21. dec 2017

Lovforslag om regnskabsføring og dataindberetning vedtaget

Onsdag den 20. december fik Energitilsynet formelt ansvaret for at sikre standardisering af regnskabsføring og dataindberetning for fjernvarmeselskaber, da Folketinget stemte for lovforslaget.

Rune Moesgaard
Afdelingschef
M: 2490 4149
rum@danskfjernvarme.dk

Lovforslaget om standardisering af regnskabsføring og dataindberetning for fjernvarmeselskaber er netop blevet vedtaget i Folketinget. For forslaget stemte regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF. Imod forslaget stemte Alternativet og Enhedslisten.

Dermed får myndighederne nu mulighed for at tilvejebringe et nødvendigt datagrundlag, så de kan udarbejde en ny regulering af fjernvarmesektoren.

Undervejs i lovbehandlingen har der været stillet en række spørgsmål til ministeren, der har fået anledning til at uddybe, hvad lovforslaget går ud på.

Regnskabsføring skal følge kalenderåret
Blandt andet har der været stillet spørgsmål til, om det kan passe, at alle fjernvarmeselskaber skal omlægge deres regnskabsføring, så varmeregnskabsåret følger kalenderåret, hvilket ministeren bekræfter:

"For de fjernvarmevirksomheder der ikke på nuværende tidspunkt har en regnskabsføring, der følger kalenderåret, stiller lovforslaget krav om regnskabsomlægning. Det er en forudsætning for, at der kan foretages retvisende sammenligning af omkostningsniveauet på tværs af virksomhederne, at de data, der indberettes til Energitilsynet, følger samme periode", står der i svaret (Spm. 5).

Ligeledes har der været stillet spørgsmål ved, hvorvidt det enkelte selskab skal investere i et specifikt IT-system for at kunne afgive data til tilsynet på en bestemt måde. Det afvises imidlertid af ministeren:

"Det er i lovforslaget præciseret, at der med standardkontoplan menes en konteringsvejledning. Det er endvidere præciseret, at Energitilsynet ikke skal fastsætte krav om, hvordan virksomhederne implementerer standardkontoplanen i deres regnskabssystemer, herunder vil der ikke blive stillet krav om, at virksomhederne skal investere i nye IT-systemer" (Spm. 4).

Dansk Fjernvarme har flyttet lovforslaget
Dansk Fjernvarme har i sit svar til lovforslaget rost myndighederne for at anerkende den omfattende kompleksitet i fjernvarmen, men har også stillet store spørgsmål ved de omkostninger, som fjernvarmeselskaberne ventes at få ved udrulningen af den nye regulering.

- Det er bekymrende, at mens man i alle andre dele af den offentlige sektor går mod en afbureaukratisering, hvor målet er færre regler og dokumentationskrav, så går man i energi- og fjernvarmesektoren den stik modsatte vej. De nye krav vil for de fleste selskaber blive en stor økonomisk byrde, som der kun er forbrugerne til at betale for, siger Rune Moesgaard, chef for Politisk Økonomisk sekretariat i Dansk Fjernvarme.

Alligevel hæfter Dansk Fjernvarme sig ved, at det er lykkedes at justere lovforslaget. Blandt andet har Dansk Fjernvarme fået ændret beregningen af, hvornår det enkelte selskab rammer bagatelgrænsen på 50 TJ, så selskaber tæt derpå i mindre grad bliver omfattet på grund af tilfældige udsving.

Blandt øvrige ændringer er det nu sikret, at tilsynet skal tage udgangspunkt i Dansk Fjernvarmes kontoplan, når de skal udarbejde deres egen standardkontoplan. Det vil lette de administrative byrder for de selskaber, der allerede benytter sig af den.

I forlængelse af lovforslaget er Energitilsynet allerede i gang med at foretage de nødvendige ændringer i anmeldelsesbekendtgørelsen, der skal gennemføre kravet om omlægning af varmeregnskabsåret. Ændringsbekendtgørelsen er på nuværende tidspunkt i høring og forventes at træde i kraft 1. februar 2018.

Læs hele loven, spørgsmålene til loven og afstemningen her.

Nyheder

09. jan 2018

Jens Joel: Vi har ansvar for at sikre rammevilkår

Socialdemokraternes energiordfører mener, rækkefølgen er vigtig, når man diskuterer løsninger for at undgå prisstigninger efter grundbeløbets bortfald.

09. jan 2018

Varmepumpen kan ikke hjælpe med det hele

Karup Varmeværk er blandt de 11 fjernvarmeselskaber, der har fået tilskud til en stor eldrevet varmepumpe. Selskabet har også fusioneret med naboværket. Men både varmepumpe og fusion vil ikke hindre prisstigning i tusindkroners-klassen.

09. jan 2018

Fjernvarmen har rustet sig mod prisstigninger

Størstedelen af Dansk Fjernvarmes medlemmer, der berøres af grundbeløbets bortfald, har forberedt sig. Men mange forudser alligevel store prisstigninger for fjernvarmekunderne.

