14. mar 2017 Presseklip

Kraftig vækst i elforbrug skal dækkes af sort energi

LÆS I DAG: Kraftig vækst i elforbrug skal dækkes af sort energi. Polen ønsker dansk fjernvarme. Intet forlig i geotermisag i Viborg. DF ønsker fjernvarmeløsning i Herning. Og meget mere.

Altinget:
Kraftig vækst i elforbrug skal dækkes af sort energi
Energistyrelsen forudser, at energiforbruget i dansk erhvervsliv fra 2020 til 2030 stige med 20 procent – og årsagen er dels den generelle vækst og dels nye datacentre, som slår sig ned i Danmark samt afskaffelsen af PSOen. Dertil kommer, at erhvervslivets energieffektivitet falder, når energiselskabernes energispareindsats ophører efter 2020.

Væksten i elforbruget vil ikke blive dækket af ny vedvarende energi, men af kul, importeret biomasse og stigende elimport, hvis der ikke ændres på de faktorer, som er kendte i dag, mener formand for Klimarådet, Peter Birch Sørensen.

- Når vi øger elforbruget kommer der ikke automatisk mere sol- eller vindenergi. Så sker der ikke noget politisk, er det realistisk at antage, at vi kommer til at bruge mere kul og naturgas, siger han til Altinget og peger på, at der skal udbygges med vedvarende energi.

Regeringen har dog allerede varslet, at der skal ske mere.

_____

Polennu.dk:
Polakkerne vil have dansk fjernvarme
En delegation fra Polen er i dag i Danmark for at købe dansk fjernvarme og andre grønne teknologier for at bekæmpe den stærke luftforurening i polske byer, skriver polennu.dk.

Den polske delegation med ti polske energivirksomheder ledt af viceenergiminister Michal Kurtyka deltager i et seminar om danske erfaringer med grøn byudvikling og fjernvarme i Udenrigsministeriet.

Seminaret har fokus på danske erfaringer med grøn fjernvarme, som præsenteres af blandt andre Fjernvarme Fyn og Rambøll. Derudover introduceres det polske fjernvarmemarked, lovgivning, udviklingsmulighed og erfaringer af delegationen.

Polen er et af de vigtigste markeder for fjernvarme i Europa, vurderer energieksportorganisationen DBDH, hvis formand, Lars Gullev, er blandt talerne på seminaret.

Polen har Europas næststørste fjernvarmemarked, der er ved at blive bygget ud. 15 millioner polakker forbruger fjernvarme, der udgør 60 procent af opvarmningen i polske byer. Polsk fjernvarme er 75 procent kuldrevet, mens naturgas og biomasse hver står for 8 procent.

_____

Pressemeddelelse:
Mislykket forsøg på retsforlig mellem Energi Viborg og omegnsbyerne
Et forsøg på at indgå retsforlig mellem Energi Viborg og de tre varmeværker, Stoholm, Skals og Løgstrup er faldet til jorden. Dermed skal sagen om erstatning fra omegnsbyerne til Energi Viborg i geotermisagen nu afgøres af landsretten. Det oplyser Energi Viborg i en pressemeddelelse.

Det ærgrer formand for Energi Viborg, Niels Dueholm, at man ikke kunne enes om et forlig.

- Det er kun advokaterne, der kommer til at tjene på, at vi skal videre i landsretten, og dermed bliver udgifterne samlet set unødigt større for alle parter, udtaler Niels Dueholm.

Det er endnu ikke afklaret hvornår, sagen om erstatning fra omegnsbyerne til Energi Viborg skal for landsretten.

_____

Altinget:
DF ønsker fjernvarmeløsning i Herning
Der skal ikke trækkes flere penge ud af fjernvarmekunderne i Herning, mener Dansk Folkeparti. Partiet støtter dermed det socialdemokratiske ønske om at finde en hurtig politisk løsning.

- Jeg synes ikke, at fjernvarmesektoren skal bruges som et redskab til at skrabe penge ind. Det må være vores opgave som politikere at forhindre det, siger skatteordfører i Dansk Folkeparti, Dennis Flydtkjær til Altinget.

Minister Lars Chr. Lilleholt har allerede tidligere meldt ud, at han opfatter de nuværende regler om forrentning som forældede fordi de giver selskaberne mulighed for at få en forrentning af deres kapital, selv om de ikke investerer i fjernvarmenettet og produktionsudstyret til gavn for forbrugerne. Regeringen arbejder på et lovforslag, som betyder, at selskaberne kun opnår forrentning, når de rent faktisk investerer i nettet og produktionen.

Med DF’s udmelding er der lagt yderligere pres på ministeren i forhold til at finde en løsning, hvilket også Socialdemokratiet allerede har efterspurgt.

Sagen drejer sig om EGJ Varmes ekstraregning til de midtjyske fjernvarmekunder på 172 millioner kroner fordi selskabet ønsker at forrente sin indskudskapital.

EGJ Varme har allerede opkrævet 282 millioner kroner fra kunderne i forrentning af den historisk indskudte kapital. Penge, som ikke er gået til investeringer i fjernvarmen, men i stedet blandt andet har finansieret diverse kommunale projekter.

