10. feb 2017 Presseklip

Høje el-tariffer bremser eldrevne varmepumper

LÆS I DAG: Naturgasdrevne varmepumper lever fedt på høje el-tariffer. Fjernvarmeselskaber må forrente indskudskapital. Og så ændrer regeringen klimakurs og meget, meget mere.  

Ingeniøren:
Høje el-tariffer er en fordel for varmepumper på naturgas
Naturgasdrevne varmepumper kan blive et stærkt kort for fjernvarmen, efter at varmeværkerne i Brande og Tønder har installeret varmepumper på naturgas i et overskudsvarmeprojekt og et samproduktionsprojekt.

»Økonomien er simpelthen bedst i naturgasvarmepumperne, og den største forskel på de to teknologier udgøres af prisen på transport af henholdsvis el- og naturgas, de såkaldte nettariffer,« vurderer Dansk Fjernvarmes chefkonsulent, John Tang, i Ingeniøren.

Det koster 25 øre pr kWh at få transporteret strøm til varmepumpen, mens gas koster 3 øre at få ført frem til motoren. Nettariffer indgår i el- og gaspriserne til vedligehold af de ledninger, der transporterer energierne.

Selve prisen på strøm er også højere end naturgas. Naturgassen koster cirka 18 øre pr kWh, mens spotprisen for el var 24 øre i Vestdanmark i uge 5.

John Tang understreger, at selvom politikerne vil afskaffe PSO-betalingen over elregningen, fylder afgiften stadig meget. Først i 2022 vil den være helt væk, mens den i år er 17 øre pr kWh. Han påpeger desuden, at varmepumper i den nye energispareaftale kan få del i energisparemidlerne.

_____

Altinget:
Afgørelse: Fjernvarmeselskaber må forrente indskudskapital
En ny afgørelse fra Energitilsynet tillader forrentning af indskudskapital i fjernvarmesektoren. Sagen går fem år tilbage, hvor EGJ Varme ønskede at opkræve 282 millioner kroner hos fjernvarmekunderne på baggrund af historiske investeringer.

Penge, der ikke skal bruges på at finansiere nødvendige reparationer af fjernvarmenettet, men give ejerne – selskabet Eniig og Herning Kommune – mulighed for at bruge pengene på andre aktiviteter. Fx at renovere byens skoler og udvide byens svømmeanlæg, oplyser Altinget.

Afgørelsen blev lagt frem i sidste uge sammen med en ny model for beregning af fremtidige ansøgninger om historiske forrentninger.

Hos Dansk Fjernvarme er direktør Kim Mortensen først og fremmest glad for, at der nu endelig er kommet en afgørelse.

- Jeg ser en afgørelse, som går i to spor. Dels siger man, at fjernvarmeselskaberne har retten til at opkræve forrentning og fastsætte de præcise rentesatser. Dels siger man, at det, at man har retten til at opkræve pengene, ikke er det samme som, at man behøver at gøre det, siger han til Altinget.

Direktøren tror ikke, at afgørelsen vil få flere kommuner til at tvinge selskaberne til at kræve historiske renter op og bruge dem til velfærd, da kommunerne også har en interesse i at have lave fjernvarmepriser.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt oplyser, at regeringen arbejder på at få ændret lovgivningen på området, da reglerne ifølge ham er forældede.

Energitilsynet har lige nu 60 ansøgninger liggende fra andre selskaber, der ønsker at opkræve forrentning af indskudskapital hos forbrugerne.

_____

Altinget:
Kritik af regeringens klimakurs

De grønne organisationer, oppositionen - og endda regeringspartiet Konservative - kritiserer, at regeringen har droppet at sætte et samlet nationalt CO2-reduktionsmål for 2030.

- Helt overordnet er det mærkeligt, man ikke vil have et klimamål, hvis man har den ambition, at vi skal være foregangsland på klimaområdet. Det er uhyggeligt svært at styre samfundet, hvis ikke man har mål at styre det efter, siger John Nordby, klima- og miljøchef i WWF Verdensnaturfonden til Altinget.

Den politiske ordfører, Mette Abildgaard (K) begrunder sagen med, at man må indgå kompromisser, når man er i regering og peger på, at det dog er et lyspunkt, at regeringen vil, at mindst halvdelen af energibehovet skal være dækket af vedvarende energi i 2030. Helt så positiv var stemningen dog ikke på sociale medier i går, hvor meldingen fik en hård medfart fra andre partier og organisationer.  

_____

DR:
DR’s Detektor: Statsministeren talte usandt om PSO

DR2-programmet Detektor ser i aften igen på sagen om PSO-afgiften og ikke mindst de begrundelser, statsminister Lars Løkke Rasmussen og hans parti Venstre gav for, at Danmark skulle skrotte afgiften.

