02. okt 2017

Nyt selskab for handel med kraftvarmekapacitet

Der har i dag været afholdt stiftende generalforsamling i Dansk Kraftvarme Kapacitet, der således nu officielt er etableret.

Kim Behnke
Vicedirektør
T: 7630 8000
M: 2495 4640
kib@danskfjernvarme.dk

Dansk Kraftvarme Kapacitet blev i dag officielt stiftet i Fjernvarmens Hus. Foto: Mikkel Lysgaard.
På den stiftende generalforsamling i Dansk Kraftvarme Kapacitet blev selskabets første bestyrelse valgt. Den består fra venstre af Kim Behnke og Uffe Bro fra Dansk Fjernvarme samt Erik Nørregaard Hansen og Steen Thøgersen fra Dansk Kraftvarmeværkers Forening. Senere vælges endnu et bestyrelsesmedlem fra kraftvarmeværkerne, når disse er blevet andelshavere. Foto: Mikkel Lysgaard.

Dansk Fjernvarme og Foreningen Danske Kraftvarmeværker har, som de to brancheforeninger for kraftvarmeværker i fjernvarmesektoren og industrien, taget initiativ til at stifte det nye selskab Dansk Kraftvarme Kapacitet, der skal handle med kraftvarmekapacitet.

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a er officielt stiftet i dag den 2. oktober 2017 af de to brancheforeninger. Ved den stiftende generalforsamling blev selskabets første bestyrelse valg og den består af Uffe Bro og Kim Behnke fra Dansk Fjernvarme samt Steen Thøgersen og Erik Nørregaard Hansen fra Foreningen Danske Kraftvarmeværker. Dertil kommer en repræsentant for kraftvarmeværkerne, som følger når disse er blevet andelshavere i selskabet. For den første periode er Uffe Bro valgt som bestyrelsesformand og Erik Nørregaard Hansen direktør.

Fuldmagter er næste skridt
Det nye selskab vil etablere en kapacitetscentral og på baggrund af fuldmagter fra kraftvarmeværkerne afholde udbud af kapacitet til elhandlerne.

Elhandlerne vil betale for en elproduktionskapacitet og værkerne modtager en rådighedsbetaling. Værkerne byder deres elproduktion ind i elmarkedet, og beholder elprisen op til 400 DKK/MWh. Kommer prisen derover vil kapacitetscentralen sørge for at tilbageføre elprisen over 400 DKK/MWh til el-handleren.

Dette initiativ vil på samme tid sikre kraftvarmeværkerne en rådighedsbetaling og fastholde dem i elmarkedet samt styrke el-handlernes mulighed for at følge elkundernes aftaler om f.eks. fastpris eller spot med loft.

Der er afholdt fire informationsmøder om det nye initiativ og det var glædeligt at omkring 230 deltagere mødte op for at blive orienteret om initiativet.  Nu er selskabet stiftet og første handling er at få flest mulige kraftvarmeværker til at afgive fuldmagt, således at der kan afholdes første udbud i oktober og den nye ordning kan være på plads fra og med 2018.

Alle kraftvarmeværker opfordres derfor til positivt at overveje om de vil være med til at etablere en kapacitetscentral, hvor de kan modtage et rådighedsbeløb mod at melde kapacitet ind i spotmarkedet for handel med el.

Fleksible muligheder
På orienteringsmøderne blev der drøftet mange forhold herunder, hvad rådighedsprisen skal være. Udgangspunktet for møderne var en rådighedsbetaling på 120.000 kr. pr. år. pr. MW. Men særligt det første år 2018 åbner mulighed for at en række kraftvarmeværker er klar til at melde sig for en lavere rådighedsbetaling. Det vil vi ikke stå i vejen for og derfor er beløbet nu kun et eksempel. Hvert kraftvarmeværk må således selv beregne krav til rådighedsbetaling.

