15. mar 2017 Presseklip

Forsyningssektoren til regeringen: Fingrene væk

LÆS I DAG: Forsyningssektoren til regeringen: Fingrene væk. Bioenergieksport for milliarder. Naturgasselskab udfordrer energikæmper i milliardhandel om gasnettet. Varmen bliver billigere i Rønne og Knudsker. Og meget mere.

dknyt:
Forsyningssektoren til regeringen: Fingrene væk
Forbrugerne får en markant efterregning, hvis regeringen privatiserer vand, varme og affald, mener Dansk Fjernvarme og kollegerne i forsyningsbranchen, der i dag præsenterer deres forsyningsvision.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt åbnede sidste år for at privatisere de forbrugerejede selskaber, som leverer vand og fjernvarme og håndterer affald. Udspillet kom i en forsyningsstrategi med beregninger fra konsulentfirmaet McKinsey & Co.

Men det vil blive dyrere for forbrugerne, eksport for mange milliarder kommer i fare, og effektiv drift bliver bremset, hvis regeringen privatiserer de store forsyningsselskaber eller skærper kravene til dem, vurderer Dansk Fjernvarme, DANVA, Danske Vandværker, Dansk Affaldsforening og Foreningen Danske Kraftvarmeværker.

Brancheforeningerne, hvis medlemmer eksporterer for 35 milliarder kroner og beskæftiger 50.000 mennesker, præsenterer i dag deres fælles vision for Danmarks energiforsyning som sektorens alternativ til regeringens strategi, oplyser Ritzau ifølge dknyt.

De forbrugerejede forsyningsselskaber i Danmark fungerer efter hvile-i-sig-selv-princippet. Og det er afgørende at fastholde det demokratiske ejerskab for at holde priserne nede, sikre grøn omstilling og bevare høj forsyningssikkerhed, mener de fem brancheforeninger.

_____

Energy Supply: 
Bioenergieksport for milliarder
1.200 danske bioenergivirksomheder med en samlet omsætning på 25 milliarder kroner og 11.500 job eksporterer for otte milliarder kroner om året.

Det viser en kortlægning af bioenergiklyngen i Danmark, som DI Bioenergi, Force Technology og Innovationsnetværket for Biomasse står bag, skriver Energy Supply.

Halm, træ, biobrændstoffer, biogas og bionedbrydeligt affald leverer en stor del af den vedvarende energi i Danmark. De fleste job og den største del af eksporten er fra virksomheder, der skaber teknologiske løsninger som store kedler, biogasanlæg og udstyr til håndtering af biomassebrændsler.

Bioenergiklyngen er den næststørste eksportør af grøn energiteknologi efter vindenergi og består af mange små og mellemstore virksomheder.

_____

Finans.dk:
Naturgasselskab udfordrer energikæmper i milliardhandel om gasnettet
Hvem må eje vores gasnet?
Ifølge gasforsyningsloven må kun statsejede Energinet.dk overtage gasnettet fra de to kommunalt ejede gasselskaber NGF Nature Energy og HMN Naturgas.

Når regeringen i sin forsyningsstrategi slår fast, at målet er at konsolidere gasdistribution herhjemme, betyder det, at Energinet.dk skal overtage gasnettene fra NGF Nature Energy og HMN Naturgas.

Men elselskaberne Eniig, Energi Fyn, SEAS-NVE og SE har tilbudt regeringen, at de vil overtage hele gasdistributionen.

Topchef i NGF Nature Energy, Ole Hvelplund, har tidligere undersøgt muligheden for at købe DONG-gasnettet ved børsnoteringen af DONG Energy. Han oplyser til Finans.dk, at NGF Nature Energy stadig er interesseret i at overtage gasnettet. 

_____

Finans.dk:
Ministre har millionforbindelser til selskaber bag milliardbud på gasnettet
Både energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og erhvervsminister Brian Mikkelsen har tætte relationer og stærke økonomiske bånd til de selskaber, der har budt på gasnettet.

De er samtidig blandt de ministre, der tager stilling til købsprocessens forløb.

Energi Fyn, Eniig, SE og SEAS-NVE er de potentielle købere.

Brian Mikkelsen har med sin kone en fem mio. kr. stor investering i kapitalfonden SE Blue Equity, som SE er storinvestor og primus motor i. Brian Mikkelsen var frem til sin ministerudnævnelse også i bestyrelsen for kapitalfonden.

- Brian Mikkelsen kan have en interesse i den aktuelle sag, fordi han har en forbindelse til SE. Det er meget relevant, at befolkningen ved, at han potentielt kan have den interesse, når han er politiker, siger Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet til Finans.dk.

Brian Mikkelsens bånd til kapitalfonden kan ikke læses af ministerens oplysninger om økonomiske konflikter til Statsministeriet.