Statsministeren har seneste i Folketingets spørgetime benægtet at have vildledt vælgerne om, at PSO-afgiften er ulovlig. Det sker på trods af, at Detektor allerede har dokumenteret, at det er fakta, at både statsministeren og andre politikere fra regeringen adskillige gange har sagt og skrevet, at PSO-afgiften er erklæret ulovlig og i strid med EU-reglerne selvom det ikke er sandt.

I sommer skrev skatteminister Karsten Lauritzen (V) og klima-, energi- og forsyningsminister Lars Christian Lilleholt (V) for eksempel i en kronik, at: ”EU-Kommissionen har slået fast, at afgiften er i strid med EU-retten. Den er simpelthen ulovlig i sin nuværende form".

Både regeringen, statsministeren og ministerierne har efterfølgende tilpasset deres sprogbrug omkring sagen.

_____

Dagbladet Ringkøbing-Skjern:
Naboer bekymrede for varmepumpestøj

Naboer til Ringkøbing Fjernvarme vil bremse byggeprocessen bag værkets nye gasdrevne varmepumpe, da de frygter støj fra anlægget, som efter deres mening har fået en ny placering, skriver Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

Den nærliggende grundejerforening har skrevet tre breve med spørgsmål og indsigelser til det nye anlæg. Foreningen anbefaler, at byggeriet stoppes, indtil der er en garanti for, at naboerne ikke bliver generet af støj.

Arbejdet med varmepumpen begyndte for et år siden og skulle ligge på fjernvarmens grund, men er siden flyttet omkring 500 meter.

- Jeg kan godt forstå, at grundejerne blev overraskede over, at varmepumpen blev flyttet. Men det overrasker mig, at de klager, for vi har ikke tidligere modtaget klager fra beboerne omkring fjernvarmeanlægget ved Isagervej, siger Jesper Skovhus Andersen, direktør for Ringkøbing Fjernvarme.

_____

EnergiWatch:
Dansk Fjernvarme får plads i Det Miljøøkonomiske Råd
Dansk Fjernvarmes direktør, Kim Mortensen, skal fremover repræsentere forsyningssektoren i Det Miljøøkonomiske Råd.

Kim Mortensen er udpeget af økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøl for en treårig periode, hvor han skal sidde i rådet på vegne af Dansk Fjernvarme, DANVA og Dansk Affaldsforening.

- De tre brancheorganisationer som vi repræsenterer, eksporterer årligt for mere end 35 milliarder kroner og er sammen med vindmølleindustrien krumtappen indenfor eksport af energiteknologi. Når vi sidder med i Det Miljøøkonomiske Råd er det derfor også som repræsentant for den omfattende eksport og de mere end 50.000 medarbejdere i vandklyngen, affalds- og fjernvarmesektoren, siger Kim Mortensen i en pressemeddelelse.

Nyheder

13. feb 2017

Fusion: Fjernvarmeselskaberne konsoliderer

Siden 2010 har 110 fjernvarmeselskaber fusioneret til blot 46. Dansk Fjernvarme forventer, at udviklingen fortsætter.

13. feb 2017

Kølvrå og Karup ruster sig til fremtiden

De to fjernvarmeselskaber Kølvrå og Karup står over for en snarlig fusion. På den måde ruster de sig til fremtiden, hvor de samlet mister knap 4 mio. kroner ved grundbeløbets bortfald fra 2019.

10. feb 2017

Fusion har reduceret fjernvarmepris med 60 procent

Lemvig fusionerede i 2015 med naboerne Klinkby og Nørre Nissum. I de to nabobyer har man siden fusionen opnået et stort prisfald for nabobyernes kunder.

09. feb 2017

Dansk Fjernvarme repræsenterer forsyningssektoren i Det Miljøøkonomiske Råd

Som repræsentant for forsyningssektoren indtræder Dansk Fjernvarmes direktør nu i Det Miljøøkonomiske Råd på vegne af DANVA, Dansk Affaldsforening og Dansk Fjernvarme.

06. feb 2017

Energitilsynet sikrer fjernvarmekunderne i ny afgørelse

Energitilsynet fastlægger i en ny afgørelse rammerne for, hvordan de vil se på fjernvarmeselskabers mulighed for at forrente deres indskudskapital. Ifølge Dansk Fjernvarme har tilsynet fundet et balanceret niveau, der samtidig sikrer forbrugerne.

02. feb 2017

HOFOR åbner til dybet i København

På Varmens Dag giver HOFOR nysgerrige mulighed for at komme en tur ned under den gamle hovedstad. 40 meter under jorden løber en fire kilometer lang fjernvarmetunnel.

01. feb 2017

Lilleholt: Substitutionsprincippet består

I et brev til Dansk Fjernvarme bekræfter ministeren for energi-, forsyning- og klima, at han ikke har intentioner om at ændre eller afskaffe substitutionsprincippet. Det glæder Dansk Fjernvarme.

