02. okt 2017

Nyt selskab for handel med kraftvarmekapacitet

Der har i dag været afholdt stiftende generalforsamling i Dansk Kraftvarme Kapacitet, der således nu officielt er etableret.

Kim Behnke
Vicedirektør
T: 7630 8000
M: 2495 4640
kib@danskfjernvarme.dk

Dansk Kraftvarme Kapacitet blev i dag officielt stiftet i Fjernvarmens Hus. Foto: Mikkel Lysgaard.
På den stiftende generalforsamling i Dansk Kraftvarme Kapacitet blev selskabets første bestyrelse valgt. Den består fra venstre af Kim Behnke og Uffe Bro fra Dansk Fjernvarme samt Erik Nørregaard Hansen og Steen Thøgersen fra Dansk Kraftvarmeværkers Forening. Senere vælges endnu et bestyrelsesmedlem fra kraftvarmeværkerne, når disse er blevet andelshavere. Foto: Mikkel Lysgaard.

Dansk Fjernvarme og Foreningen Danske Kraftvarmeværker har, som de to brancheforeninger for kraftvarmeværker i fjernvarmesektoren og industrien, taget initiativ til at stifte det nye selskab Dansk Kraftvarme Kapacitet, der skal handle med kraftvarmekapacitet.

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a er officielt stiftet i dag den 2. oktober 2017 af de to brancheforeninger. Ved den stiftende generalforsamling blev selskabets første bestyrelse valg og den består af Uffe Bro og Kim Behnke fra Dansk Fjernvarme samt Steen Thøgersen og Erik Nørregaard Hansen fra Foreningen Danske Kraftvarmeværker. Dertil kommer en repræsentant for kraftvarmeværkerne, som følger når disse er blevet andelshavere i selskabet. For den første periode er Uffe Bro valgt som bestyrelsesformand og Erik Nørregaard Hansen direktør.

Fuldmagter er næste skridt
Det nye selskab vil etablere en kapacitetscentral og på baggrund af fuldmagter fra kraftvarmeværkerne afholde udbud af kapacitet til elhandlerne.

Elhandlerne vil betale for en elproduktionskapacitet og værkerne modtager en rådighedsbetaling. Værkerne byder deres elproduktion ind i elmarkedet, og beholder elprisen op til 400 DKK/MWh. Kommer prisen derover vil kapacitetscentralen sørge for at tilbageføre elprisen over 400 DKK/MWh til el-handleren.

Dette initiativ vil på samme tid sikre kraftvarmeværkerne en rådighedsbetaling og fastholde dem i elmarkedet samt styrke el-handlernes mulighed for at følge elkundernes aftaler om f.eks. fastpris eller spot med loft.

Der er afholdt fire informationsmøder om det nye initiativ og det var glædeligt at omkring 230 deltagere mødte op for at blive orienteret om initiativet.  Nu er selskabet stiftet og første handling er at få flest mulige kraftvarmeværker til at afgive fuldmagt, således at der kan afholdes første udbud i oktober og den nye ordning kan være på plads fra og med 2018.

Alle kraftvarmeværker opfordres derfor til positivt at overveje om de vil være med til at etablere en kapacitetscentral, hvor de kan modtage et rådighedsbeløb mod at melde kapacitet ind i spotmarkedet for handel med el.

Fleksible muligheder
På orienteringsmøderne blev der drøftet mange forhold herunder, hvad rådighedsprisen skal være. Udgangspunktet for møderne var en rådighedsbetaling på 120.000 kr. pr. år. pr. MW. Men særligt det første år 2018 åbner mulighed for at en række kraftvarmeværker er klar til at melde sig for en lavere rådighedsbetaling. Det vil vi ikke stå i vejen for og derfor er beløbet nu kun et eksempel. Hvert kraftvarmeværk må således selv beregne krav til rådighedsbetaling.

Det har desuden været drøftet om target-prisen på 400 DKK/MWh er det rigtige valg. Mange har oplyst, at de godt vil byde ind med lavere pris. Det står alle frit for. Kravet for at være med på kapacitetscentralen er blot at værket lover at have drift når prisen er over 400 DKK/MWh.

