14. mar 2017 Presseklip

Kraftig vækst i elforbrug skal dækkes af sort energi

LÆS I DAG: Kraftig vækst i elforbrug skal dækkes af sort energi. Polen ønsker dansk fjernvarme. Intet forlig i geotermisag i Viborg. DF ønsker fjernvarmeløsning i Herning. Og meget mere.

Altinget:
Kraftig vækst i elforbrug skal dækkes af sort energi
Energistyrelsen forudser, at energiforbruget i dansk erhvervsliv fra 2020 til 2030 stige med 20 procent – og årsagen er dels den generelle vækst og dels nye datacentre, som slår sig ned i Danmark samt afskaffelsen af PSOen. Dertil kommer, at erhvervslivets energieffektivitet falder, når energiselskabernes energispareindsats ophører efter 2020.

Væksten i elforbruget vil ikke blive dækket af ny vedvarende energi, men af kul, importeret biomasse og stigende elimport, hvis der ikke ændres på de faktorer, som er kendte i dag, mener formand for Klimarådet, Peter Birch Sørensen.

- Når vi øger elforbruget kommer der ikke automatisk mere sol- eller vindenergi. Så sker der ikke noget politisk, er det realistisk at antage, at vi kommer til at bruge mere kul og naturgas, siger han til Altinget og peger på, at der skal udbygges med vedvarende energi.

Regeringen har dog allerede varslet, at der skal ske mere.

_____

Polennu.dk:
Polakkerne vil have dansk fjernvarme
En delegation fra Polen er i dag i Danmark for at købe dansk fjernvarme og andre grønne teknologier for at bekæmpe den stærke luftforurening i polske byer, skriver polennu.dk.

Den polske delegation med ti polske energivirksomheder ledt af viceenergiminister Michal Kurtyka deltager i et seminar om danske erfaringer med grøn byudvikling og fjernvarme i Udenrigsministeriet.

Seminaret har fokus på danske erfaringer med grøn fjernvarme, som præsenteres af blandt andre Fjernvarme Fyn og Rambøll. Derudover introduceres det polske fjernvarmemarked, lovgivning, udviklingsmulighed og erfaringer af delegationen.

Polen er et af de vigtigste markeder for fjernvarme i Europa, vurderer energieksportorganisationen DBDH, hvis formand, Lars Gullev, er blandt talerne på seminaret.

Polen har Europas næststørste fjernvarmemarked, der er ved at blive bygget ud. 15 millioner polakker forbruger fjernvarme, der udgør 60 procent af opvarmningen i polske byer. Polsk fjernvarme er 75 procent kuldrevet, mens naturgas og biomasse hver står for 8 procent.

_____

Pressemeddelelse:
Mislykket forsøg på retsforlig mellem Energi Viborg og omegnsbyerne
Et forsøg på at indgå retsforlig mellem Energi Viborg og de tre varmeværker, Stoholm, Skals og Løgstrup er faldet til jorden. Dermed skal sagen om erstatning fra omegnsbyerne til Energi Viborg i geotermisagen nu afgøres af landsretten. Det oplyser Energi Viborg i en pressemeddelelse.

Det ærgrer formand for Energi Viborg, Niels Dueholm, at man ikke kunne enes om et forlig.

- Det er kun advokaterne, der kommer til at tjene på, at vi skal videre i landsretten, og dermed bliver udgifterne samlet set unødigt større for alle parter, udtaler Niels Dueholm.

Det er endnu ikke afklaret hvornår, sagen om erstatning fra omegnsbyerne til Energi Viborg skal for landsretten.

_____

Altinget:
DF ønsker fjernvarmeløsning i Herning
Der skal ikke trækkes flere penge ud af fjernvarmekunderne i Herning, mener Dansk Folkeparti. Partiet støtter dermed det socialdemokratiske ønske om at finde en hurtig politisk løsning.

- Jeg synes ikke, at fjernvarmesektoren skal bruges som et redskab til at skrabe penge ind. Det må være vores opgave som politikere at forhindre det, siger skatteordfører i Dansk Folkeparti, Dennis Flydtkjær til Altinget.

Minister Lars Chr. Lilleholt har allerede tidligere meldt ud, at han opfatter de nuværende regler om forrentning som forældede fordi de giver selskaberne mulighed for at få en forrentning af deres kapital, selv om de ikke investerer i fjernvarmenettet og produktionsudstyret til gavn for forbrugerne. Regeringen arbejder på et lovforslag, som betyder, at selskaberne kun opnår forrentning, når de rent faktisk investerer i nettet og produktionen.

Med DF’s udmelding er der lagt yderligere pres på ministeren i forhold til at finde en løsning, hvilket også Socialdemokratiet allerede har efterspurgt.

Sagen drejer sig om EGJ Varmes ekstraregning til de midtjyske fjernvarmekunder på 172 millioner kroner fordi selskabet ønsker at forrente sin indskudskapital.

EGJ Varme har allerede opkrævet 282 millioner kroner fra kunderne i forrentning af den historisk indskudte kapital. Penge, som ikke er gået til investeringer i fjernvarmen, men i stedet blandt andet har finansieret diverse kommunale projekter.

