22. mar 2018 Konferencer

Billedhjul: Grundbeløb er en bunden opgave

Da Dansk Fjernvarme og Fjernvarmeindustrien holdt Energipolitisk Konference, lovede Folketingets energiordførere en løsning på grundbeløbets bortfald.

”Det budskab, jeg kommer med, er ikke sort som kul. Men grønt som de konservative - og som den grønne omstilling.” Sådan startede Brian Mikkelsen, erhvervsminister (K) sit indlæg, hvor han pegede på, at erhvervs- og energipolitik ikke kan skilles ad. Han lovede det afspejlet i det kommende energiforlig, som han mente, vi ville se efter påske.
Energi- forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) måtte melde afbud, men sendte i stedet Dorte Nøhr Andersen, afdelingschef i ministeriet. Hun varslede et energiforlig med større fokus på fri konkurrence, og på at markedet i højere grad skal drive den grønne omstilling. Samtidig pegede hun på, at vedvarende energi skal fylde mere i varmesektoren – og at der også er en fremtid for både biomasse og biogas, idet store værker allerede har investeret 10 milliarder kroner i biomasseanlæg.
Lige over 100 deltagere fra erhvervslivet, fjernvarmeselskaber og brancheorganisationer var samlet for at diskutere det kommende energiforlig. Her er det Dorte Nøhr Andersen, afdelingschef i Energi-, forsynings- og Klimaministeriet, der doserer energiforlig.
Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme og Lars Hummelmose, direktør i Fjernvarmeindustrien fremlagde den nye branchestatistik, der lige var rullet ud af trykkeriet dagen før. ”Vi bliver billigere og billigere, grønnere og grønnere – og så bliver vi flere og flere,” startede Kim Mortensen med henvisning til, at der i 2017 var kommet 19.000 flere fjernvarmekunder.
Lars Hummelmose udviste skuffelse over den manglende eksportfremgang, som især kunne tilskrives Tyskland, hvor der er en forsinkelse i aktiviteterne.
Energipolitisk Konference gav også rum til netværk og snak.
Det er første gang, konferencen er lavet i et samarbejde mellem Dansk Fjernvarme og Fjernvarmeindustrien. Den blev afholdt i IDAs lokaler i København.
Snakken gik lystigt i pauserne.
Logstors CEO, Kim Christensen, fremviste en lang række innovative danske cases på fjernvarmeområdet og argumenterede for, at kravene hele tiden bør strammes til værkerne, producenterne og leverandørerne. ”Hvis vi bliver for slappe på vores standarder, udvikler vi os ikke,” forklarede han og fortalte, at Logstor allerede i dag producerede rørsystemer, som ligger over normen, men at de primært sælges i Danmark. Ifølge ham ligger der et arbejde i at ”uddanne” udlandet til at forstå værdien af at lave den slags investeringer.
Her er det KIm Christensen, Logstor, der diskuterer energiforlig med Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme og Lars Hummelmose, Fjernvarmeindustrien.
Jesper Møller Larsen, forsyningschef i Aalborg Energikoncern, havde et ønske til det kommende energiforlig: At fjernvarmeselskaberne kan sættes fri af bureaukrati og snærende bånd – så ville man i Aalborg sagtens kunne leve uden tilslutningspligt. Han kaldte den nuværende situation for ”djøffernes legeplads” og mente desuden, at fjernvarmeselskaber også skal have mulighed for at operere ud over kommunegrænserne. Det kan selskaberne ikke i dag på grund af kommunalfuldmagten.
Energiordførerne var uenige om en del, men dog var de enige om, at der skal findes en løsning for de fjernvarmeselskaber, der ikke kan investere sig ud af udfordringerne. Her ses fra venstre Søren Egge Rasmussen (EL), Thomas Danielsen (V) og Carsten Bach (LA).
Jette Miller, direktør i De frie Energiselskaber, slog et slag for diversiteten i energisektoren, der er præget af få kvinder og høj alder. Hendes pointe var, at hvis man skal udvikle sit selskab, kan det ikke nytte at rekruttere nogle, der ligner sig selv – det er forskellighederne, der skaber innovation. Hun havde i øvrigt ros til Dansk Fjernvarme for at have skrevet diversitet i bestyrelserne ind i deres nye kodeks for godt bestyrelsesarbejde.
Fra Bramming Fjernvarme holdt driftsleder Steen Thøgersen et flammende indlæg om, at især grundbeløbsproblematikken skulle løses i det kommende energiforlig. Han var optaget af, at byens fjernvarmekunder risikerer en ekstraregning på 5.000 kroner. ”Ministeren ønsker billigere varme, og vores kunder er helt vilde med billig varme,” sagde han og pegede på en lang række forudsætninger, som skulle til, hvis det skulle sikres.