Opdateret materialesamling
Materialerne fra informationsmøderne er blevet opdateret. Det er derfor vigtigt at understrege, at de materialer, som er dateret den 2. oktober 2017 er gældende. Alle øvrige versioner var at betragte som udkast.

Det er vigtigt at alle værker træffer beslutning og får udfyldt fuldmagtserklæringen – fristen er den 20. oktober 2017 og skal sendes på e-mail.

Det er meget vigtigt at føle den procedure, da prissammenfald mellem værker vil betyde at det er dato for modtagelse af e-mail, der afgør prioriteringen.

Udbud til elhandlerne og de balanceansvarlige finder sted ved åbning den 27. oktober 2017 og vil blive varetaget af DFP. Kontrakter gældende for 2018 vil blive indgået i december 2017.

Den opdaterede materialesamling indeholder:

  • Opdaterede vedtægter for Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a, som godkendt på den stiftende generalforsamling 2/10.
  • Referat fra den stiftende generalforsamling 2/10.
  • Opdateret beskrivelse af Dansk Kraftvarme Kapacitet, for kraftvarmeværker 2/10
  • Opdateret præsentation fra informationsmøderne, bemærk tidsplanen bagerst 2/10
  • Opdateret fuldmagtserklæring 2/10
  • Udkast til kontrakt 2/10. Kontrakten vil blive tilpasset yderligere med pengeinstitut osv.

Det hele kan hentes her på siden under downloads. For yderligere information, kontakt Kim Behnke.

Nyheder

01. mar 2018

Giv fjernvarmen frihed

De danske decentrale kraftvarmeværker er historisk bundet til at kunne levere el. En binding, der i dag med en stigende vindmøllekraft og udlandskabler ikke længere giver mening.

01. mar 2018

Bramming: Ingen effekt uden frit brændselsvalg

I Bramming glæder driftschef Steen Thøgersen sig over udsigten til en ophævelse af kraftvarmekravet. Men et frit brændselsvalg skal følge med, lyder det. Ellers har det ingen effekt.

01. mar 2018

Energinet: Ophævelse kan være samfundsøkonomisk bedste løsning

En ophævelse af kraftvarmekravet for de decentrale kraftvarmeværker vil ikke påvirke forsyningssikkerheden væsentligt. Det mener Energinet, der samtidig peger på, at det kan være den samfundsøkonomiske bedste løsning.

21. feb 2018

Regeringen: Kraftvarmekrav skal væk

I et svar til Dansk Fjernvarme, skriver regeringen, at det er på tide at tage et opgør med kraftvarmekravet. I første omgang for de ikke-kvoteomfattede sektorer, men måske også inden for kvotesektoren. Det vækker begejstring hos Dansk Fjernvarme.

13. feb 2018

Bilka og Aalborg Varme indgår aftale om overskudsvarme

Aalborg Varme indgår aftale med Bilka i Aalborg om at udnytte varehusets overskudsvarme som fjernvarme. Dansk Supermarked Group forærer varmen væk på grund af komplicerede regler og indberetningskrav ved salg af overskudsvarme. 

12. feb 2018

Konkurrenceanalyse: Svensk varme-sammenligning holder ikke

Det svenske fjernvarmemarked, som er liberaliseret og undtaget regulering, bliver i den nyligt offentliggjorte konkurrenceanalyse fremhævet som et forbillede. Men det giver ingen mening at sammenligne to så forskellige markeder, lyder det fra Dansk Fjernvarme.

08. feb 2018 Energi på toppen

Den største gevinst kommer fra fjernvarmen

Professor fra Aalborg Universitet ser ingen grund til at nedsætte elafgiften for de individuelle forbrugere.