Dansk Folkepartis skatteordfører Dennis Flydtkjær har dog en særlig dobbeltrolle i den aktuelle sag i det han også er viceborgmester i Herning Kommune.

_____

Skive Folkeblad:
Kritik fra WWF til regeringen
Der er skrap kritik fra WWF til regeringen, fordi Energistyrelsens basisfremskrivning viser at den dansk CO2-udledning fra 2020 for første gang i mange år ser ud til at stige frem mod 2030. 

- Det er en katastrofe for Danmarks grønne brand. Stakkels grønne virksomheder, der lever godt af, at vi har en brand, hvor vi er dem, der tager hånd om og løser klimaproblemer, siger John Nordbo fra WWF til Skive Folkeblad.

Basisfremskrivningen viser, at den samlede danske udledning af drivhusgasser vil bryde med det vedvarende fald, der har været siden 1990 med mindre Christiansborg iværksætter nye initiativer.

John Nord mener, at Danmark kun har få år at løbe på, hvis kursen skal lægges om. Han peger på, at det er oplagt for regeringen at starte med en fritagelse af elbiler fra registreringsafgiften. Regeringen har lovet, at den til efteråret vil komme med et udspil på området.

John Nordbo peger på særligt et oplagt sted, regeringen kan starte, hvis den vil plukke en lavthængende frugt: En fritagelse af elbiler fra registreringsafgiften.

_____

Ugeavisen Midtsyd:
Toftlund Fjernvarme omdanner mark til energilager
Et solfangeranlæg på 27.000 kvadratmeter og et damvarmelager skal fremtidssikre Toftlund Fjernvarmes produktion af fjernvarme. 

Lageret er et 16 meter dybt, kegleformet hul på 110 x 110 meter, som kan rumme 70.000 m3 varmt vand. Arbejdet har været i gang siden april i fjor og forventes at være afsluttet til maj.

I denne tid bliver bassinet fyldt med vandværksvand fra Toftlund Vandværk. Det sker med 50 m3 vand i timen. Oven på vandoverfladen lægges en special-membran og derpå 45 centimeter danskproducerede letklinkernødder som isolering inden der sluttes af med et bærenet og endnu en membran, som får lageret til at falde i med omgivelserne

Det nye anlæg og lager giver fjernvarmeselskabet større fleksibilitet og en styrket forsyningssikkerhed samtidig med at forbruget af fossile brændsler reduceres. Solanlægget skal dække godt 45 procent af Toftlund Fjernvarmes samlede varmebehov.

_____

EnergiWatch: 
Uforklarligt varmetab gav grønt vand i hanerne 
Forbrugerne i Esbjerg, Varde og på Fanø har de seneste dage oplevet, at vandet i bruseren eller i køkkenhanen er grønt.

Forklaringen er, at DIN Forsyning har hældt grønt farvestof i rørene for at afsløre utætheder i fjernvarmesystemet. Selskabet har haft store tab af vand i længere tid og ved ikke hvorfor. Det grønne farvestof er taget i brug, så forbrugerne kan se, om de har fjernvarmevand i hanerne.

Ifølge DR har DIN Forsyning fået mellem 70 og 100 henvendelser om grønt vand, siden farvestoffet blev blandet i vandet den 6. marts.

Din Forsyning har fotograferet hele varmenettet med et varmesøgende kamera, og selvom det afslørede flere større brud, kan det ikke forklare hele tabet, som er det dobbelte af, hvad det burde være, skriver DR og EnergiWatch.

- Vi spilder stadig 300 kubikmeter vand i døgnet. Det vand forsvinder ude i installationer hos kunderne, og vi vil gerne hjælpe kunderne med at finde de fejl, siger DIN Forsynings direktør Jesper Frost Rasmussen.

_____

Viborg Stifts Folkeblad:
Biogas erstatter naturgas på Energimuseet
Energimuseet skifter naturgassen ud med biogas fra HMN Naturgas, så museets CO2-udledning halveres.

- Energimuseet ønsker at være med forrest i den grønne omstilling, og med den nye aftale om biogas sparer vi hvert år verden for, hvad der svarer til CO2-udslippet, hvis du kører fem gange rundt om jorden i en personbil, og det er vi rigtigt stolte af, siger Anders Dahlstrup, direktør for Energimuseet, til Viborg Stifts Folkeblad.

 

Nyheder

26. apr 2017

Integration mellem forsyningssektorerne skal styrkes

Den stigende mængde fluktuerende energi skal udnyttes bedre i såvel elsektoren som i den øvrige forsyningssektor. Derfor bør tilskudspuljen, der netop skal fremme denne integration øges skriver Dansk Fjernvarme i et nyt høringssvar.

20. apr 2017

Det danske marked er udstillingsvindue

Den nye branchestatistik for fjernvarmesektoren viser en markant stigning i beskæftigelsen blandt rådgivende ingeniører. Det mærker de også hos virksomheden Damgaard.

