22. mar 2018 Konferencer

Billedhjul: Grundbeløb er en bunden opgave

Da Dansk Fjernvarme og Fjernvarmeindustrien holdt Energipolitisk Konference, lovede Folketingets energiordførere en løsning på grundbeløbets bortfald.

”Det budskab, jeg kommer med, er ikke sort som kul. Men grønt som de konservative - og som den grønne omstilling.” Sådan startede Brian Mikkelsen, erhvervsminister (K) sit indlæg, hvor han pegede på, at erhvervs- og energipolitik ikke kan skilles ad. Han lovede det afspejlet i det kommende energiforlig, som han mente, vi ville se efter påske.
Energi- forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) måtte melde afbud, men sendte i stedet Dorte Nøhr Andersen, afdelingschef i ministeriet. Hun varslede et energiforlig med større fokus på fri konkurrence, og på at markedet i højere grad skal drive den grønne omstilling. Samtidig pegede hun på, at vedvarende energi skal fylde mere i varmesektoren – og at der også er en fremtid for både biomasse og biogas, idet store værker allerede har investeret 10 milliarder kroner i biomasseanlæg.
Lige over 100 deltagere fra erhvervslivet, fjernvarmeselskaber og brancheorganisationer var samlet for at diskutere det kommende energiforlig. Her er det Dorte Nøhr Andersen, afdelingschef i Energi-, forsynings- og Klimaministeriet, der doserer energiforlig.
Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme og Lars Hummelmose, direktør i Fjernvarmeindustrien fremlagde den nye branchestatistik, der lige var rullet ud af trykkeriet dagen før. ”Vi bliver billigere og billigere, grønnere og grønnere – og så bliver vi flere og flere,” startede Kim Mortensen med henvisning til, at der i 2017 var kommet 19.000 flere fjernvarmekunder.
Lars Hummelmose udviste skuffelse over den manglende eksportfremgang, som især kunne tilskrives Tyskland, hvor der er en forsinkelse i aktiviteterne.
Energipolitisk Konference gav også rum til netværk og snak.
Det er første gang, konferencen er lavet i et samarbejde mellem Dansk Fjernvarme og Fjernvarmeindustrien. Den blev afholdt i IDAs lokaler i København.
Snakken gik lystigt i pauserne.
Logstors CEO, Kim Christensen, fremviste en lang række innovative danske cases på fjernvarmeområdet og argumenterede for, at kravene hele tiden bør strammes til værkerne, producenterne og leverandørerne. ”Hvis vi bliver for slappe på vores standarder, udvikler vi os ikke,” forklarede han og fortalte, at Logstor allerede i dag producerede rørsystemer, som ligger over normen, men at de primært sælges i Danmark. Ifølge ham ligger der et arbejde i at ”uddanne” udlandet til at forstå værdien af at lave den slags investeringer.
Her er det KIm Christensen, Logstor, der diskuterer energiforlig med Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme og Lars Hummelmose, Fjernvarmeindustrien.
Jesper Møller Larsen, forsyningschef i Aalborg Energikoncern, havde et ønske til det kommende energiforlig: At fjernvarmeselskaberne kan sættes fri af bureaukrati og snærende bånd – så ville man i Aalborg sagtens kunne leve uden tilslutningspligt. Han kaldte den nuværende situation for ”djøffernes legeplads” og mente desuden, at fjernvarmeselskaber også skal have mulighed for at operere ud over kommunegrænserne. Det kan selskaberne ikke i dag på grund af kommunalfuldmagten.
Energiordførerne var uenige om en del, men dog var de enige om, at der skal findes en løsning for de fjernvarmeselskaber, der ikke kan investere sig ud af udfordringerne. Her ses fra venstre Søren Egge Rasmussen (EL), Thomas Danielsen (V) og Carsten Bach (LA).
Jette Miller, direktør i De frie Energiselskaber, slog et slag for diversiteten i energisektoren, der er præget af få kvinder og høj alder. Hendes pointe var, at hvis man skal udvikle sit selskab, kan det ikke nytte at rekruttere nogle, der ligner sig selv – det er forskellighederne, der skaber innovation. Hun havde i øvrigt ros til Dansk Fjernvarme for at have skrevet diversitet i bestyrelserne ind i deres nye kodeks for godt bestyrelsesarbejde.
Fra Bramming Fjernvarme holdt driftsleder Steen Thøgersen et flammende indlæg om, at især grundbeløbsproblematikken skulle løses i det kommende energiforlig. Han var optaget af, at byens fjernvarmekunder risikerer en ekstraregning på 5.000 kroner. ”Ministeren ønsker billigere varme, og vores kunder er helt vilde med billig varme,” sagde han og pegede på en lang række forudsætninger, som skulle til, hvis det skulle sikres.

