14. feb 2017 Presseklip

Grøn investeringsfond vil gerne øge udlån

Grøn investeringsfond er skuffet over udlån. Måske er løsningen på at lagre el fra solceller og vind på vej. I Thisted kan de glæde sig over varmepenge retur, mens de på RUC kan glæde sig over besparelser på fjernvarmen.

Energiwatch:

Grøn investeringsfond vil gerne øge udlån

Hos Danmarks Grønne Investeringsfond gav man tilsagn til lån for en halv milliard i 2016, men her havde man gerne set, at der blev udbetalt flere endnu. Fonden blev lavet i 2015, og dens opgave er at finansiere projekter, der har økonomien i orden, og som bidrager til den grønne omstilling.  

 

I alt har 15 projekter fået tilsagn for 473 mio. kr., men ved årets udgang var der kun udbetalt 94 mio. kr. til otte projekter.

 

-Vi havde forventet et højere antal udbetalte lån i 2016, og udlånsvolumen er derfor ikke tilfredsstillende. Udviklingen i pipelinen er derimod tilfredsstillende og afspejler, at fonden stadig er i en opbygningsfase, skriver fonden i forbindelse med årsregnskabet ifølge Energiwatch.

De projekter, der blev sat i gang i 2016, vil bidrage til, at 2.813 ton materiale vil blive genanvendt og spare 80.948 ton CO2-ækvivalenter.

_____

   

Nordjyske Stiftstidende:

Lun nyhed til varmekunder i Thisted

Varmekunderne ved Thisted Kraftvarmeværk kan se frem til at få penge tilbage. Den varme vinter betyder, at der skal sendes 20 kroner ex.moms pr. MWh tilbage til kunderne – eller hvad der svarer til omtrent 500 kroner inkl. moms for en gennemsnitlig husstand.

 

- Prisen afhænger af, hvor meget vi skal bruge af den dyre naturgas. I en hård vinter er vi nødt til at supplere vores affalds- og biomasseforbrænding samt geotermien med gas. Det har ikke været nødvendigt i 2016, siger formand for Thisted Kraftvarmeværk, Lars Toft Hansen til Nordjyske Stiftstidende.

I alt skal der betales 4,2 mio. kroner tilbage til kunderne for 2016, mens der skal opkræves ca. 1,3 mio. kroner fra forbrugere med et højere forbrug.

_____

 

Flensborg Avis:

Bæredygtig energiløsning vækker begejstring

Fremtidens metode til at lagre grøn el fra vindmøller og solceller er måske at bruge strømmen til at opvarme vand i 20 meter dybe bassiner og senere pumpe det ud som fjernvarme, når vejret bliver koldt. Det er i hvert fald virksomheden European Energys bud med løsningen GigaStorage, som selskabet netop har præsenteret. Varmetabet er maksimalt 20 procent over sæsonen, og vandet kan gemmes seks til otte måneder.

 

Eksperter vurderer, at to tredjedele af borgerne på langt sigt kan få billig og CO2-fri fjernvarme med den nye løsning, der formentlig bliver prøvet af i et demonstrationsprojekt i Esbjerg. European Energy og DTU har søgt støtte fra EU-programmet Horizon 2020.

 

Energiordførerne Ida Auken (R) og Mette Abildgaard (K) ser begge store muligheder i at lagre grøn strøm til fjernvarme. Ida Auken ser det som en mulighed for, at der mange steder ikke skal bruges biomasse til varmeproduktion. Mette Abildgaard fremhæver behovet for at lagre energi, når det for alvor blæser, og siger, at politikerne må gøre noget ved det, hvis afgifterne står i vejen.

 

Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen deler begejstringen. Han mener det er positivt, at man kan bruge vindmøllestrøm til fjernvarme, når prisen er lav.

- Det næste skridt i den grønne omstilling er hele indsatsen med at få vindmøllestrøm og flere varmepumper ind i fjernvarmen, siger Kim Mortensen til Flensborg Avis.

Han påpeger, at afgiften på el til opvarmning er alt for høj og det er nødvendigt at se på hele afgiftssystemet nu.

_____

 

Bygge- & Anlægsavisen:

ESCO-projekter giver RUC energibesparelse

Gennem et ESCO-projekt er de 2 km fjernvarmerør under hele RUC fornyet, ligesom én central
varmecentral nu bliver erstattet af 33 nye, decentrale varmecentraler i de enkelte bygninger. Ud over en besparelse giver det også bedre mulighed for præcis styring og benchmarking af forbruget.

Arbejdet har blandt andet omfattet gravearbejde og boring ind til husene. Den nye løsning lader det lokale forsyningsselskab, Roskilde Forsyning, overtage de nylagte rør og fremtidigt vedligehold, hvor de fra hovedcentralen kan forsyne både RUC og Roskilde.

Virksomheden Brøndum, der har stået for projektet, har samarbejdet med Bygningsstyrelsen om flere andre projekter, eksempelvis renoveringen af Christiansborg.

- Når Bygningsstyrelsen og kommunerne ikke selv har ressourcerne, er det godt, at andre aktører får mulighed for at være med - det giver nye besparelsesmuligheder, siger regionsdirektør i Brøndum Thomas Schalek til Bygge- & Anlægsavisen.

_____

 

 

Nyheder

13. feb 2017

Fusion: Fjernvarmeselskaberne konsoliderer

Siden 2010 har 110 fjernvarmeselskaber fusioneret til blot 46. Dansk Fjernvarme forventer, at udviklingen fortsætter.

13. feb 2017

Kølvrå og Karup ruster sig til fremtiden

De to fjernvarmeselskaber Kølvrå og Karup står over for en snarlig fusion. På den måde ruster de sig til fremtiden, hvor de samlet mister knap 4 mio. kroner ved grundbeløbets bortfald fra 2019.

10. feb 2017

Fusion har reduceret fjernvarmepris med 60 procent

Lemvig fusionerede i 2015 med naboerne Klinkby og Nørre Nissum. I de to nabobyer har man siden fusionen opnået et stort prisfald for nabobyernes kunder.

09. feb 2017

Dansk Fjernvarme repræsenterer forsyningssektoren i Det Miljøøkonomiske Råd

Som repræsentant for forsyningssektoren indtræder Dansk Fjernvarmes direktør nu i Det Miljøøkonomiske Råd på vegne af DANVA, Dansk Affaldsforening og Dansk Fjernvarme.

06. feb 2017

Energitilsynet sikrer fjernvarmekunderne i ny afgørelse

Energitilsynet fastlægger i en ny afgørelse rammerne for, hvordan de vil se på fjernvarmeselskabers mulighed for at forrente deres indskudskapital. Ifølge Dansk Fjernvarme har tilsynet fundet et balanceret niveau, der samtidig sikrer forbrugerne.

02. feb 2017

HOFOR åbner til dybet i København

På Varmens Dag giver HOFOR nysgerrige mulighed for at komme en tur ned under den gamle hovedstad. 40 meter under jorden løber en fire kilometer lang fjernvarmetunnel.

01. feb 2017

Lilleholt: Substitutionsprincippet består

I et brev til Dansk Fjernvarme bekræfter ministeren for energi-, forsyning- og klima, at han ikke har intentioner om at ændre eller afskaffe substitutionsprincippet. Det glæder Dansk Fjernvarme.

01. feb 2017

Persondata: Ny lov om persondatalov vil give ændringer

For mange selskaber i forsyningssektoren vil de nye skærpede krav fra EU om persondata give anledning til ændringer i måden af opbevare data på. Dansk Fjernvarme maner dog til besindighed, indtil der er mere vished omkring fortolkningen.

31. jan 2017

Web-TV: "Vi har kun en skorsten i Ølgod"

Kommer man forbi Ølgod i Sydvestjylland på søndag den 5. februar vil man blandt andet kunne se, hvordan de laver varme. Og så vil man kunne få sig en snak med driftsleder Henrik Jessen om bæredygtig energi, fællesskabet og fordelen ved kun at have én skorsten.

31. jan 2017

Tønder og Brande etablerer varmepumper

To store gasmotordrevne varmepumper er ved at blive etableret hos både Tønder Fjernvarme og Brande Fjernvarme. For det er der god økonomi i.

31. jan 2017

Konference: S og K ønsker ro om biomasse

Biomasse yder et velkomment bidrag til, at Danmark har en stadig mere grøn energisektor. På den baggrund anerkendte S og K ved mandagens konference om biomasse, at der er brug for stabile rammer.

09. feb 2017 Presseklip

Høje tariffer bremser eldrevne varmepumper

LÆS I DAG: Regeringen dropper et nationalt klimamål for 2030. Organisationen Tekniq kritiserer energispareordningen. Marstal Fjernvarme risikerer at skulle betale 1,5 millioner kroner tilbage. Og så får Pedersker et nyt fjernvarmeværk.

08. feb 2017 Presseklip

EU: Danmark bør genavende mere affald

LÆS I DAG: EU mener, Danmark skal genanvende mere affald. Klimasamarbejde får kontor i København. Droner leder efter læk i Ringe. I Gram gemmer de sommervarmen til om vinteren. Se TV-indslaget. 

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

07. feb 2017 Presseklip

Skatteministeriet fastholder brændeovnstal

LÆS I DAG Skatteministeriet fastholder sine tal om brændeovne. Konkurs på biomasseværk i Lisbjerg udløser efterregning. Projekt om TVIS-varme til Horsens og Hedensted opgivet. 940 tilsluttes fjernvarme gratis i Korsør. Og meget andet. 

06. feb 2017 Presseklip

Professor: Vi har ikke brug for flere biomasseværker

LÆS I DAG Professor mener, at vi ikke har brug for flere biomasseværker. Tyskere ser på grøn omstilling i Sønderborg. Helhedsplan til 234 mio. kr. skal sikre mere grøn varme på Fyn. Gelsted Fjernvarme har kun haft tre varmemestre siden 1961 og andet fra Varmens Dag.

03. feb 2017 Presseklip

Glæde over DONGs udmelding

LÆS I DAG: Glæde over DONGs udmelding om at fyre kullene. Tænketank mener, biomassen kun er en overgangsteknologi. Nyt firma vil lave store damlagre, der skal varmes op af el. Goldman Sachs vil sælge flere af DONGs aktier. Og så har DONG et luksusproblem.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

30. jan 2017

Web-TV: Høje Taastrup Fjernvarme åbner dørene på Varmens Dag

Bor du i hovedstadsområdet, og har du lyst til at se, hvordan varmen produceres, så har du chancen nu på søndag, hvor Høje Taastrup Fjernvarme åbner dørene i anledning af Varmens Dag.

30. jan 2017

Byernes grønne omstilling kræver ro fra politikerne

I de store byer er der ikke mange alternativer til bæredygtig biomasse, hvis kullene skal udfases. Skal byerne omstille til grøn energi, kræver det derfor politisk ro, siger Dansk Fjernvarme forud for dagens konference på Christiansborg.

12. okt 2016 Navnenyt

Lars Therkildsen fylder 60

Lars Therkildsen, administrerende direktør for HOFOR og næstformand i Dansk Fjernvarme, fylder i dag, onsdag den 12. oktober 60 år.

29. aug 2016 Navnenyt

Ny forsyningsdirektør til HOFOR

Jane Egebjerg Andersen er HOFORs nye forsyningsdirektør for Fjernvarme, Bygas & Kraftvarme.

01. jul 2016 Navnenyt

To nye medarbejdere i Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarme har ansat en juridisk og en økonomisk konsulent i Politisk Økonomisk sekretariat i København.

01. jul 2016 Navnenyt

Flemming Sørensen har 25-års jubilæum hos Strandby Varmeværk

Fredag den 1. juli 2016 er det 25 år siden, Flemming Sørensen blev ansat som driftsleder for Strandby Varmeværk.