12. feb 2018

Konkurrenceanalyse: Svensk varme-sammenligning holder ikke

Det svenske fjernvarmemarked, som er liberaliseret og undtaget regulering, bliver i den nyligt offentliggjorte konkurrenceanalyse fremhævet som et forbillede. Men det giver ingen mening at sammenligne to så forskellige markeder, lyder det fra Dansk Fjernvarme.

Det giver ikke mening at sammenligne svenske og danske priser på fjernvarme, når de to markeder er så forskellige. Og hvis man alligevel gør det, bør alle væsentlige forbehold med i sammenligningen lyder det fra Dansk Fjernvarme.

I både Sverige og Danmark er fjernvarmen en stor succes. Men på hver side af Øresund er succesen skabt på så vidt forskellige vilkår, at det ikke giver mening at bruge Sverige som et direkte forbillede for, hvordan vi i Danmark kan skabe bedre og billigere fjernvarme i fremtiden, mener Dansk Fjernvarme.

Det er imidlertid ikke desto mindre lige netop det, den nyligt udsendte konkurrenceanalyse opfordrer til – også selvom den selv tager forbehold for en del af de ellers ret så afgørende forskelle. Netop dette punkt gav på Dansk Fjernvarmes konference, Energi på Toppen, anledning til flere spørgsmål. Derfor påpeger Dansk Fjernvarme nu, at det ikke er meningsfyldt at gøre den svenske fjernvarmemodel til en slags idealløsning, der 1:1 kan kopieres til danske forhold.

- De væsentlige forskelle i den svenske og danske regulering bør ikke ignoreres. Derfor er det også at stikke sig selv og politikerne blår i øjnene, hvis man mener, at vi uden forbehold vil få lavere fjernvarmepriser i Danmark ved at kopiere den svenske regulering. Det gør vi ikke. For vi kommer to vidt forskellige steder fra, siger Kim Mortensen – direktør i Dansk Fjernvarme, der repræsenterer landets 400 fjernvarmeselskaber

Han fortsætter:

- Det, der vil gøre en forskel for de danske selskaber og dermed også for de danske forbrugere, er at slække på nogle af de historiske krav, der stilles til de danske fjernvarmeselskaber. Det gælder kraftvarmekravet, brændselsbindingen og så gælder det den omkostningstunge økonomiske regulering der er varslet gennemført og som risikerer at blive en stor belastning for de mange varmeselskaber.

Konklusion skal tages med forbehold

Konkurrenceanalyse, der søsætter den svenske sammenligning, er et udspring af den politiske aftale om regulering af fjernvarme den 7. april 2016. Analysen skulle kigge på konkurrencesituationen i varmeproduktionssektoren med henblik på at afdække barriererne, behovene og mulighederne for at tilpasse reguleringen efter 2020. Den blev offentliggjort den 22. december og blandt hovedanbefalingerne lyder, at en total deregulering af fjernvarmesektoren, efter svensk forbillede, vil medvirke til lavere priser.

I dag ligger de svenske fjernvarmepriser uden skatter og afgifter cirka 5 procent lavere end de gennemsnitlige danske.

Men, lyder det fra Dansk Fjernvarme: - dels er det altid en god idé at læse det med småt i sådanne analyser, hvor konklusionerne for kommunikationens skyld, trækkes lige lovlig hårdt op. Og dels er der en række forbehold, som forfatterne bag analysen har undladt at forholde sig, når de beskriver, hvad der har virket i Sverige.

I analysen skriver forfatterne i en kommentar til den prissammenligning, der viser, hvordan de svenske fjernvarmepriser i gennemsnit er cirka 5 procent lavere end de danske, at det er en opgørelse, der ”skal tolkes med visse forbehold”. Det skyldes blandt andet at en række faktorer, såsom, kraftvarmekrav, historiske teknologivalg, brændselspriser, nettab, etc. også kan have betydning for prisudviklingen og i det konkrete tilfælde kan have betydet at de danske priser er ”forvredet i opadgående retning,” som der står i analysen.