Lars Christian Lilleholt var i fra 2010-2015 medlem af i alt 11 bestyrelser med tilknytning til energisektoren, heraf fire i Energi Fyn-koncernen.

Ministeren har oplyst indtægter fra 2013-2015 til Finans, der på den baggrund konservativt beregner, at han i perioden fra 2010-2015 har modtaget cirka 1,5 mio. kr. fra bestyrelsesposter i el, gas- og fjernvarmesektoren, heraf cirka halv mio. kr. fra poster i Energi Fyn-koncernen.

Både Lars Christian Lilleholt og Brian Mikkelsen erklærer sig over for Finans habile i sagen med henvisning til, at de har forladt bestyrelsesposterne ved deres respektive udnævnelser til ministre.

- Det er ministeriets og min vurdering, at jeg ikke har en særlig interesse i sagens udfald, og at der i øvrigt ikke foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl i henhold til spørgsmålet om min upartiskhed, skriver Lars Christian Lilleholt til Finans.

_____

Alt om Herning Plus:
Masser af overskudsvarme i brug i Videbæk
På en dag med 10 graders varme og sol kan overskudsvarmen fra Arla Foods Arinco i Videbæk, der producerer mælkepulver, dække varmeforbruget i 800 boliger, skriver Alt om Herning.

Fjernvarmeleverancen fra Arinco er øget efter en stille opstart først på året, fordi teknikken nu er på plads.

- Der er fuld kraft på fjernvarmen. Det kører fint, og mængden ligger endda 25 procent over det forventede. Nu afkøles røgen på Arinco fra 260 til 60 grader. Det giver mere fjernvarme og mindre CO2, siger direktør for Videbæk Energiforsyning, Ib Melsen.

Overskudsvarmen kommer fra to biogasmotorer på Arinco, der producerer varme og el. De leverer også 50 millioner kWh strøm. Arinco producerer cirka dobbelt så megen varme, som virksomheden har brug for.

_____ 

Bornholms Tidende:
Varmen bliver billigere i Rønne og Knudsker
De fleste forbrugere i Rønne og Knudsker på Bornholm kan glæde sig over udsigten til billigere fjernvarme.

Bestyrelsen forsyningsselskabet RVV har vedtaget nye takster for fjernvarmen, der bliver cirka 10 procent billigere end i 2016-17.

Bestyrelsesformand Ingolf Lind-Holm forklarer prisnedsættelsen med, at der tilbageføres midler, som har været hensat til geotermisk varme på Bornholm. De planer er blevet sat på pause nu, skriver Bornholms Tidende.

Et standardhus på 130 kvadratmeter med et årligt forbrug på 18,1 megawatttimer vil nu koste 13.500 kroner om året at varme op.

_____

Sindal Avis:
Sindal i svensk samarbejde
Hjørring Kommune har startet et samarbejde med Hjørring Varmeforsyning, Sindal Varmeforsyning og svenske Hässleholm Miljø. Samarbejdet skal undersøge mulighederne for at gøre driften af fjernvarmeselskaberne mere effektive ved at dele viden på tværs af grænserne – og forventningen er, at det kan nedsætte driftsomkostningerne med 10%.  

- Fjernvarme er en af de mest driftssikre og miljøvenlige løsninger vi har i dag, så det er vigtigt at have blik for at sikre en fortsat optimering. Det er vejen frem, for at bition om at blive fossilfri i 2050. Det er et rigtigt spændende samarbejde vi har sat i gang med vores svenske kollegaer og vi kan helt sikker lære meget af hinanden. siger Jesper Skrubbeltrang, driftsleder hos Sindal Varmeforsyning til Sindal Avis.

Projektet er en del af EU-programmet Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak, der skal fremme udvikling og sammenhold gennem innovation og grøn økonomi i de skandinaviske lande. Det har et budget er på ca. 50.000 EUR, hvoraf halvdelen finansieres gennem Interreg ØKS, mens den sidste del betales af de øvrige samarbejdspartnere.

Nyheder

23. mar 2017

Afgift på biomasse er gift for grøn omstilling

I et par nye folketingsforslag foreslår Enhedslisten, at regeringen skal analysere CO2-udledningen og effekterne ved en afgift på biomasse til fjernvarme. Dansk Fjernvarme advarer mod afgift, der vil bremse grøn omstilling.

22. mar 2017

Langt fra alle ønsker at udnytte forrentning

Langt de fleste fjernvarmeselskaber, der har en ansøgning liggende hos Energistyrelsen om forrentning, agter ikke umiddelbart at gøre brug af den.

20. mar 2017

Dansk Fjernvarme støtter ministeren i at sikre varmekunderne

Penge opkrævet af varmeforbrugerne skal blive i fjernvarmeselskaberne. Det mener forsyningsministeren om sagen. Dansk Fjernvarme støtter ministeren og beder om hurtig løsning.

