13. feb 2017 Presseklip

Nyt projekt skal sikre et samlet energisystem

LÆS I DAG: Aalborg Universitet står i spidsen for et nyt projekt, der skal skabe et samlet energisystem. Vest på risikerer de farvet vand i hanerne. Og så vil Tekniq gerne have en mere gennemsigtig energispareordning. 

Nordjyske Stiftstidende Aalborg:

Nyt projekt skal sikre et samlet energisystem

Der investeres hvert år milliarder i energianlæg, der skal bidrage til, at Danmark i 2050 er uafhængig af kul, olie og naturgas. Men eksperter mener, at investeringerne mange gange bliver taget ud fra særinteresser og afgiftshensyn frem for at blive set som en del af et sammenhængende energisystem.

 

På den baggrund står professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathiesen, i spidsen for et stort banebrydende projekt med 17 centrale energiaktører fra ind- og udland. Projektet omfatter både el, varme og transport, og de næste fire år skal deltagere udtænke et samlet energisystem, der både er vedvarende og omkostningseffektiv.

- Vi har brikkerne i Danmark til at lave et intelligent og sammentænkt energisystem. Dermed har vi også chancen for at blive et levende laboratorium, som hele verden vil lære af. For det er jo hele verden, der skal omstille deres energisystemer, siger Brian Vad Mathiesen til Nordjyske Stiftstidende Aalborg.

Han understreger, at hvis det lykkes at få de vedvarende energier tænkt sammen, er det også en fordel for de danske virksomheder, der kan sikre sig mange arbejdspladser i globale energiomstillinger i mange år fremover.

Projektet har et samlet budget på 27 millioner kroner. De 17 millioner kommer fra Innovationsfonden.

_____

 

Jydske Vestkysten:

Farvet vand skal afsløre fjernvarmelæk

Den 6. marts tilsætter Din Forsyning i samarbejde med DONG et selvlysende stof til fjernvarmevandet – og hvis man denne dag  får det ud af hanerne derhjemme, skal man reagere. Så er der nemlig en defekt i varmtvandsbeholderen eller varmeveksleren.

 

Det farvede stof skal nemlig afsløre utætheder i systemet, for ifølge Din Forsyning tabes der hvert døgn 300 kubikmeter varmt vand – eller årligt 2,8 millioner kroner.

- Vi har jo haft fly med termografering i luften, og her har vi også fundet en del ledningsbrud, som er repareret, hvilket har nedbragt vandtabet på ledningsnettet med godt 100 kubikmeter i døgnet. Men tabet er stadig for højt, og vi er ret sikre på, at vandet forsvinder ude hos forbrugerne – enten hos  private eller virksomheder. Med tilsætningen af det grønne farvestof, som for øvrigt er helt uskadeligt, påviser vi fejlene, og så skal man kontakte sin vvs-installatør, forklarer direktør for Din Forsyning, Jesper Frost Rasmussen til Jydske Vestkysten.

Hos Din Forsyning håber man at kunne reducere vandspildet med to tredjedele.

_____

 

Energiwatch:

Tekniq ønsket ændret energispareordning

Brancheorganisationen Tekniq afviser Dansk Energis beskyldninger om at opfordre til karteldannelse og hævder, at energispareordningen sætter den frie konkurrence ud af spil, når det alene er op til energiselskaberne at bestemme, hvordan ordningens penge, skal fordeles:

 

- Intet kunne være mere forkert, og det ved Dansk Energi også godt. Det her handler ganske enkelt om, at hr. og fru Jensen efter vores mening skal kunne få det samme tilskud, når de for eksempel skal have installeret en varmepumpe, uanset hvem de vælger til at løse opgaven, siger Niels Jørgen Hansen, der er adm. direktør i Tekniq til Energiwatch.   

I stedet appellerer Teqnik til, at Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet skaber en mere gennemsigtig energispareordning, hvor det er helt synligt, hvad pengene fra ordningen bruges på – i dag kan man nemlig opleve, at to virksomheder, der byder på den samme opgave, får helt forskellig støtte fra Energispareordningen. Her peger Teqnik på, at alle aktører, der byder ind på den samme opgave, skal have mulighed for tilbyde kunden den samme støtte.

Hos Dansk Energi forklarer man imidlertid at den kunde, som sælger mange energibesparelser, vil får en højere pris end den, der sælger få. Det handler om administrations- og transaktionsomkostninger ved salget. 

