12. feb 2018

Konkurrenceanalyse: Svensk varme-sammenligning holder ikke

Det svenske fjernvarmemarked, som er liberaliseret og undtaget regulering, bliver i den nyligt offentliggjorte konkurrenceanalyse fremhævet som et forbillede. Men det giver ingen mening at sammenligne to så forskellige markeder, lyder det fra Dansk Fjernvarme.

Det giver ikke mening at sammenligne svenske og danske priser på fjernvarme, når de to markeder er så forskellige. Og hvis man alligevel gør det, bør alle væsentlige forbehold med i sammenligningen lyder det fra Dansk Fjernvarme.

I både Sverige og Danmark er fjernvarmen en stor succes. Men på hver side af Øresund er succesen skabt på så vidt forskellige vilkår, at det ikke giver mening at bruge Sverige som et direkte forbillede for, hvordan vi i Danmark kan skabe bedre og billigere fjernvarme i fremtiden, mener Dansk Fjernvarme.

Det er imidlertid ikke desto mindre lige netop det, den nyligt udsendte konkurrenceanalyse opfordrer til – også selvom den selv tager forbehold for en del af de ellers ret så afgørende forskelle. Netop dette punkt gav på Dansk Fjernvarmes konference, Energi på Toppen, anledning til flere spørgsmål. Derfor påpeger Dansk Fjernvarme nu, at det ikke er meningsfyldt at gøre den svenske fjernvarmemodel til en slags idealløsning, der 1:1 kan kopieres til danske forhold.

- De væsentlige forskelle i den svenske og danske regulering bør ikke ignoreres. Derfor er det også at stikke sig selv og politikerne blår i øjnene, hvis man mener, at vi uden forbehold vil få lavere fjernvarmepriser i Danmark ved at kopiere den svenske regulering. Det gør vi ikke. For vi kommer to vidt forskellige steder fra, siger Kim Mortensen – direktør i Dansk Fjernvarme, der repræsenterer landets 400 fjernvarmeselskaber.

Han fortsætter:

- Det, der vil gøre en forskel for de danske selskaber og dermed også for de danske forbrugere, er at slække på nogle af de historiske krav, der stilles til de danske fjernvarmeselskaber. Det gælder kraftvarmekravet, brændselsbindingen og så gælder det den omkostningstunge økonomiske regulering der er varslet gennemført og som risikerer at blive en stor belastning for de mange varmeselskaber.

Konklusion skal tages med forbehold
Konkurrenceanalyse, der søsætter den svenske sammenligning, er et udspring af den politiske aftale om regulering af fjernvarme den 7. april 2016. Analysen skulle kigge på konkurrencesituationen i varmeproduktionssektoren med henblik på at afdække barriererne, behovene og mulighederne for at tilpasse reguleringen efter 2020. Den blev offentliggjort den 22. december og blandt hovedanbefalingerne lyder, at en total deregulering af fjernvarmesektoren, efter svensk forbillede, vil medvirke til lavere priser.

I dag ligger de svenske fjernvarmepriser uden skatter og afgifter cirka 5 procent lavere end de gennemsnitlige danske.

Men, lyder det fra Dansk Fjernvarme: - dels er det altid en god idé at læse det med småt i sådanne analyser, hvor konklusionerne for kommunikationens skyld, trækkes lige lovlig hårdt op. Og dels er der en række forbehold, som forfatterne bag analysen har undladt at forholde sig, når de beskriver, hvad der har virket i Sverige.

I analysen skriver forfatterne i en kommentar til den prissammenligning, der viser, hvordan de svenske fjernvarmepriser i gennemsnit er cirka 5 procent lavere end de danske, at det er en opgørelse, der ”skal tolkes med visse forbehold”. Det skyldes blandt andet, at en række faktorer såsom kraftvarmekrav, historiske teknologivalg, brændselspriser, nettab, etc. også kan have betydning for prisudviklingen og i det konkrete tilfælde kan have betydet, at de danske priser er ”forvredet i opadgående retning,” som der står i analysen.