16. mar 2017

Gennembrud for varmepumper nærmer sig

Det store gennembrud for varmepumper har næppe været tættere på med PSO-farvel og ny energisparaftale. Men ifølge Dansk Fjernvarme står der fortsat afgifter i vejen for gennembruddet.

16. mar 2017

#viforsynerDK: Forsyningernes fælles vision præsenteret

"Vi forsyner Danmark". Under den overskrift præsenterede fem brancheorganisationer en fælles vision for forsyningssektoren på Nationalmusset i København. Her kan du opleve eller genopleve præsentationen af visionen, hvordan den foregik på de sociale medier.

15. mar 2017

Vestforsyning: "Regeringens strategi angriber multiforsyningens DNA"

Forsyning & Energi har i anledning af forsyningens fælles visioner, spurgt forsyningsselskaberne, hvad de prioriterer i den daglige drift, og hvad der betyder mest for forbrugerne. Her er svarene fra Vestforsyning. 

15. mar 2017

DIN Forsyning: Kunderne vil have høj forsyningssikkerhed

Forsyning & Energi har i anledning af forsyningens fælles visioner, spurgt forsyningsselskaberne, hvad de prioriterer i den daglige drift, og hvad der betyder mest for forbrugerne. Her er svarene fra DIN Forsyning.

02. mar 2017

Mangler stadig svar på fejl og mangler i McKinsey-rapport

Der mangler fortsat svar på en række kritikpunkter af McKinsey-rapporten. Forud for dagens høring gør DANVA, Dansk Affaldsforening og Dansk Fjernvarme opmærksom på de mest åbenlyse fejl.

27. feb 2017

Forsyningssektoren lancerer fælles visioner

DANVA, Dansk Fjernvarme, Dansk Affaldsforening, Foreningen Danske Kraftvarmeværker og Danske Vandværker lancerer fælles visioner for forsyningssektoren.

13. feb 2017

Fusion: Fjernvarmeselskaberne konsoliderer sig

Siden 2010 har 110 fjernvarmeselskaber fusioneret til blot 46. Dansk Fjernvarme forventer, at udviklingen fortsætter.

13. feb 2017

Kølvrå og Karup ruster sig til fremtiden

De to fjernvarmeselskaber Kølvrå og Karup står over for en snarlig fusion. På den måde ruster de sig til fremtiden, hvor de samlet mister knap 4 mio. kroner ved grundbeløbets bortfald fra 2019.

23. mar 2017 Navnenyt

Carsten Jensen ny direktør for Dansk Gas Distribution

Carsten Jensen kommer fra en stilling som direktør for Eldrift i Energinet.dk. 

22. mar 2017 Navnenyt

Danfoss-topchef stopper

Niels B. Christiansen stopper efter ni år som øverste chef for Danfoss.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

16. mar 2017 Presseklip

Forskere slår fast: Biomasse ER grøn

LÆS I DAG: Forskere fastslår: Biomasse ER grøn. Minister afviser planer om privatisering. Stop for energisparestilskud til hulmure.

14. mar 2017 Presseklip

Kraftig vækst i elforbrug skal dækkes af sort energi

LÆS I DAG: Kraftig vækst i elforbrug skal dækkes af sort energi. Polen ønsker dansk fjernvarme. Intet forlig i geotermisag i Viborg. DF ønsker fjernvarmeløsning i Herning. Og meget mere.

13. mar 2017 Presseklip

Mere grøn omstilling kræver flere investeringer

LÆS I DAG Grøn omstilling efter 2020 kræver flere energipolitiske initiativer og investeringer i grøn energi. Skæve afgifter giver spild af energi. Anlæg fra Aalborg Energie Technik producerer strøm og varme af mask fra skotske whiskydestillerier. Værkerne i Kølvrå og Karup fusionerer.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

21. mar 2017 Navnenyt

Frida fra IDA til DTU

DTU Elektro har ansat Frida Frost som COO for PowerLabDK.

20. mar 2017 Navnenyt

Fra Grøn Energi til DFP

Kim Søgaard Clausen begynder hos DFP den 1. maj.

16. mar 2017 Navnenyt

Ny administrerende direktør i NRGi

1. maj bliver 45-årige Jacob Vittrup ny administrerende direktør for NRGi.

15. mar 2017 Navnenyt

MES-direktør vender tilbage midlertidigt

Jens Høgsberg Kristensen er midlertidig direktør i energiselskabet MES, hvor han også var direktør 2004 til 2012.

14. mar 2017 Navnenyt

Lars Gullev har 25 års jubilæum i VEKS

Jubilæumsreception for Lars Gullev den 29. marts hos VEKS.

13. mar 2017 Navnenyt

Dansk Fjernvarmes æresmedlem fylder 75 år

Dansk Fjernvarmes æresmedlem Mogens Uhrskov fylder 75 år den 14. marts.