Dansk Folkepartis skatteordfører Dennis Flydtkjær har dog en særlig dobbeltrolle i den aktuelle sag i det han også er viceborgmester i Herning Kommune.

_____

Skive Folkeblad:
Kritik fra WWF til regeringen
Der er skrap kritik fra WWF til regeringen, fordi Energistyrelsens basisfremskrivning viser at den dansk CO2-udledning fra 2020 for første gang i mange år ser ud til at stige frem mod 2030. 

- Det er en katastrofe for Danmarks grønne brand. Stakkels grønne virksomheder, der lever godt af, at vi har en brand, hvor vi er dem, der tager hånd om og løser klimaproblemer, siger John Nordbo fra WWF til Skive Folkeblad.

Basisfremskrivningen viser, at den samlede danske udledning af drivhusgasser vil bryde med det vedvarende fald, der har været siden 1990 med mindre Christiansborg iværksætter nye initiativer.

John Nord mener, at Danmark kun har få år at løbe på, hvis kursen skal lægges om. Han peger på, at det er oplagt for regeringen at starte med en fritagelse af elbiler fra registreringsafgiften. Regeringen har lovet, at den til efteråret vil komme med et udspil på området.

John Nordbo peger på særligt et oplagt sted, regeringen kan starte, hvis den vil plukke en lavthængende frugt: En fritagelse af elbiler fra registreringsafgiften.

_____

Ugeavisen Midtsyd:
Toftlund Fjernvarme omdanner mark til energilager
Et solfangeranlæg på 27.000 kvadratmeter og et damvarmelager skal fremtidssikre Toftlund Fjernvarmes produktion af fjernvarme. 

Lageret er et 16 meter dybt, kegleformet hul på 110 x 110 meter, som kan rumme 70.000 m3 varmt vand. Arbejdet har været i gang siden april i fjor og forventes at være afsluttet til maj.

I denne tid bliver bassinet fyldt med vandværksvand fra Toftlund Vandværk. Det sker med 50 m3 vand i timen. Oven på vandoverfladen lægges en special-membran og derpå 45 centimeter danskproducerede letklinkernødder som isolering inden der sluttes af med et bærenet og endnu en membran, som får lageret til at falde i med omgivelserne

Det nye anlæg og lager giver fjernvarmeselskabet større fleksibilitet og en styrket forsyningssikkerhed samtidig med at forbruget af fossile brændsler reduceres. Solanlægget skal dække godt 45 procent af Toftlund Fjernvarmes samlede varmebehov.

_____

EnergiWatch: 
Uforklarligt varmetab gav grønt vand i hanerne 
Forbrugerne i Esbjerg, Varde og på Fanø har de seneste dage oplevet, at vandet i bruseren eller i køkkenhanen er grønt.

Forklaringen er, at DIN Forsyning har hældt grønt farvestof i rørene for at afsløre utætheder i fjernvarmesystemet. Selskabet har haft store tab af vand i længere tid og ved ikke hvorfor. Det grønne farvestof er taget i brug, så forbrugerne kan se, om de har fjernvarmevand i hanerne.

Ifølge DR har DIN Forsyning fået mellem 70 og 100 henvendelser om grønt vand, siden farvestoffet blev blandet i vandet den 6. marts.

Din Forsyning har fotograferet hele varmenettet med et varmesøgende kamera, og selvom det afslørede flere større brud, kan det ikke forklare hele tabet, som er det dobbelte af, hvad det burde være, skriver DR og EnergiWatch.

- Vi spilder stadig 300 kubikmeter vand i døgnet. Det vand forsvinder ude i installationer hos kunderne, og vi vil gerne hjælpe kunderne med at finde de fejl, siger DIN Forsynings direktør Jesper Frost Rasmussen.

_____

Viborg Stifts Folkeblad:
Biogas erstatter naturgas på Energimuseet
Energimuseet skifter naturgassen ud med biogas fra HMN Naturgas, så museets CO2-udledning halveres.

- Energimuseet ønsker at være med forrest i den grønne omstilling, og med den nye aftale om biogas sparer vi hvert år verden for, hvad der svarer til CO2-udslippet, hvis du kører fem gange rundt om jorden i en personbil, og det er vi rigtigt stolte af, siger Anders Dahlstrup, direktør for Energimuseet, til Viborg Stifts Folkeblad.

 

Nyheder

23. mar 2017

Afgift på biomasse er gift for grøn omstilling

I et par nye folketingsforslag foreslår Enhedslisten, at regeringen skal analysere CO2-udledningen og effekterne ved en afgift på biomasse til fjernvarme. Dansk Fjernvarme advarer mod afgift, der vil bremse grøn omstilling.

22. mar 2017

Langt fra alle ønsker at udnytte forrentning

Langt de fleste fjernvarmeselskaber, der har en ansøgning liggende hos Energistyrelsen om forrentning, agter ikke umiddelbart at gøre brug af den.

