06. feb 2017 Presseklip

Professor: Vi har ikke brug for flere biomasseværker

LÆS I DAG Professor mener, at vi ikke har brug for flere biomasseværker. Tyskere ser på grøn omstilling i Sønderborg. Helhedsplan til 234 mio. kr. skal sikre mere grøn varme på Fyn. Gelsted Fjernvarme har kun haft tre varmemestre siden 1961 og andet fra Varmens Dag.

Ingeniøren:
Professor: Der er ikke brug for flere biomasseværker
DONG Energys kulstop blev rost af politikere fra flere partier. Men energiprofessor Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet mener, energisystemet skal elektrificeres.

- Vores energisystem har ikke brug for flere biomasseværker, der sender strøm ind på nettet, blot fordi fjernvarmeforbrugerne skal have varme - og selvom vindmøllerne i forvejen producerer masser af strøm. På den måde spærrer de for fremtidens fleksible system, hvor vi udnytter de vedvarende energikilder så meget som muligt, siger Brian Vad Mathiesen til Ingeniøren.

Han mener, vi skal frem til en mere varieret varmeforsyning, hvor vi i højere grad udnytter overskudsvarme via varmepumper og udnytter varmen i undergrunden fra geotermi.

Professoren erkender, at der er nogle afgifter, der skal ændres, før vi kan komme derhen og udnytte blandt andet de store eldrevne varmepumper. Og han opfordrer derfor politikerne til straks at ændre afgifterne på området.

Derudover mener Brian Vad Mathiesen, at man på sigt skal have et energisystem, der sørger for, at har en reserve-kapacitet, der står klar på en tåget og vindstille dag.

_____

 

Fjernvarme Fyn:
Helhedsplan skal forny Odenses affaldsforbrænding
En ambitiøs helhedsplan skal fremtidssikre og optimere Fjernvarme Fyns affaldsenergianlæg. Projektet får et budget på 234 millioner kroner, som skal sikre, at den fynske fjernvarme i fremtiden bliver endnu mere grøn, end den er i dag.

Helhedsplanen omfatter både renovering og kapacitetsudvidelse af affaldsenergianlægget samt bedre udnyttelse af affaldsenergien. Dertil kommer miljømæssige tiltag gennem anvendelse af ny teknologi.

Som en vigtig del af projektet bliver der bygget to nye anlæg til røggaskondensering, så en stor del af røggassens varme kan udnyttes til varmeproduktion. Desuden udskiftes en række el-filtre på anlægget til mere effektive posefiltre.

Derudover udskiftes 350 kvadratmeter kedelvæg med et nyt korrosionsbestandigt materiale på hver af de tre affaldskedler, og endelig bliver det tilknyttede anlæg til spildevandsrensning fornyet for at øge kapaciteten og for at kunne genanvende den større spildevandsmængde fra røggaskondenseringsanlægget.

Samlet set betyder de mange forbedringer en udvidet kapacitet på et par tons affald i timen, en samlet merproduktion på cirka 40 MW varme i timen svarende til en forøgelse på mere end 50 procent samt, ikke mindst, at anlægget som minimum kan køre frem til år 2030.

Affaldsenergianlægget vil dermed komme op på at dække mere end 25 procent af det samlede varmebehov i Fjernvarme Fyns område og dermed yderligere fortrænge varme fra den kulbaserede elproduktion.

_____

 

JydskeVestkysten:
Tyskere efterspørger danske løsninger til grøn omstilling
Sønderborg har i sidste uge haft besøg af en delegation politikere, embedsmænd og erhvervsfolk fra Heide i Nordtyskland, der oplevede energieffektive miljøløsninger, skriver JydskeVestkysten.

Sønderborgs erhvervsturismechef Klaus Jørgensen ser stort potentiale for grønne løsninger i Tyskland.

- Vi har tydelige styrkepositioner i energieffektivitet, og hele den tyske "Energiewende" skaber stor efterspørgsel efter de løsninger, vi har samlet under ProjectZero-paraplyen. Vi taler med byerne, fordi de skal implementere løsningerne. Statsledere og nationale politikere fylder meget i debatten om klimaforandringer, men det er i byerne, løsningerne skal realiseres, siger han.

”Energiewende” er Tysklands grønne omstilling, og det dansk-tyske handelskammer har beregnet, at Tyskland forventer at investere for 250 mia. euro i grøn omstilling frem til 2020.

_____

 

Fyens Stiftstidende:
Kun tre varmemestre på Gelsted Fjernvarme
Noget tyder på, at Gelsted Fjernvarme er en god arbejdsplads, hvor medarbejderne bliver længe. I hvert fald har der kun været tre varmemestre på Gelsted Fjernvarme siden åbningen i 1961. Og da værket søndag holdt åbent hus, fandt man blandt deltagerne værkets første varmemester, Agner Pedersen, der fyldte 100 år i november. Han var fjernvarmemester i 16 år fra 1961, skriver Fyens Stiftstidende.

