17. mar 2017 Presseklip

Minister: Visioner ikke konkrete nok

LÆS I DAG: Minister: Visioner ikke konkrete nok. Bedre vilkår for varmepumper i fjernvarmen. Klimarådet revser kvotesystem. Lilleholt kritiserer fjernvarmeselskaber for hykleri. Grundvand skal opvarme Dronninglund. Og meget mere.

Altinget:
Minister: Visioner ikke konkrete nok
Forsyningsministeren kvitterede for de fælles visioner, som de fem brancheorganisationer Dansk Fjernvarme, Danva, Dansk Affaldsforening, Foreningen af Danske Kraftvarmeværker og Danske Vandværker står bag, da de blev præsenteret onsdag.

Minister Lars Chr. Lilleholt roste forsyningssektorens udspil, selvom den ifølge ham er lidt uklar. Det skriver Altinget.

- Når jeg læser jeres strategi, står det mig ikke helt klart, hvordan I vil sikre, at forsyningen bliver så billig som muligt – for det må være vores fælles mål. Jeres bidrag bliver værdsat. Og vidner om en ansvarlig branche. Men nu skal næste skridt tages. Og her ser jeg frem til at se jeres principper blive udmøntet i konkrete forslag, sagde Lars Christian Lilleholt i sin tale på Nationalmuseet, hvor visionerne blev præsenteret. 

_____

Energy Supply:
Bedre vilkår for varmepumper i fjernvarmen
Energistyrelsens varmepumperejsehold konkluderer i sin årsrapport, at to tiltag gør etablering af eldrevne varmepumper til fjernvarmeproduktion mere attraktiv, skriver Energy Supply

For det første har regeringen vedtaget gradvis udfasning af PSO-afgiften, som omlægges på finansloven. Det tiltag giver lavere elpriser for varmepumper.

For det andet kom varmepumper med i energispareaftalen for 2016-2020. Derfor kan etablering af varmepumper på fjernvarmeværker nu tages med i energibesparelserne.

Begge tiltag betyder, at produktionsomkostningerne for varmepumper falder. Beregninger viser, at de i de mest gunstige tilfælde gør, at varmepumper kan konkurrere med biomassekedler.

Af 222 decentrale kraftvarmeværker er 61 procent interesserede i varmepumper allerede inden de nye vilkår. 

_____

BT:
Klimarådet revser kvotesystem
I en ny analyse sætter Klimarådet spørgsmålstegn ved EU's CO2-kvotesystem – og det vækker glæde i Dansk Energi:

- Vi er glade for, at Klimarådet råber vagt i gevær og viser, at vi ikke kun kan sætte vores lid til kvotesystemet, som det ser ud i dag, hvis vi skal nå vores mål i 2030, siger Anders Stouge, vicedirektør i Dansk Energi til BT.

Anders Stouge mener, at der skal en større indsats til for at nedbringe CO2-udslippet fra bygninger og transport og han mener, der skal gøres en større indsats for at reparere kvotesystemet.

_____

Herning Folkeblad:
- Minister for langsom til at lukke hul i varmelov
I Ikast betaler en familie 10.767 kroner om året for fjernvarme. Boede familie i Sunds, ville prisen være 12.576 kroner, men bor familien i Herning, koster varmen 15.077 kroner.

Alle tre steder får forbrugerne fjernvarmen fra DONGs kraftvarmeværk ved Herning, men forbrugerne i Herning er pålagt en ekstra regning, skriver Herning Folkeblad.

EGJ Varme A/S, der sender varmen ud, kan forrente selskabets indskudskapital, som de næste fire år giver forbrugerne i Herning en ekstraregning på 172 millioner kroner.

Det er ikke i orden, mener Mogens Jensen, MF’er for Socialdemokratiet i Herning. Han har spurgt energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) om at få ændret lovgivningen.

Ministeren har svaret, at der nu først skal forhandles på Christiansborg, og ”det er derfor ikke muligt at svare præcist på, hvornår de nuværende forrentningsregler kan ændres. Jeg forventer at indkalde til forhandlinger om spørgsmålet i løbet af 2017”.

