17. mar 2017 Presseklip

Minister: Visioner ikke konkrete nok

LÆS I DAG: Minister: Visioner ikke konkrete nok. Bedre vilkår for varmepumper i fjernvarmen. Klimarådet revser kvotesystem. Lilleholt kritiserer fjernvarmeselskaber for hykleri. Grundvand skal opvarme Dronninglund. Og meget mere.

Altinget:
Minister: Visioner ikke konkrete nok
Forsyningsministeren kvitterede for de fælles visioner, som de fem brancheorganisationer Dansk Fjernvarme, Danva, Dansk Affaldsforening, Foreningen af Danske Kraftvarmeværker og Danske Vandværker står bag, da de blev præsenteret onsdag.

Minister Lars Chr. Lilleholt roste forsyningssektorens udspil, selvom den ifølge ham er lidt uklar. Det skriver Altinget.

- Når jeg læser jeres strategi, står det mig ikke helt klart, hvordan I vil sikre, at forsyningen bliver så billig som muligt – for det må være vores fælles mål. Jeres bidrag bliver værdsat. Og vidner om en ansvarlig branche. Men nu skal næste skridt tages. Og her ser jeg frem til at se jeres principper blive udmøntet i konkrete forslag, sagde Lars Christian Lilleholt i sin tale på Nationalmuseet, hvor visionerne blev præsenteret. 

_____

Energy Supply:
Bedre vilkår for varmepumper i fjernvarmen
Energistyrelsens varmepumperejsehold konkluderer i sin årsrapport, at to tiltag gør etablering af eldrevne varmepumper til fjernvarmeproduktion mere attraktiv, skriver Energy Supply

For det første har regeringen vedtaget gradvis udfasning af PSO-afgiften, som omlægges på finansloven. Det tiltag giver lavere elpriser for varmepumper.

For det andet kom varmepumper med i energispareaftalen for 2016-2020. Derfor kan etablering af varmepumper på fjernvarmeværker nu tages med i energibesparelserne.

Begge tiltag betyder, at produktionsomkostningerne for varmepumper falder. Beregninger viser, at de i de mest gunstige tilfælde gør, at varmepumper kan konkurrere med biomassekedler.

Af 222 decentrale kraftvarmeværker er 61 procent interesserede i varmepumper allerede inden de nye vilkår. 

_____

BT:
Klimarådet revser kvotesystem
I en ny analyse sætter Klimarådet spørgsmålstegn ved EU's CO2-kvotesystem – og det vækker glæde i Dansk Energi:

- Vi er glade for, at Klimarådet råber vagt i gevær og viser, at vi ikke kun kan sætte vores lid til kvotesystemet, som det ser ud i dag, hvis vi skal nå vores mål i 2030, siger Anders Stouge, vicedirektør i Dansk Energi til BT.

Anders Stouge mener, at der skal en større indsats til for at nedbringe CO2-udslippet fra bygninger og transport og han mener, der skal gøres en større indsats for at reparere kvotesystemet.

_____

Herning Folkeblad:
- Minister for langsom til at lukke hul i varmelov
I Ikast betaler en familie 10.767 kroner om året for fjernvarme. Boede familie i Sunds, ville prisen være 12.576 kroner, men bor familien i Herning, koster varmen 15.077 kroner.

Alle tre steder får forbrugerne fjernvarmen fra DONGs kraftvarmeværk ved Herning, men forbrugerne i Herning er pålagt en ekstra regning, skriver Herning Folkeblad.

EGJ Varme A/S, der sender varmen ud, kan forrente selskabets indskudskapital, som de næste fire år giver forbrugerne i Herning en ekstraregning på 172 millioner kroner.

Det er ikke i orden, mener Mogens Jensen, MF’er for Socialdemokratiet i Herning. Han har spurgt energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) om at få ændret lovgivningen.

Ministeren har svaret, at der nu først skal forhandles på Christiansborg, og ”det er derfor ikke muligt at svare præcist på, hvornår de nuværende forrentningsregler kan ændres. Jeg forventer at indkalde til forhandlinger om spørgsmålet i løbet af 2017”.