01. feb 2017

Persondata: Ny lov om persondatalov vil give ændringer

For mange selskaber i forsyningssektoren vil de nye skærpede krav fra EU om persondata give anledning til ændringer i måden af opbevare data på. Dansk Fjernvarme maner dog til besindighed, indtil der er mere vished omkring fortolkningen.

31. jan 2017

Web-TV: "Vi har kun en skorsten i Ølgod"

Kommer man forbi Ølgod i Sydvestjylland på søndag den 5. februar vil man blandt andet kunne se, hvordan de laver varme. Og så vil man kunne få sig en snak med driftsleder Henrik Jessen om bæredygtig energi, fællesskabet og fordelen ved kun at have én skorsten.

31. jan 2017

Tønder og Brande etablerer varmepumper

To store gasmotordrevne varmepumper er ved at blive etableret hos både Tønder Fjernvarme og Brande Fjernvarme. For det er der god økonomi i.

31. jan 2017

Konference: S og K ønsker ro om biomasse

Biomasse yder et velkomment bidrag til, at Danmark har en stadig mere grøn energisektor. På den baggrund anerkendte S og K ved mandagens konference om biomasse, at der er brug for stabile rammer.

09. feb 2017 Presseklip

Høje tariffer bremser eldrevne varmepumper

LÆS I DAG: Regeringen dropper et nationalt klimamål for 2030. Organisationen Tekniq kritiserer energispareordningen. Marstal Fjernvarme risikerer at skulle betale 1,5 millioner kroner tilbage. Og så får Pedersker et nyt fjernvarmeværk.

08. feb 2017 Presseklip

EU: Danmark bør genavende mere affald

LÆS I DAG: EU mener, Danmark skal genanvende mere affald. Klimasamarbejde får kontor i København. Droner leder efter læk i Ringe. I Gram gemmer de sommervarmen til om vinteren. Se TV-indslaget. 

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

07. feb 2017 Presseklip

Skatteministeriet fastholder brændeovnstal

LÆS I DAG Skatteministeriet fastholder sine tal om brændeovne. Konkurs på biomasseværk i Lisbjerg udløser efterregning. Projekt om TVIS-varme til Horsens og Hedensted opgivet. 940 tilsluttes fjernvarme gratis i Korsør. Og meget andet. 

06. feb 2017 Presseklip

Professor: Vi har ikke brug for flere biomasseværker

LÆS I DAG Professor mener, at vi ikke har brug for flere biomasseværker. Tyskere ser på grøn omstilling i Sønderborg. Helhedsplan til 234 mio. kr. skal sikre mere grøn varme på Fyn. Gelsted Fjernvarme har kun haft tre varmemestre siden 1961 og andet fra Varmens Dag.

03. feb 2017 Presseklip

Glæde over DONGs udmelding

LÆS I DAG: Glæde over DONGs udmelding om at fyre kullene. Tænketank mener, biomassen kun er en overgangsteknologi. Nyt firma vil lave store damlagre, der skal varmes op af el. Goldman Sachs vil sælge flere af DONGs aktier. Og så har DONG et luksusproblem.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

30. jan 2017

Web-TV: Høje Taastrup Fjernvarme åbner dørene på Varmens Dag

Bor du i hovedstadsområdet, og har du lyst til at se, hvordan varmen produceres, så har du chancen nu på søndag, hvor Høje Taastrup Fjernvarme åbner dørene i anledning af Varmens Dag.

30. jan 2017

Byernes grønne omstilling kræver ro fra politikerne

I de store byer er der ikke mange alternativer til bæredygtig biomasse, hvis kullene skal udfases. Skal byerne omstille til grøn energi, kræver det derfor politisk ro, siger Dansk Fjernvarme forud for dagens konference på Christiansborg.

12. okt 2016 Navnenyt

Lars Therkildsen fylder 60

Lars Therkildsen, administrerende direktør for HOFOR og næstformand i Dansk Fjernvarme, fylder i dag, onsdag den 12. oktober 60 år.

29. aug 2016 Navnenyt

Ny forsyningsdirektør til HOFOR

Jane Egebjerg Andersen er HOFORs nye forsyningsdirektør for Fjernvarme, Bygas & Kraftvarme.

01. jul 2016 Navnenyt

To nye medarbejdere i Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarme har ansat en juridisk og en økonomisk konsulent i Politisk Økonomisk sekretariat i København.

01. jul 2016 Navnenyt

Flemming Sørensen har 25-års jubilæum hos Strandby Varmeværk

Fredag den 1. juli 2016 er det 25 år siden, Flemming Sørensen blev ansat som driftsleder for Strandby Varmeværk.