20. mar 2017

Dansk Fjernvarme støtter ministeren i at sikre varmekunderne

Penge opkrævet af varmeforbrugerne skal blive i fjernvarmeselskaberne. Det mener forsyningsministeren om sagen. Dansk Fjernvarme støtter ministeren og beder om hurtig løsning.

16. mar 2017

Gennembrud for varmepumper nærmer sig

Det store gennembrud for varmepumper har næppe været tættere på med PSO-farvel og ny energisparaftale. Men ifølge Dansk Fjernvarme står der fortsat afgifter i vejen for gennembruddet.

16. mar 2017

#viforsynerDK: Forsyningernes fælles vision præsenteret

"Vi forsyner Danmark". Under den overskrift præsenterede fem brancheorganisationer en fælles vision for forsyningssektoren på Nationalmusset i København. Her kan du opleve eller genopleve præsentationen af visionen, hvordan den foregik på de sociale medier.

15. mar 2017

Vestforsyning: "Regeringens strategi angriber multiforsyningens DNA"

Forsyning & Energi har i anledning af forsyningens fælles visioner, spurgt forsyningsselskaberne, hvad de prioriterer i den daglige drift, og hvad der betyder mest for forbrugerne. Her er svarene fra Vestforsyning. 

15. mar 2017

DIN Forsyning: Kunderne vil have høj forsyningssikkerhed

Forsyning & Energi har i anledning af forsyningens fælles visioner, spurgt forsyningsselskaberne, hvad de prioriterer i den daglige drift, og hvad der betyder mest for forbrugerne. Her er svarene fra DIN Forsyning.

02. mar 2017

Mangler stadig svar på fejl og mangler i McKinsey-rapport

Der mangler fortsat svar på en række kritikpunkter af McKinsey-rapporten. Forud for dagens høring gør DANVA, Dansk Affaldsforening og Dansk Fjernvarme opmærksom på de mest åbenlyse fejl.

27. feb 2017

Forsyningssektoren lancerer fælles visioner

DANVA, Dansk Fjernvarme, Dansk Affaldsforening, Foreningen Danske Kraftvarmeværker og Danske Vandværker lancerer fælles visioner for forsyningssektoren.

13. feb 2017

Fusion: Fjernvarmeselskaberne konsoliderer sig

Siden 2010 har 110 fjernvarmeselskaber fusioneret til blot 46. Dansk Fjernvarme forventer, at udviklingen fortsætter.

13. feb 2017

Kølvrå og Karup ruster sig til fremtiden

De to fjernvarmeselskaber Kølvrå og Karup står over for en snarlig fusion. På den måde ruster de sig til fremtiden, hvor de samlet mister knap 4 mio. kroner ved grundbeløbets bortfald fra 2019.

23. mar 2017 Navnenyt

Carsten Jensen ny direktør for Dansk Gas Distribution

Carsten Jensen kommer fra en stilling som direktør for Eldrift i Energinet.dk. 

22. mar 2017 Navnenyt

Danfoss-topchef stopper

Niels B. Christiansen stopper efter ni år som øverste chef for Danfoss.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

16. mar 2017 Presseklip

Forskere slår fast: Biomasse ER grøn

LÆS I DAG: Forskere fastslår: Biomasse ER grøn. Minister afviser planer om privatisering. Stop for energisparestilskud til hulmure.

15. mar 2017 Presseklip

Forsyningssektoren til regeringen: Fingrene væk

LÆS I DAG: Forsyningssektoren til regeringen: Fingrene væk. Bioenergieksport for milliarder. Naturgasselskab udfordrer energikæmper i milliardhandel om gasnettet. Varmen bliver billigere i Rønne og Knudsker. Og meget mere.

13. mar 2017 Presseklip

Mere grøn omstilling kræver flere investeringer

LÆS I DAG Grøn omstilling efter 2020 kræver flere energipolitiske initiativer og investeringer i grøn energi. Skæve afgifter giver spild af energi. Anlæg fra Aalborg Energie Technik producerer strøm og varme af mask fra skotske whiskydestillerier. Værkerne i Kølvrå og Karup fusionerer.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

21. mar 2017 Navnenyt

Frida fra IDA til DTU

DTU Elektro har ansat Frida Frost som COO for PowerLabDK.

20. mar 2017 Navnenyt

Fra Grøn Energi til DFP

Kim Søgaard Clausen begynder hos DFP den 1. maj.

16. mar 2017 Navnenyt

Ny administrerende direktør i NRGi

1. maj bliver 45-årige Jacob Vittrup ny administrerende direktør for NRGi.

15. mar 2017 Navnenyt

MES-direktør vender tilbage midlertidigt

Jens Høgsberg Kristensen er midlertidig direktør i energiselskabet MES, hvor han også var direktør 2004 til 2012.

14. mar 2017 Navnenyt

Lars Gullev har 25 års jubilæum i VEKS

Jubilæumsreception for Lars Gullev den 29. marts hos VEKS.

13. mar 2017 Navnenyt

Dansk Fjernvarmes æresmedlem fylder 75 år

Dansk Fjernvarmes æresmedlem Mogens Uhrskov fylder 75 år den 14. marts.