Energipolitisk Konference 2018 havde samlet ministre, virksomheder, fjernvarmeselskaber og energiordførere om at diskutere det kommende energiforlig. Her kunne de omtrent 100 deltagere høre fra energiordførerne ”egen mule,” hvad de ville fokusere på i det kommende energiforlig.

Og selvom der var uenighed om en del blandt rød og blå blok, var der dog en ting, man var enige om. Der skal findes en løsning for de kraftvarmeværker, der ikke kan investere sig ud af udfordringen med stigende varmepriser på grund af grundbeløbet.

- Vi har lavet en del tiltag for at komme de værker, der er udfordret af grundbeløbets bortfald i møde, og vi skal lade være med at tale om alle decentrale over en kam. Men der er nogle, der ikke kan investere sig ud af det her, og der må vi lave nogle målrettede tiltag for at hjælpe. Derfor overvejer vi nogle forskellige modeller, forklarede Thomas Danielsen (V).

Det var regeringspartneren Carsten Bach (LA) enig i, og kaldte det en bunden opgave at håndtere grundbeløbet.

- Jeg vil ikke afvise, at der bliver brug for en eller anden overgangsordning, sagde han.

Søren Egge Rasmussen, energiordfører for Enhedslisten, var også enig, men han skosede ligesom et tidligere indlæg på dagen fra Bramming Fjernvarmes Steen Thøgersen regeringen for langmodighed:

- Det er ministerens fulde ansvar, at der ikke er kommet en løsning. Dem, der sidder på værkerne, har jo efterspurgt en, og der er ikke sket noget trods masser af samråd og spørgsmål. Grundbeløbet skal jo ikke falde væk bare på en gang, det er helt urimeligt, og det blive ramme meget forskelligt rundt omkring i landet.

Fra regeringsordførerne var der tilmed enighed om, at den kommende energiaftale skulle have en mere markedsorienteret tilgang, og Brian Mikkelsen, erhvervs- og vækstminister (K), der startede dagen, lovede, at aftalen ville komme efter påske.

Nyheder

26. apr 2018

Haderup: "Udspillet har gode incitamenter for en varmepumpe hos os"

Regeringens skitserede ophævning af kraftvarmekravet og brændselsbindingen samt den sænkede elafgift leder Haderup Kraftvarmeværk i retning af en luft til luft-varmepumpe.

26. apr 2018

Sønderborg: "Et godt skridt i den rigtige retning"

Regeringens udspil til en ny energiaftale modtages positivt af Sønderborg Fjernvarme, der dog gerne ser en ens behandling af alle værker omkring ophævelse af bindinger.

26. apr 2018

HOFOR: "Gode initiativer i energiudspil"

Regeringen præsenterede torsdag formiddag deres udspil til en ny energiaftale. Flere af forslagene får roser med på vejen fra hovedstadens forsyningsselskab, HOFOR.

24. apr 2018

Ny stor havmøllepark bør ligge ved Horns Rev

En kommende havmøllepark bør placeres hvor den producerer mest og hvor efterspørgslen efter strøm er størst, lyder det fra borgmesteren i Esbjerg. Dansk Fjernvarme efterlyser plan for, hvad vi skal bruge den grønne strøm til.

20. apr 2018

Informationsmøde om kommende kraftvarmeudbud

Nyt udbud af el-kapacitet fra kraftvarmeværkerne i Dansk Kraftvarme Kapacitet til elhandlerne er på trapperne.

19. apr 2018 Generalforsamling

Dansk Fjernvarme vælger ny bestyrelse

På en generalforsamling har Dansk Fjernvarme valgt ny bestyrelse. Formand og næstformænd udpeges på kommende bestyrelsesmøde.

18. apr 2018 Energi på toppen

Politikerne: Ny energiaftale skal løse den gordiske knude

Der skal findes løsninger, der sikrer bedre samspil mellem energiteknologierne. Og der skal findes løsning på udfordringen med bortfald af grundbeløb, lød det fra det politiske panel på Energi på Toppen.

