13. mar 2017 Presseklip

Mere grøn omstilling kræver flere investeringer

LÆS I DAG Grøn omstilling efter 2020 kræver flere energipolitiske initiativer og investeringer i grøn energi. Skæve afgifter giver spild af energi. Anlæg fra Aalborg Energie Technik producerer strøm og varme af mask fra skotske whiskydestillerier. Værkerne i Kølvrå og Karup fusionerer.

Ekstra Bladet:

Regeringen varsler ny energiplan

Energistyrelsen har netop udgivet en basisfremskrivning af Danmarks energiforbrug, -produktion og CO2-udledning – og den viser, at hvis den nuværende politik fortsætter uden nye initiativer, vil regeringen ikke nå i mål med sin målsætning om 50 procent vedvarende energi i Danmark i 2030.

 

Fortsat grøn omstilling efter 2020 vil derfor kræve, at der gennemføres nye energipolitiske initiativer og investeres mere i grøn energi.

 

Regeringens svar til prognoserne er, at den til efteråret vil fremlægge en ny plan, der vil investere i udbygning af vedvarende energi i årene 2020 til 2030. Det siger energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) til Ekstra Bladet.

 

- Vi kommer til at investere i yderligere udbygning i vedvarende energi i perioden fra 2020 til 2030. Hvis man prøver at omsætte det, der mangler, svarer det til en havvindmøllepark på størrelse med Krigers Flak om året, siger han.

 

En havvindmøllepark indgår dog ikke i regeringens planer, men ifølge regeringen er den et meget godt billede på den udfordring, Danmark står overfor.

 

I følge Energistyrelsens fremskrivning vil 39 procent af Danmarks energi komme fra vedvarende energi i 2030.


_____

 

Fyens Stiftstidende:
Skæve afgifter giver energispild
Det er muligt at udnytte spildvarme fra tusindvis af danske industrivirksomheder til fjernvarme. Men de nuværende afgifter betyder, at både virksomheder og miljø bliver ramt skævt.

 

Det mener den administrerende direktør for virksomheden Exodraft, Jørgen Andersen.

 

- Ingeniøren har regnet ud, at cirka 85.000 huse her i landet kan opvarmes med spildvarmen fra industrien. Men hvis man genvinder energien fra røggassen i stedet for at slippe den ud i det fri, bliver danske virksomheder straffet - uanset om de selv bruger energien til opvarmning eller sender den tilbage til fjernvarmenettet, siger Jørgen Andersen til Fyens Stifstidende.

 

Exodraft udvikler og producerer komponenter og systemer til mekanisk skorstenstræk samt systemer til varmegenvinding fra røggasser. I de seneste år er andelen af varmegenvindingsløsninger steget, så de i dag udgør halvdelen af aktiviteterne i virksomheden. 

 

Direktøren undrer sig over de nuværende afgiftsregler, der mener, de er en barriere for hele den grønne omstilling.

 
_____

 

Energy Supply:

Danskere laver whisky om til strøm

Midt i det nordlige skotske højland står et bioforbrændingsanlæg leveret af danske Aalborg Energie Technik. Anlægget producerer strøm og varme gennem afbrænding af 115.000 tons mask, der er et restprodukt fra de mange lokale whiskydestillerier, blandet op med 60.000 ton træflis, skriver Energy Supply.

 

Anlægget er tilpasset til lokale forhold. Masken skal tørres, før den kan brændes. Derfor er et tørringsanlæg, der bruger overskudsvarmen fra strømproduktionen, også en del af det samlede setup.

 

Aalborg Energie Technik a/s er ikke alene om at sikre dansk eksport af bioenergi. 1.200 danske virksomheder arbejder helt eller delvist med bioenergi. De har en samlet omsætning relateret til bioenergi på 25 milliarder kroner, skaber 11.500 job og eksporterer for 8 milliarder kroner. Det viser en kortlægning af bioenergiklyngen i Danmark, som DI Bioenergi, FORCE Technology og Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM) står bag.

 

_____

 

Viborg Stifts Folkeblad:  

Karup og Kølvrå fusionerer
Sidste år blev der etableret en fjernvarmeledning mellem Karup og Kølvrå, og nu har de to fjernvarmeselskaber besluttet at samle kræfterne og lægge Kølvrå Fjernvarmecentral ind under Karup Varmeværk.

 

På en ekstraordinær generalforsamling i Kølvrå Fjernvarmecentral stemte alle stemmeberettigede for at nedlægge sig selv som selvstændigt varmeværk og slå sig sammen med Karup Varmeværk, der i dag har omkring 800 forbrugere. Kølvrå Fjernvarmecentral har 350.

 

Det er endnu ikke afgjort, om fusionen træder i kraft fra udgangen af året eller allerede fra 1. september. Det afhænger af, hvordan det nye, fælles regnskabsår kommer til at løbe, oplyser formand for Kølvrå Fjernvarmecentral Holger Laustsen til Viborg Stifts Folkeblad.

 

En ekstraordinær generalforsamling i Karup skal nu sige ja til, at bestyrelsen her udvides med en repræsentant fra Kølvrå de næste fem år. I samme periode vil de to oprindelige selskaber komme til at køre med forskellige priser.

Nyheder

23. mar 2017

Afgift på biomasse er gift for grøn omstilling

I et par nye folketingsforslag foreslår Enhedslisten, at regeringen skal analysere CO2-udledningen og effekterne ved en afgift på biomasse til fjernvarme. Dansk Fjernvarme advarer mod afgift, der vil bremse grøn omstilling.