- Det skal i gang nu. Jeg vil nu søge at få lagt pres på ministeren, så hullet i lovgivningen ikke udnyttes yderligere, mener Mogens Jensen.

_____

Altinget:
Lilleholt revser Herning
Energi- forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) vil ændre loven, som i dag giver mulighed for at det midtjyske fjernvarmeselskab EGJ Varme kan opkræve 282 millioner kroner i ekstraregninger hos kunderne – og som over de kommende år vokser med yderligere 172 millioner kroner.

Sagen handler grundlæggende om muligheden for forrentning af indskudskapital, som giver lov til at opkræve penge uden et egentligt vedligeholdelsesbehov og sender millioner tilbage til ejerne, her Herning Kommune og Eniig.

Regeringen forventer at indkalde til forhandlinger om sagen i løbet af 2017. Da Dansk Fjernvarme og fire andre brancheforeninger i går præsenterede en forsyningsstrategi revsede Lars Christian Lilleholt (V) Herning og de 60 andre energiselskaber, der har ansøgninger om at få lov til at gøre det samme.

I Dansk Fjernvarme ønsker direktør Kim Mortensen på den ene side at beskytte forbrugerne mod urimelige ekstraregninger, men henviser til, at selskaberne i dag blot følger lovgivningen.

- Hvis ministeren ønsker at ændre lovgivningen, må han fremsætte et forslag. Efter at have overværet debatten forstår jeg, at der er et politisk flertal i Folketinget, der ønsker at ændre reglerne således, at den historisk indskudte kapital ikke længere kan forrentes, siger han til Altinget.

_____

Nordjyske Stiftstidende:
Grundvand skal opvarme Dronninglund
Dronninglund Fjernvarmeværk har sat gang i et projekt, hvor grundvandet bliver varmekilde. Tanken er at trække varme ud af det ni grader varme grundvand og sende det tilbage med en temperatur på to grader. I første omgang skal der dog udarbejdes en VVM-redegørelse, inden projektet kan komme videre.  

I dag dækkes cirka 42 procent af varmeproduktionen ved af Dronninglunds enorme solvarmeanlæg som fungerer i samspil med et sæsonvarmelager. Den øvrige del af varmen produceres på naturgas og bioolie. Dronninglund Fjernvarme regner med, at varmepumpen kan dække 41 procent af varmeforsyningens produktion og dermed i høj grad tage over fra naturgassen. 

Varmeselskabet forventer, at projektet kan føre til lavere varmepriser for forbrugerne samtidig med at CO2-udledningen kan reduceres med cirka 3.000 ton om året svarende til et fald på 35 procent af varmeforsyningens nuværende udledning. 

Grundvandsvarmeanlægget vil bestå af en el-drevet varmepumpe, fire-fem grundvandsboringer til indvinding af grundvandet samt et nedsivningsanlæg til reinfiltrering af grundvandet.

_____

Nordjyske Stiftstidende:
Laveste varmepris i 20 år i Aars
Aars Fjernvarmes 5.451 forbrugere kan glæde sig over en reduktion i varmeprisen på ti procent, således at et gennemsnitsparcelhus kan opvarmes for under 10.000 kr. om året. Det er den laveste varmepris i mere end 20 år. 

Aars Fjernvarme starter i år første etape af et nyt biomasseprojekt, der i sin første etape består af en udvidelse af silokapaciteten, som kan bruges til mellemdeponering af industriaffald i sommermånederne og opbevaring af andre tørre brændsler. Det drejer sig bl.a. om affald, som i dag transporteres til mellemdeponi hos Renovest i Oudrup. 

Hvornår selve biomassekedlen etableres er endnu ikke endeligt fastlagt, men udgiften er opført i 2019-20 på investeringsplanen. 