20. apr 2017

"Vi har brug for at kunne afprøve nye teknologier på hjemmemarkedet"

Eksporten er stigende og antallet af medarbejdere i vækst. Alligevel oplever energianlægsvirksomheden Weiss, at det vigtige hjemlige fjernvarmemarked er presset. 

20. apr 2017

Dansk Metal: Hjemmemarkedet kan være et laboratorium

Danmark er en lille økonomi, der er afhængig af eksport. Derfor er det vigtigt med et hjemmemarked, der kan bruges som laboratorium, mener cheføkonom i Dansk Metal Thomas Søby. 

11. apr 2017

Fornuftigt med styrket kontrol af energispareordning

Slut med fejl og snyd i energispareindsatsen, mener energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, der derfor har fremlagt forslag til øget kontrolindsats. Dansk Fjernvarme støtter forslaget.

03. apr 2017

Dansk Byggeris analyse er uden fundament

Dansk Fjernvarme mener, at Dansk Byggeri går galt i byen i en analyse af fjernvarmens faste udgifter. Dansk Byggeris analyse mangler en grundlæggende forståelse af fjernvarmeselskabernes økonomi.

03. apr 2017

Forsyningsgrenene er unikke

De fysiske forskelle mellem forsyningsgrenene er åbenlyse. Men også regulatorisk og internt i selskaberne er der forskel. Dansk Fjernvarmes politiske chef giver indsigt i forsyningerne.

03. apr 2017

Forsyning Helsingør: Forskellige varer har forskellig regulering

Den nuværende regulering af fjernvarme giver stor handlefrihed for selskaberne, mener direktøren i Forsyning Helsingør, der mener, at multiforsyningerne sagtens kan hente effektiviseringsgevinster med forskellig regulering.

30. mar 2017

Europæisk varmekort kobler behov og ressourcer

Et nyt interaktivt kort viser hvor i Europa, der er overskudsvarme - og hvor der er behov for varme og køling.

29. mar 2017 Energi på toppen

Billedhjul: Fjernvarmen på det politiske operationsbord

Om det er marked eller politisk planlægning, der skal udvikle forsyningssektoren, var et af de centrale omdrejningspunkter i debatten under Dansk Fjernvarmes nye morgenmøde-koncept, Energi På Toppen.

23. mar 2017

Afgift på biomasse er gift for grøn omstilling

I et par nye folketingsforslag foreslår Enhedslisten, at regeringen skal analysere CO2-udledningen og effekterne ved en afgift på biomasse til fjernvarme. Dansk Fjernvarme advarer mod afgift, der vil bremse grøn omstilling.

27. apr 2017 Generalforsamling

Astrid Birnbaum valgt til Dansk Fjernvarmes bestyrelse

Tre genvalg og ét nyt bestyrelsesmedlem til Dansk Fjernvarmes bestyrelse. Det blev resultatet af afstemningen på Dansk Fjernvarmes generalforsamling.

21. apr 2017 Navnenyt

Ny Sales Manager i LOGSTOR

Mogens Holt Pedersen er ny Area Sales Manager for LOGSTOR Detect.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

21. apr 2017 Presseklip

Potentiale for mere fjernvarmeeksport til Tyskland og Rusland

LÆS I DAG: Potentiale for mere fjernvarmeeksport til Tyskland og Rusland. Elselskaber beklager sig over indtægtsramme. Biogasanlæg i Blans kan flytte til Glansager. Kjellerup Fjernvarme bygger nyt. Og meget meget mere.

20. apr 2017 Presseklip

Fjernvarmeindustrien har øget eksporten og ansætter flere

LÆS I DAG: Fjernvarmeindustrien har øget eksporten og ansætter flere. Usikker energipolitik koster Tjæreborg Industri. Intet fælles værk på Sydlolland.

18. apr 2017 Presseklip

Anklager mod minister om aftalebrud

LÆS I DAG: Anklager mod energiminister om aftalebrud. Kartoffelmelsvarme skudt ned af politikerne. Hedensted når CO2-mål før tid. Halm sikrer besparelse i Boulstrup-Hou.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

20. apr 2017 Navnenyt

LOGSTOR har fået ny områdechef

Per Grenaa er ny områdechef for LOGSTOR.

19. apr 2017 Navnenyt

Ny fjernvarmechef i EnviDan

Janus H. Christiansen er ny markedschef for fjernvarme i EnviDan

12. apr 2017 Navnenyt

Ny topchef for Qubiqa

Carsten Sørensen overtager efter Axel M. Jepsen, der bliver bestyrelsesformand.

11. apr 2017 Navnenyt

Ny topchef for Sweco Danmark

Dariush Rezai overtager som administrerende direktør for Sweco Danmark.

10. apr 2017 Navnenyt

Ny administrerende direktør for Bravida

Bravida har udnævnt Johnny Hey til ny administrerende direktør i Bravida Danmark A/S som afløser for Bent Andersen.

07. apr 2017 Navnenyt

Arcon-Sunmark ansætter ny adm. direktør

54-årige Ole Nørskov Dalby overtager i solvarmevirksomheden i Skørping.