18. apr 2018

Borgmestre til regeringen: Indstil detailstyringen af vores selskaber

I et fælles brev til energi-, forsyning- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, opfordrer borgmestrene fra landets fem største kommuner, regeringen til at rulle deres planer om regulering og detailstyring af varmesektoren tilbage. Dansk Fjernvarme er helt enig med borgmestrene.

11. apr 2018

ABB: Sverige og Finland kigger mod Danmark

Både det danske og det svenske fjernvarmemarked har sine fordele. Men over tid vil de ligne hinanden mere end de gør i dag, lyder det fra ABB i Danmark.

11. apr 2018

Udvikling skal komme alle til gode

Virksomheden Kamstrup har et tæt samarbejde med de danske fjernvarmeselskaber, når det gælder udvikling og innovation. Divisionsdirektør Knud Bonde tvivler på, det kunne lade sig gøre i samme omfang med en kommerciel sektor.

11. apr 2018

Regulering på svensk giver ikke svenske resultater

En 1-til-1 kopiering af den svenske fjernvarmeregulering i Danmark vil ikke give lavere priser for forbrugerne. Der er for store forskelle på de to markeder – ikke mindst på biomassen.

18. maj 2018 Presseklip

Energiudspil overser solen

LÆS I DAG: Energiudspil overser solen. Det mest grønne energiudspil nogensinde? Sønderborg Forsyning klar til omfattende fjernvarmeprojekt. Slut med damp udenfor søerne. Gram holder informationsmøde om prisstigninger

17. maj 2018 Presseklip

Politikere er skeptiske i forhold til forblivelsespligt

LÆS I DAG: Politikere er skeptiske i forhold til forblivelsespligt. Svendborgs kraftvarmeværk skal lukkes. Lukning kan gøre fjernvarme billigere og grønnere på Sydfyn.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

16. maj 2018 Presseklip

Esbjergs borgmester formand for Dansk Fjernvarme

LÆS I DAG: Esbjergs borgmester formand for Dansk Fjernvarme. Grøn omstilling og vækst passer sammen, mener klimaminister. Alle har fjernvarme i Hurup. Omsider fjernvarme i rørene til Hillested. Haster med at ombygge værker. Stadig mulighed for blokade ved Amagerværket.

15. maj 2018 Presseklip

Billig strøm dårligt for den grønne bevidsthed

LÆS I DAG:  Ny departementschef i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Billig strøm dårligt for den grønne bevidsthed. Departementschef vil have energiforhandlinger sikkert i mål. Kemiker skal se på sammenhængene energisystem. Skotter skal have dansk fjernvarme. Regioner går med i ny energisamarbejde. SK Forsynings nye skorsten og kedel hejses på plads. Bramming Fjernvarme leder fortsat efter læk. 100 til åbent hus hos Veddum-Skelund-Visborg.

14. maj 2018 Presseklip

Lavere elvarmeafgift vil fortrænge biomasse for varmepumper

LÆS I DAG: Lavere elvarmeafgift vil fortrænge biomasse for varmepumper. Energikoncerner er udtaget til stikprøvekontrol. Nye tal viser større forurening fra brændeovne. Strid om varmepris kan koste forbrugerne dyrt. Grønt lys for grønt brændsel i Skive. Fjernvarme på vej til flere nye byer. Sunds sænker igen prisen på fjernvarme. Stadig flere spørgsmål end svar efter geotermisagen i Viborg.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

14. maj 2018 Navnenyt

Ny departementschef i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Energistyrelsens direktør Morten Bæk er ny departementschef i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

03. maj 2018 Navnenyt

Mindeord over Henning Elmstrøm

Næstformand for Nørre Alslev Fjernvarmeværk, Gert Clausen, skriver mindeord over formand Henning Elmstrøm.  

03. maj 2018 Navnenyt

Henrik Andersen fylder rundt

Projektchef i DFP, Henrik Andersen, fylder 60 år den 22. maj.

02. maj 2018 Navnenyt

Ny direktør i DIN Forsyning

Christian Udby Olesen begynder som adm. direktør for DIN Forsyning 1. august. 


 

30. apr 2018 Navnenyt

Løgumkloster Fjernvarme fylder 60

Jubilæet fejres den 22. maj.