I dag er titlen driftsleder, og den post bestrider Bent Mouritzen. Modsat Agner Pedersen kunne han nærmest drive værket hjemmefra i dag, hvis han ville. Han møder dog altid klokken fem om morgenen:

- Jeg er alligevel oppe, fordi min kone skal tidligt af sted, så kan jeg ligeså godt gå herhen, siger han til Fyens Stiftstidende.

Bent Mouritzen har været driftsleder i syv år, og han er den tredje driftsleder, værket har haft. Han sørger for varme til de omkring 400 mennesker, der benytter Gelsted Fjernvarme.

 _____

 

TV 2 Lorry:
Fjernvarmetunnel fik 3.000 gæster på Varmens Dag
På Varmens Dag i går blev fjernvarmetunnellen under Københavns Havn for første gang åbnet for besøgende. Det benyttede 3.000 københavnere sig af og tog turen mellem Islands Brygge og Kalvebod Brygge.

-Vi skal først og fremmest levere grøn og sikker fjernvarmeforsyning til vores kunder, men hvorfor ikke benytte Varmens Dag i år til at vise københavnerne den nye tunnel mellem de to brygger og lade dem tage turen igennem, så de kan sige, at de har prøvet at gå under vandet i Københavns Havn?, siger sektionsleder hos HOFOR, Bo Jensen Møller til TV2 Lorry.

Tunnelen, der løber 25 meter under vandet, er 320 meter lang og har en diameter på tre meter, men en stor del af pladsen er optaget af fjernvarmerør.

_____

 

Viborg Stifts Folkeblad:
Viborg Fjernvarme fortalte om overskudsvarme til Varmens Dag
Viborg Fjernvarme var blandt de varmeværker, der landet over holdt Varmens Dag søndag og åbnede dørene for interesserede. De besøgende kunne få gode råd om at optimere deres varmeanlæg, men dagen bød også på forskellige oplæg, blandt andet af Viborg Fjernvarmes direktør, Morten Abildgaard, der fortalte om fremtidsplanerne om at modtage mere overskudsvarme fra virksomheder og udnytte det til fjernvarme.

- Apple i Foulum er jo et oplagt bud, men det ligger måske mere ude i fremtiden. Vi har også fået tilbud om at bruge overskudsvarme fra Føtex, og det er også drøftet med regionshospitalet. Det kan jo blive en af fremtidens store energikilder, men det kræver også, at forbrugerne også er opmærksomme på, at de har anlæg, der udnytter varmen bedst muligt. Det er godt for dem, for varmeforbruget og varmeprisen har jo indflydelse på husprisen, så det er vigtigt, at det fungerer optimalt, sagde Morten Abildgaard til Viborg Stifts Folkeblad.

 

 

Nyheder

13. feb 2017

Fusion: Fjernvarmeselskaberne konsoliderer

Siden 2010 har 110 fjernvarmeselskaber fusioneret til blot 46. Dansk Fjernvarme forventer, at udviklingen fortsætter.

13. feb 2017

Kølvrå og Karup ruster sig til fremtiden

De to fjernvarmeselskaber Kølvrå og Karup står over for en snarlig fusion. På den måde ruster de sig til fremtiden, hvor de samlet mister knap 4 mio. kroner ved grundbeløbets bortfald fra 2019.

10. feb 2017

Fusion har reduceret fjernvarmepris med 60 procent

Lemvig fusionerede i 2015 med naboerne Klinkby og Nørre Nissum. I de to nabobyer har man siden fusionen opnået et stort prisfald for nabobyernes kunder.

09. feb 2017

Dansk Fjernvarme repræsenterer forsyningssektoren i Det Miljøøkonomiske Råd

Som repræsentant for forsyningssektoren indtræder Dansk Fjernvarmes direktør nu i Det Miljøøkonomiske Råd på vegne af DANVA, Dansk Affaldsforening og Dansk Fjernvarme.

06. feb 2017

Energitilsynet sikrer fjernvarmekunderne i ny afgørelse

Energitilsynet fastlægger i en ny afgørelse rammerne for, hvordan de vil se på fjernvarmeselskabers mulighed for at forrente deres indskudskapital. Ifølge Dansk Fjernvarme har tilsynet fundet et balanceret niveau, der samtidig sikrer forbrugerne.

02. feb 2017

HOFOR åbner til dybet i København

På Varmens Dag giver HOFOR nysgerrige mulighed for at komme en tur ned under den gamle hovedstad. 40 meter under jorden løber en fire kilometer lang fjernvarmetunnel.

