02. okt 2017

Nyt selskab for handel med kraftvarmekapacitet

Der har i dag været afholdt stiftende generalforsamling i Dansk Kraftvarme Kapacitet, der således nu officielt er etableret.

Kim Behnke
Vicedirektør
T: 7630 8000
M: 2495 4640
kib@danskfjernvarme.dk

Dansk Kraftvarme Kapacitet blev i dag officielt stiftet i Fjernvarmens Hus. Foto: Mikkel Lysgaard.
På den stiftende generalforsamling i Dansk Kraftvarme Kapacitet blev selskabets første bestyrelse valgt. Den består fra venstre af Kim Behnke og Uffe Bro fra Dansk Fjernvarme samt Erik Nørregaard Hansen og Steen Thøgersen fra Dansk Kraftvarmeværkers Forening. Senere vælges endnu et bestyrelsesmedlem fra kraftvarmeværkerne, når disse er blevet andelshavere. Foto: Mikkel Lysgaard.

Dansk Fjernvarme og Foreningen Danske Kraftvarmeværker har, som de to brancheforeninger for kraftvarmeværker i fjernvarmesektoren og industrien, taget initiativ til at stifte det nye selskab Dansk Kraftvarme Kapacitet, der skal handle med kraftvarmekapacitet.

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a er officielt stiftet i dag den 2. oktober 2017 af de to brancheforeninger. Ved den stiftende generalforsamling blev selskabets første bestyrelse valg og den består af Uffe Bro og Kim Behnke fra Dansk Fjernvarme samt Steen Thøgersen og Erik Nørregaard Hansen fra Foreningen Danske Kraftvarmeværker. Dertil kommer en repræsentant for kraftvarmeværkerne, som følger når disse er blevet andelshavere i selskabet. For den første periode er Uffe Bro valgt som bestyrelsesformand og Erik Nørregaard Hansen direktør.

Fuldmagter er næste skridt
Det nye selskab vil etablere en kapacitetscentral og på baggrund af fuldmagter fra kraftvarmeværkerne afholde udbud af kapacitet til elhandlerne.

Elhandlerne vil betale for en elproduktionskapacitet og værkerne modtager en rådighedsbetaling. Værkerne byder deres elproduktion ind i elmarkedet, og beholder elprisen op til 400 DKK/MWh. Kommer prisen derover vil kapacitetscentralen sørge for at tilbageføre elprisen over 400 DKK/MWh til el-handleren.

Dette initiativ vil på samme tid sikre kraftvarmeværkerne en rådighedsbetaling og fastholde dem i elmarkedet samt styrke el-handlernes mulighed for at følge elkundernes aftaler om f.eks. fastpris eller spot med loft.

Der er afholdt fire informationsmøder om det nye initiativ og det var glædeligt at omkring 230 deltagere mødte op for at blive orienteret om initiativet.  Nu er selskabet stiftet og første handling er at få flest mulige kraftvarmeværker til at afgive fuldmagt, således at der kan afholdes første udbud i oktober og den nye ordning kan være på plads fra og med 2018.

Alle kraftvarmeværker opfordres derfor til positivt at overveje om de vil være med til at etablere en kapacitetscentral, hvor de kan modtage et rådighedsbeløb mod at melde kapacitet ind i spotmarkedet for handel med el.

Fleksible muligheder
På orienteringsmøderne blev der drøftet mange forhold herunder, hvad rådighedsprisen skal være. Udgangspunktet for møderne var en rådighedsbetaling på 120.000 kr. pr. år. pr. MW. Men særligt det første år 2018 åbner mulighed for at en række kraftvarmeværker er klar til at melde sig for en lavere rådighedsbetaling. Det vil vi ikke stå i vejen for og derfor er beløbet nu kun et eksempel. Hvert kraftvarmeværk må således selv beregne krav til rådighedsbetaling.

Det har desuden været drøftet om target-prisen på 400 DKK/MWh er det rigtige valg. Mange har oplyst, at de godt vil byde ind med lavere pris. Det står alle frit for. Kravet for at være med på kapacitetscentralen er blot at værket lover at have drift når prisen er over 400 DKK/MWh.

Opdateret materialesamling
Materialerne fra informationsmøderne er blevet opdateret. Det er derfor vigtigt at understrege, at de materialer, som er dateret den 2. oktober 2017 er gældende. Alle øvrige versioner var at betragte som udkast.

Det er vigtigt at alle værker træffer beslutning og får udfyldt fuldmagtserklæringen – fristen er den 20. oktober 2017 og skal sendes på e-mail.

Det er meget vigtigt at føle den procedure, da prissammenfald mellem værker vil betyde at det er dato for modtagelse af e-mail, der afgør prioriteringen.

Udbud til elhandlerne og de balanceansvarlige finder sted ved åbning den 27. oktober 2017 og vil blive varetaget af DFP. Kontrakter gældende for 2018 vil blive indgået i december 2017.

Den opdaterede materialesamling indeholder:

  • Opdaterede vedtægter for Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a, som godkendt på den stiftende generalforsamling 2/10.
  • Referat fra den stiftende generalforsamling 2/10.
  • Opdateret beskrivelse af Dansk Kraftvarme Kapacitet, for kraftvarmeværker 2/10
  • Opdateret præsentation fra informationsmøderne, bemærk tidsplanen bagerst 2/10
  • Opdateret fuldmagtserklæring 2/10
  • Udkast til kontrakt 2/10. Kontrakten vil blive tilpasset yderligere med pengeinstitut osv.

Det hele kan hentes her på siden under downloads. For yderligere information, kontakt Kim Behnke.