- Det skal i gang nu. Jeg vil nu søge at få lagt pres på ministeren, så hullet i lovgivningen ikke udnyttes yderligere, mener Mogens Jensen.

_____

Altinget:
Lilleholt revser Herning
Energi- forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) vil ændre loven, som i dag giver mulighed for at det midtjyske fjernvarmeselskab EGJ Varme kan opkræve 282 millioner kroner i ekstraregninger hos kunderne – og som over de kommende år vokser med yderligere 172 millioner kroner.

Sagen handler grundlæggende om muligheden for forrentning af indskudskapital, som giver lov til at opkræve penge uden et egentligt vedligeholdelsesbehov og sender millioner tilbage til ejerne, her Herning Kommune og Eniig.

Regeringen forventer at indkalde til forhandlinger om sagen i løbet af 2017. Da Dansk Fjernvarme og fire andre brancheforeninger i går præsenterede en forsyningsstrategi revsede Lars Christian Lilleholt (V) Herning og de 60 andre energiselskaber, der har ansøgninger om at få lov til at gøre det samme.

I Dansk Fjernvarme ønsker direktør Kim Mortensen på den ene side at beskytte forbrugerne mod urimelige ekstraregninger, men henviser til, at selskaberne i dag blot følger lovgivningen.

- Hvis ministeren ønsker at ændre lovgivningen, må han fremsætte et forslag. Efter at have overværet debatten forstår jeg, at der er et politisk flertal i Folketinget, der ønsker at ændre reglerne således, at den historisk indskudte kapital ikke længere kan forrentes, siger han til Altinget.

_____

Nordjyske Stiftstidende:
Grundvand skal opvarme Dronninglund
Dronninglund Fjernvarmeværk har sat gang i et projekt, hvor grundvandet bliver varmekilde. Tanken er at trække varme ud af det ni grader varme grundvand og sende det tilbage med en temperatur på to grader. I første omgang skal der dog udarbejdes en VVM-redegørelse, inden projektet kan komme videre.  

I dag dækkes cirka 42 procent af varmeproduktionen ved af Dronninglunds enorme solvarmeanlæg som fungerer i samspil med et sæsonvarmelager. Den øvrige del af varmen produceres på naturgas og bioolie. Dronninglund Fjernvarme regner med, at varmepumpen kan dække 41 procent af varmeforsyningens produktion og dermed i høj grad tage over fra naturgassen. 

Varmeselskabet forventer, at projektet kan føre til lavere varmepriser for forbrugerne samtidig med at CO2-udledningen kan reduceres med cirka 3.000 ton om året svarende til et fald på 35 procent af varmeforsyningens nuværende udledning. 

Grundvandsvarmeanlægget vil bestå af en el-drevet varmepumpe, fire-fem grundvandsboringer til indvinding af grundvandet samt et nedsivningsanlæg til reinfiltrering af grundvandet.

_____

Nordjyske Stiftstidende:
Laveste varmepris i 20 år i Aars
Aars Fjernvarmes 5.451 forbrugere kan glæde sig over en reduktion i varmeprisen på ti procent, således at et gennemsnitsparcelhus kan opvarmes for under 10.000 kr. om året. Det er den laveste varmepris i mere end 20 år. 

Aars Fjernvarme starter i år første etape af et nyt biomasseprojekt, der i sin første etape består af en udvidelse af silokapaciteten, som kan bruges til mellemdeponering af industriaffald i sommermånederne og opbevaring af andre tørre brændsler. Det drejer sig bl.a. om affald, som i dag transporteres til mellemdeponi hos Renovest i Oudrup. 

Hvornår selve biomassekedlen etableres er endnu ikke endeligt fastlagt, men udgiften er opført i 2019-20 på investeringsplanen. 