Det har desuden været drøftet om target-prisen på 400 DKK/MWh er det rigtige valg. Mange har oplyst, at de godt vil byde ind med lavere pris. Det står alle frit for. Kravet for at være med på kapacitetscentralen er blot at værket lover at have drift når prisen er over 400 DKK/MWh.

Opdateret materialesamling
Materialerne fra informationsmøderne er blevet opdateret. Det er derfor vigtigt at understrege, at de materialer, som er dateret den 2. oktober 2017 er gældende. Alle øvrige versioner var at betragte som udkast.

Det er vigtigt at alle værker træffer beslutning og får udfyldt fuldmagtserklæringen – fristen er den 20. oktober 2017 og skal sendes på e-mail.

Det er meget vigtigt at føle den procedure, da prissammenfald mellem værker vil betyde at det er dato for modtagelse af e-mail, der afgør prioriteringen.

Udbud til elhandlerne og de balanceansvarlige finder sted ved åbning den 27. oktober 2017 og vil blive varetaget af DFP. Kontrakter gældende for 2018 vil blive indgået i december 2017.

Den opdaterede materialesamling indeholder:

  • Opdaterede vedtægter for Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a, som godkendt på den stiftende generalforsamling 2/10.
  • Referat fra den stiftende generalforsamling 2/10.
  • Opdateret beskrivelse af Dansk Kraftvarme Kapacitet, for kraftvarmeværker 2/10
  • Opdateret præsentation fra informationsmøderne, bemærk tidsplanen bagerst 2/10
  • Opdateret fuldmagtserklæring 2/10
  • Udkast til kontrakt 2/10. Kontrakten vil blive tilpasset yderligere med pengeinstitut osv.

Det hele kan hentes her på siden under downloads. For yderligere information, kontakt Kim Behnke.

Nyheder

04. dec 2017

Lokale forskelle i priserne

Prisen på fjernvarme spænder vidt rundt om i Danmark. De store forskelle, der kan variere fra by til by, skyldes ofte lokale forhold, der kan have bund i alt fra politiske beslutninger til befolkningstæthed.

28. nov 2017

Radikale: Danmark skal fastholde højt grønt tempo

Europa-Parlamentets industriudvalg har netop stemt for et løft i udbygningen med vedvarende energi til 35 procent. Det Radikale Venstre vil fastholde tempoet i den grønne omstilling i Danmark.

28. nov 2017

Grønt parlament kan skubbe til energiomstilling i Danmark

I 2030 skal 35 procent af Europas energiforbrug komme fra vedvarende energi. Det er meldingen fra EU-parlamentet, hvor industriudvalget netop har stemt om de europæiske ambitioner på energiområdet. Dansk Fjernvarme roser beslutningen.

24. nov 2017

Vordingborg Forsyning: Nuværende model er fuldstændig tåbelig

Direktøren i Vordingborg Forsyning mener, at det mere er Finansministeriet end den grønne omstilling, der tages hensyn til i de samfundsøkonomiske beregninger.

24. nov 2017

Samfundsøkonomiske beregninger bremser grøn omstilling

Hvis ikke forudsætningerne i de samfundsøkonomiske beregninger moderniseres, risikerer kravet at blive en hæmsko for den grønne omstilling, mener Dansk Fjernvarme.

23. nov 2017

Det første udbud af kapacitet er gennemført

Hele 87 kraftvarmeværker har med 92 fuldmagter og tegning af andelsbevis givet robust opbakning til det nye selskab Dansk Kraftvarme Kapacitet.

15. nov 2017

Kinesisk topchef: Vi vil lære af dansk fjernvarmesucces

Danmark har skabt bemærkelsesværdige resultater via grønne energiløsninger med fjernvarme i fokus. Det skal Kina lære af, mener Li Dawei – direktør for verdens største fjernvarmeselskab.