Store huller i analysen
Forfatterne bag konkurrenceanalysen gør som sagt opmærksomhed på, at en sammenligning mellem priserne på de to markeder har en del mangler. Men trods den opremsning, bemærker Dansk Fjernvarme, at flere af de væsentligste påvirkninger i prisudviklingen ikke indgår i analysen.

Det gælder blandt andet de historiske forhold, at svensk fjernvarme ikke er vokset ud af et marked med termisk elproduktion fra olie, kul og gas, men fra, primært fra vand- og atomkraft. Derfor har Sverige aldrig har de store omkostninger ved at gå væk fra de fossile brændsler, som vi har set i Danmark, hvor særligt kul og gas historisk har fyldt meget.

Det samme gælder forholdet, at fjernvarme i Sverige stort set kun er et byfænomen, hvorfor man i Sverige slet ikke oplever de store varmetab i landområderne, som vi oplever i Danmark.

- Jeg fortænker ikke nogen i at drømme sig hen i at realisere en besparelse på varmeregningen på 5 procent, hvis det er det, der er målet. Men det skal selvfølgelig ses i lyset af, at vi i Danmark har reduceret prisen på fjernvarme med 11 procent de seneste tre år, så spørgsmålet er vel snarere, hvordan kan vi fortsætte den udvikling, vi er inde i herhjemme. Sverige og Danmark har begge skabt stor succes med fjernvarme og det skal vi fortsætte med. Men det giver ikke mening at tro, at vi kan gøre det på samme måde, konstaterer Kim Mortensen.

 

Konkurrenceanalysen side 41

"Figuren skal fortolkes med visse forbehold i mente, fordi faktorer relateret til regulering, historiske teknologivalg, brændselspriser – herunder tilgængeligheden af billige lokale brændsler - og nettab også har betydning for den rensede varmepris. Fx kan de høje danske energiafgifter og den historiske regulering via forudsætningsskrivelser og kraftvarmekrav påvirke den danske pris i dag i det omfang, de har påvirket anlægsinvesteringer suboptimalt. Det kan potentielt have ”forvredet” de danske varmepriser i opadgående retning relativt til de to nabolande, hvor samme krav ikke har eksisteret."

Nyheder

07. feb 2018 Energi på toppen

Forbrugerrådet Tænk: Miljøomkostninger bør med i prisen

Det er positivt, hvis miljøomkostninger kan kommer med i overvejelserne, når forbrugerne skal vælge opvarmning. Det mener Forbrugerrådet Tænk på baggrund af den konkurrenceanalyse, regeringen har offentliggjort

06. feb 2018

Dansk Energi foreslår højere varmepriser for at fremme individuel elvarme

Dansk Energi foreslår i en ny analyse at varmeprisen hæves betragteligt, når grundbeløbet falder bort. Dansk Fjernvarme tvivler på, at forbrugerne vil acceptere markante prisstigninger ved grundbeløbets bortfald.

05. feb 2018

Varmens Dag fejret med åbent hus landet over

Tusindvis af nysgerrige fjernvarmeforbrugere blev søndag klogere på, hvor deres fjernvarme kommer fra, da Varmens Dag blev fejret med åbent hus på værker landet over.

02. feb 2018

Bendt Bendtsen: Nyt bygningsdirektiv nok min vigtigste sag i parlamentet

Med overvældende opbakning blev EUs ministerråd torsdag enige om et nyt bygningsdirektiv. En af hovedarkitekterne bag direktivet er danske Bendt Bendtsen, som Dansk Fjernvarme har talt med. 

02. feb 2018

Flot EU-aftale om energieffektivisering

Bygninger udgør i alt cirka 40 procent af det europæiske energiforbrug. EUs Ministerråd er netop blevet enige om at energieffektivisere både nyt og ældre byggeri.

24. jan 2018

Bæredygtig biomasse central for grøn omstilling i byerne

Den bæredygtige biomasse spiller fortsat en stor rolle i særligt de store byer for den grønne omstilling. Det er budskabet i et indlæg i Altinget i dag. HOFOR og Dansk Fjernvarme fortæller mere.