09. jan 2018

Kære politikere, I må løsne tøjlerne

Folketinget må træde i karakter og løsne grebet om fjernvarmeselskaberne, så ikke forbrugerne rammes af unødvendigt høje prisstigninger på varme, lyder det fra Dansk Fjernvarme.

25. dec 2017

Prisstigninger i vente for varmekunder

Når rådhusklokkerne ringer for sidste gang nytårsaften næste år kan en række fjernvarmekunder vente store prisstigninger på grund udløbet af et kompensationstilskud. Dansk Fjernvarme kalder på handling.

21. dec 2017

Energistyrelsen og Grøn Energi klar med drejebog om store varmepumper

Energistyrelsen og Grøn Energi har opdateret drejebogen og det tilhørende inspirationskatalog om store varmepumpeprojekter. 

21. dec 2017

Fjernvarmens Hus holder julelukket

Julen lukker ned for sekretariatet i Dansk Fjernvarme, der først åbner dørene og telefonerne igen den 2. januar 2018.

19. dec 2017

Farvel til kul og goddag til bæredygtig biomasse

Kraftvarmeværkerne smider kullene på porten og erstatter det med bæredygtig biomasse. Det viser en ny analyse foretaget af EA Energianalyse og Energistyrelsen.

19. dec 2017

De samfundsøkonomiske beregninger skal ændres

Det skal være lettere at konvertere fra naturgas til fjernvarme. Sådan lyder udmeldingen fra ministeren for energi, forsyning og klima i et svar til Folketinget. Det vækker glæde hos Dansk Fjernvarme.

18. dec 2017

Vi fejrer jul med støvlerne på

Et travlt 2017 afløses snart af et endnu mere travlt 2018, hvor fjernvarmen igen får en central rolle. Vi ønsker dig her en glædelig jul og et godt nytår.

18. dec 2017

Lilleholt: Fjernvarmen er central i energisystemet

Lars Chr. Lilleholt glæder sig over, at fjernvarmen beskrives som en styrke i rapporten om det danske energisystem fra IEA. Han fremhæver varmepumper som centrale i integrationen af energisystemet.

17. jan 2018 Navnenyt

Ny mand til energibesparelser

Emil Bøilerehauge er ansat i Dansk Fjernvarmes energispareteam til indberetning af energibesparelser.

17. jan 2018 Presseklip

Fjernvarmen frygter for ekstra skatteregning

LÆS I DAG: Fjernvarmen frygter for ekstra skatteregning. Nyt varmepumpeanlæg ser dagens lys. Fjernkøling har vokseværk i Høje-Taastrup. Minister efter Shell-tvivl: Vi skal fortsat udnytte overskudsvarme. Biomassefyr redder økonomien i Svendborg.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

16. jan 2018 Presseklip

VE-mål fylder for meget, mener Energikommissionen

LÆS I DAG: VE-mål fylder for meget mener Energikommissionen. Kvickly i Kalundborg bliver grønnere. Planudvalg ønsker alternativ placering af solvarmeanlæg. Drone leder efter læk i Haderslev.

15. jan 2018 Presseklip

Ingeniøren giver anvisning på nyt energiforlig

LÆS I DAG: Ingeniøren giver anvisning på nyt energiforlig. Danmark er afhængig af biomasse til varme og el. Usikkert hvor meget prisen stiger i Bredsten-Balle.  Strid om klosters fjernvarme. 📺 Middelfarts borgmester bekymret for udvikling i små samfund.

12. jan 2018 Presseklip

Dansk Fjernvarme presser på for frit brændselsvalg

LÆS I DAG: Dansk Fjernvarme presser på for frit brændselsvalg. Minister bliver træt af ”procentdiskussion”. Vind og sol står dækker halvdelen af elproduktionen. 4.000 kr. ekstra i varme i Egtved. Lun vinter sparer varme.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

16. jan 2018 Navnenyt

Grøn Energi har civilingeniør i praktik

Christian Sjøstrann Jørgensen er i virksomhedspraktik indtil medio marts.

16. jan 2018 Navnenyt

Ny chef på Randers Kraftvarmeværk

Jens Ole Hougaard er ny chef for Randers Kraftvarmeværk per 1. januar. 

12. jan 2018 Navnenyt

Mindeord over Kaj Hansen

Administrerende direktør for Energi Ikast, Jørgen Mosegaard, skriver mindeord om tidligere direktør Kaj Hansen.  

08. jan 2018 Navnenyt

Erfaren kursuskoordinator til Dansk Fjernvarme

Tina Weber Peters er ny kursuskoordinator hos Dansk Fjernvarme. 

13. dec 2017 Navnenyt

Ny økonomisk konsulent til Dansk Fjernvarme

Michael Fibiger er ny økonomisk konsulent i Dansk Fjernvarmes Politisk Økonomisk sekretariat fra årsskiftet.

12. dec 2017 Navnenyt

Ny direktør for Biogasbranchen

Frank Rosager er fra den 1. januar ny direktør for foreningen Biogasbranchen.