_____

 

DR P4 Syd:

Afgifter tvinger Tønder Fjernvarmeselskab til at vælge naturgas

Tønder Fjernvarmeselskab samler varme fra lokale virksomheder, og sender den ud til varmeforbrugerne ved hjælp af varmepumper. Det er godt for borgerne i Tønder, at overskudsvarmen udnyttes til at producere fjernvarme. Men det ville være bedre for miljøet, hvis varmepumperne blev drevet af el i stedet for naturgas, som det sker i dag for at sikre forbrugerne den lavest mulige pris.

 

 - Vi ville gerne have brugt el, men når der er så stor forskel på prisen, så er det den der bestemmer, siger direktør i Tønder Fjernvarmeselskab, Jonny Petersen til DR P4 Syd.

Energiprofessor ved Aalborg Universitet, Henrik Lund, siger til DR P4 Syd, at der bør gøres noget ved elafgifterne, fordi det er rentabelt i den lange ende.

_____

 

Ingeniøren:

Nordjylland og Fyn holder fast i kullene

De kulfyrede kraftværker Nordjyllandsværket og Fynsværket har ingen aktuelle planer om at droppe kullene til fordel for biomasse.

Nordjyllandsværket er ejet af Aalborg Kommune, som ikke vil konvertere til biomasse, men i stedet satse på overskudsvarme, varmepumper, solvarme eller geotermi. Indtil det kan realiseres, kører det kulfyrede kraftvarmeværk fra 1998 videre. Og værket skal levere varme til Aalborgenserne et stykke tid endnu:

- Vi har et supereffektivt værk, der kan producere meget billig strøm. Faktisk vil jeg påstå, at elpriserne var højere, hvis ikke de centrale kulkraftværker var her og producerede strøm, siger direktør Jesper Høstgaard-Nielsen fra Aalborg Energikoncern til Ingeniøren.

I Odense ville Fynsværket egentlig gerne konvertere til biomasse, men den plan blev stoppet, da et særligt 'VE til proces'-tilskud blev fjernet i forbindelse med den politiske aftale om afskaffelse af PSO-ordningen fra 17. november 2016. Tilskuddet ville især gavne de fynske gartnerier, der udgør en tredjedel af Fynsværkets kundegrundlag.

Lukningen af ombygningen af kraftværker i resten af landet betyder ifølge Energinet.dk’s seneste vurdering, at den termiske kraftværkskapacitet i Danmark reduceres med 2.000 MW til 4.400 MW frem mod 2025.

 

Nyheder

13. feb 2017

Fusion: Fjernvarmeselskaberne konsoliderer

Siden 2010 har 110 fjernvarmeselskaber fusioneret til blot 46. Dansk Fjernvarme forventer, at udviklingen fortsætter.

13. feb 2017

Kølvrå og Karup ruster sig til fremtiden

De to fjernvarmeselskaber Kølvrå og Karup står over for en snarlig fusion. På den måde ruster de sig til fremtiden, hvor de samlet mister knap 4 mio. kroner ved grundbeløbets bortfald fra 2019.

10. feb 2017

Fusion har reduceret fjernvarmepris med 60 procent

Lemvig fusionerede i 2015 med naboerne Klinkby og Nørre Nissum. I de to nabobyer har man siden fusionen opnået et stort prisfald for nabobyernes kunder.

09. feb 2017

Dansk Fjernvarme repræsenterer forsyningssektoren i Det Miljøøkonomiske Råd

Som repræsentant for forsyningssektoren indtræder Dansk Fjernvarmes direktør nu i Det Miljøøkonomiske Råd på vegne af DANVA, Dansk Affaldsforening og Dansk Fjernvarme.

06. feb 2017

Energitilsynet sikrer fjernvarmekunderne i ny afgørelse

Energitilsynet fastlægger i en ny afgørelse rammerne for, hvordan de vil se på fjernvarmeselskabers mulighed for at forrente deres indskudskapital. Ifølge Dansk Fjernvarme har tilsynet fundet et balanceret niveau, der samtidig sikrer forbrugerne.

02. feb 2017

HOFOR åbner til dybet i København

På Varmens Dag giver HOFOR nysgerrige mulighed for at komme en tur ned under den gamle hovedstad. 40 meter under jorden løber en fire kilometer lang fjernvarmetunnel.

01. feb 2017

Lilleholt: Substitutionsprincippet består

I et brev til Dansk Fjernvarme bekræfter ministeren for energi-, forsyning- og klima, at han ikke har intentioner om at ændre eller afskaffe substitutionsprincippet. Det glæder Dansk Fjernvarme.

