16. jan 2018

13 bidrag til en sammenhængende energipolitik

Dansk Fjernvarme har overrakt 13 bidrag til en sammenhængende energipolitik til regeringen og Folketingets partier. Bidragene er ment som inspiration til en ny energiaftale. Se alle 13 bidrag her.

Dansk Fjernvarme anbefaler at reducere den statslige afgift på naturgas og at fjernvarmeselskaberne skal have frit brændselsvalg, så de selv kan beslutte, hvilket brændsel, der for dem giver den mest miljøvenlige og omkostningseffektive varmeproduktion.
Dansk Fjernvarme anbefaler, at kraftvarmekravet ophæves under hensyntagen til allerede foretagne investeringer, sådan at selskaberne og deres ejere i fællesskab kan beslutte sig for den billigste og mest klimavenlige løsning.
Dansk Fjernvarme anbefaler bedre vilkår for eldrevne varmepumper og for elpatroner i fjernvarmen, herunder at el-tarifsystemer understøtter fleksibilitet og lagring via omkostningsægte afregningsformer.
Dansk Fjernvarme anbefaler, at bygningsreglementet opdateres, så forbrugerne får reelle lavenergihuse med miljøvenlig varme, der matcher deres forbrug uden brug af uøkonomisk egenproduktion.
Dansk Fjernvarme anbefaler, at de politisk fastsatte investeringsvilkår med elproduktionstilskud fremtidssikres, og at fremtidige ændringer i skatter og afgifter som minimum ikke ændrer på konkurrencedygtigheden overfor fossile brændsler eller giver ulige vilkår til individuel opvarmning med biomasse, eksempelvis træpiller.
Dansk Fjernvarme anbefaler at fjerne dobbeltbeskatningen af overskudsvarme, fritage overskudsvarmen fra varmeforsyningslovens prisbestemmelser, sikre afgiftsfrihed for de virksomheder, der vil forære varmen væk, og sikre halvering af elafgiften til varmepumper i fjernvarmen - også efter 2021.
Dansk Fjernvarme anbefaler, at der sikres omkostningsægte eltariffer for fjernvarmen, så betaling for transport og levering af energien afspejler den reelle omkostning, som fjernvarmeselskaberne giver anledning til.
Dansk Fjernvarme anbefaler en ændring af de samfundsøkonomiske forudsætninger, så de bidrager til at sikre en bæredygtig omstilling af varmeforsyningen, og at løbende ændringer i teknologikataloget ikke betyder, at selskaberne skal ændre deres projektforslag med tilbagevirkende kraft.
Dansk Fjernvarme anbefaler, at konkurrenceforholdet mellem privat opvarmning og fjernvarme sidestilles, så der i begge tilfælde betales for de miljømæssige omkostninger, som varmeproduktionen medfører.
Dansk Fjernvarme anbefaler, at myndighedsbeføjelsen i de områder, hvor varmeforsyningen går på tværs af kommuneskel, løftes til en ny tværkommunal myndighed.
Dansk Fjernvarme anbefaler, at der politiske ambitionsniveau indenfor forskning og udvikling af energiteknologi hæves til en milliard kroner, og at de afsatte midler sikres en bred anvendelse i hele udviklingenskæden får en mere permanent status, så der ikke hvert år forhandles om beløbets størrelse.
Dansk Fjernvarme anbefaler, at der fastsættes klare rammer, der vil sikre udbredelse af fjernkøling i Danmark.
Dansk Fjernvarme anbefaler, at energispareindsatsen placeres hos en central, skattefinansieret enhed, mens fjernvarmen får mulighed for at fokusere på omlægning og optimering af produktion og distribution.

Fjernvarmesektoren har et stort ønske om at gå forrest og fortsat bidrage til at indfri de klimapolitiske målsætninger for perioden efter 2020.

Den samlede målsætning om at øge andelen af vedvarende energi i fjernvarmen fra de nuværende 53 procent til en fremtid i 2030 uden fossile brændsler er realistisk. Og det er endda muligt at gøre for de fleste fjernvarmeselskaber, samtidig med at de reducerer deres samlede omkostninger og dermed gør fjernvarmen billigere.

Hver for sig og samlet understøtter fjernvarmens 13 bidrag målsætningen om en fremtid uden fossile brændsler. Målet er, at det skal ske uden at gå på kompromis med forsyningssikkerheden og samtidig reducere de danske fjernvarmekunders varmeregning.

Her kan du se de 13 bidrag præsenteret samlet med en kort forklarende tekst om baggrunden for den konkrete anbefaling. Brug de grønne pile i siden af billedfeltet til at bladre.

Under Download kan du finde en PDF med de 13 bidrag.

Nyheder

07. feb 2018 Energi på toppen

Søren Egge: "Analysen starter et forkert sted"

Forud for Energi på Toppen har vi talt med Søren Egge Rasmussen, der er energiordfører i Enhedslisten. Han mener, at der burde være lavet en anden analyse end konkurrenceanalysen.

07. feb 2018 Energi på toppen

Forbrugerrådet Tænk: Miljøomkostninger bør med i prisen

Det er positivt, hvis miljøomkostninger kan kommer med i overvejelserne, når forbrugerne skal vælge opvarmning. Det mener Forbrugerrådet Tænk på baggrund af den konkurrenceanalyse, regeringen har offentliggjort

06. feb 2018

Dansk Energi foreslår højere varmepriser for at fremme individuel elvarme

Dansk Energi foreslår i en ny analyse at varmeprisen hæves betragteligt, når grundbeløbet falder bort. Dansk Fjernvarme tvivler på, at forbrugerne vil acceptere markante prisstigninger ved grundbeløbets bortfald.