- I 2019 ændres der væsentligt på afregningssystemet for salg af el fra vore turbine og gasmotorer i Hornum, Suldrup og Haverslev. Hvad der sker ved ingen, men grundbeløbet på cirka syv millioner kroner årligt forsvinder. Det svarer rundt regnet til en merudgift på 1.500 kroner per forbruger, sagde formand Svend Andersen ved selskabets generalforsamling.

_____

Sjællandske:
Prøveboring skal fastlægge linjeføring i Korsør
SK Forsyning er i gang med en række forundersøgelser, der skal afdække, hvor fjernvarmerøret fra det halmfyrede fjernvarmeværk i EnergiPark Korsør skal ligge. I den forbindelse laves der 16 meter dybe prøveboringer på havnen i Korsør. Forsyningen foretrækker nemlig en linjeføring, der krydser havnen lige vest for Halsskovbroen. Det vil kræve en ret dyb styret boring, fordi den skal gå under spunsvæggene i det cirka otte meter dybe havnebassin, skriver Sjællandske.

- Hvis denne løsning af en eller anden årsag ikke kan gennemføres, må vi krydse Korsør Nor og tilslutte direkte på vores anlæg på Norbrinken. Men den løsning er ikke øverst på vores ønskeliste, da ledningen her skal spules ned i et lag af mange meter dynd, siger Henrik Lundgaard til Sjællandske.

Det forventes, at første spadestik til det nye fjernvarmeværk kan tages i sensommeren eller i starten af efteråret.

_____

Fyens Stiftstidende:
Lækage var ulovlig
Endnu en advokat har set på sagen om Svendborgs byrådsmedlem Jens Munks lækkede oplysninger fra energiselskabet Nature Energy. Og vurderingen fra advokaten er klar: Det var ulovligt. Nu skal Jens Munks plads i bestyrelsen tages op på et gruppeformandsmøde tirsdag.

- Nature Energy har anmodet os om at udpege et andet medlem til bestyrelsen, og derfor synes jeg også, det giver god mening, at gruppeformændene får lejlighed til at sætte sig grundigt ind i sagen, siger byrådsmedlem Lars Erik Hornemann, der har indkaldt til mødet til Fyens Stiftstidende.

Hovedpersonen selv oplyser til avisen, at han har god samvittighed over det, han har gjort.

Nyheder

26. apr 2017

Integration mellem forsyningssektorerne skal styrkes

Den stigende mængde fluktuerende energi skal udnyttes bedre i såvel elsektoren som i den øvrige forsyningssektor. Derfor bør tilskudspuljen, der netop skal fremme denne integration øges skriver Dansk Fjernvarme i et nyt høringssvar.

20. apr 2017

Det danske marked er udstillingsvindue

Den nye branchestatistik for fjernvarmesektoren viser en markant stigning i beskæftigelsen blandt rådgivende ingeniører. Det mærker de også hos virksomheden Damgaard.

20. apr 2017

"Vi har brug for at kunne afprøve nye teknologier på hjemmemarkedet"

Eksporten er stigende og antallet af medarbejdere i vækst. Alligevel oplever energianlægsvirksomheden Weiss, at det vigtige hjemlige fjernvarmemarked er presset. 

20. apr 2017

Dansk Metal: Hjemmemarkedet kan være et laboratorium

Danmark er en lille økonomi, der er afhængig af eksport. Derfor er det vigtigt med et hjemmemarked, der kan bruges som laboratorium, mener cheføkonom i Dansk Metal Thomas Søby. 

11. apr 2017

Fornuftigt med styrket kontrol af energispareordning

Slut med fejl og snyd i energispareindsatsen, mener energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, der derfor har fremlagt forslag til øget kontrolindsats. Dansk Fjernvarme støtter forslaget.

03. apr 2017

Dansk Byggeris analyse er uden fundament

Dansk Fjernvarme mener, at Dansk Byggeri går galt i byen i en analyse af fjernvarmens faste udgifter. Dansk Byggeris analyse mangler en grundlæggende forståelse af fjernvarmeselskabernes økonomi.

03. apr 2017

Forsyningsgrenene er unikke

De fysiske forskelle mellem forsyningsgrenene er åbenlyse. Men også regulatorisk og internt i selskaberne er der forskel. Dansk Fjernvarmes politiske chef giver indsigt i forsyningerne.

03. apr 2017

Forsyning Helsingør: Forskellige varer har forskellig regulering

Den nuværende regulering af fjernvarme giver stor handlefrihed for selskaberne, mener direktøren i Forsyning Helsingør, der mener, at multiforsyningerne sagtens kan hente effektiviseringsgevinster med forskellig regulering.

30. mar 2017

Europæisk varmekort kobler behov og ressourcer

Et nyt interaktivt kort viser hvor i Europa, der er overskudsvarme - og hvor der er behov for varme og køling.

29. mar 2017 Energi på toppen

Billedhjul: Fjernvarmen på det politiske operationsbord

Om det er marked eller politisk planlægning, der skal udvikle forsyningssektoren, var et af de centrale omdrejningspunkter i debatten under Dansk Fjernvarmes nye morgenmøde-koncept, Energi På Toppen.

23. mar 2017

Afgift på biomasse er gift for grøn omstilling

I et par nye folketingsforslag foreslår Enhedslisten, at regeringen skal analysere CO2-udledningen og effekterne ved en afgift på biomasse til fjernvarme. Dansk Fjernvarme advarer mod afgift, der vil bremse grøn omstilling.

27. apr 2017 Generalforsamling

Astrid Birnbaum valgt til Dansk Fjernvarmes bestyrelse

Tre genvalg og ét nyt bestyrelsesmedlem til Dansk Fjernvarmes bestyrelse. Det blev resultatet af afstemningen på Dansk Fjernvarmes generalforsamling.

21. apr 2017 Navnenyt

Ny Sales Manager i LOGSTOR

Mogens Holt Pedersen er ny Area Sales Manager for LOGSTOR Detect.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

21. apr 2017 Presseklip

Potentiale for mere fjernvarmeeksport til Tyskland og Rusland

LÆS I DAG: Potentiale for mere fjernvarmeeksport til Tyskland og Rusland. Elselskaber beklager sig over indtægtsramme. Biogasanlæg i Blans kan flytte til Glansager. Kjellerup Fjernvarme bygger nyt. Og meget meget mere.

20. apr 2017 Presseklip

Fjernvarmeindustrien har øget eksporten og ansætter flere

LÆS I DAG: Fjernvarmeindustrien har øget eksporten og ansætter flere. Usikker energipolitik koster Tjæreborg Industri. Intet fælles værk på Sydlolland.

18. apr 2017 Presseklip

Anklager mod minister om aftalebrud

LÆS I DAG: Anklager mod energiminister om aftalebrud. Kartoffelmelsvarme skudt ned af politikerne. Hedensted når CO2-mål før tid. Halm sikrer besparelse i Boulstrup-Hou.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

20. apr 2017 Navnenyt

LOGSTOR har fået ny områdechef

Per Grenaa er ny områdechef for LOGSTOR.

19. apr 2017 Navnenyt

Ny fjernvarmechef i EnviDan

Janus H. Christiansen er ny markedschef for fjernvarme i EnviDan

12. apr 2017 Navnenyt

Ny topchef for Qubiqa

Carsten Sørensen overtager efter Axel M. Jepsen, der bliver bestyrelsesformand.

11. apr 2017 Navnenyt

Ny topchef for Sweco Danmark

Dariush Rezai overtager som administrerende direktør for Sweco Danmark.

10. apr 2017 Navnenyt

Ny administrerende direktør for Bravida

Bravida har udnævnt Johnny Hey til ny administrerende direktør i Bravida Danmark A/S som afløser for Bent Andersen.

07. apr 2017 Navnenyt

Arcon-Sunmark ansætter ny adm. direktør

54-årige Ole Nørskov Dalby overtager i solvarmevirksomheden i Skørping.