22. mar 2017

Langt fra alle ønsker at udnytte forrentning

Langt de fleste fjernvarmeselskaber, der har en ansøgning liggende hos Energistyrelsen om forrentning, agter ikke umiddelbart at gøre brug af den.

20. mar 2017

Dansk Fjernvarme støtter ministeren i at sikre varmekunderne

Penge opkrævet af varmeforbrugerne skal blive i fjernvarmeselskaberne. Det mener forsyningsministeren om sagen. Dansk Fjernvarme støtter ministeren og beder om hurtig løsning.

16. mar 2017

Gennembrud for varmepumper nærmer sig

Det store gennembrud for varmepumper har næppe været tættere på med PSO-farvel og ny energisparaftale. Men ifølge Dansk Fjernvarme står der fortsat afgifter i vejen for gennembruddet.

16. mar 2017

#viforsynerDK: Forsyningernes fælles vision præsenteret

"Vi forsyner Danmark". Under den overskrift præsenterede fem brancheorganisationer en fælles vision for forsyningssektoren på Nationalmusset i København. Her kan du opleve eller genopleve præsentationen af visionen, hvordan den foregik på de sociale medier.

15. mar 2017

Vestforsyning: "Regeringens strategi angriber multiforsyningens DNA"

Forsyning & Energi har i anledning af forsyningens fælles visioner, spurgt forsyningsselskaberne, hvad de prioriterer i den daglige drift, og hvad der betyder mest for forbrugerne. Her er svarene fra Vestforsyning. 

15. mar 2017

DIN Forsyning: Kunderne vil have høj forsyningssikkerhed

Forsyning & Energi har i anledning af forsyningens fælles visioner, spurgt forsyningsselskaberne, hvad de prioriterer i den daglige drift, og hvad der betyder mest for forbrugerne. Her er svarene fra DIN Forsyning.

02. mar 2017

Mangler stadig svar på fejl og mangler i McKinsey-rapport

Der mangler fortsat svar på en række kritikpunkter af McKinsey-rapporten. Forud for dagens høring gør DANVA, Dansk Affaldsforening og Dansk Fjernvarme opmærksom på de mest åbenlyse fejl.

27. feb 2017

Forsyningssektoren lancerer fælles visioner

DANVA, Dansk Fjernvarme, Dansk Affaldsforening, Foreningen Danske Kraftvarmeværker og Danske Vandværker lancerer fælles visioner for forsyningssektoren.

13. feb 2017

Fusion: Fjernvarmeselskaberne konsoliderer sig

Siden 2010 har 110 fjernvarmeselskaber fusioneret til blot 46. Dansk Fjernvarme forventer, at udviklingen fortsætter.

13. feb 2017

Kølvrå og Karup ruster sig til fremtiden

De to fjernvarmeselskaber Kølvrå og Karup står over for en snarlig fusion. På den måde ruster de sig til fremtiden, hvor de samlet mister knap 4 mio. kroner ved grundbeløbets bortfald fra 2019.

23. mar 2017 Navnenyt

Carsten Jensen ny direktør for Dansk Gas Distribution

Carsten Jensen kommer fra en stilling som direktør for Eldrift i Energinet.dk. 

22. mar 2017 Navnenyt

Danfoss-topchef stopper

Niels B. Christiansen stopper efter ni år som øverste chef for Danfoss.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

16. mar 2017 Presseklip

Forskere slår fast: Biomasse ER grøn

LÆS I DAG: Forskere fastslår: Biomasse ER grøn. Minister afviser planer om privatisering. Stop for energisparestilskud til hulmure.

15. mar 2017 Presseklip

Forsyningssektoren til regeringen: Fingrene væk

LÆS I DAG: Forsyningssektoren til regeringen: Fingrene væk. Bioenergieksport for milliarder. Naturgasselskab udfordrer energikæmper i milliardhandel om gasnettet. Varmen bliver billigere i Rønne og Knudsker. Og meget mere.

14. mar 2017 Presseklip

Kraftig vækst i elforbrug skal dækkes af sort energi

LÆS I DAG: Kraftig vækst i elforbrug skal dækkes af sort energi. Polen ønsker dansk fjernvarme. Intet forlig i geotermisag i Viborg. DF ønsker fjernvarmeløsning i Herning. Og meget mere.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

21. mar 2017 Navnenyt

Frida fra IDA til DTU

DTU Elektro har ansat Frida Frost som COO for PowerLabDK.

20. mar 2017 Navnenyt

Fra Grøn Energi til DFP

Kim Søgaard Clausen begynder hos DFP den 1. maj.

16. mar 2017 Navnenyt

Ny administrerende direktør i NRGi

1. maj bliver 45-årige Jacob Vittrup ny administrerende direktør for NRGi.

15. mar 2017 Navnenyt

MES-direktør vender tilbage midlertidigt

Jens Høgsberg Kristensen er midlertidig direktør i energiselskabet MES, hvor han også var direktør 2004 til 2012.

14. mar 2017 Navnenyt

Lars Gullev har 25 års jubilæum i VEKS

Jubilæumsreception for Lars Gullev den 29. marts hos VEKS.

13. mar 2017 Navnenyt

Dansk Fjernvarmes æresmedlem fylder 75 år

Dansk Fjernvarmes æresmedlem Mogens Uhrskov fylder 75 år den 14. marts.