05. feb 2018

Varmens Dag fejret med åbent hus landet over

Tusindvis af nysgerrige fjernvarmeforbrugere blev søndag klogere på, hvor deres fjernvarme kommer fra, da Varmens Dag blev fejret med åbent hus på værker landet over.

02. feb 2018

Bendt Bendtsen: Nyt bygningsdirektiv nok min vigtigste sag i parlamentet

Med overvældende opbakning blev EUs ministerråd torsdag enige om et nyt bygningsdirektiv. En af hovedarkitekterne bag direktivet er danske Bendt Bendtsen, som Dansk Fjernvarme har talt med. 

02. feb 2018

Flot EU-aftale om energieffektivisering

Bygninger udgør i alt cirka 40 procent af det europæiske energiforbrug. EUs Ministerråd er netop blevet enige om at energieffektivisere både nyt og ældre byggeri.

24. jan 2018

Bæredygtig biomasse central for grøn omstilling i byerne

Den bæredygtige biomasse spiller fortsat en stor rolle i særligt de store byer for den grønne omstilling. Det er budskabet i et indlæg i Altinget i dag. HOFOR og Dansk Fjernvarme fortæller mere.

16. jan 2018

Video: Energiaftale skal indeholde løsning på grundbeløb

Minister lover fjernvarmebrugere en løsning på bortfaldet af grundbeløbet, når en ny energiaftale skal forhandles på plads – Dansk Fjernvarme efterlyser frigørelse af brændselsbinding som en del af løsningen. Se ministerens tale ved Dansk Fjernvarmes nytårsreception under artiklen.

16. jan 2018

Billedserie: 13 bidrag, champagne og nytårsstafet

Der var stuvende fuldt, da Dansk Fjernvarme for første gang afholdt nytårsstafet i sine lokaler i København. Ministeren fik samtidig overrakt og kvitterede for foreningens 13 bidrag til en ny sammenhængende energipolitik. Se billederne ved at bruge de grønne pile i billedfeltet.

16. jan 2018

Fjernvarmens 13 bidrag sætter ny retning for energisektoren

Der skal skrues op for samarbejdet mellem el og varmesektoren, overskudsvarmen skal udnyttes og fjernvarmeselskaberne skal have mere frihed til selv at træffe kloge valg. Det er blandt de 13 bidrag til en ny energipolitik, som Dansk Fjernvarme netop har overrakt regeringen.

11. jan 2018

Forsyning Helsingør har sænket varmeprisen

I 2018 er det billigere at varme boligen op med fjernvarme i Helsingør. Forsyningen har sænket prisen med knap 600 kroner.

21. feb 2018 Presseklip

Forbrugere sparede penge på lunt 2017

LÆS I DAG: Halsskov får fjernvarme fra november. Forbrugere sparede penge på lunt 2017. Svendborg til kamp mod utætte rør. Fjernvarmearbejde udfordrer renovationsbiler.

20. feb 2018 Presseklip

Energi Viborg ved at overse 20 millioner kroner

LÆS I DAG: Energi Viborg ved at overse 20 millioner kroner. Dronninglund får tilladelse til prøveboring. Hovedgård klar med nye vedtægter.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

19. feb 2018 Presseklip

Største etape med fjernvarme nærmer sig i Horsens

LÆS I DAG: Fjernvarmeprojekt i Stoholm går på standby. Største etape med fjernvarme nærmer sig i Horsens. Kraftvarmeværk siger nej til plastik. Første spadestik til varmeværk i Korsør. Fjernvarme til Ørslev. Nye vedtægter i Rødbyhavn.

16. feb 2018 Presseklip

Borgere gik forgæves med fjernvarme-spørgsmål

LÆS I DAG: Borgere gik forgæves med fjernvarme-spørgsmål. Byggestart i Korsør. Minister erkender lavere besparelse til fjernvarmekunder. Kraftvarmeværk i Sindal på vej.

15. feb 2018 Presseklip

Scandlines bruger overskudsvarme til køling

LÆS I DAG: Scandlines bruger overskudsvarme til køling. Flere lokale vejrudsigter. Olieprisen stiger.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

12. feb 2018 Navnenyt

Kommunikationsmedarbejdere i Dansk Fjernvarme fylder rundt

Simone Mørup Kristiansen fylder 30 år den 18. februar og Mikkel Lysgaard 40 år den 21. februar. 

08. feb 2018 Navnenyt

Ny kaptajn for Caverions projekter

1. februar blev Søren K. Overgaard ny projektdirektør for Caverions teknikentrepriser.

29. jan 2018 Navnenyt

Margit Ørsted takker af

Margit Ørsted stopper efter 24 år i Frederiksbergs kommunalbestyrelse samt perioder som formand for Frederiksberg Fjernvarme og næstformand i CTR.

25. jan 2018 Navnenyt

Ny salgsdirektør i Verdo

Bo Johansen er ny salgsdirektør for Verdo Energy Systems.

24. jan 2018 Navnenyt

Ny direktør for DFP

Mogens H. Nielsen er ansat som ny direktør i DFP – Dansk Fjernvarmes Projektselskab.

23. jan 2018 Navnenyt

Grøn Energis chefanalytiker fylder 50

Nina Kildegaard Detlefsen fylder 50 år på tirsdag den 30. januar.