01. feb 2017

Lilleholt: Substitutionsprincippet består

I et brev til Dansk Fjernvarme bekræfter ministeren for energi-, forsyning- og klima, at han ikke har intentioner om at ændre eller afskaffe substitutionsprincippet. Det glæder Dansk Fjernvarme.

01. feb 2017

Persondata: Ny lov om persondatalov vil give ændringer

For mange selskaber i forsyningssektoren vil de nye skærpede krav fra EU om persondata give anledning til ændringer i måden af opbevare data på. Dansk Fjernvarme maner dog til besindighed, indtil der er mere vished omkring fortolkningen.

31. jan 2017

Web-TV: "Vi har kun en skorsten i Ølgod"

Kommer man forbi Ølgod i Sydvestjylland på søndag den 5. februar vil man blandt andet kunne se, hvordan de laver varme. Og så vil man kunne få sig en snak med driftsleder Henrik Jessen om bæredygtig energi, fællesskabet og fordelen ved kun at have én skorsten.

31. jan 2017

Tønder og Brande etablerer varmepumper

To store gasmotordrevne varmepumper er ved at blive etableret hos både Tønder Fjernvarme og Brande Fjernvarme. For det er der god økonomi i.

31. jan 2017

Konference: S og K ønsker ro om biomasse

Biomasse yder et velkomment bidrag til, at Danmark har en stadig mere grøn energisektor. På den baggrund anerkendte S og K ved mandagens konference om biomasse, at der er brug for stabile rammer.

10. feb 2017 Presseklip

Høje el-tariffer bremser eldrevne varmepumper

LÆS I DAG: Naturgasdrevne varmepumper lever fedt på høje el-tariffer. Fjernvarmeselskaber må forrente indskudskapital. Og så ændrer regeringen klimakurs og meget, meget mere.  

09. feb 2017 Presseklip

Høje tariffer bremser eldrevne varmepumper

LÆS I DAG: Regeringen dropper et nationalt klimamål for 2030. Organisationen Tekniq kritiserer energispareordningen. Marstal Fjernvarme risikerer at skulle betale 1,5 millioner kroner tilbage. Og så får Pedersker et nyt fjernvarmeværk.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

08. feb 2017 Presseklip

EU: Danmark bør genavende mere affald

LÆS I DAG: EU mener, Danmark skal genanvende mere affald. Klimasamarbejde får kontor i København. Droner leder efter læk i Ringe. I Gram gemmer de sommervarmen til om vinteren. Se TV-indslaget. 

07. feb 2017 Presseklip

Skatteministeriet fastholder brændeovnstal

LÆS I DAG Skatteministeriet fastholder sine tal om brændeovne. Konkurs på biomasseværk i Lisbjerg udløser efterregning. Projekt om TVIS-varme til Horsens og Hedensted opgivet. 940 tilsluttes fjernvarme gratis i Korsør. Og meget andet. 

03. feb 2017 Presseklip

Glæde over DONGs udmelding

LÆS I DAG: Glæde over DONGs udmelding om at fyre kullene. Tænketank mener, biomassen kun er en overgangsteknologi. Nyt firma vil lave store damlagre, der skal varmes op af el. Goldman Sachs vil sælge flere af DONGs aktier. Og så har DONG et luksusproblem.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

30. jan 2017

Web-TV: Høje Taastrup Fjernvarme åbner dørene på Varmens Dag

Bor du i hovedstadsområdet, og har du lyst til at se, hvordan varmen produceres, så har du chancen nu på søndag, hvor Høje Taastrup Fjernvarme åbner dørene i anledning af Varmens Dag.

30. jan 2017

Byernes grønne omstilling kræver ro fra politikerne

I de store byer er der ikke mange alternativer til bæredygtig biomasse, hvis kullene skal udfases. Skal byerne omstille til grøn energi, kræver det derfor politisk ro, siger Dansk Fjernvarme forud for dagens konference på Christiansborg.

12. okt 2016 Navnenyt

Lars Therkildsen fylder 60

Lars Therkildsen, administrerende direktør for HOFOR og næstformand i Dansk Fjernvarme, fylder i dag, onsdag den 12. oktober 60 år.

29. aug 2016 Navnenyt

Ny forsyningsdirektør til HOFOR

Jane Egebjerg Andersen er HOFORs nye forsyningsdirektør for Fjernvarme, Bygas & Kraftvarme.

01. jul 2016 Navnenyt

To nye medarbejdere i Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarme har ansat en juridisk og en økonomisk konsulent i Politisk Økonomisk sekretariat i København.

01. jul 2016 Navnenyt

Flemming Sørensen har 25-års jubilæum hos Strandby Varmeværk

Fredag den 1. juli 2016 er det 25 år siden, Flemming Sørensen blev ansat som driftsleder for Strandby Varmeværk.