Store huller i analysen 
Forfatterne bag konkurrenceanalysen gør som sagt opmærksomhed på, at en sammenligning mellem priserne på de to markeder har en del mangler. Men trods den opremsning, bemærker Dansk Fjernvarme, at flere af de væsentligste påvirkninger i prisudviklingen ikke indgår i analysen.

Det gælder blandt andet de historiske forhold, at svensk fjernvarme ikke er vokset ud af et marked med termisk elproduktion fra olie, kul og gas, men fra, primært fra vand- og atomkraft. Derfor har Sverige aldrig har de store omkostninger ved at gå væk fra de fossile brændsler, som vi har set i Danmark, hvor særligt kul og gas historisk har fyldt meget.

Det samme gælder forholdet, at fjernvarme i Sverige stort set kun er et byfænomen, hvorfor man i Sverige slet ikke oplever de store varmetab i landområderne, som vi oplever i Danmark.

- Jeg fortænker ikke nogen i at drømme sig hen i at realisere en besparelse på varmeregningen på 5 procent, hvis det er det, der er målet. Men det skal selvfølgelig ses i lyset af, at vi i Danmark har reduceret prisen på fjernvarme med 11 procent de seneste tre år, så spørgsmålet er vel snarere, hvordan kan vi fortsætte den udvikling, vi er inde i herhjemme. Sverige og Danmark har begge skabt stor succes med fjernvarme og det skal vi fortsætte med. Men det giver ikke mening at tro, at vi kan gøre det på samme måde, konstaterer Kim Mortensen.

 

Konkurrenceanalysen side 41

"Figuren skal fortolkes med visse forbehold i mente, fordi faktorer relateret til regulering, historiske teknologivalg, brændselspriser – herunder tilgængeligheden af billige lokale brændsler - og nettab også har betydning for den rensede varmepris. Fx kan de høje danske energiafgifter og den historiske regulering via forudsætningsskrivelser og kraftvarmekrav påvirke den danske pris i dag i det omfang, de har påvirket anlægsinvesteringer suboptimalt. Det kan potentielt have ”forvredet” de danske varmepriser i opadgående retning relativt til de to nabolande, hvor samme krav ikke har eksisteret."

Nyheder

11. apr 2018

Udvikling skal komme alle til gode

Virksomheden Kamstrup har et tæt samarbejde med de danske fjernvarmeselskaber, når det gælder udvikling og innovation. Divisionsdirektør Knud Bonde tvivler på, det kunne lade sig gøre i samme omfang med en kommerciel sektor.

11. apr 2018

ABB: Sverige og Finland kigger mod Danmark

Både det danske og det svenske fjernvarmemarked har sine fordele. Men over tid vil de ligne hinanden mere end de gør i dag, lyder det fra ABB i Danmark.

11. apr 2018

Regulering på svensk giver ikke svenske resultater

En 1-til-1 kopiering af den svenske fjernvarmeregulering i Danmark vil ikke give lavere priser for forbrugerne. Der er for store forskelle på de to markeder – ikke mindst på biomassen.

10. apr 2018 Presseklip

Web-TV: Fokus på overskudsvarme i nyt energiudspil

Afgifterne skal reduceres, så overskudsvarmen kan udnyttes. Sådan lyder det fra minister for energi, forsyning og klima, Lars Chr. Lilleholt ved indvielsen af ny varmepumpe i Køge. Se indslag fra indvielsen under artiklen.

22. mar 2018

Permanent afgiftsreduktion vil sikre varmepumper

Størrelsen på den afgiftsreduktion, der er aftalt på elafgiften, er passende, men bør gøres permanent, hvis man vil sikre udbredelse af store varmepumper i fjernvarmen.

22. mar 2018 Konferencer

Billedhjul: Grundbeløb er en bunden opgave

Da Dansk Fjernvarme og Fjernvarmeindustrien holdt Energipolitisk Konference, lovede Folketingets energiordførere en løsning på grundbeløbets bortfald.

22. mar 2018

Brian Mikkelsen: Attraktive rammevilkår skal sætte turbo på fjernvarmeeksport

Energi- og fjernvarmesektoren er med til at holde hånden under en stærk industri, og det skal vi værne om og udvikle – det var budskaberne fra erhvervsminister Brian Mikkelsen på Energipolitisk Konference.

