16. feb 2017 Presseklip

Ingen nye tariffer for solceller lige nu

Elmålere bremser nye tariffer for solceller. SF vil tvinge regeringen til at holde klimamålene, og så mener ministeren, at reformen af EU-kvoter kan gavne Danmark. Der er hjælp til systemeksport på vej.  

Energy Supply:

Ingen nye tariffer for solceller lige nu

I dag betaler mange solcelleejere og nogle industrielle værker ikke fuldstændigt for deres reelle brug af elnettet – det gør i stedet alle andre elforbrugere. Denne skævhed påpegede Energinet.dk allerede sidste år, og her bad man Energitilsynet om lov til at ændre tarifferne. Ifølge Energy Supply er Energinet.dk nemlig forpligtet til at opkræve tariffer efter ”rimelige, objektive og ikkediskriminerende” principper.

 

Men nu er afgørelsen sat på stand by, fordi de forskellige typer af elmålere, der er opsat rundt omkring hos forbrugerne, vil medføre forskellig afregning. Forholdet omkring elmålere derfor afklares, før man kan gå videre. Det skal sikre, at der ikke sker uens behandling af forbrugerne.

 

_____

 

EnergiWatch:
SF: Regeringen skal tvinges til at holde klimamål
SF og Socialdemokratiet vil have et fast loft over CO2-udledningen i klimaloven ligesom lofterne over økonomiske udgifter i statslige budgetter.

Derfor skal den eksisterende klimalov ændres, så klimaet og den økonomiske politik i Danmark kobles tæt sammen, skriver EnergiWatch:

- Hvis man kommer med et budget, hvor der udledes mere CO2, så skal man samtidig præsentere initiativer til, hvordan man så vil modvirke det, mener SF-formand Pia Olesen Dyhr.

Klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) mener, at indsatsen er tilstrækkelig, og at en ændret klimalov er spild af tid.

_____

 

EnergiWatch:
Lilleholt: CO2-reform kan gavne Danmark
Reformen af EU's system for handel med CO2-kvoter kan blive en gevinst for Danmark, mener energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Han vurderer, at danske virksomheder kan levere de grønne ydelser, europæiske virksomheder vil efterspørge.

- Hvis vi skal drive den grønne omstilling, skal vi reducere udledningen af CO2, og vi skal have den op i et højere gear i EU, er det vigtigt, at kvotehandelssystemet kommer til at fungere, siger Lars Chr. Lilleholt til EnergiWatch.

Europa-Parlamentets reform af systemet for handel med CO2-kvoter betyder, at antallet af kvoter skæres 2,2 procent ned om året.

_____

 

Vestforsyning:

Vestforsyning aflæser 50.000 målerne automatisk

Holstebros forsyningsselskab Vestforsyning er nået i mål med fjernaflæsning af cirka 50.000 forbrugsmålere. Det betyder, at den årlige manuelle aflæsning er afløst af automatisk aflæsning, der på timebasis sender data via en lille radiosender. Det skriver Vestforsyning i en pressemeddelelse.

 

96,1 procent af målingerne bliver hentet helt automatisk og det gør det muligt for Vestforsyning at præsentere forbrugsdata på en app på mobiltelefonen. Samtidig samles husstandens energiforbrug nu på én regning.

 

Samtidig med, at forbrugerne slipper for besværet med at aflæse målerne, kan fjernaflæsningen også være en hjælp til at spare på energien.

 

 - Den første forudsætning for at kunne spare på energien er jo, at man kender sit forbrug. Førhen var der mange, som tålmodigt aflæste måleren og førte regnskab i et kladdehæfte. Men nu kan man følge sit forbrug time for time via mobiltelefonen. Det er altså noget nemmere, siger afdelingsleder i Vestforsynings kundecenter John Byskov.

 

Vestforsyning arbejder på en ny løsning, der skal slå alarm, hvis forbruget pludselig går i vejret, for eksempel som følge af en rørsprængning. Forventningen er, at den nye service er klar i løbet af 2017.

 

_____

 

Teknisk Fokus:
Cleantech-projekt gør klar til eksport
Virksomheder og organisationer i projektet Clean Solutions vil løfte dansk cleantech-eksport.