07. feb 2018 Energi på toppen

Forbrugerrådet Tænk: Miljøomkostninger bør med i prisen

Det er positivt, hvis miljøomkostninger kan kommer med i overvejelserne, når forbrugerne skal vælge opvarmning. Det mener Forbrugerrådet Tænk på baggrund af den konkurrenceanalyse, regeringen har offentliggjort

07. feb 2018 Energi på toppen

Søren Egge: "Analysen starter et forkert sted"

Forud for Energi på Toppen har vi talt med Søren Egge Rasmussen, der er energiordfører i Enhedslisten. Han mener, at der burde være lavet en anden analyse end konkurrenceanalysen.

06. feb 2018

Dansk Energi foreslår højere varmepriser for at fremme individuel elvarme

Dansk Energi foreslår i en ny analyse at varmeprisen hæves betragteligt, når grundbeløbet falder bort. Dansk Fjernvarme tvivler på, at forbrugerne vil acceptere markante prisstigninger ved grundbeløbets bortfald.

05. feb 2018

Varmens Dag fejret med åbent hus landet over

Tusindvis af nysgerrige fjernvarmeforbrugere blev søndag klogere på, hvor deres fjernvarme kommer fra, da Varmens Dag blev fejret med åbent hus på værker landet over.

19. mar 2018 Navnenyt

Ny direktør på Billund Varmeværk

Billund Varmeværk har udnævnt sin formand Nikolai Friis som ny direktør. 

19. mar 2018 Presseklip

Industrimastodonter vil have fokus på energibesparelser

LÆS I DAG: Industrimastodonter vil have fokus på energibesparelser. Nyt værk som værn mod grundbeløbet indvies. Skru langsomt ned for varmen. Dom i geotermi-sag den 19. april. Varme fodboldbaner koster kassen. Russiske hackere fik adgang til kraftværker.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

16. mar 2018 Presseklip

Lilleholt: Energiudspil justerer på afgifter

LÆS I DAG: Lilleholt: Energiudspil justerer på afgifter. 600 mio. kroner er inden for skiven. Ingen mangel på affald. Fjernvarme på vej til Gedesby. Garvet departementschef bliver direktør for Energinet.

15. mar 2018 Presseklip

Minister: Krav er ikke i vejen for varmepumper

LÆS I DAG: Minister: Krav er ikke i vejen for varmepumper. Energinet står fast over for landmænd. Nej til Farum Fjernvarmes biomasseværk. Brande Fjernvarme udvider. Stort ledningstab lukkede for varmen i Vejen.

14. mar 2018 Presseklip

Stockholm bruger overskudsvarme til fjernvarme

LÆS I DAG: Stockholm bruger overskudsvarme til fjernvarme. Dansk pensionsselskab går ind i Nature Energy. Ringsted Fjernvarme gør klar til varmepumpe. 140.000 liter vand tabt. Vandlæk i sommerhusområde ved Hvalpsund. Tårs får nye varmerør. Du kan lease din fjernvarmeveksler.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

15. mar 2018 Navnenyt

Thomas Egebo ny administrerende direktør for Energinet

Departementschef Thomas Egebo bliver ny administrerende direktør i Energinet og forlader Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

14. mar 2018 Navnenyt

Linda fejrer jubilæum og går på pension

Projektassistent i DFP, Linda Lyhne, fejrer ti års jubilæum og går på pension med udegangen af april. 

13. mar 2018 Navnenyt

Viktor fylder 70 og går på pension

Viktor Jensen fra DFP fylder 70 år den 23. marts og bliver pensionist den 1. april.

13. mar 2018 Navnenyt

Nye serviceteknikere hos AEA

Energientreprenøren Aktive Energi Anlæg A/S har ansat to nye serviceteknikere til service og montage af olie- og gasbrændere.

09. mar 2018 Navnenyt

Rambøll-chef ny formand for ingeniører

Rambølls administrerende direktør Danmark, Ib Enevoldsen, er nu formand for FRI - Foreningen af Rådgivende Ingeniører.

 

28. feb 2018 Navnenyt

TREFOR-direktør fylder 60

På fredag den 2. marts fylder Charles Nielsen, direktør i TREFOR Infrastruktur, 60 år.