Nyheder

27. jun 2018

Kraftvarmekrav hindrer varmepumper i store byer

En ny rapport fra Siemens viser, at der er både teknisk og økonomisk ræson i at investere i store varmepumper i de store byer, men kraftvarmekravet står i vejen.

27. jun 2018

DIN Forsyning ønsker et miks af teknologier

I Esbjerg og Varde vil DIN Forsyning gerne lade varmeforsyningen være en integreret del af det samlede energisystem. Men det kræver en ophævelse af kraftvarmebindingen.

27. jun 2018

Aalborg: Dispensation er minimum

I Aalborg skal de udfase deres kraftvarmeværk på 500 MW. Derfor Aalborg Energikoncern kig på en stor eldrevet varmepumpe, men det kræver et opgør med kraftvarmekravet.

22. jun 2018 PULS

PULS 2018 i billeder

Årets PULS bød på spændende debatter, gode indlæg og masser af mulighed for at netværke, hvilket de 200 deltagere nød godt af. Genoplev PULS 2018 i billeder her.

21. jun 2018 PULS

PULS2018: Få input udefra og benyt kodeks i bestyrelserne

Energiminister Lars Chr. Lilleholt, Thomas Lyhne fra PLUSS og næstformand i Ewii, Morten Hansen, har på årets PULS givet deres indspark til god ledelse af fjernvarmeselskaber.

20. jun 2018

AP Møller Holding investerer i geotermi

AP Møller Holding er klar til at investere et tocifret milliardbeløb i udvikling af geotermi. Det er en ny satsning fra selskabet, der bliver hilst godt velkommen af Dansk Fjernvarme.

14. jun 2018

Ny analyse ser på mest fair fordeling af omkostninger mellem el og varme

Det kræver en kombination af flere metoder at finde frem til den mest fair fordeling af omkostninger mellem el og varme ved samproduktion. Det fastslår ny analyse udført af analysefirmaet Konveks.

07. jun 2018

Kraftvarmeværker sælger 526 MW kapacitet til elhandlerne

Dansk Kraftvarme Kapacitet har afsluttet sit andet udbud og opnået aftale med elhandlere i både Danmark og Norge om salg af kapacitet fra en lang række danske kraftvarmeværker. I alt har værkerne solgt kapacitet på 526 MW.

01. jun 2018

Ønsker om et langt forlig i Mørkøv

Mørkøv Varmeværk er både positiv og ærgerlig over regeringens udspil, hvor der foreslås et opgør med bindinger i fjernvarmen.

01. jun 2018

Svært at udvide forsyningsnettet på Midtfyn

Regeringens udspil om at ophæve bindingerne i fjernvarmen modtages lunkent hos Midtfyns Energi. Her tror man, at udvidelser af fjernvarmenettet bliver svært uden tilslutningspligt.

24. maj 2018

Ny pulje: Søg om støtte til energilagring

En ny pulje med 130 millioner kroner skal støtte projekter inden for energilagring. En kort tidsfrist gør at det gælder om at være hurtig på aftrækkeren, vurderer Dansk Fjernvarme.

04. jul 2018 Navnenyt

Kommunikationskonsulent i Dansk Fjernvarme fylder 40

Kommunikationskonsulent i Dansk Fjernvarme, Flemming Linnebjerg Rasmussen, fylder 40 år onsdag den 11. juli. 

02. jul 2018 Navnenyt

Ny direktør for TVIS

Jørgen Nielsen er ny administrerende direktør for transmissionsselskabet TVIS per 1. august og overtager stillingen efter Hans Bjørn, som går på pension.    

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

29. jun 2018 Presseklip

Energiaftale skal sikre fjernvarmekunder

LÆS I DAG: Energiaftale skal sikre fjernvarmekunder. Radikale vil have geotermi med i energiaftale. Rådgiver svarer på spørgsmål om damlagre. SK Forsyning holdt rejsegilde for fjernvarmeværk.

28. jun 2018 Presseklip

Energiaftale rykker - måske - nærmere

LÆS I DAG: Energiaftale rykker – måske – nærmere. Aalborg ønsker dispensation for kraftvarmekrav. Lokal modstand udskyder masteprojekt i Sydjylland. Fjernvarmeværk i Vester Skerninge godkendt. 25 energiprojekter modtager 191 millioner i EUDP-støtte.

27. jun 2018 Presseklip

Frederiksberg Forsyning lægger nye fjernvarmeledninger

LÆS I DAG: Jysk Energi vil etablere fibernet i Holstebro. Overskudsvarme til forbrugerne i AskovNye fjernvarmeledninger til Frederiksberg. BIOFOS styrer mod udbygning indtil 2040.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

28. jun 2018 Navnenyt

Jacob Hartvig Simonsen ny direktør for ARC

Dansk Affaldsforenings direktør bliver ny direktør for Amager Ressourcecenter. 

26. jun 2018 Navnenyt

Ny projektchef for energianlæg

Morten Holmsberg er ny projektchef for energianlæg hos Logimatic

25. jun 2018 Navnenyt

Kursuskoordinator fylder rundt

Kursuskoordinator i Dansk Fjernvarme, Tina Weber Peters, fylder 40 den 4. juli.

22. jun 2018 Navnenyt

Morsø Forsyning ansætter direktør

Morsø Forsyning har udnævnt Vivian S. Søndergård som ny direktør.

21. jun 2018 Navnenyt

Ny direktør for Energistyrelsen

Kristoffer Böttzauw er ny direktør for Energistyrelsen.

19. jun 2018 Navnenyt

Ny bestyrelse i Dansk Kraftvarme Kapacitet

To er trådt ind i Dansk Kraftvarme Kapacitets bestyrelse.