09. mar 2018

Kraftvarmekrav og brændselsbinding står i vejen

Krav om at fjernvarmeselskaber skal producere el og varme kan risikere at hindre udbredelse af varmepumper i fjernvarmen. Ligesom brændselsbinding til naturgas vanskeliggør, at varmekunder får den billigste grønne forsyning. Dansk Fjernvarme mener, kravene må væk.

Rune Moesgaard

Medlem af Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg for Radikale Venstre, Andreas Steenberg har spurgt ministeren om, hvilke regler, der hindrer, at de kraftvarmeværker, der om 10 måneder mister grundbeløbet, investerer i en varmepumpe.

I svaret skriver minister for energi, forsyning og klima, Lars Chr. Lilleholt, at de ramte værker typisk ligger i de decentrale områder, hvor kraftvarmekravet gælder. Kravet betyder, at nye produktionsanlæg som f.eks. varmepumper på over 1 MW skal indrettes som kraftvarmeanlæg, med mindre andet er samfundsøkonomisk fordelagtigt.

I svaret fra ministeren står også, at varmepumper med de nuværende elpriser ofte vil være samfundsøkonomisk gunstige og kunne realiseres, mens kedler med biomasse er forbudt.

Svaret får Dansk Fjernvarme til at sende en klar appel til Folketingets partier om snarest muligt at fjerne såvel kraftvarmekravet og brændselsbindingen til naturgas, så selskaberne kan komme i gang med at investere i den billigste, grønne løsning. Det vil sikkert mange steder være varmepumper, men ikke nødvendigvis alle steder. Her vil prisbillige løsninger med biomasse kunne rede de udsatte varmekunder og sikre, at der ikke udskrives store ekstraregninger til deres forbrugere, når grundbeløbet forsvinder.

- For hver dag der går, hvor selskaberne er underlagt disse forældede regler om kraftvarmekrav og brændselsbinding, stilles forbrugerne dårligere, hvilket ingen er tjent med. Det er med andre ord svært at finde nogle argumenter for, at vente med at ophæve kravet, lyder det fra Rune Moesgaard, politisk chef i Dansk Fjernvarme, der er brancheforening for landets 400 fjernvarmeselskaber.

En ny analyse fra fjernvarmens tænketank, Grøn Energi, viser, at niveauet for den politisk aftalte reduktion af elafgiften lige præcis muliggør sunde investeringer i varmepumper.

- Det er en god nyhed, for det betyder, at når reduktionen ophæves til lov, så er der ikke længere de økonomiske hindringer, der tidligere har været. Så mangler vi blot, at det forældede kraftvarmekrav ryger i fjernarkivet, så selskaberne rundt om i landet kan få frie tøjler til at foretage de nødvendige investeringer i eldrevne varmepumper og dermed sikre endnu bedre udnyttelse af den stigende mængde vindstrøm, lyder det fra Rune Moesgaard.

Nyheder

09. mar 2018

Kraftvarmekrav og brændselsbinding står i vejen

Krav om at fjernvarmeselskaber skal producere el og varme kan risikere at hindre udbredelse af varmepumper i fjernvarmen. Ligesom brændselsbinding til naturgas vanskeliggør, at varmekunder får den billigste grønne forsyning. Dansk Fjernvarme mener, kravene må væk.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

Flere presseklip

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev