16. mar 2017 Presseklip

Forskere slår fast: Biomasse ER grøn

LÆS I DAG: Forskere fastslår: Biomasse ER grøn. Minister afviser planer om privatisering. Stop for energisparestilskud til hulmure.

EnergiWatch:
- Biomasse ER grøn
International Energy Agency (IEA) og 125 forskere slår fast, at biomasse skal betragtes som grøn energi, skriver EnergiWatch.

IEA og forskerne har på den måde svaret tænketanken Chatham House, der konkluderer, at biomasse ikke er mere grøn end fossile brændstoffer.

IEA har analyseret Chatham House-rapporten og er kommet frem til tre bekymrende punkter. Det ene er ifølge IEA, at rapporten giver en forkert fortolkning af virkningen af høst af skov i forhold til kulstoflagring.

Det andet punkt er, at rapporten forudsætter, at hele træer benyttes til biomasse. IEA mener, at primært bi- og restprodukter går til biomassen. IEA vurderer også, at biomasse-efterspørgsel kan få skovejere til at plante flere træer.

Sidste punkt er, at rapporten ikke erkender, at bioenergi fra skove er en integreret del af skovforvaltning. Derfor mener IEA, at det er urimeligt at forvente, at opretholdelsen af kulstoflagrene i skovene vil blive garanteret af bæredygtighedskriterier på biomasse.

_____

Århus Stiftstidende:
Minister afviser planer om privatisering
Energi-, klima- og forsyningsminister Lars Christian Lilleholt afviser, at regeringen vil privatisere fjernvarmeværkerne og resten af forsyningssektoren, meddeler Ritzau ifølge Århus Stiftstidende.

Den udvikling frygter forsyningsselskaberne ellers på baggrund af regeringens forsyningsstrategi penneført af konsulentvirksomheden McKinsey & Company.

Energien bliver dyrere for forbrugerne, eksport for milliarder kommer i fare, og mere effektiv drift bremses, hvis regeringen privatiserer de store forsyningsselskaber eller skærper kravene til dem, mener forsyningsselskaberne.

Ministeren afviser dog, at der er grund til bekymring.

- Det er en skræmmekampagne fra forsyningsselskabernes side, siger han og bemærker, at staten jo ikke ejer forsyningsselskaberne.

Han mener derimod, at regeringen vil effektivisere selskaberne. Det skal blandt andet ske ved at gøre op med hvile i sig selv-princippet, der efter ministerens mening betyder, at forsyningsselskaberne kan omkostninger over på forbrugerne.

_____

DR:
Stop for energisparestilskud til hulmure

Energistyrelsen har lavet en stikprøve af 62 projekter med hulmursisolering, hvor der var fejl i 44 tilfælde. Regeringen stopper derfor for tilskud i tre måneder og vil samtidig have ordningen undersøgt.

- Nu vil vi bruge de næste tre måneder på om vi kan finde frem til metoder, så vi kan få stoppet alt det her snyd med tilskudsordningen, siger energi- forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) til DR.

Undersøgelsen kom i stand efter et program på DR, der antydede snyd med hulmursisolering, der får tilskud fra energispareordningen.

 

Nyheder

26. apr 2017

Integration mellem forsyningssektorerne skal styrkes

Den stigende mængde fluktuerende energi skal udnyttes bedre i såvel elsektoren som i den øvrige forsyningssektor. Derfor bør tilskudspuljen, der netop skal fremme denne integration øges skriver Dansk Fjernvarme i et nyt høringssvar.

20. apr 2017

Det danske marked er udstillingsvindue

Den nye branchestatistik for fjernvarmesektoren viser en markant stigning i beskæftigelsen blandt rådgivende ingeniører. Det mærker de også hos virksomheden Damgaard.

20. apr 2017

"Vi har brug for at kunne afprøve nye teknologier på hjemmemarkedet"

Eksporten er stigende og antallet af medarbejdere i vækst. Alligevel oplever energianlægsvirksomheden Weiss, at det vigtige hjemlige fjernvarmemarked er presset. 

20. apr 2017

Dansk Metal: Hjemmemarkedet kan være et laboratorium

Danmark er en lille økonomi, der er afhængig af eksport. Derfor er det vigtigt med et hjemmemarked, der kan bruges som laboratorium, mener cheføkonom i Dansk Metal Thomas Søby. 

11. apr 2017

Fornuftigt med styrket kontrol af energispareordning

Slut med fejl og snyd i energispareindsatsen, mener energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, der derfor har fremlagt forslag til øget kontrolindsats. Dansk Fjernvarme støtter forslaget.

03. apr 2017

Dansk Byggeris analyse er uden fundament

Dansk Fjernvarme mener, at Dansk Byggeri går galt i byen i en analyse af fjernvarmens faste udgifter. Dansk Byggeris analyse mangler en grundlæggende forståelse af fjernvarmeselskabernes økonomi.

03. apr 2017

Forsyningsgrenene er unikke

De fysiske forskelle mellem forsyningsgrenene er åbenlyse. Men også regulatorisk og internt i selskaberne er der forskel. Dansk Fjernvarmes politiske chef giver indsigt i forsyningerne.

03. apr 2017

Forsyning Helsingør: Forskellige varer har forskellig regulering

Den nuværende regulering af fjernvarme giver stor handlefrihed for selskaberne, mener direktøren i Forsyning Helsingør, der mener, at multiforsyningerne sagtens kan hente effektiviseringsgevinster med forskellig regulering.

30. mar 2017

Europæisk varmekort kobler behov og ressourcer

Et nyt interaktivt kort viser hvor i Europa, der er overskudsvarme - og hvor der er behov for varme og køling.

29. mar 2017 Energi på toppen

Billedhjul: Fjernvarmen på det politiske operationsbord

Om det er marked eller politisk planlægning, der skal udvikle forsyningssektoren, var et af de centrale omdrejningspunkter i debatten under Dansk Fjernvarmes nye morgenmøde-koncept, Energi På Toppen.

23. mar 2017

Afgift på biomasse er gift for grøn omstilling

I et par nye folketingsforslag foreslår Enhedslisten, at regeringen skal analysere CO2-udledningen og effekterne ved en afgift på biomasse til fjernvarme. Dansk Fjernvarme advarer mod afgift, der vil bremse grøn omstilling.

27. apr 2017 Generalforsamling

Astrid Birnbaum valgt til Dansk Fjernvarmes bestyrelse

Tre genvalg og ét nyt bestyrelsesmedlem til Dansk Fjernvarmes bestyrelse. Det blev resultatet af afstemningen på Dansk Fjernvarmes generalforsamling.

21. apr 2017 Navnenyt

Ny Sales Manager i LOGSTOR

Mogens Holt Pedersen er ny Area Sales Manager for LOGSTOR Detect.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

21. apr 2017 Presseklip

Potentiale for mere fjernvarmeeksport til Tyskland og Rusland

LÆS I DAG: Potentiale for mere fjernvarmeeksport til Tyskland og Rusland. Elselskaber beklager sig over indtægtsramme. Biogasanlæg i Blans kan flytte til Glansager. Kjellerup Fjernvarme bygger nyt. Og meget meget mere.

20. apr 2017 Presseklip

Fjernvarmeindustrien har øget eksporten og ansætter flere

LÆS I DAG: Fjernvarmeindustrien har øget eksporten og ansætter flere. Usikker energipolitik koster Tjæreborg Industri. Intet fælles værk på Sydlolland.

18. apr 2017 Presseklip

Anklager mod minister om aftalebrud

LÆS I DAG: Anklager mod energiminister om aftalebrud. Kartoffelmelsvarme skudt ned af politikerne. Hedensted når CO2-mål før tid. Halm sikrer besparelse i Boulstrup-Hou.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

20. apr 2017 Navnenyt

LOGSTOR har fået ny områdechef

Per Grenaa er ny områdechef for LOGSTOR.

19. apr 2017 Navnenyt

Ny fjernvarmechef i EnviDan

Janus H. Christiansen er ny markedschef for fjernvarme i EnviDan

12. apr 2017 Navnenyt

Ny topchef for Qubiqa

Carsten Sørensen overtager efter Axel M. Jepsen, der bliver bestyrelsesformand.

11. apr 2017 Navnenyt

Ny topchef for Sweco Danmark

Dariush Rezai overtager som administrerende direktør for Sweco Danmark.

10. apr 2017 Navnenyt

Ny administrerende direktør for Bravida

Bravida har udnævnt Johnny Hey til ny administrerende direktør i Bravida Danmark A/S som afløser for Bent Andersen.

07. apr 2017 Navnenyt

Arcon-Sunmark ansætter ny adm. direktør

54-årige Ole Nørskov Dalby overtager i solvarmevirksomheden i Skørping.