- I 2019 ændres der væsentligt på afregningssystemet for salg af el fra vore turbine og gasmotorer i Hornum, Suldrup og Haverslev. Hvad der sker ved ingen, men grundbeløbet på cirka syv millioner kroner årligt forsvinder. Det svarer rundt regnet til en merudgift på 1.500 kroner per forbruger, sagde formand Svend Andersen ved selskabets generalforsamling.

_____

Sjællandske:
Prøveboring skal fastlægge linjeføring i Korsør
SK Forsyning er i gang med en række forundersøgelser, der skal afdække, hvor fjernvarmerøret fra det halmfyrede fjernvarmeværk i EnergiPark Korsør skal ligge. I den forbindelse laves der 16 meter dybe prøveboringer på havnen i Korsør. Forsyningen foretrækker nemlig en linjeføring, der krydser havnen lige vest for Halsskovbroen. Det vil kræve en ret dyb styret boring, fordi den skal gå under spunsvæggene i det cirka otte meter dybe havnebassin, skriver Sjællandske.

- Hvis denne løsning af en eller anden årsag ikke kan gennemføres, må vi krydse Korsør Nor og tilslutte direkte på vores anlæg på Norbrinken. Men den løsning er ikke øverst på vores ønskeliste, da ledningen her skal spules ned i et lag af mange meter dynd, siger Henrik Lundgaard til Sjællandske.

Det forventes, at første spadestik til det nye fjernvarmeværk kan tages i sensommeren eller i starten af efteråret.

_____

Fyens Stiftstidende:
Lækage var ulovlig
Endnu en advokat har set på sagen om Svendborgs byrådsmedlem Jens Munks lækkede oplysninger fra energiselskabet Nature Energy. Og vurderingen fra advokaten er klar: Det var ulovligt. Nu skal Jens Munks plads i bestyrelsen tages op på et gruppeformandsmøde tirsdag.

- Nature Energy har anmodet os om at udpege et andet medlem til bestyrelsen, og derfor synes jeg også, det giver god mening, at gruppeformændene får lejlighed til at sætte sig grundigt ind i sagen, siger byrådsmedlem Lars Erik Hornemann, der har indkaldt til mødet til Fyens Stiftstidende.

Hovedpersonen selv oplyser til avisen, at han har god samvittighed over det, han har gjort.

Nyheder

23. mar 2017

Afgift på biomasse er gift for grøn omstilling

I et par nye folketingsforslag foreslår Enhedslisten, at regeringen skal analysere CO2-udledningen og effekterne ved en afgift på biomasse til fjernvarme. Dansk Fjernvarme advarer mod afgift, der vil bremse grøn omstilling.

22. mar 2017

Langt fra alle ønsker at udnytte forrentning

Langt de fleste fjernvarmeselskaber, der har en ansøgning liggende hos Energistyrelsen om forrentning, agter ikke umiddelbart at gøre brug af den.

20. mar 2017

Dansk Fjernvarme støtter ministeren i at sikre varmekunderne

Penge opkrævet af varmeforbrugerne skal blive i fjernvarmeselskaberne. Det mener forsyningsministeren om sagen. Dansk Fjernvarme støtter ministeren og beder om hurtig løsning.

16. mar 2017

Gennembrud for varmepumper nærmer sig

Det store gennembrud for varmepumper har næppe været tættere på med PSO-farvel og ny energisparaftale. Men ifølge Dansk Fjernvarme står der fortsat afgifter i vejen for gennembruddet.

16. mar 2017

#viforsynerDK: Forsyningernes fælles vision præsenteret

"Vi forsyner Danmark". Under den overskrift præsenterede fem brancheorganisationer en fælles vision for forsyningssektoren på Nationalmusset i København. Her kan du opleve eller genopleve præsentationen af visionen, hvordan den foregik på de sociale medier.

15. mar 2017

Vestforsyning: "Regeringens strategi angriber multiforsyningens DNA"

Forsyning & Energi har i anledning af forsyningens fælles visioner, spurgt forsyningsselskaberne, hvad de prioriterer i den daglige drift, og hvad der betyder mest for forbrugerne. Her er svarene fra Vestforsyning. 