Danske virksomheder eksporterer dagligt produkter og teknologier. Eksporten er dog især komponenter, selv om systemløsninger ofte er mest attraktive for kunderne, skriver Teknisk Fokus.

- Projektet Clean Solutions skal derfor demonstrere, hvordan vi i fællesskab med kunden, ud fra en partnerskabstankegang, får skabt en skræddersyet løsning, der er nem at implementere hos kunden, fortæller administrerende direktør Mads Lebech fra Industriens Fond, der har støttet projektet med syv millioner kroner.

Organisationen består af 14 projektpartnere, som skal være modtagerstation for udenlandske kunder, der har en udfordring, de ønsker at få løst af dansk teknologi.

Clean Solutions løber frem til 2018 og er udviklet i samarbejde med Clean. Dansk Fjernvarme er partner i projektet sammen med Aarhus Kommune, Amager Ressourcecenter, Dansk Industri, Syddansk Universitet, Dansk Energi, DANVA, DBDH, Dansk Affaldsforening, HOFOR, Danish Water Technology Group (Danish Export Association), Udenrigsministeriet og State of Green.

_____

Energy Supply:
MN Rør- og Totalentreprise overtager Dansk Energi Rør
1. marts overtager MN Rør- og Totalentreprise kollegerne Dansk Energi Rør, der også er specialiseret i montage af fjernvarmerør. Med i købet får MN Rør ti ansatte og et kontor i Kolding.

- Vi får med købet af Dansk Energi Rør udvidet vore eksisterende team af smede, der har yderligere kompetencer, som vi har behov for. Vi kan med denne udvikling i MN Rør - og Totalentreprise fortsætte vores ambition om at bygge på vores rådgivnings- og montagekompetencer, siger direktør i MN Rør- og Totalentreprise, Michael Nissen, til Energy Supply.

 

 

 

 

Nyheder

13. feb 2017

Fusion: Fjernvarmeselskaberne konsoliderer

Siden 2010 har 110 fjernvarmeselskaber fusioneret til blot 46. Dansk Fjernvarme forventer, at udviklingen fortsætter.

13. feb 2017

Kølvrå og Karup ruster sig til fremtiden

De to fjernvarmeselskaber Kølvrå og Karup står over for en snarlig fusion. På den måde ruster de sig til fremtiden, hvor de samlet mister knap 4 mio. kroner ved grundbeløbets bortfald fra 2019.

10. feb 2017

Fusion har reduceret fjernvarmepris med 60 procent

Lemvig fusionerede i 2015 med naboerne Klinkby og Nørre Nissum. I de to nabobyer har man siden fusionen opnået et stort prisfald for nabobyernes kunder.

09. feb 2017

Dansk Fjernvarme repræsenterer forsyningssektoren i Det Miljøøkonomiske Råd

Som repræsentant for forsyningssektoren indtræder Dansk Fjernvarmes direktør nu i Det Miljøøkonomiske Råd på vegne af DANVA, Dansk Affaldsforening og Dansk Fjernvarme.

06. feb 2017

Energitilsynet sikrer fjernvarmekunderne i ny afgørelse

Energitilsynet fastlægger i en ny afgørelse rammerne for, hvordan de vil se på fjernvarmeselskabers mulighed for at forrente deres indskudskapital. Ifølge Dansk Fjernvarme har tilsynet fundet et balanceret niveau, der samtidig sikrer forbrugerne.

02. feb 2017

HOFOR åbner til dybet i København

På Varmens Dag giver HOFOR nysgerrige mulighed for at komme en tur ned under den gamle hovedstad. 40 meter under jorden løber en fire kilometer lang fjernvarmetunnel.

01. feb 2017

Lilleholt: Substitutionsprincippet består

I et brev til Dansk Fjernvarme bekræfter ministeren for energi-, forsyning- og klima, at han ikke har intentioner om at ændre eller afskaffe substitutionsprincippet. Det glæder Dansk Fjernvarme.

01. feb 2017

Persondata: Ny lov om persondatalov vil give ændringer

For mange selskaber i forsyningssektoren vil de nye skærpede krav fra EU om persondata give anledning til ændringer i måden af opbevare data på. Dansk Fjernvarme maner dog til besindighed, indtil der er mere vished omkring fortolkningen.