01. feb 2017

Persondata: Ny lov om persondatalov vil give ændringer

For mange selskaber i forsyningssektoren vil de nye skærpede krav fra EU om persondata give anledning til ændringer i måden af opbevare data på. Dansk Fjernvarme maner dog til besindighed, indtil der er mere vished omkring fortolkningen.

31. jan 2017

Web-TV: "Vi har kun en skorsten i Ølgod"

Kommer man forbi Ølgod i Sydvestjylland på søndag den 5. februar vil man blandt andet kunne se, hvordan de laver varme. Og så vil man kunne få sig en snak med driftsleder Henrik Jessen om bæredygtig energi, fællesskabet og fordelen ved kun at have én skorsten.

31. jan 2017

Tønder og Brande etablerer varmepumper

To store gasmotordrevne varmepumper er ved at blive etableret hos både Tønder Fjernvarme og Brande Fjernvarme. For det er der god økonomi i.

31. jan 2017

Konference: S og K ønsker ro om biomasse

Biomasse yder et velkomment bidrag til, at Danmark har en stadig mere grøn energisektor. På den baggrund anerkendte S og K ved mandagens konference om biomasse, at der er brug for stabile rammer.

09. feb 2017 Presseklip

Høje tariffer bremser eldrevne varmepumper

LÆS I DAG: Regeringen dropper et nationalt klimamål for 2030. Organisationen Tekniq kritiserer energispareordningen. Marstal Fjernvarme risikerer at skulle betale 1,5 millioner kroner tilbage. Og så får Pedersker et nyt fjernvarmeværk.

08. feb 2017 Presseklip

EU: Danmark bør genavende mere affald

LÆS I DAG: EU mener, Danmark skal genanvende mere affald. Klimasamarbejde får kontor i København. Droner leder efter læk i Ringe. I Gram gemmer de sommervarmen til om vinteren. Se TV-indslaget. 

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

07. feb 2017 Presseklip

Skatteministeriet fastholder brændeovnstal

LÆS I DAG Skatteministeriet fastholder sine tal om brændeovne. Konkurs på biomasseværk i Lisbjerg udløser efterregning. Projekt om TVIS-varme til Horsens og Hedensted opgivet. 940 tilsluttes fjernvarme gratis i Korsør. Og meget andet. 

06. feb 2017 Presseklip

Professor: Vi har ikke brug for flere biomasseværker

LÆS I DAG Professor mener, at vi ikke har brug for flere biomasseværker. Tyskere ser på grøn omstilling i Sønderborg. Helhedsplan til 234 mio. kr. skal sikre mere grøn varme på Fyn. Gelsted Fjernvarme har kun haft tre varmemestre siden 1961 og andet fra Varmens Dag.

03. feb 2017 Presseklip

Glæde over DONGs udmelding

LÆS I DAG: Glæde over DONGs udmelding om at fyre kullene. Tænketank mener, biomassen kun er en overgangsteknologi. Nyt firma vil lave store damlagre, der skal varmes op af el. Goldman Sachs vil sælge flere af DONGs aktier. Og så har DONG et luksusproblem.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

30. jan 2017

Web-TV: Høje Taastrup Fjernvarme åbner dørene på Varmens Dag

Bor du i hovedstadsområdet, og har du lyst til at se, hvordan varmen produceres, så har du chancen nu på søndag, hvor Høje Taastrup Fjernvarme åbner dørene i anledning af Varmens Dag.

30. jan 2017

Byernes grønne omstilling kræver ro fra politikerne

I de store byer er der ikke mange alternativer til bæredygtig biomasse, hvis kullene skal udfases. Skal byerne omstille til grøn energi, kræver det derfor politisk ro, siger Dansk Fjernvarme forud for dagens konference på Christiansborg.

12. okt 2016 Navnenyt

Lars Therkildsen fylder 60

Lars Therkildsen, administrerende direktør for HOFOR og næstformand i Dansk Fjernvarme, fylder i dag, onsdag den 12. oktober 60 år.

29. aug 2016 Navnenyt

Ny forsyningsdirektør til HOFOR

Jane Egebjerg Andersen er HOFORs nye forsyningsdirektør for Fjernvarme, Bygas & Kraftvarme.

01. jul 2016 Navnenyt

To nye medarbejdere i Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarme har ansat en juridisk og en økonomisk konsulent i Politisk Økonomisk sekretariat i København.

01. jul 2016 Navnenyt

Flemming Sørensen har 25-års jubilæum hos Strandby Varmeværk

Fredag den 1. juli 2016 er det 25 år siden, Flemming Sørensen blev ansat som driftsleder for Strandby Varmeværk.