr 2017 Navnenyt

Arcon-Sunmark ansætter ny adm. direktør

54-årige Ole Nørskov Dalby overtager i solvarmevirksomheden i Skørping.