15. mar 2017 Presseklip

Forsyningssektoren til regeringen: Fingrene væk

LÆS I DAG: Forsyningssektoren til regeringen: Fingrene væk. Bioenergieksport for milliarder. Naturgasselskab udfordrer energikæmper i milliardhandel om gasnettet. Varmen bliver billigere i Rønne og Knudsker. Og meget mere.

dknyt:
Forsyningssektoren til regeringen: Fingrene væk
Forbrugerne får en markant efterregning, hvis regeringen privatiserer vand, varme og affald, mener Dansk Fjernvarme og kollegerne i forsyningsbranchen, der i dag præsenterer deres forsyningsvision.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt åbnede sidste år for at privatisere de forbrugerejede selskaber, som leverer vand og fjernvarme og håndterer affald. Udspillet kom i en forsyningsstrategi med beregninger fra konsulentfirmaet McKinsey & Co.

Men det vil blive dyrere for forbrugerne, eksport for mange milliarder kommer i fare, og effektiv drift bliver bremset, hvis regeringen privatiserer de store forsyningsselskaber eller skærper kravene til dem, vurderer Dansk Fjernvarme, DANVA, Danske Vandværker, Dansk Affaldsforening og Foreningen Danske Kraftvarmeværker.

Brancheforeningerne, hvis medlemmer eksporterer for 35 milliarder kroner og beskæftiger 50.000 mennesker, præsenterer i dag deres fælles vision for Danmarks energiforsyning som sektorens alternativ til regeringens strategi, oplyser Ritzau ifølge dknyt.

De forbrugerejede forsyningsselskaber i Danmark fungerer efter hvile-i-sig-selv-princippet. Og det er afgørende at fastholde det demokratiske ejerskab for at holde priserne nede, sikre grøn omstilling og bevare høj forsyningssikkerhed, mener de fem brancheforeninger.

_____

Energy Supply: 
Bioenergieksport for milliarder
1.200 danske bioenergivirksomheder med en samlet omsætning på 25 milliarder kroner og 11.500 job eksporterer for otte milliarder kroner om året.

Det viser en kortlægning af bioenergiklyngen i Danmark, som DI Bioenergi, Force Technology og Innovationsnetværket for Biomasse står bag, skriver Energy Supply.

Halm, træ, biobrændstoffer, biogas og bionedbrydeligt affald leverer en stor del af den vedvarende energi i Danmark. De fleste job og den største del af eksporten er fra virksomheder, der skaber teknologiske løsninger som store kedler, biogasanlæg og udstyr til håndtering af biomassebrændsler.

Bioenergiklyngen er den næststørste eksportør af grøn energiteknologi efter vindenergi og består af mange små og mellemstore virksomheder.

_____

Finans.dk:
Naturgasselskab udfordrer energikæmper i milliardhandel om gasnettet
Hvem må eje vores gasnet?
Ifølge gasforsyningsloven må kun statsejede Energinet.dk overtage gasnettet fra de to kommunalt ejede gasselskaber NGF Nature Energy og HMN Naturgas.

Når regeringen i sin forsyningsstrategi slår fast, at målet er at konsolidere gasdistribution herhjemme, betyder det, at Energinet.dk skal overtage gasnettene fra NGF Nature Energy og HMN Naturgas.

Men elselskaberne Eniig, Energi Fyn, SEAS-NVE og SE har tilbudt regeringen, at de vil overtage hele gasdistributionen.

Topchef i NGF Nature Energy, Ole Hvelplund, har tidligere undersøgt muligheden for at købe DONG-gasnettet ved børsnoteringen af DONG Energy. Han oplyser til Finans.dk, at NGF Nature Energy stadig er interesseret i at overtage gasnettet. 

_____

Finans.dk:
Ministre har millionforbindelser til selskaber bag milliardbud på gasnettet
Både energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og erhvervsminister Brian Mikkelsen har tætte relationer og stærke økonomiske bånd til de selskaber, der har budt på gasnettet.

De er samtidig blandt de ministre, der tager stilling til købsprocessens forløb.

Energi Fyn, Eniig, SE og SEAS-NVE er de potentielle købere.

Brian Mikkelsen har med sin kone en fem mio. kr. stor investering i kapitalfonden SE Blue Equity, som SE er storinvestor og primus motor i. Brian Mikkelsen var frem til sin ministerudnævnelse også i bestyrelsen for kapitalfonden.

- Brian Mikkelsen kan have en interesse i den aktuelle sag, fordi han har en forbindelse til SE. Det er meget relevant, at befolkningen ved, at han potentielt kan have den interesse, når han er politiker, siger Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet til Finans.dk.

Brian Mikkelsens bånd til kapitalfonden kan ikke læses af ministerens oplysninger om økonomiske konflikter til Statsministeriet.