Energipolitisk Konference 2018 havde samlet ministre, virksomheder, fjernvarmeselskaber og energiordførere om at diskutere det kommende energiforlig. Her kunne de omtrent 100 deltagere høre fra energiordførerne ”egen mule,” hvad de ville fokusere på i det kommende energiforlig.

Og selvom der var uenighed om en del blandt rød og blå blok, var der dog en ting, man var enige om. Der skal findes en løsning for de kraftvarmeværker, der ikke kan investere sig ud af udfordringen med stigende varmepriser på grund af grundbeløbet.

- Vi har lavet en del tiltag for at komme de værker, der er udfordret af grundbeløbets bortfald i møde, og vi skal lade være med at tale om alle decentrale over en kam. Men der er nogle, der ikke kan investere sig ud af det her, og der må vi lave nogle målrettede tiltag for at hjælpe. Derfor overvejer vi nogle forskellige modeller, forklarede Thomas Danielsen (V).

Det var regeringspartneren Carsten Bach (LA) enig i, og kaldte det en bunden opgave at håndtere grundbeløbet.

- Jeg vil ikke afvise, at der bliver brug for en eller anden overgangsordning, sagde han.

Søren Egge Rasmussen, energiordfører for Enhedslisten, var også enig, men han skosede ligesom et tidligere indlæg på dagen fra Bramming Fjernvarmes Steen Thøgersen regeringen for langmodighed:

- Det er ministerens fulde ansvar, at der ikke er kommet en løsning. Dem, der sidder på værkerne, har jo efterspurgt en, og der er ikke sket noget trods masser af samråd og spørgsmål. Grundbeløbet skal jo ikke falde væk bare på en gang, det er helt urimeligt, og det blive ramme meget forskelligt rundt omkring i landet.

Fra regeringsordførerne var der tilmed enighed om, at den kommende energiaftale skulle have en mere markedsorienteret tilgang, og Brian Mikkelsen, erhvervs- og vækstminister (K), der startede dagen, lovede, at aftalen ville komme efter påske.

Nyheder

11. apr 2018

ABB: Sverige og Finland kigger mod Danmark

Både det danske og det svenske fjernvarmemarked har sine fordele. Men over tid vil de ligne hinanden mere end de gør i dag, lyder det fra ABB i Danmark.

11. apr 2018

Regulering på svensk giver ikke svenske resultater

En 1-til-1 kopiering af den svenske fjernvarmeregulering i Danmark vil ikke give lavere priser for forbrugerne. Der er for store forskelle på de to markeder – ikke mindst på biomassen.

10. apr 2018 Presseklip

Web-TV: Fokus på overskudsvarme i nyt energiudspil

Afgifterne skal reduceres, så overskudsvarmen kan udnyttes. Sådan lyder det fra minister for energi, forsyning og klima, Lars Chr. Lilleholt ved indvielsen af ny varmepumpe i Køge. Se indslag fra indvielsen under artiklen.

22. mar 2018

Permanent afgiftsreduktion vil sikre varmepumper

Størrelsen på den afgiftsreduktion, der er aftalt på elafgiften, er passende, men bør gøres permanent, hvis man vil sikre udbredelse af store varmepumper i fjernvarmen.

22. mar 2018

Brian Mikkelsen: Attraktive rammevilkår skal sætte turbo på fjernvarmeeksport

Energi- og fjernvarmesektoren er med til at holde hånden under en stærk industri, og det skal vi værne om og udvikle – det var budskaberne fra erhvervsminister Brian Mikkelsen på Energipolitisk Konference.

22. mar 2018

Danfoss: Vi skal op på en anden klinge

Verden er ved at få øjnene op for fjernvarme, mener Danfoss. Derfor ønsker koncernen, at den næste energiaftale bliver et bredt langtrækkende forlig, så den positive udvikling kan fortsætte.

22. mar 2018

Aalborg CSP: Vi udvikler og forfiner løsninger i Danmark

Det danske marked er vigtigt for solfangerproducenten Aalborg CSP. Det er her de udvikler deres løsninger, som de siden kan sælge til udlandet. Derfor er en stabil energipolitik vigtig.

16. mar 2018

Fornuftig udmelding af Lilleholt

I regeringens kommende energipolitiske udspil, vil der komme forslag om både elvarmeafgift og bedre udnyttelse af overskudsvarme, siger ministeren i dagens Børsen. Dansk Fjernvarme roser ministerens udmelding.

15. mar 2018

Energitilsynet kigger på overdækning

Energitilsynet vil lave en mere målrettet kontrol med fjernvarmeselskabernes overdækning. Dansk Fjernvarme hilser beslutningen velkommen.

12. mar 2018

Pas på telefonsælgere med billig fjernvarme

En forbruger ved Smørum Kraftvarme er blevet kontaktet af en sælger med billig fjernvarme, der ringer fra et nummer, der hører hjemme i Singapore.

09. mar 2018

Kraftvarmekrav og brændselsbinding står i vejen

Krav om at fjernvarmeselskaber skal producere el og varme kan risikere at hindre udbredelse af varmepumper i fjernvarmen. Ligesom brændselsbinding til naturgas vanskeliggør, at varmekunder får den billigste grønne forsyning. Dansk Fjernvarme mener, kravene må væk.

19. apr 2018 Navnenyt

Uffe Bro siger farvel som æresmedlem af Dansk Fjernvarme

Efter 25 år som formand takkede Uffe Bro af efter årets generalforsamling og blev hædret som æresmedlem.

19. apr 2018 Presseklip

Industrien vil have klare rammer for det danske marked

LÆS I DAG: Industrien vil have klare rammer for det danske marked. Energistyrelsen afviser sortsyn i fremskrivning. Verdo trækker fjernvarmerør under motorvejen. Efter afviste klager er vejen banet for halmværk på Nordals. Ringe Fjernvarme vil have solvarme. Fors udvider fjernvarmen. Droner over Solrød.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

18. apr 2018

Klimarådet opfordrer til at droppe energiafgifter

LÆS I DAG: Klimarådet opfordrer til at droppe energiafgifter. Energieffektivisering er centralt for ny energiaftale. Borgmester forsvarer fælleseje i forsyningen. Fjernvarmen på vej til Vindinge

17. apr 2018 Presseklip

Regeringen klar med "markant sænkelse" af elafgiften

LÆS I DAG: Regeringen klar med »markant sænkelse« af elafgiften. S vil målrette afgiftslettelser. Overskudsvarme kompenserer for grundbeløbet i Grindsted. Minister kritiseres for utydelig grøn udmelding

16. apr 2018 Presseklip

Datacentre vil stå for en tredjedel af elforbruget

LÆS I DAG: Datacentre vil stå for en tredjedel af elforbruget. Forsyningsselskaber lægger lønninger frem. Nordiske lande bør samarbejde om grøn omstilling. Bananer fra skibssammenstød bliver til varme

 

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

18. apr 2018 Navnenyt

Projektleder til DFP

Anita Schultz begynder hos DFP den 1. maj. 

17. apr 2018 Navnenyt

Jørgen Risom til DFP

Jørgen Risom forlader Energistyrelsen og er ny projektchef for DFP. 

17. apr 2018 Navnenyt

Ny direktør for Gudenådalens Energiselskab

Jan Dansbo har overtaget efter Charles Hansen i Bjerringbro.

16. apr 2018 Navnenyt

Ny studentermedhjælper til Dansk Fjernvarme

22-årige Katarina Siebuhr Kristiansen er ny studentermedhjælper i Politisk Økonomisk Sekretariat i København.

11. apr 2018 Navnenyt

Nye medlemmer af SK Forsynings bestyrelse

To nye forbrugerrrepræsentanter i SK Forsynings bestyrelser.

11. apr 2018 Navnenyt

Jens Dall Bentzen fylder 50

Civilingeniør og adm. direktør Jens Dall Bentzen fylder 50 år på onsdag den 18. april.