14. nov 2017

Dansk Fjernvarme efterlyser omkostningsægte tariffer

Der er stor forskel på, hvad fjernvarmeselskaberne betaler i lokal nettarif til elselskaberne. Derfor efterlyser Dansk Fjernvarme mere omkostningsægte tariffer. Det vil både integrere energisystemerne mere og åbne for fjernvarmen som energilager.

14. nov 2017

Nykøbing Mors vil have tryk på kedlen

Flere decentrale kraftvarmeværker ønsker at kunne producere grøn og billig varme til forbrugerne med deres el-kedler. Men tariffer står i vejen, fortæller driftslederen hos Nykøbing Mors Fjernvarmeværk.

14. nov 2017

Fakta om elnettariffer

Hvad er tariffer, hvem betaler dem og hvorfor er de vigtige for den grønne omstilling? Få svaret her, hvor Forsyning & Energi bringer fakta om tarifferne.

14. nov 2017

Elnetselskab vil gerne se på differentierede nettariffer

Tariffer for brug af elnettet blokerer for regelmæssig brug af Nykøbing Mors’ elkedel. Thy-Mors Energi vil gerne se på, hvordan de kan hjælpe elektrificering af fjernvarmen på vej.

15. dec 2017 Presseklip

Svære energiforhandlinger venter i Bruxelles

LÆS I DAG: Svære energiforhandlinger venter i Bruxelles. Hedensteds fyringssæson reddet af varmevekslervask. Japanere så på fjernvarme Albertslund. Varmeværk prøver igen med 35 vedtægtsændringer.

14. dec 2017 Presseklip

Datacenter tøver med at udnytte overskudsvarme

LÆS I DAG: Datacenter tøver med at udnytte overskudsvarme. Udflytning kommer på stand-by. Gassalg vil skæppe i fynske kommunekasser. Mindre brand hos Aars Fjernvarme.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

13. dec 2017 Presseklip

Virksomhed frygter større afgift for overskudsvarme

LÆS I DAG. Tasso i Odense opgiver overskudsvarmen, hvis afgiften hæves. Klimarådet anbefaler 55 procent vedvarende energi i Danmark i 2030. Britisk kapitalfond byder på NGF Nature Energy. SK Forsyning vil supplere flisværk med halmkedel.

12. dec 2017 Presseklip

Forsyningsformand: Politik er en vigtig del af offentlige bestyrelser

LÆS I DAG: Forsyningsformand: Politik er en vigtig del af offentlige bestyrelser. Ewiis nye chef vil rydde op. EU skal sætte højere mål for grøn energi. Planer om solvarme i Durup. Leder brugte forsyningsselskab til privat arbejde.

11. dec 2017 Presseklip

Stort set ingen energinyheder i Finansloven

LÆS I DAG: Stort set ingen energinyheder i Finansloven. Varmt grundvand frem for naturgas. Nrgi køber sig ind på vedvarende energi. Pederskers fjernvarmeanlæg klar til indvielse.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

13. dec 2017 Navnenyt

Ny økonomisk konsulent til Dansk Fjernvarme

Michael Fibiger er ny økonomisk konsulent i Dansk Fjernvarmes Politisk Økonomisk sekretariat fra årsskiftet.

12. dec 2017 Navnenyt

Ny direktør for Biogasbranchen

Frank Rosager er fra den 1. januar ny direktør for foreningen Biogasbranchen.

11. dec 2017 Navnenyt

Ny afdelingsleder for GIS og data i Verdo

Anders Duerlund kommer til Verdo efter 10 år hos Nyfors iog tidligere COWI.

08. dec 2017 Navnenyt

Bestyrelsen er på plads i Tørring

Mads Damgaard er ny næstformand for Tørring Kraftvarmeværk.

08. dec 2017 Navnenyt

Jette styrker GIS-kompetencerne i DFP

Jette Bruhn begynder i DFP 1. januar. 

06. dec 2017 Navnenyt

EWII udpeger ny direktør

Lars Bonderup Bjørn bliver ny CEO i multiforsyningselskabet EWII fra 1. januar.