18. jan 2018

Dansk Fjernvarme er bekymret over udflytning

Energitilsynet er med i regeringens udflytningsplaner, og det bliver mødt med bekymring hos Dansk Fjernvarme, der appellerer til, at der skal være stramt fokus på at sikre fagligheden hos Energitilsynet

16. jan 2018

Billedserie: 13 bidrag, champagne og nytårsstafet

Der var stuvende fuldt, da Dansk Fjernvarme for første gang afholdt nytårsstafet i sine lokaler i København. Ministeren fik samtidig overrakt og kvitterede for foreningens 13 bidrag til en ny sammenhængende energipolitik. Se billederne ved at bruge de grønne pile i billedfeltet.

16. jan 2018

Fjernvarmens 13 bidrag sætter ny retning for energisektoren

Der skal skrues op for samarbejdet mellem el og varmesektoren, overskudsvarmen skal udnyttes og fjernvarmeselskaberne skal have mere frihed til selv at træffe kloge valg. Det er blandt de 13 bidrag til en ny energipolitik, som Dansk Fjernvarme netop har overrakt regeringen.

16. jan 2018

13 bidrag til en sammenhængende energipolitik

Dansk Fjernvarme har overrakt 13 bidrag til en sammenhængende energipolitik til regeringen og Folketingets partier. Bidragene er ment som inspiration til en ny energiaftale. Se alle 13 bidrag her.

11. jan 2018

Forsyning Helsingør har sænket varmeprisen

I 2018 er det billigere at varme boligen op med fjernvarme i Helsingør. Forsyningen har sænket prisen med knap 600 kroner.

21. feb 2018 Presseklip

Forbrugere sparede penge på lunt 2017

LÆS I DAG: Halsskov får fjernvarme fra november. Forbrugere sparede penge på lunt 2017. Svendborg til kamp mod utætte rør. Fjernvarmearbejde udfordrer renovationsbiler.

20. feb 2018 Presseklip

Energi Viborg ved at overse 20 millioner kroner

LÆS I DAG: Energi Viborg ved at overse 20 millioner kroner. Dronninglund får tilladelse til prøveboring. Hovedgård klar med nye vedtægter.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

19. feb 2018 Presseklip

Største etape med fjernvarme nærmer sig i Horsens

LÆS I DAG: Fjernvarmeprojekt i Stoholm går på standby. Største etape med fjernvarme nærmer sig i Horsens. Kraftvarmeværk siger nej til plastik. Første spadestik til varmeværk i Korsør. Fjernvarme til Ørslev. Nye vedtægter i Rødbyhavn.

16. feb 2018 Presseklip

Borgere gik forgæves med fjernvarme-spørgsmål

LÆS I DAG: Borgere gik forgæves med fjernvarme-spørgsmål. Byggestart i Korsør. Minister erkender lavere besparelse til fjernvarmekunder. Kraftvarmeværk i Sindal på vej.

15. feb 2018 Presseklip

Scandlines bruger overskudsvarme til køling

LÆS I DAG: Scandlines bruger overskudsvarme til køling. Flere lokale vejrudsigter. Olieprisen stiger.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

12. feb 2018 Navnenyt

Kommunikationsmedarbejdere i Dansk Fjernvarme fylder rundt

Simone Mørup Kristiansen fylder 30 år den 18. februar og Mikkel Lysgaard 40 år den 21. februar. 

08. feb 2018 Navnenyt

Ny kaptajn for Caverions projekter

1. februar blev Søren K. Overgaard ny projektdirektør for Caverions teknikentrepriser.

29. jan 2018 Navnenyt

Margit Ørsted takker af

Margit Ørsted stopper efter 24 år i Frederiksbergs kommunalbestyrelse samt perioder som formand for Frederiksberg Fjernvarme og næstformand i CTR.

25. jan 2018 Navnenyt

Ny salgsdirektør i Verdo

Bo Johansen er ny salgsdirektør for Verdo Energy Systems.

24. jan 2018 Navnenyt

Ny direktør for DFP

Mogens H. Nielsen er ansat som ny direktør i DFP – Dansk Fjernvarmes Projektselskab.

23. jan 2018 Navnenyt

Grøn Energis chefanalytiker fylder 50

Nina Kildegaard Detlefsen fylder 50 år på tirsdag den 30. januar.