15. mar 2017

DIN Forsyning: Kunderne vil have høj forsyningssikkerhed

Forsyning & Energi har i anledning af forsyningens fælles visioner, spurgt forsyningsselskaberne, hvad de prioriterer i den daglige drift, og hvad der betyder mest for forbrugerne. Her er svarene fra DIN Forsyning.

02. mar 2017

Mangler stadig svar på fejl og mangler i McKinsey-rapport

Der mangler fortsat svar på en række kritikpunkter af McKinsey-rapporten. Forud for dagens høring gør DANVA, Dansk Affaldsforening og Dansk Fjernvarme opmærksom på de mest åbenlyse fejl.

27. feb 2017

Forsyningssektoren lancerer fælles visioner

DANVA, Dansk Fjernvarme, Dansk Affaldsforening, Foreningen Danske Kraftvarmeværker og Danske Vandværker lancerer fælles visioner for forsyningssektoren.

13. feb 2017

Fusion: Fjernvarmeselskaberne konsoliderer sig

Siden 2010 har 110 fjernvarmeselskaber fusioneret til blot 46. Dansk Fjernvarme forventer, at udviklingen fortsætter.

13. feb 2017

Kølvrå og Karup ruster sig til fremtiden

De to fjernvarmeselskaber Kølvrå og Karup står over for en snarlig fusion. På den måde ruster de sig til fremtiden, hvor de samlet mister knap 4 mio. kroner ved grundbeløbets bortfald fra 2019.

23. mar 2017 Navnenyt

Carsten Jensen ny direktør for Dansk Gas Distribution

Carsten Jensen kommer fra en stilling som direktør for Eldrift i Energinet.dk. 

22. mar 2017 Navnenyt

Danfoss-topchef stopper

Niels B. Christiansen stopper efter ni år som øverste chef for Danfoss.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

15. mar 2017 Presseklip

Forsyningssektoren til regeringen: Fingrene væk

LÆS I DAG: Forsyningssektoren til regeringen: Fingrene væk. Bioenergieksport for milliarder. Naturgasselskab udfordrer energikæmper i milliardhandel om gasnettet. Varmen bliver billigere i Rønne og Knudsker. Og meget mere.

14. mar 2017 Presseklip

Kraftig vækst i elforbrug skal dækkes af sort energi

LÆS I DAG: Kraftig vækst i elforbrug skal dækkes af sort energi. Polen ønsker dansk fjernvarme. Intet forlig i geotermisag i Viborg. DF ønsker fjernvarmeløsning i Herning. Og meget mere.

13. mar 2017 Presseklip

Mere grøn omstilling kræver flere investeringer

LÆS I DAG Grøn omstilling efter 2020 kræver flere energipolitiske initiativer og investeringer i grøn energi. Skæve afgifter giver spild af energi. Anlæg fra Aalborg Energie Technik producerer strøm og varme af mask fra skotske whiskydestillerier. Værkerne i Kølvrå og Karup fusionerer.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

21. mar 2017 Navnenyt

Frida fra IDA til DTU

DTU Elektro har ansat Frida Frost som COO for PowerLabDK.

20. mar 2017 Navnenyt

Fra Grøn Energi til DFP

Kim Søgaard Clausen begynder hos DFP den 1. maj.

16. mar 2017 Navnenyt

Ny administrerende direktør i NRGi

1. maj bliver 45-årige Jacob Vittrup ny administrerende direktør for NRGi.

15. mar 2017 Navnenyt

MES-direktør vender tilbage midlertidigt

Jens Høgsberg Kristensen er midlertidig direktør i energiselskabet MES, hvor han også var direktør 2004 til 2012.

14. mar 2017 Navnenyt

Lars Gullev har 25 års jubilæum i VEKS

Jubilæumsreception for Lars Gullev den 29. marts hos VEKS.

13. mar 2017 Navnenyt

Dansk Fjernvarmes æresmedlem fylder 75 år

Dansk Fjernvarmes æresmedlem Mogens Uhrskov fylder 75 år den 14. marts.