31. jan 2017

Web-TV: "Vi har kun en skorsten i Ølgod"

Kommer man forbi Ølgod i Sydvestjylland på søndag den 5. februar vil man blandt andet kunne se, hvordan de laver varme. Og så vil man kunne få sig en snak med driftsleder Henrik Jessen om bæredygtig energi, fællesskabet og fordelen ved kun at have én skorsten.

31. jan 2017

Tønder og Brande etablerer varmepumper

To store gasmotordrevne varmepumper er ved at blive etableret hos både Tønder Fjernvarme og Brande Fjernvarme. For det er der god økonomi i.

31. jan 2017

Konference: S og K ønsker ro om biomasse

Biomasse yder et velkomment bidrag til, at Danmark har en stadig mere grøn energisektor. På den baggrund anerkendte S og K ved mandagens konference om biomasse, at der er brug for stabile rammer.

09. feb 2017 Presseklip

Høje tariffer bremser eldrevne varmepumper

LÆS I DAG: Regeringen dropper et nationalt klimamål for 2030. Organisationen Tekniq kritiserer energispareordningen. Marstal Fjernvarme risikerer at skulle betale 1,5 millioner kroner tilbage. Og så får Pedersker et nyt fjernvarmeværk.

08. feb 2017 Presseklip

EU: Danmark bør genavende mere affald

LÆS I DAG: EU mener, Danmark skal genanvende mere affald. Klimasamarbejde får kontor i København. Droner leder efter læk i Ringe. I Gram gemmer de sommervarmen til om vinteren. Se TV-indslaget. 

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

07. feb 2017 Presseklip

Skatteministeriet fastholder brændeovnstal

LÆS I DAG Skatteministeriet fastholder sine tal om brændeovne. Konkurs på biomasseværk i Lisbjerg udløser efterregning. Projekt om TVIS-varme til Horsens og Hedensted opgivet. 940 tilsluttes fjernvarme gratis i Korsør. Og meget andet. 

06. feb 2017 Presseklip

Professor: Vi har ikke brug for flere biomasseværker

LÆS I DAG Professor mener, at vi ikke har brug for flere biomasseværker. Tyskere ser på grøn omstilling i Sønderborg. Helhedsplan til 234 mio. kr. skal sikre mere grøn varme på Fyn. Gelsted Fjernvarme har kun haft tre varmemestre siden 1961 og andet fra Varmens Dag.

03. feb 2017 Presseklip

Glæde over DONGs udmelding

LÆS I DAG: Glæde over DONGs udmelding om at fyre kullene. Tænketank mener, biomassen kun er en overgangsteknologi. Nyt firma vil lave store damlagre, der skal varmes op af el. Goldman Sachs vil sælge flere af DONGs aktier. Og så har DONG et luksusproblem.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

30. jan 2017

Web-TV: Høje Taastrup Fjernvarme åbner dørene på Varmens Dag

Bor du i hovedstadsområdet, og har du lyst til at se, hvordan varmen produceres, så har du chancen nu på søndag, hvor Høje Taastrup Fjernvarme åbner dørene i anledning af Varmens Dag.

30. jan 2017

Byernes grønne omstilling kræver ro fra politikerne

I de store byer er der ikke mange alternativer til bæredygtig biomasse, hvis kullene skal udfases. Skal byerne omstille til grøn energi, kræver det derfor politisk ro, siger Dansk Fjernvarme forud for dagens konference på Christiansborg.

12. okt 2016 Navnenyt

Lars Therkildsen fylder 60

Lars Therkildsen, administrerende direktør for HOFOR og næstformand i Dansk Fjernvarme, fylder i dag, onsdag den 12. oktober 60 år.

29. aug 2016 Navnenyt

Ny forsyningsdirektør til HOFOR

Jane Egebjerg Andersen er HOFORs nye forsyningsdirektør for Fjernvarme, Bygas & Kraftvarme.

01. jul 2016 Navnenyt

To nye medarbejdere i Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarme har ansat en juridisk og en økonomisk konsulent i Politisk Økonomisk sekretariat i København.

01. jul 2016 Navnenyt

Flemming Sørensen har 25-års jubilæum hos Strandby Varmeværk

Fredag den 1. juli 2016 er det 25 år siden, Flemming Sørensen blev ansat som driftsleder for Strandby Varmeværk.