22. mar 2018

Aalborg CSP: Vi udvikler og forfiner løsninger i Danmark

Det danske marked er vigtigt for solfangerproducenten Aalborg CSP. Det er her de udvikler deres løsninger, som de siden kan sælge til udlandet. Derfor er en stabil energipolitik vigtig.

20. mar 2018

Se billederne: Grøn verdensnyhed i Brønderslev

Brønderslev Forsyning indviede mandag sit nye grønne anlæg, hvor CSP-sol går hånd i hånd med ORC-biomasse. Med til indvielsen var skatteminister Karsten Lauritzen og energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

16. mar 2018

Fornuftig udmelding af Lilleholt

I regeringens kommende energipolitiske udspil, vil der komme forslag om både elvarmeafgift og bedre udnyttelse af overskudsvarme, siger ministeren i dagens Børsen. Dansk Fjernvarme roser ministerens udmelding.

15. mar 2018

Energitilsynet kigger på overdækning

Energitilsynet vil lave en mere målrettet kontrol med fjernvarmeselskabernes overdækning. Dansk Fjernvarme hilser beslutningen velkommen.

23. apr 2018 Navnenyt

25 år med samme formand i Vinderup

Peter Møllnitz har været formand for Vinderup Varmeværk i 25 år.  

23. apr 2018 Presseklip

Et udspil om milliarder

LÆS I DAG: Et udspil om milliarder. Brædstrup Fjernvarme mangler syv millioner kroner. Oksbøllejren skal forsvare varmeprisen. Fjernvarmeselskaber arbejder fortsat på fusion. Helsingør får milliongevinst fra naturgassalg. Aars Fjernvarme bygger ny affaldssilo.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

20. apr 2018 Presseklip

Ny persondatalov sætter forsyningssektor under pres

LÆS I DAG: Ny persondatalov sætter forsyningssektor under pres. Oplandsværker skal betale millioner for geotermiprojekt. Stort fremmøde til generalforsamling i Haderslev. Stor tilslutning til generalforsamling i Viborg. Sådan ønsker Klimarådet, at energiafgifternes reformeres.

19. apr 2018 Presseklip

Industrien vil have klare rammer for det danske marked

LÆS I DAG: Industrien vil have klare rammer for det danske marked. Energistyrelsen afviser sortsyn i fremskrivning. Verdo trækker fjernvarmerør under motorvejen. Efter afviste klager er vejen banet for halmværk på Nordals. Ringe Fjernvarme vil have solvarme. Fors udvider fjernvarmen. Droner over Solrød.

18. apr 2018

Klimarådet opfordrer til at droppe energiafgifter

LÆS I DAG: Klimarådet opfordrer til at droppe energiafgifter. Energieffektivisering er centralt for ny energiaftale. Borgmester forsvarer fælleseje i forsyningen. Fjernvarmen på vej til Vindinge

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

19. apr 2018 Navnenyt

Uffe Bro siger farvel som æresmedlem af Dansk Fjernvarme

Efter 25 år som formand takkede Uffe Bro af efter årets generalforsamling og blev hædret som æresmedlem.

18. apr 2018 Navnenyt

Projektleder til DFP

Anita Schultz begynder hos DFP den 1. maj. 

17. apr 2018 Navnenyt

Jørgen Risom til DFP

Jørgen Risom forlader Energistyrelsen og er ny projektchef for DFP. 

17. apr 2018 Navnenyt

Ny direktør for Gudenådalens Energiselskab

Jan Dansbo har overtaget efter Charles Hansen i Bjerringbro.

16. apr 2018 Navnenyt

Ny studentermedhjælper til Dansk Fjernvarme

22-årige Katarina Siebuhr Kristiansen er ny studentermedhjælper i Politisk Økonomisk Sekretariat i København.

11. apr 2018 Navnenyt

Nye medlemmer af SK Forsynings bestyrelse

To nye forbrugerrrepræsentanter i SK Forsynings bestyrelser.