Lars Christian Lilleholt var i fra 2010-2015 medlem af i alt 11 bestyrelser med tilknytning til energisektoren, heraf fire i Energi Fyn-koncernen.

Ministeren har oplyst indtægter fra 2013-2015 til Finans, der på den baggrund konservativt beregner, at han i perioden fra 2010-2015 har modtaget cirka 1,5 mio. kr. fra bestyrelsesposter i el, gas- og fjernvarmesektoren, heraf cirka halv mio. kr. fra poster i Energi Fyn-koncernen.

Både Lars Christian Lilleholt og Brian Mikkelsen erklærer sig over for Finans habile i sagen med henvisning til, at de har forladt bestyrelsesposterne ved deres respektive udnævnelser til ministre.

- Det er ministeriets og min vurdering, at jeg ikke har en særlig interesse i sagens udfald, og at der i øvrigt ikke foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl i henhold til spørgsmålet om min upartiskhed, skriver Lars Christian Lilleholt til Finans.

_____

Alt om Herning Plus:
Masser af overskudsvarme i brug i Videbæk
På en dag med 10 graders varme og sol kan overskudsvarmen fra Arla Foods Arinco i Videbæk, der producerer mælkepulver, dække varmeforbruget i 800 boliger, skriver Alt om Herning.

Fjernvarmeleverancen fra Arinco er øget efter en stille opstart først på året, fordi teknikken nu er på plads.

- Der er fuld kraft på fjernvarmen. Det kører fint, og mængden ligger endda 25 procent over det forventede. Nu afkøles røgen på Arinco fra 260 til 60 grader. Det giver mere fjernvarme og mindre CO2, siger direktør for Videbæk Energiforsyning, Ib Melsen.

Overskudsvarmen kommer fra to biogasmotorer på Arinco, der producerer varme og el. De leverer også 50 millioner kWh strøm. Arinco producerer cirka dobbelt så megen varme, som virksomheden har brug for.

_____ 

Bornholms Tidende:
Varmen bliver billigere i Rønne og Knudsker
De fleste forbrugere i Rønne og Knudsker på Bornholm kan glæde sig over udsigten til billigere fjernvarme.

Bestyrelsen forsyningsselskabet RVV har vedtaget nye takster for fjernvarmen, der bliver cirka 10 procent billigere end i 2016-17.

Bestyrelsesformand Ingolf Lind-Holm forklarer prisnedsættelsen med, at der tilbageføres midler, som har været hensat til geotermisk varme på Bornholm. De planer er blevet sat på pause nu, skriver Bornholms Tidende.

Et standardhus på 130 kvadratmeter med et årligt forbrug på 18,1 megawatttimer vil nu koste 13.500 kroner om året at varme op.

_____

Sindal Avis:
Sindal i svensk samarbejde
Hjørring Kommune har startet et samarbejde med Hjørring Varmeforsyning, Sindal Varmeforsyning og svenske Hässleholm Miljø. Samarbejdet skal undersøge mulighederne for at gøre driften af fjernvarmeselskaberne mere effektive ved at dele viden på tværs af grænserne – og forventningen er, at det kan nedsætte driftsomkostningerne med 10%.  

- Fjernvarme er en af de mest driftssikre og miljøvenlige løsninger vi har i dag, så det er vigtigt at have blik for at sikre en fortsat optimering. Det er vejen frem, for at bition om at blive fossilfri i 2050. Det er et rigtigt spændende samarbejde vi har sat i gang med vores svenske kollegaer og vi kan helt sikker lære meget af hinanden. siger Jesper Skrubbeltrang, driftsleder hos Sindal Varmeforsyning til Sindal Avis.

Projektet er en del af EU-programmet Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak, der skal fremme udvikling og sammenhold gennem innovation og grøn økonomi i de skandinaviske lande. Det har et budget er på ca. 50.000 EUR, hvoraf halvdelen finansieres gennem Interreg ØKS, mens den sidste del betales af de øvrige samarbejdspartnere.

Nyheder

26. apr 2017

Integration mellem forsyningssektorerne skal styrkes

Den stigende mængde fluktuerende energi skal udnyttes bedre i såvel elsektoren som i den øvrige forsyningssektor. Derfor bør tilskudspuljen, der netop skal fremme denne integration øges skriver Dansk Fjernvarme i et nyt høringssvar.

20. apr 2017

Det danske marked er udstillingsvindue

Den nye branchestatistik for fjernvarmesektoren viser en markant stigning i beskæftigelsen blandt rådgivende ingeniører. Det mærker de også hos virksomheden Damgaard.

20. apr 2017

"Vi har brug for at kunne afprøve nye teknologier på hjemmemarkedet"

Eksporten er stigende og antallet af medarbejdere i vækst. Alligevel oplever energianlægsvirksomheden Weiss, at det vigtige hjemlige fjernvarmemarked er presset. 

20. apr 2017

Dansk Metal: Hjemmemarkedet kan være et laboratorium

Danmark er en lille økonomi, der er afhængig af eksport. Derfor er det vigtigt med et hjemmemarked, der kan bruges som laboratorium, mener cheføkonom i Dansk Metal Thomas Søby. 

11. apr 2017

Fornuftigt med styrket kontrol af energispareordning

Slut med fejl og snyd i energispareindsatsen, mener energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, der derfor har fremlagt forslag til øget kontrolindsats. Dansk Fjernvarme støtter forslaget.

03. apr 2017

Dansk Byggeris analyse er uden fundament

Dansk Fjernvarme mener, at Dansk Byggeri går galt i byen i en analyse af fjernvarmens faste udgifter. Dansk Byggeris analyse mangler en grundlæggende forståelse af fjernvarmeselskabernes økonomi.

03. apr 2017

Forsyningsgrenene er unikke

De fysiske forskelle mellem forsyningsgrenene er åbenlyse. Men også regulatorisk og internt i selskaberne er der forskel. Dansk Fjernvarmes politiske chef giver indsigt i forsyningerne.

03. apr 2017

Forsyning Helsingør: Forskellige varer har forskellig regulering

Den nuværende regulering af fjernvarme giver stor handlefrihed for selskaberne, mener direktøren i Forsyning Helsingør, der mener, at multiforsyningerne sagtens kan hente effektiviseringsgevinster med forskellig regulering.

30. mar 2017

Europæisk varmekort kobler behov og ressourcer

Et nyt interaktivt kort viser hvor i Europa, der er overskudsvarme - og hvor der er behov for varme og køling.

29. mar 2017 Energi på toppen

Billedhjul: Fjernvarmen på det politiske operationsbord

Om det er marked eller politisk planlægning, der skal udvikle forsyningssektoren, var et af de centrale omdrejningspunkter i debatten under Dansk Fjernvarmes nye morgenmøde-koncept, Energi På Toppen.

23. mar 2017

Afgift på biomasse er gift for grøn omstilling

I et par nye folketingsforslag foreslår Enhedslisten, at regeringen skal analysere CO2-udledningen og effekterne ved en afgift på biomasse til fjernvarme. Dansk Fjernvarme advarer mod afgift, der vil bremse grøn omstilling.

27. apr 2017 Generalforsamling

Astrid Birnbaum valgt til Dansk Fjernvarmes bestyrelse

Tre genvalg og ét nyt bestyrelsesmedlem til Dansk Fjernvarmes bestyrelse. Det blev resultatet af afstemningen på Dansk Fjernvarmes generalforsamling.

21. apr 2017 Navnenyt

Ny Sales Manager i LOGSTOR

Mogens Holt Pedersen er ny Area Sales Manager for LOGSTOR Detect.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

21. apr 2017 Presseklip

Potentiale for mere fjernvarmeeksport til Tyskland og Rusland

LÆS I DAG: Potentiale for mere fjernvarmeeksport til Tyskland og Rusland. Elselskaber beklager sig over indtægtsramme. Biogasanlæg i Blans kan flytte til Glansager. Kjellerup Fjernvarme bygger nyt. Og meget meget mere.

20. apr 2017 Presseklip

Fjernvarmeindustrien har øget eksporten og ansætter flere

LÆS I DAG: Fjernvarmeindustrien har øget eksporten og ansætter flere. Usikker energipolitik koster Tjæreborg Industri. Intet fælles værk på Sydlolland.

18. apr 2017 Presseklip

Anklager mod minister om aftalebrud

LÆS I DAG: Anklager mod energiminister om aftalebrud. Kartoffelmelsvarme skudt ned af politikerne. Hedensted når CO2-mål før tid. Halm sikrer besparelse i Boulstrup-Hou.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

20. apr 2017 Navnenyt

LOGSTOR har fået ny områdechef

Per Grenaa er ny områdechef for LOGSTOR.

19. apr 2017 Navnenyt

Ny fjernvarmechef i EnviDan

Janus H. Christiansen er ny markedschef for fjernvarme i EnviDan

12. apr 2017 Navnenyt

Ny topchef for Qubiqa

Carsten Sørensen overtager efter Axel M. Jepsen, der bliver bestyrelsesformand.

11. apr 2017 Navnenyt

Ny topchef for Sweco Danmark

Dariush Rezai overtager som administrerende direktør for Sweco Danmark.

10. apr 2017 Navnenyt

Ny administrerende direktør for Bravida

Bravida har udnævnt Johnny Hey til ny administrerende direktør i Bravida Danmark A/S som afløser for Bent Andersen.

07. apr 2017 Navnenyt

Arcon-Sunmark ansætter ny adm. direktør

54-årige Ole Nørskov Dalby overtager i solvarmevirksomheden i Skørping.