01. mar 2018

Energinet: Ophævelse kan være samfundsøkonomisk bedste løsning

En ophævelse af kraftvarmekravet for de decentrale kraftvarmeværker vil ikke påvirke forsyningssikkerheden væsentligt. Det mener Energinet, der samtidig peger på, at det kan være den samfundsøkonomiske bedste løsning.

Afdelingsleder i Forsyningssikkerhed hos Energinet Anders Pallesen Jensen mener ikke, ophævelse af kraftvarmekravet for de decentrale værker vil påvirke forsyningssikkerheden væsentligt. Foto: Jesper Rasmussen

De decentrale kraftvarmeværker står overfor en økonomisk udfordring, når grundbeløbet bortfalder med udgangen af 2018. En af løsningerne for at komme de ramte selskaber til hjælp kan være at ophæve kraftvarmekravet og give dem frit brændselsvalg, så de ikke længere skal vedligeholde deres kraftvarmeanlæg, der alligevel ofte står og samler støv og kan droppe den afgiftstunge naturgas.

Men hvis alle decentrale kraftvarmeværker dropper kraftvarmen, hvordan vil det så påvirke Danmarks forsyningssikkerhed? Ikke synderligt, lyder vurderingen fra Energinet.

- Vi forventer ikke, at en eventuel fjernelse af kraftvarmekravet for decentrale kraftvarmeværker vil forringe forsyningssikkerheden væsentligt, men det er noget, vi vil følge tæt. En ophævelse vil alt andet lige øge Energinets omkostninger til at opretholde niveauet af forsyningssikkerhed, men en ophævelse af kraftvarmebindingen for decentrale kraftvarmeværker kan være den samfundsøkonomisk billigste løsning, fortæller afdelingsleder i Forsyningssikkerhed hos Energinet Anders Pallesen Jensen til nyhedsbrevet Forsyning & Energi.

Anders Pallesen Jensen forventer heller ikke, at alle decentrale kraftvarmeværker vil droppe deres elproduktion, hvis kraftvarmekravet ophæves.

- Nogle decentrale kraftvarmeværker vil også efter en eventuel ophævelse af kraftvarmebinding være i elmarkedet og kunne producere el til konkurrencedygtige priser. Desuden er de fleste decentrale kraftvarmeværker placeret i Vestdanmark, hvor elsystemet har en lavere risiko for at mangle kapacitet end i Østdanmark, siger afdelingslederen.

Energinet kan ikke sætte tal på en minimumskapacitet for den ene eller anden produktionsform, da forsyningssikkerheden skabes af flere faktorer.

- Effekttilstrækkelighed sikres bedst og mest effektivt gennem markedsbaserede løsninger, hvor alle kan byde ind og konkurrere. Derfor giver det ikke mening på forhånd at lægge sig fast på, at en vis mængde af kapaciteten skal komme fra decentrale værker, centrale værker, import eller noget helt fjerde. Derfor vil eventuelle tiltag, som Energinet iværksætter til at sikre kapacitet i elsystemet, være så teknologineutrale som muligt, forklarer Anders Pallesen Jensen.

Kabler forbedrer forsyningssikkerheden
Danmark udbygger også med flere store kabler til udlandet, hvilket yderligere er med til at sikre en højere forsyningssikkerhed i Danmark. Og så kan de store kabler også være en gevinst for de elproducerende kraftvarmeværker.

- Kabler til områder med typisk højere elpriser, fx Viking-forbindelsen til England, forbedrer også de decentrale kraftvarmeværkers afsætningsmuligheder og giver dermed større indtjeningsgrundlag, påpeger Anders Pallesen Jensen og fortsætter:

- Om flere kabler til udlandet i de kommende år øger niveauet af forsyningssikkerhed mere end reduktionen i decentrale kraftvarmekapacitet, afhænger af den konkrete udvikling i den decentrale kraftvarmekapacitet, hvilket er ukendt.

Nyheder

01. mar 2018

Energinet: Ophævelse kan være samfundsøkonomisk bedste løsning

En ophævelse af kraftvarmekravet for de decentrale kraftvarmeværker vil ikke påvirke forsyningssikkerheden væsentligt. Det mener Energinet, der samtidig peger på, at det kan være den samfundsøkonomiske bedste løsning.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

Flere presseklip

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev